BIP

Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2015

UWAGA!
Starsze zarządzenia Prezydenta dostępne są w archiwalnej wersji BIP pod adresem: http://www.starybip.umciechanow.pl/portal-id=81650.htm

Kategoria: Zarządzenia Prezydenta 2015 [ 217 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Zarządzenie Nr 32/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 27.02.2015 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
2016-09-05 15:34
Tomasz Mielnicki
301.63KB
pdf Zarządzenie Nr 221/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.12.2015 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
2016-09-05 14:29
Tomasz Mielnicki
886.69KB
pdf Zarządzenie Nr 220/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.12.2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
2016-09-05 14:29
Tomasz Mielnicki
3.43MB
pdf Zarządzenie Nr 219/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.12.2015 w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
2016-09-05 14:29
Tomasz Mielnicki
79.82KB
pdf Zarządzenie Nr 218/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.12.2015 w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
2016-09-05 14:29
Tomasz Mielnicki
79.6KB
pdf Zarządzenie Nr 217/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.12.2015 w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
2016-09-05 14:29
Tomasz Mielnicki
80.77KB
pdf Zarządzenie Nr 216/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.12.2015 w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
2016-09-05 14:28
Tomasz Mielnicki
80.51KB
pdf Zarządzenie Nr 215/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.12.2015 w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
2016-09-05 14:28
Tomasz Mielnicki
79.02KB
pdf Zarządzenie Nr 214/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 24.12.2015 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
2016-09-05 14:28
Tomasz Mielnicki
1.47MB
pdf Zarządzenie Nr 213/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23.12.2015 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji działań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
2016-09-05 14:27
Tomasz Mielnicki
127.33KB
pdf Zarządzenie Nr 212/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23.12.2015 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji działań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
2016-09-05 14:27
Tomasz Mielnicki
153.22KB
pdf Zarządzenie Nr 211/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23.12.2015 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji działań własnych gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
2016-09-05 14:26
Tomasz Mielnicki
177.17KB
pdf Zarządzenie Nr 210/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23.12.2015 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji działań własnych gminy w zakresie edukacji i wychowania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
2016-09-05 14:26
Tomasz Mielnicki
131.03KB
pdf Zarządzenie Nr 209/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23.12.2015 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji działań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury i sportu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
2016-09-05 14:26
Tomasz Mielnicki
201.17KB
pdf Zarządzenie Nr 208/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22.12.2015 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji organizacji na Głównym Stanowisku Kierowania Prezydenta Miasta Ciechanów do Zapasowego Miejsca Pracy, oraz Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
2016-09-05 14:26
Tomasz Mielnicki
92.09KB
pdf Zarządzenie Nr 207/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21.12.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
2016-09-05 14:25
Tomasz Mielnicki
90.61KB
pdf Zarządzenie Nr 206/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17.12.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
2016-09-05 14:25
Tomasz Mielnicki
109.46KB
pdf Zarządzenie Nr 205/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17.12.2015 w sprawie: przyjęcia ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok dla jednostek podległych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
2016-09-05 14:25
Tomasz Mielnicki
3.76MB
pdf Zarządzenie Nr 204/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23.12.2015 w sprawie: powołania Komisji opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ogłoszonym przez PrezydentaMiasta Ciechanów w 2016 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
2016-09-05 14:25
Tomasz Mielnicki
904.49KB
pdf Zarządzenie Nr 203/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23.12.2015 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru na Inspektora Referatu Utrzymania Infrastruktury Drogowej Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
2016-09-05 14:24
Tomasz Mielnicki
249.19KB
pdf Zarządzenie Nr 202/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23.12.2015 w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji wolno stojących, trwale związanych z gruntem, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
2016-09-05 14:24
Tomasz Mielnicki
247.51KB
pdf Zarządzenie Nr 201/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23.12.2015 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
2016-09-05 14:24
Tomasz Mielnicki
3.27MB
pdf Zarządzenie Nr 200/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 07.12.2015 w sprawie: zmianyZarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
2016-09-05 14:24
Tomasz Mielnicki
298.87KB
pdf Zarządzenie Nr 199/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 07.12.2015 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 86/2013 z dnia 16.12.2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Ciechanów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
2016-09-05 14:23
Tomasz Mielnicki
372.66KB
pdf Zarządzenie Nr 198/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 04.12.2015 zmieniające Zarządzenie Nr 181/2015 z dnia 30.10.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
2016-09-05 14:21
Tomasz Mielnicki
81.33KB
pdf Zarządzenie Nr 197/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 04.12.2015 zmieniające Zarządzenie Nr 193/2015 z dnia 01.12.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
2016-09-05 14:21
Tomasz Mielnicki
77.22KB
pdf Zarządzenie Nr 196/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 03.12.2015 w sprawie: wprowadzenia zmiany do zarządzenia nr 77/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 15 czerwca 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
2016-09-05 14:21
Tomasz Mielnicki
80.13KB
pdf Zarządzenie Nr 195/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 03.12.2015 w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji mienia cmentarza komunalnego przy ul. Gostkowskiej 86 w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
2016-09-05 14:21
Tomasz Mielnicki
380.24KB
pdf Zarządzenie Nr 194/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02.12.2015 w sprawie: powołania Zespołu do inwentarzowego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa regionalnego systemu transportowego przez budowę w Ciechanowie pętli łączącej drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie nr 617 i 615 oraz siedem drug powiatowych".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
2016-09-05 14:20
Tomasz Mielnicki
370.55KB
pdf Zarządzenie Nr 193/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01.12.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
2016-09-05 14:20
Tomasz Mielnicki
306.75KB
pdf Zarządzenie Nr 192/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.11.2015 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
2016-09-05 14:20
Tomasz Mielnicki
1.27MB
pdf Zarządzenie Nr 191/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.11.2015 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru na stanowisko Referenta Referatu Planowania Przestrzennego Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
2016-09-05 14:20
Tomasz Mielnicki
258.6KB
pdf Zarządzenie Nr 189/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 27.11.2015 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2016-09-05 14:19
Tomasz Mielnicki
4.28MB
pdf Zarządzenie Nr 188/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.11.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
2016-09-05 14:19
Tomasz Mielnicki
449.74KB
pdf Zarządzenie Nr 187/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23.11.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
2016-09-05 14:19
Tomasz Mielnicki
313.52KB
pdf Zarządzenie Nr 186/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 19.11.2015 w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej w celu naboru na stanowisko Inspektora Referatu Utrzymania Infrastruktury Drogowej Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2016-09-05 14:19
Tomasz Mielnicki
243.14KB
pdf Zarządzenie Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13.11.2015 w sprawie: wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
2016-09-05 14:18
Tomasz Mielnicki
1.38MB
pdf Zarządzenie Nr 184/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10.11.2015 w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
2016-09-05 14:18
Tomasz Mielnicki
20.09MB
pdf Zarządzenie Nr 184/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10.11.2015 w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
2016-09-05 14:18
Tomasz Mielnicki
11.2MB
pdf Zarządzenie Nr 183/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10.11.2015 w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
2016-09-05 14:17
Tomasz Mielnicki
6.61MB
pdf Zarządzenie Nr 182/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 04.11.2015 w sprawie: przyznania stypendiów dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia sportowe w 2015 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
2016-09-05 14:17
Tomasz Mielnicki
259.64KB
pdf Zarządzenie Nr 181/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.10.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
2016-09-05 14:17
Tomasz Mielnicki
311.12KB
pdf Zarządzenie Nr 180/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.10.2015 w sprawie: zmieniające zarządzenie nr 100/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
2016-09-05 14:17
Tomasz Mielnicki
250.28KB
pdf Zarządzenie Nr 179/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.10.2015 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
2016-09-05 14:16
Tomasz Mielnicki
10.48MB
pdf Zarządzenie Nr 178/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22.10.2015 w sprawie: uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
2016-09-05 14:15
Tomasz Mielnicki
86.79KB
pdf Zarządzenie Nr 177/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22.10.2015 w sprawie: wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
2016-09-05 14:15
Tomasz Mielnicki
82.25KB
pdf Zarządzenie Nr 176/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22.10.2015 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
2016-09-05 14:15
Tomasz Mielnicki
1.75MB
pdf Zarządzenie Nr 175/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21.10.2015 w sprawie: wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów i wdrożenia aplikacji "Elektroniczne Zarzadzanie Dokumentacją".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
2016-09-05 14:14
Tomasz Mielnicki
444.65KB
pdf Zarządzenie Nr 174/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 14.10.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
2016-09-05 14:14
Tomasz Mielnicki
345.56KB
pdf Zarządzenie Nr 173/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 14.10.2015 w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji oraz egzekucji sądowej przeciwko dłużnikom alimentacyjnym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
2016-09-05 14:14
Tomasz Mielnicki
295.22KB
pdf Zarządzenie Nr 172/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 14.10.2015 w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji oraz egzekucji sądowej przeciwko dłużnikom alimentacyjnym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
2016-09-05 14:14
Tomasz Mielnicki
309.18KB
pdf Zarządzenie Nr 171/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 14.10.2015 w sprawie: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 166/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
2016-09-05 14:13
Tomasz Mielnicki
105.59KB
pdf Zarządzenie Nr 170/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 07.10.2015 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
2016-09-05 14:13
Tomasz Mielnicki
1.72MB
pdf Zarządzenie Nr 169/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 07.10.2015 w sprawie: przyznania stypendiów dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia sportowe w 2015 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
2016-09-05 14:13
Tomasz Mielnicki
233.65KB
pdf Zarządzenie Nr 168/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05.10.2015 w sprawie: ustanowienia Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta Ciechanów oraz zasad jej przyznawania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
2016-09-05 14:13
Tomasz Mielnicki
499.1KB
pdf Zarządzenie Nr 167/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05.10.2015 w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Ciechanów do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
2016-09-05 14:12
Tomasz Mielnicki
374.33KB
pdf Zarządzenie Nr 166/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05.10.2015 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
2016-09-05 14:12
Tomasz Mielnicki
1.09MB
pdf Zarządzenie Nr 165/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.09.2015 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
2016-09-05 14:12
Tomasz Mielnicki
7.34MB
pdf Zarządzenie Nr 164/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.09.2015 w sprawie: organizacji i funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta Ciechanów w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w Województwie mazowieckim.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
2016-09-05 14:12
Tomasz Mielnicki
1.93MB
pdf Zarządzenie Nr 163/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21.09.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
2016-09-05 14:11
Tomasz Mielnicki
310.87KB
pdf Zarządzenie Nr 162/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21.09.2015 w sprawie: zmieniające zarządzenie Nr 149/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
2016-09-05 14:11
Tomasz Mielnicki
310.87KB
pdf Zarządzenie Nr 161/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 18.09.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
2016-09-05 14:11
Tomasz Mielnicki
301.98KB
pdf Zarządzenie Nr 160/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 18.09.2015 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru na stanowisko Sekretarza Miasta.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
2016-09-05 14:11
Tomasz Mielnicki
240.42KB
pdf Zarządzenie Nr 159/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 18.09.2015 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
2016-09-05 14:10
Tomasz Mielnicki
1.03MB
pdf Zarządzenie Nr 158/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11.09.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
2016-09-05 14:10
Tomasz Mielnicki
318.97KB
pdf Zarządzenie Nr 157/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 09.09.2015 w sprawie: powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
2016-09-05 14:10
Tomasz Mielnicki
389KB
pdf Zarządzenie Nr 156/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 07.09.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
2016-09-05 14:10
Tomasz Mielnicki
305.41KB
pdf Zarządzenie Nr 155/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 07.09.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
2016-09-05 14:09
Tomasz Mielnicki
309.83KB
pdf Zarządzenie Nr 154/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01.09.2015 zmieniające zarządzenie Nr 149/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
2016-09-05 14:08
Tomasz Mielnicki
357.44KB
pdf Zarządzenie Nr 153/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01.09.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
2016-09-05 14:08
Tomasz Mielnicki
350.96KB
pdf Zarządzenie Nr 152/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01.09.2015 w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
2016-09-05 14:08
Tomasz Mielnicki
642.79KB
pdf Zarządzenie Nr 151/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01.09.2015 w sprawie: powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
2016-09-05 14:08
Tomasz Mielnicki
164.6KB
pdf Zarządzenie Nr 150/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.08.2015 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
2016-09-05 14:07
Tomasz Mielnicki
5.31MB
pdf Zarządzenie Nr 149/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.08.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
2016-09-05 14:07
Tomasz Mielnicki
378.01KB
pdf Zarządzenie Nr 148/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.08.2015 w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Gminy Miejskiej Ciechanów z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
2016-09-05 14:06
Tomasz Mielnicki
309.1KB
pdf Zarządzenie Nr 147/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.08.2015 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
2016-09-05 14:06
Tomasz Mielnicki
430.26KB
pdf Zarządzenie Nr 146/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.08.2015 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
2016-09-05 14:03
Tomasz Mielnicki
441.17KB
pdf Zarządzenie Nr 145/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.08.2015 w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Gminy Miejskiej Ciechanów z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gimnazjum Nr 1 w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
2016-09-05 14:03
Tomasz Mielnicki
311.24KB
pdf Zarządzenie Nr 144/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.08.2015 w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Gminy Miejskiej Ciechanów z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
2016-09-05 14:03
Tomasz Mielnicki
323.49KB
pdf Zarządzenie Nr 143/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.08.2015 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
2016-09-05 14:02
Tomasz Mielnicki
430.35KB
pdf Zarządzenie Nr 142/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.08.2015 w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Gminy Miejskiej Ciechanów z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
2016-09-05 14:02
Tomasz Mielnicki
322.06KB
pdf Zarządzenie Nr 141/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.08.2015 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
2016-09-05 14:01
Tomasz Mielnicki
443.06KB
pdf Zarządzenie Nr 140/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.08.2015 w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Gminy Miejskiej Ciechanów z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
2016-09-05 14:01
Tomasz Mielnicki
318.06KB
pdf Zarządzenie Nr 139/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.08.2015 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
2016-09-05 14:00
Tomasz Mielnicki
437.83KB
pdf Zarządzenie Nr 138/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.08.2015 w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Gminy Miejskiej Ciechanów z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
2016-09-05 13:58
Tomasz Mielnicki
320.54KB
pdf Zarządzenie Nr 137/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.08.2015 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
2016-09-05 13:58
Tomasz Mielnicki
439.44KB
pdf Zarządzenie Nr 136/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.08.2015 w sprawie: zmiany dokumentów Polityki Jakości i Księgi Jakości.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
2016-09-05 13:55
Tomasz Mielnicki
6.99MB
pdf Zarządzenie Nr 135/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 24.08.2015 w sprawie: Zarządzenie Nr 98/2015 z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
2016-09-05 13:55
Tomasz Mielnicki
224.31KB
pdf Zarządzenie Nr 134/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 20.08.2015 zmieniające Zarządzenie Nr 116/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
2016-09-05 13:55
Tomasz Mielnicki
202.22KB
pdf Zarządzenie Nr 133/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 19.08.2015 w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Gminy Miejskiej Ciechanów z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
2016-09-05 13:55
Tomasz Mielnicki
322.3KB
pdf Zarządzenie Nr 132/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 19.08.2015 w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Gminy Miejskiej Ciechanów z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
2016-09-05 13:54
Tomasz Mielnicki
315.35KB
pdf Zarządzenie Nr 131/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 19.08.2015 w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Gminy Miejskiej Ciechanów z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Żłobka Miejskiego w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
2016-09-05 13:54
Tomasz Mielnicki
320.86KB
pdf Zarządzenie Nr 130/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 19.08.2015 w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Gminy Miejskiej Ciechanów z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
2016-09-05 13:54
Tomasz Mielnicki
323.18KB
pdf Zarządzenie Nr 129/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 19.08.2015 w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Gminy Miejskiej Ciechanów z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
2016-09-05 13:53
Tomasz Mielnicki
322.49KB
pdf Zarządzenie Nr 128/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 19.08.2015 w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Gminy Miejskiej Ciechanów z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
2016-09-05 13:53
Tomasz Mielnicki
317.14KB
pdf Zarządzenie Nr 127/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 19.08.2015 w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Gminy Miejskiej Ciechanów z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
2016-09-05 13:52
Tomasz Mielnicki
322.72KB
pdf Zarządzenie Nr 126/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 19.08.2015 w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Gminy Miejskiej Ciechanów z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
2016-09-05 13:52
Tomasz Mielnicki
323.14KB
pdf Zarządzenie Nr 125/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 19.08.2015 w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Gminy Miejskiej Ciechanów z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Zespołu szkół nr 1 w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
2016-09-05 13:51
Tomasz Mielnicki
292.42KB
pdf Zarządzenie Nr 124/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17.08.2015 w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 03.10.2013 r. oraz zarządzenia Nr 20/2014 z dnia 20.02.2014 w sprawie określenia kryterjów udzielania bonifikat stosowanych przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
2016-09-05 13:51
Tomasz Mielnicki
292.42KB
pdf Zarządzenie Nr 123/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13.08.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
2016-09-05 13:51
Tomasz Mielnicki
394.56KB
pdf Zarządzenie Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12.08.2015 w sprawie: powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 645
2016-09-05 13:51
Tomasz Mielnicki
2.73MB
pdf Zarządzenie Nr 121/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10.08.2015 w sprawie: powołania komisji Przetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
2016-09-05 13:50
Tomasz Mielnicki
301.04KB
pdf Zarządzenie Nr 120/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10.08.2015 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru na stanowisko Sekretarza Miasta.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
2016-09-05 13:50
Tomasz Mielnicki
234.79KB
pdf Zarządzenie Nr 119/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 07.08.2015 w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Ciechanów do załatwiania w imieniu Prezydenta Miasta Ciechanów spraw związanych z prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzania spisu wyborców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
2016-09-05 13:50
Tomasz Mielnicki
272.24KB
pdf Zarządzenie Nr 118/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 07.08.2015 w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za i półrocze 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
2016-09-05 13:49
Tomasz Mielnicki
43.48MB
pdf Zarządzenie Nr 117/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05.08.2015 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
2016-09-05 13:49
Tomasz Mielnicki
696.96KB
pdf Zarządzenie Nr 116/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05.08.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
2016-09-05 13:49
Tomasz Mielnicki
311.45KB
pdf Zarządzenie Nr 115/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 04.08.2015 zmieniające Zarządzenie Nr 79/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
2016-09-05 13:48
Tomasz Mielnicki
209.92KB
pdf Zarządzenie Nr 114/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 03.08.2015 w sprawie: powołania komisji ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
2016-09-05 13:48
Tomasz Mielnicki
347.44KB
pdf Zarządzenie Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.07.2015 w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
2016-09-05 13:46
Tomasz Mielnicki
589.89KB
pdf Zarządzenie Nr 112/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.07.2015 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
2016-09-05 13:45
Tomasz Mielnicki
3.7MB
pdf Zarządzenie Nr 111/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.07.2015 w sprawie: powołania zespołu do spraw organizacji ogólnokrajowego referendum na terenie Miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
2016-09-05 13:45
Tomasz Mielnicki
392.71KB
pdf Zarządzenie Nr 110/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.07.2015 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
2016-09-05 13:45
Tomasz Mielnicki
217.01KB
pdf Zarządzenie Nr 109/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.07.2015 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
2016-09-05 13:45
Tomasz Mielnicki
210.9KB
pdf Zarządzenie Nr 108/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.07.2015 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
2016-09-05 13:44
Tomasz Mielnicki
204.56KB
pdf Zarządzenie Nr 107/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.07.2015 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
2016-09-05 13:43
Tomasz Mielnicki
202.98KB
pdf Zarządzenie Nr 106/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.07.2015 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
2016-09-05 13:43
Tomasz Mielnicki
211.72KB
pdf Zarządzenie Nr 105/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.07.2015 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ciechanowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
2016-09-05 13:43
Tomasz Mielnicki
215.57KB
pdf Zarządzenie Nr 104/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.07.2015 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
2016-09-05 13:42
Tomasz Mielnicki
523.6KB
pdf Zarządzenie Nr 101/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 24.07.2015 w sprawie: zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
2016-09-05 13:42
Tomasz Mielnicki
220.61KB
pdf Zarządzenie Nr 100/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 24.07.2015 w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
2016-09-05 13:42
Tomasz Mielnicki
247.52KB
pdf Zarządzenie Nr 99/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22.07.2015 w sprawie: ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów - Urzędnika Wyborczego Miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
2016-09-05 13:41
Tomasz Mielnicki
317.74KB
pdf Zarządzenie Nr 98/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 20.07.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
2016-09-05 13:41
Tomasz Mielnicki
347.05KB
pdf Zarządzenie Nr 97/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 20.07.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
2016-09-05 13:40
Tomasz Mielnicki
317.12KB
pdf Zarządzenie Nr 96/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 20.07.2015 w sprawie: regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 466
2016-09-05 13:39
Tomasz Mielnicki
4.56MB
pdf Zarządzenie Nr 93/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17.07.2015 w sprawie: upoważnienie pracownika Urządu Miasta Ciechanów do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
2016-09-05 13:39
Tomasz Mielnicki
433.94KB
pdf Zarządzenie Nr 92/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17.07.2015 w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
2016-09-05 13:38
Tomasz Mielnicki
210.11KB
pdf Zarządzenie Nr 91/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 14.07.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
2016-09-05 13:38
Tomasz Mielnicki
395.37KB
pdf Zarządzenie Nr 90/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10.07.2015 w sprawie: wyznaczenia miejsc do handlu na terenie miasta Ciechanowa.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
2016-09-05 13:32
Tomasz Mielnicki
271.31KB
pdf Zarządzenie Nr 89/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10.07.2015 w sprawie: powołania Komisji na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
2016-09-05 13:31
Tomasz Mielnicki
219.93KB
pdf Zarządzenie Nr 88/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10.07.2015 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
2016-09-05 13:31
Tomasz Mielnicki
2.38MB
pdf Zarządzenie Nr 87/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 09.07.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
2016-09-05 13:31
Tomasz Mielnicki
361.78KB
pdf Zarządzenie Nr 86/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01.07.2015 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
2016-09-05 13:31
Tomasz Mielnicki
253.18KB
pdf Zarządzenie Nr 85/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01.07.2015 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
2016-09-05 13:30
Tomasz Mielnicki
250.99KB
pdf Zarządzenie Nr 84/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01.07.2015 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru na stanowisko Kierownika Referatu ds. Koordynowania Inwestycji Miejskich Wydziału Zamówień Publicznych, Działalności Gospodarczej i Inwestycji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
2016-09-05 13:30
Tomasz Mielnicki
272.01KB
pdf Zarządzenie Nr 83/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01.07.2015 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru na stanowisko Sekretarza Miasta.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
2016-09-05 13:30
Tomasz Mielnicki
229.97KB
pdf Zarządzenie Nr 82/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.06.2015 w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Gminy Miejskiej Ciechanów z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
2016-09-05 13:30
Tomasz Mielnicki
325.27KB
pdf Zarządzenie Nr 81/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.06.2015 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
2016-09-05 13:09
Tomasz Mielnicki
4.28MB
pdf Zarządzenie Nr 80/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.06.2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
2016-09-05 13:08
Tomasz Mielnicki
9.84MB
pdf Zarządzenie Nr 79/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 18.06.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
2016-09-05 13:08
Tomasz Mielnicki
306.51KB
pdf Zarządzenie Nr 78/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 18.06.2015 w sprawie: powołania komisji Rekrutacyjnej w celu naboru na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
2016-09-05 13:08
Tomasz Mielnicki
451.31KB
pdf Regulamin Udzielania Zamówień O Wartości Przekraczającej Równowartość Kwoty 30 000 Euro w Urzędzie Miasta Ciechanów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
2019-07-29 09:57
Mateusz Fila
16.31MB
pdf Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12.06.2015 w sprawie:organizacji, uruchamiania i funkcjonowania Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Ciechanów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
2016-09-05 13:07
Tomasz Mielnicki
6.26MB
pdf Zarządzenie Nr 75/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12.06.2015 w sprawie: wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 62/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
2016-09-05 13:05
Tomasz Mielnicki
691.19KB
pdf Zarządzenie Nr 74/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11.06.2015 w sprawie: powierzenia zadań przez Prezydenta Miasta II Zastępcy Prezydenta Miasta.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
2016-09-05 13:05
Tomasz Mielnicki
635.78KB
pdf Zarządzenie Nr 73/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11.06.2015 w sprawie: powierzenia zadań przez Prezydenta Miasta I Zastępcy Prezydenta Miasta.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
2016-09-05 13:04
Tomasz Mielnicki
660.12KB
pdf Zarządzenie Nr 72/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11.06.2015 w sprawie: zasad udostępniania placów handlowych przy cmentarzu komunalnym w Ciechanowie przy ul. Gostkowskiej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
2016-09-05 13:04
Tomasz Mielnicki
1.25MB
pdf Zarządzenie Nr 71/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11.06.2015 w sprawie: powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
2016-09-05 13:04
Tomasz Mielnicki
1.43MB
pdf Zarządzenie Nr 70/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11.06.2015 w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 49/2014 z dnia 29.05.2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
2016-09-05 12:54
Tomasz Mielnicki
375.03KB
pdf Zarządzenie Nr 69/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 08.06.2015 w sprawie: zmiany Regulaminu przyznawania nagród Prezydenta Miasta Ciechanów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów ze szkół funkcjonujących na terenie miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2016-09-05 12:54
Tomasz Mielnicki
587.57KB
pdf Zarządzenie Nr 68/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 08.06.2015 w sprawie: powołania członków komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego pętli miejskiej, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa regionalnego systemu transportowego przez budowę w Ciechanowie pętli łączącej drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie nr 617 i 615 oraz siedem dróg powiatowych".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
2016-09-05 12:54
Tomasz Mielnicki
350.8KB
pdf Zarządzenie Nr 67/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.06.2015 w sprawie: wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
2016-09-05 12:53
Tomasz Mielnicki
390.9KB
pdf Zarządzenie Nr 66/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.05.2015 w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Ciechanów do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
2016-09-05 12:48
Tomasz Mielnicki
449.99KB
pdf Zarządzenie Nr 65/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.05.2015 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
2016-09-05 12:47
Tomasz Mielnicki
8.19MB
pdf Zarządzenie Nr 64/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.05.2015 w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
2016-09-05 12:47
Tomasz Mielnicki
3.7MB
pdf Zarządzenie Nr 63/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.05.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
2016-09-05 12:46
Tomasz Mielnicki
770.35KB
pdf Zarządzenie Nr 62/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.05.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
2016-09-05 12:46
Tomasz Mielnicki
765.04KB
pdf Zarządzenie Nr 61/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.05.2015 w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
2016-09-05 12:46
Tomasz Mielnicki
3.06MB
pdf Zarządzenie Nr 60/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 20.05.2015 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
2016-09-05 12:46
Tomasz Mielnicki
3.27MB
pdf Zarządzenie Nr 59/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 15.05.2015 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie edukacji i wychowania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
2016-09-05 12:45
Tomasz Mielnicki
485.38KB
pdf Zarządzenie Nr 58/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11.05.2015 w sprawie: powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, zespołu szkół oraz przedszkoli.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
2016-09-05 12:45
Tomasz Mielnicki
3.44MB
pdf Zarządzenie Nr 57/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 07.05.2015 w sprawie: powołania Komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Ciechanów w dniu 07.04.2015 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
2016-09-05 12:45
Tomasz Mielnicki
1.76MB
pdf Zarządzenie Nr 56/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.04.2015 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
2016-09-05 12:45
Tomasz Mielnicki
11.31MB
pdf Zarządzenie Nr 55/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.04.2015 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej 30 000 euro oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro w Urzędzie Miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
2016-09-05 12:44
Tomasz Mielnicki
4.98MB
pdf Zarządzenie Nr 54/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 20.04.2015 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 474
2016-09-05 12:44
Tomasz Mielnicki
3.73MB
pdf Zarządzenie Nr 53/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16.04.2015 w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora przedszkoli, szkół i zespołu szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
2016-09-05 12:44
Tomasz Mielnicki
3.49MB
pdf Zarządzenie Nr 52/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 14.04.2015 w sprawie: zmiany składu osobowego Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
2016-09-05 12:44
Tomasz Mielnicki
280.85KB
pdf Zarządzenie Nr 51/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 09.04.2015 w sprawie: powołania Zespołu i nadania Regulaminu pracy zespołu ds. opracowania Programu Modernizacji i Budowy Dróg na terenie miasta Ciechanów na lata 2016-2024.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
2016-09-05 12:41
Tomasz Mielnicki
881.57KB
pdf Zarządzenie Nr 50/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 07.04.2015 w sprawie: powołania Komisji kwalifikującej druki ścisłego zarachowania do likwidacji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
2016-09-05 12:40
Tomasz Mielnicki
395.4KB
pdf Zarządzenie Nr 49/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia .04.2015 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
2016-09-05 12:40
Tomasz Mielnicki
1.67MB
pdf Zarządzenie Nr 48/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 07.04.2015 w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Ciechanów, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej "Studio" za 2014 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
2016-09-05 12:40
Tomasz Mielnicki
6.59MB
pdf Zarządzenie Nr 47/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01.04.2015 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 65/2013 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Planu akcji kurierskiej na terenie miasta Ciechanów".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
2016-09-05 12:39
Tomasz Mielnicki
309.24KB
pdf Zarządzenie Nr 46/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.03.2015 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 53/2014 z dnia 10.06.2014 r. w związku ze zmianą Zarządzenia Nr 97/2003 z dnia 24.09.2003 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
2016-09-05 12:39
Tomasz Mielnicki
264.42KB
pdf Zarządzenie Nr 45/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.03.2015 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
2016-09-05 12:39
Tomasz Mielnicki
4.7MB
pdf Zarządzenie Nr 44/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.03.2015 w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów, sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej "Studio" za 2014 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
2016-09-05 12:39
Tomasz Mielnicki
36.05MB
pdf Zarządzenie Nr 43/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.03.2015 w sprawie: zmiany Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków wyodrębnionych w budżecie Gminy Miejskiej Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
2016-09-05 12:38
Tomasz Mielnicki
218.04KB
pdf Zarządzenie Nr 42/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 24.03.2015 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
2016-09-05 12:38
Tomasz Mielnicki
268.66KB
pdf Zarządzenie Nr 41/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23.03.2015 w sprawie: upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Gminy Miejskiej Ciechanów z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
2016-09-05 12:36
Tomasz Mielnicki
380.77KB
pdf Zarządzenie Nr 40/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 19.03.2015 w sprawie: powołania Komisji w przedmiocie brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
2016-09-05 12:36
Tomasz Mielnicki
515.66KB
pdf Zarządzenie Nr 39/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16.03.2015 w sprawie: przyznania stypendiów dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia sportowe w 2015 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
2016-09-05 12:35
Tomasz Mielnicki
247.44KB
pdf Zarządzenie Nr 38/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10.03.2015 w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Ciechanów do załatwiania indywidualnych spraw z zakreasu administracji publicznej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
2016-09-05 12:35
Tomasz Mielnicki
273.3KB
pdf Zarządzenie Nr 37/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10.03.2015 w sprawie: powołania komisji w przedmiocie brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
2016-09-05 12:34
Tomasz Mielnicki
391.22KB
pdf Zarządzenie Nr 36/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 03.03.2015 w sprawie: upowaznienia pracownika Urzędu MiastaCiechanów do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
2016-09-05 12:34
Tomasz Mielnicki
1.08MB
pdf Zarządzenie Nr 35/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02.03.2015 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
2016-09-05 12:34
Tomasz Mielnicki
231.56KB
pdf Zarządzenie Nr 34/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02.03.2015 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresiepomocy społecznej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
2016-09-05 12:27
Tomasz Mielnicki
226.99KB
pdf Zarządzenie Nr 33/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia .03.2015 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
2016-09-05 12:27
Tomasz Mielnicki
297.74KB
pdf Zarządzenie Nr 32/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 27.02.2015 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
2016-09-05 12:27
Tomasz Mielnicki
301.63KB
pdf Zarządzenie Nr 31/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 27.02.2015 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
2016-09-05 12:26
Tomasz Mielnicki
3.42MB
pdf Zarządzenie Nr 30/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16.02.2015 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
2016-09-05 12:26
Tomasz Mielnicki
336.86KB
pdf Zarządzenie Nr 29/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16.02.2015 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie edukacji i wychowania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
2016-09-05 12:26
Tomasz Mielnicki
221.17KB
pdf Zarządzenie Nr 27/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10.02.2015 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
2016-09-05 12:26
Tomasz Mielnicki
1.97MB
pdf Zarządzenie Nr 26/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 09.02.2015 w sprawie: powołania Dyrektora Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej "STUDIO" w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
2016-09-05 12:26
Tomasz Mielnicki
263.51KB
pdf Zarządzenie Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05.02.2015 w sprawie: ustalania zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest miasto Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
2016-09-05 12:25
Tomasz Mielnicki
1.72MB
pdf Zarządzenie Nr 24/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05.02.2015 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
2016-09-05 12:25
Tomasz Mielnicki
1.75MB
pdf Zarządzenie Nr 23/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02.02.2015 w sprawie: powołania Komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Ciechanów w 2015 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
2016-09-05 12:25
Tomasz Mielnicki
1.9MB
pdf Zarządzenie Nr 22/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02.02.2015 w sprawie: powołania komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wyniki sportowe.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
2016-09-05 12:24
Tomasz Mielnicki
461.2KB
pdf Zarządzenie Nr 21/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02.02.2015 w sprawie: uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Ciechanów Nr 2/2015 z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
2016-09-05 12:23
Tomasz Mielnicki
386.59KB
pdf Zarządzenie Nr 20/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02.02.2015 w sprawie: powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej "Studio".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
2016-09-05 12:22
Tomasz Mielnicki
422.25KB
pdf Zarządzenie Nr 19/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia .01.2015 w sprawie: powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do prac związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
2016-09-05 12:22
Tomasz Mielnicki
759.63KB
pdf Zarządzenie Nr 18/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.01.2015 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych i Działalności Gospodarczej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
2016-09-05 12:22
Tomasz Mielnicki
488.46KB
pdf Zarządzenie Nr 17/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.01.2015 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
2016-09-05 12:22
Tomasz Mielnicki
501.83KB
pdf Zarządzenie Nr 16/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.01.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
2016-09-05 12:20
Tomasz Mielnicki
919.11KB
pdf Zarządzenie Nr 15/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.01.2015 w sprawie: powołania Zespołu do wdrażania elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie Miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2016-09-05 12:20
Tomasz Mielnicki
0.95MB
pdf Zarządzenie Nr 14/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.01.2015 w sprawie: ustalenia terminów i miejsc zebrań sprawozdawczo-wyborczych do organów Osiedli na terenie miasta Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
2016-09-05 12:20
Tomasz Mielnicki
1.05MB
pdf Zarządzenie Nr 13/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.01.2015 w sprawie: odwołania Dyrektora Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej "STUDIO" w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
2016-09-05 12:18
Tomasz Mielnicki
458.38KB
pdf Zarządzenie Nr 12/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 27.01.2015 w sprawie: przyznania stypendiów dla uczniów i studdentów za wybitne osiągnięcia sportowe w 2015 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
2016-09-05 12:18
Tomasz Mielnicki
857.36KB
pdf Zarządzenie Nr 11/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23.01.2015 w sprawie: upoważnienia do składania oświadczenia woli w imieniu Gminy Miejskiej Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
2016-09-05 12:17
Tomasz Mielnicki
519.4KB
pdf Zarządzenie Nr 10/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22.01.2015 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
2016-09-05 12:17
Tomasz Mielnicki
2.63MB
pdf Zarządzenie Nr 9/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21.01.2015 w sprawie: powołania komisji ds. udzielania stypendiów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
2016-09-05 12:17
Tomasz Mielnicki
283.4KB
pdf Zarządzenie Nr 8/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 20.01.2015 w sprawie: upoważnienia do składania oświadczenia woli w imieniu Gminy Miejskiej Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
2016-09-05 12:17
Tomasz Mielnicki
817.84KB
pdf Zarządzenie Nr 7/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 19.01.2015 w sprawie: przyjęcia ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok dla jednostek podległych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
2016-09-05 12:17
Tomasz Mielnicki
12.6MB
pdf Zarządzenie Nr 6/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 15.01.2015 w sprawie: upoważnienia do składania oświadczenia woli w imieniu Gminy Miejskiej Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
2016-09-05 12:16
Tomasz Mielnicki
847.87KB
pdf Zarządzenie Nr 5/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 14.01.2015 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
2016-09-05 12:16
Tomasz Mielnicki
1.96MB
pdf Zarządzenie Nr 4/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 14.01.2015 w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
2016-09-05 12:15
Tomasz Mielnicki
252.26KB
pdf Zarządzenie Nr 3/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 08.01.2015 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
2016-09-05 11:59
Tomasz Mielnicki
4.15MB
pdf Zarządzenie Nr 2/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05.01.2015 w sprawie: powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
2016-09-05 11:58
Tomasz Mielnicki
391.82KB
pdf Zarządzenie Nr 1/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05.01.2015 w sprawie: powołania Komisji Socjalnej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
2016-09-05 11:58
Tomasz Mielnicki
434.31KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 1767