BIP

Poniżej 30 tys. euro

  • Przedmiot, Nr postępowania
  • Data ogłoszenia

Znaleziono zamówień: 88.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Rozbudowa parku aktywnej rekreacji przy ul. Wincentego Witosa 2018-12-14 2018-12-28
„Dostawa i montaż nowego ogrodzenia panelowego” w ramach zadania „Renowacja ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni na terenie Miejskiego Przedszkola nr 3 w Ciechanowie.” 2018-12-14 2018-12-20
Opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w Ciechanowie do wód i ziemi (rowów) – aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych. Część 1: Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód dla 19 wylotów sieci kanalizacji deszczowej Część 2: Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi i urządzeń wodnych dla 37 wylotów kanalizacji deszczowej. 2018-11-07 2018-11-13
Wykonanie oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ul. Gostkowska i ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul. 17 Stycznia w Ciechanowie 2018-10-02 2018-10-08
„Rozbudowa parku aktywnej rekreacji przy ul. Wincentego Witosa”, obejmująca dostawę oraz montaż elementów małej architektury w tym urządzeń zabawowych oraz siłowych. Opracowanie dokumentacji projektowej. 2018-09-24 2018-10-05
„Budowa chodnika i przejścia dla pieszych przy ul. Gostkowskiej” 2018-09-21 2018-09-28
Budowa zatoki postojowej i chodnika wraz z elementami małej architektury, przy ul. M. Dąbrowskiej 2018-09-21 2018-09-28
„Przebudowa pasa drogowego drogi 16 KDD1/2 poprzez budowę miejsc parkingowych przy R.O.D. KRUBIN w Ciechanowie wraz z doświetleniem” 2018-09-21 2018-09-28
„Dostawa i montaż nowego ogrodzenia panelowego” w ramach zadania „Renowacja ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni na terenie Miejskiego Przedszkola nr 3 w Ciechanowie” 2018-09-21 2018-09-28
„Przebudowa pasa drogowego drogi 16 KDD1/2 poprzez budowę miejsc parkingowych przy R.O.D. KRUBIN w Ciechanowie wraz z doświetleniem”, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejsc parkingowych przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Krubin” 2018-09-03 2018-09-07

 

Drukuj Liczba odwiedzin: 66424