BIP

Uchwały Rady Miasta

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 731 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
353/XXXVI/2021 2021-04-12 08:10:01 Uchwała Nr 353/XXXVI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 09 kwietnia 2021 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Św. Franciszka, Batalionów Chłopskich, Amarantowej i Błękitnej w Ciechanowie. Obowiązujący
352/XXXVI/2021 2021-04-12 08:07:37 Uchwała Nr 352/XXXVI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 09 kwietnia 2021 roku w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Obowiązujący
351/XXXVI/2021 2021-04-12 08:05:26 Uchwała Nr 351/XXXVI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 09 kwietnia 2021 roku w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr 343/XXXIV/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. Obowiązujący
350/XXXV/2021 2021-03-25 11:25:54 Uchwała Nr 350/XXXV/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi złożonej na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie Obowiązujący
349/XXXV/2021 2021-03-25 11:23:51 Uchwała Nr 349/XXXV/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Obowiązujący
348/XXXV/2021 2021-03-25 11:22:01 Uchwała Nr 348/XXXV/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Obowiązujący
347/XXXV/2021 2021-03-25 11:20:16 Uchwała Nr 347 /XXXV/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny Obowiązujący
346/XXXV/2021 2021-03-25 11:18:18 Uchwała Nr 346/XXXV/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. na lata 2022–2024 Obowiązujący
345/XXXV/2021 2021-03-25 11:15:41 Uchwała Nr 345/XXXV/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 157/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Ciechanów lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej ... Obowiązujący
344/XXXIV/2021 2021-03-15 09:40:48 Uchwała Nr 344/XXXIV/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie: zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ciechanów na 2021 rok Obowiązujący
343/XXXIX/2021 2021-03-15 09:35:56 Uchwała Nr 343/XXXIV/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Obowiązujący
342/XXXIV/2021 2021-03-15 09:29:20 Uchwała Nr 342/XXXIV/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów Obowiązujący
341/XXXIII/2021 2021-02-25 10:00:40 Uchwała Nr 341/XXXIII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia złożonej skargi na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie Obowiązujący
340/XXXIII/2021 2021-02-25 09:59:29 Uchwała Nr 340/XXXIII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie: : zmiany uchwały Nr 329/XXXI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 stycznia 2021 roku o powołaniu komisji do spraw analizy wniosków i braku przydziału środków finansowych w II naborze „ Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” dla miasta Ciechanowa Obowiązujący
339/XXXIII/2021 2021-02-25 09:58:19 Uchwała Nr 339/XXXIII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechanów Obowiązujący
338/XXXIII/2021 2021-02-25 09:57:11 Uchwała Nr 338/XXXIII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności Obowiązujący
337/XXXIII/2021 2021-02-25 09:56:08 Uchwała Nr 337/XXXIII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Obowiązujący
336/XXXIII/2021 2021-02-25 09:55:06 Uchwała Nr 336/XXXIII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Obowiązujący
335/XXXIII/2021 2021-02-25 09:54:02 Uchwała Nr 335XXXIII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Obowiązujący
334/XXXIII/2021 2021-02-25 09:53:01 Uchwała Nr 334/XXXIII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Opinogórskiej w Ciechanowie Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 217544