BIP

Poniżej 30 tys. euro

  • Przedmiot, Nr postępowania
  • Data ogłoszenia

Znaleziono zamówień: 109.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia w zamieszkałej części ulic: Błękitnej i Złotej w Ciechanowie. 2020-03-27 2020-04-08
Budowa miejsc postojowych przy ulicy Hallera za budynkiem wielorodzinnym przy ul. 17 Stycznia 29 w Ciechanowie 2020-01-29 2020-02-12
Budowa parkingu przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 13 w Ciechanowie 2020-01-29 2020-02-12
Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy ul. Wesołej 2020-01-29 2020-02-07
Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw pomiędzy ul. Karola Szwanke i Jana Reutta w Ciechanowie 2020-01-29 2020-02-07
Kącik rekreacyjno - zabawowy oraz sportowy na Zachodzie 2020-01-29 2020-02-07
„Wybór rzeczoznawcy majątkowego” 2020-01-29 2020-02-03
Renowacja kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową za pomocą rękawa termoutwardzalnego zlokalizowanej w obrębie skrzyżowania ulic: M. M. Kolbe, Płockiej w Ciechanowie. 2019-05-16 2019-05-24
Dostawa przewijaków plenerowych realizowana w ramach zadania pn.: „Strefa malucha – montaż plenerowych przewijaków oraz przewijaków w instytucjach publicznych w Ciechanowie” 2019-04-30 2019-05-09
Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej dotyczące zmiany stanu na gruncie na działkach nr 70-20/1, 70-20/2 oraz 70-9 położonych przy ul. Komunalnej w Ciechanowie 2019-04-29 2019-05-13

 

Drukuj Liczba odwiedzin: 125146