BIP

Poniżej 30 tys. euro

  • Przedmiot, Nr postępowania
  • Data ogłoszenia

Znaleziono zamówień: 120.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącego placu zabaw o elementy wyposażenia/osprzętowanie boiska wielofunkcyjnego - zad. pn. Rozbudowa placu zabaw o boisko wielofunkcyjne na Bielinie. 2020-11-03 2020-11-10
Wymiana trylinki w alei głównej zlokalizowanej na Cmentarzu Komunalnym w Ciechanowie od strony ul. Prymasa Tysiąclecia 2020-10-05 2020-10-08
„Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącego placu zabaw o elementy wyposażenia/osprzętowanie boiska wielofunkcyjnego - zad. pn. Rozbudowa placu zabaw o boisko wielofunkcyjne na Bielinie”. 2020-09-18 2020-09-25
Drewniany budynek mieszkalny – konserwacja zabytkowych elementów drewnianych – etap I. Zadanie realizowane z udziałem dotacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 2020-06-23 2020-06-30
Drewniany budynek mieszkalny – konserwacja zabytkowych elementów drewnianych – etap I. Zadanie realizowane z udziałem dotacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 2020-06-04 2020-06-18
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 17 Stycznia (droga wojewódzka nr 615) z ul. Sienkiewicza w Ciechanowie. 2020-05-19 2020-05-26
Remont budynku z 9 boksami garażowymi przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2020-05-13 2020-05-22
Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty lub zespołu biegłych/specjalistów w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych, melioracji wodnej, dotyczących zmiany stanu wody na działkach nr 879/6 i 879/8 obręb 40, położonych przy ul. Płockiej 40A w Ciechanowie, przez Gminę Miejską Ciechanów, poprzez wykonanie inwestycji związanej z rewitalizacją wieży ciśnień usytuowanej na działce nr 945/1 położonej w bezpośrednim sąsiedztwie w/w działek. 2020-05-04 2020-05-20
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 17 Stycznia (droga wojewódzka nr 615) z ul. Sienkiewicza w Ciechanowie 2020-04-29 2020-05-08
Demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanów w 2020 roku. 2020-04-23 2020-05-06

 

Drukuj Liczba odwiedzin: 152968