BIP

Uchwały Rady Miasta

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 695 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
317/XXX/2021 2021-01-08 08:29:33 Uchwała nr 317/XXX/2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie nadania nazwy placowi na terenie miasta Ciechanów Obowiązujący
316/XXX/2021 2021-01-08 08:28:17 Uchwała nr 316/XXX/2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego Obowiązujący
315/XXX/2021 2021-01-08 08:26:43 Uchwała nr 315/XXX/2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie określenia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów w 2021r. Obowiązujący
314/XXX/2021 2021-01-08 08:24:31 Uchwała nr 314/XXX/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Ciechanów w nowym kształcie Obowiązujący
313/XXIX/2020 2020-12-17 12:08:11 Uchwała Nr 313/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miasta Ciechanów i jej Komisji na rok 2021 Obowiązujący
312/XXIX/2020 2020-12-17 12:05:32 Uchwała Nr 312/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ciechanów na lata 2021-2024” Obowiązujący
311/XXIX/2020 2020-12-17 12:03:37 Uchwała Nr 311/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Obowiązujący
310/XXIX/2020 2020-12-17 12:00:38 Uchwała Nr 310/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu Obowiązujący
309/XXIX/2020 2020-12-17 11:58:15 Uchwała Nr 309/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Obowiązujący
308/XXIX/2020 2020-12-17 11:56:33 Uchwała Nr 308/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Obowiązujący
307/XXIX/2020 2020-12-17 11:53:49 Uchwała Nr 307/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Obowiązujący
306/XXIX/2020 2020-12-17 11:51:50 Uchwała Nr 306/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 291/XXVIII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2020 roku o wyrażeniu zgody na nabycie przez Gminę Miejską Ciechanów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Obowiązujący
305/XXIX/2020 2020-12-17 11:49:38 Uchwała Nr 305/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów Obowiązujący
304/XXIX/2020 2020-12-17 11:47:00 Uchwała Nr 304/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie: Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. Obowiązujący
303/XXIX/2020 2020-12-17 11:41:23 Uchwała Nr 303/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. Obowiązujący
302/XXIX/2020 2020-12-17 11:38:41 Uchwała Nr 302/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie: Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Ciechanów na 2021 r. Obowiązujący
301/XXIX/2020 2020-12-17 11:18:38 Uchwała Nr 301/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Obowiązujący
300/XXIX/2020 2020-12-17 11:24:48 Uchwała Nr 300/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Obowiązujący
299/XXIX/2020 2020-12-17 11:22:14 Uchwała Nr 299/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Obowiązujący
298/XXIX/2020 2020-12-17 11:20:33 Uchwała Nr 298/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 202108