BIP

Poniżej 30 tys. euro

  • Przedmiot, Nr postępowania
  • Data ogłoszenia

Znaleziono zamówień: 102.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Renowacja kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową za pomocą rękawa termoutwardzalnego zlokalizowanej w obrębie skrzyżowania ulic: M. M. Kolbe, Płockiej w Ciechanowie. 2019-05-16 2019-05-24
Dostawa przewijaków plenerowych realizowana w ramach zadania pn.: „Strefa malucha – montaż plenerowych przewijaków oraz przewijaków w instytucjach publicznych w Ciechanowie” 2019-04-30 2019-05-09
Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej dotyczące zmiany stanu na gruncie na działkach nr 70-20/1, 70-20/2 oraz 70-9 położonych przy ul. Komunalnej w Ciechanowie 2019-04-29 2019-05-13
Wykonanie uzupełnienia ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej dotyczacej zmiany stanu wody na gruncie na działkach nr 60-214/2, 60-217/1, 60-217/2, 60-215, 60-217/4, 60-216 położonych przy ul. Krubińskiej w Ciechanowie” z wykorzystaniem ekspertyzy będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Ciechanów i uwag Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie 2019-04-29 2019-05-13
Renowacja kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową za pomocą rękawa termoutwardzalnego zlokalizowanej w obrębie skrzyżowania ulic: M. M. Kolbe, Płockiej w Ciechanowie. 2019-04-12 2019-04-24
„Dostawa i montaż elementów małej architektury realizowany w ramach zadania pn.: Strefa malucha – montaż plenerowych przewijaków oraz przewijaków w instytucjach publicznych - Budżet Obywatelski 2019.” 2019-03-20 2019-03-26
„Dostawa i montaż elementów małej architektury realizowany w ramach zadania pn.: Strefa malucha – montaż plenerowych przewijaków oraz przewijaków w instytucjach publicznych - Budżet Obywatelski 2019.” 2019-03-08 2019-03-15
„Eko - klasa” – plenerowe lekcje przy SP 4 z budową dodatkowych miejsc parkingowych - Budżet Obywatelski 2019 miejsca postojowe i elementy małej architektury 2019-03-01 2019-03-08
Bieżąca konserwacja rzeki Łydyni i rowów melioracyjnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów 2019-02-19 2019-02-26
„Eko - klasa” – plenerowe lekcje przy SP 4 z budową dodatkowych miejsc parkingowych - Budżet Obywatelski 2019 2019-02-18 2019-02-25

 

Drukuj Liczba odwiedzin: 116251