BIP

Referat ds. zatrudnienia

Zakres działania

 • Realizacja polityki kierownictwa urzędu w zakresie spraw kadrowych.
 • Prowadzenie spraw osobowych przecowników urzędu.
  • procedura naboru
  • procedura służby przygotowawczej
  • procedura ocen pracowników
 • Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych, za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
 • Wydawanie zaświadczeń i informacji na wniosek pracownika, urzędu i instytucji zewnętrznych.
 • Prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia i umowy o dzieło.
 • Prowadzenie rejestru zarządzeń prezydenta.
 • Prowadzenie rejestrów: kontroli, upoważnień, pełnomonictw.
 • Monitorowanie szkoleń, organizacja stażów, praktyk studenckich i robót publicznych.
 • Ewidencja i sprawy związane z ryczałtami na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
 • Sporządzanie informacji dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznego.
 • Prowadzenie rejestru wydawanych zarządzeń.

Redakcja strony: Referat ds. zatrudnieniaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4783