BIP

Uchwały Rady Miasta

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 521 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
143/XII/2019 2019-10-02 12:19:25 Uchwała Nr 143/XII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 września 2019 roku W sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę Uchwały Rady Miasta Ciechanów w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Obowiązujący
142/XII/2019 2019-10-02 12:17:56 Uchwała Nr 142/XII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 września 2019r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Obowiązujący
141/XII/2019 2019-10-02 12:16:32 UCHWAŁA NR 141/XII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Obowiązujący
140/XII/2019 2019-10-02 12:14:15 UCHWAŁA NR 140/XII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Obowiązujący
139/XII/2019 2019-10-02 12:11:21 UCHWAŁA NR 139/XII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. Obowiązujący
138/XII/2019 2019-10-02 12:08:12 UCHWAŁA NR 138/XII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Obowiązujący
137/XII/2019 2019-10-02 12:02:12 Uchwała Nr 137/XII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 września 2019r w sprawie: zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów. Obowiązujący
136/XII/2019 2019-10-02 11:57:14 UCHWAŁA NR 136/XII/2019 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 30 września 2019r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Maksymiliana Marii Kolbe w Ciechanowie Obowiązujący
135/XII/2019 2019-10-02 11:54:55 Uchwała Nr 135/XII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr 107/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Ciechanowie Obowiązujący
134/XII/2019 2019-10-02 11:52:40 Uchwała Nr 134/XII/2019 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 30 września 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania” Obowiązujący
133/XII/2019 2019-10-02 11:51:06 Uchwała Nr 133/XII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Obowiązujący
132/XI/2019 2019-09-03 12:44:06 Uchwała Nr 132/XI/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę treści tablicy/gabloty przy dworcu PKP w Ciechanowie Obowiązujący
131/XI/2019 2019-09-03 12:42:15 Uchwała Nr 131/XI/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 88/VIII/2011 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów Obowiązujący
130/XI/2019 2019-09-03 12:39:55 Uchwała Nr 130/XI/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Obowiązujący
129/XI/2019 2019-09-03 12:37:50 Uchwała Nr 129/XI/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów. Obowiązujący
128/XI/2019 2019-09-03 12:35:44 Uchwała Nr 128/XI/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Obowiązujący
127//XI/2019 2019-09-03 12:33:22 Uchwała Nr 127/XI/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. Obowiązujący
126/XI/2019 2019-09-03 12:32:04 Uchwała Nr 126/XI/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Obowiązujący
125/XI/2019 2019-09-03 12:30:04 Uchwała Nr 125/XI/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu Obowiązujący
124/XI/2019 2019-09-03 12:27:56 Uchwała Nr 124/XI/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie dokonanych zmian w prawie podatkowym mających bezpośredni wpływ na sytuację finansową Gminy Miejskiej Ciechanów Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 97226