BIP

Poniżej 30 tys. euro

  • Przedmiot, Nr postępowania
  • Data ogłoszenia

Znaleziono zamówień: 98.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Renowacja kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową za pomocą rękawa termoutwardzalnego zlokalizowanej w obrębie skrzyżowania ulic: M. M. Kolbe, Płockiej w Ciechanowie. 2019-04-12 2019-04-24
„Dostawa i montaż elementów małej architektury realizowany w ramach zadania pn.: Strefa malucha – montaż plenerowych przewijaków oraz przewijaków w instytucjach publicznych - Budżet Obywatelski 2019.” 2019-03-20 2019-03-26
„Dostawa i montaż elementów małej architektury realizowany w ramach zadania pn.: Strefa malucha – montaż plenerowych przewijaków oraz przewijaków w instytucjach publicznych - Budżet Obywatelski 2019.” 2019-03-08 2019-03-15
„Eko - klasa” – plenerowe lekcje przy SP 4 z budową dodatkowych miejsc parkingowych - Budżet Obywatelski 2019 miejsca postojowe i elementy małej architektury 2019-03-01 2019-03-08
Bieżąca konserwacja rzeki Łydyni i rowów melioracyjnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów 2019-02-19 2019-02-26
„Eko - klasa” – plenerowe lekcje przy SP 4 z budową dodatkowych miejsc parkingowych - Budżet Obywatelski 2019 2019-02-18 2019-02-25
„Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wesołej o siłownie zewnętrzną - Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet Obywatelski 2019.” 2019-02-07 2019-02-18
Wybór rzeczoznawcy majątkowego 2019-01-24 2019-01-29
„FIGLORAJ – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 6 w Ciechanowie” 2019-01-22 2019-01-29
„Rozbudowa parku aktywnej rekreacji przy ul. Wincentego Witosa” 2019-01-11 2019-01-17

 

Drukuj Liczba odwiedzin: 81810