BIP

Uchwały Rady Miasta

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 500 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
122/X/2019 2019-07-22 11:59:55 Uchwała Nr 122/X/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku uchylająca uchwałę Nr 106/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Ciechanów Obowiązujący
121/X/2019 2019-07-22 11:33:15 Uchwała Nr 121/X/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Obowiązujący
120/IX/2019 2019-07-01 13:05:29 Uchwała Nr 120/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Obowiązujący
119/IX/2019 2019-07-01 13:04:19 Uchwała Nr 119/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Obowiązujący
118/IX/2019 2019-07-01 13:02:44 Uchwała Nr 118/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Ciechanów Obowiązujący
117/IX/2019 2019-07-01 13:01:18 Uchwała Nr 117/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bloki II” w Ciechanowie. Obowiązujący
116/IX/2019 2019-07-01 12:59:43 Uchwała Nr 116/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego Obowiązujący
115/IX/2019 2019-07-01 12:58:18 Uchwała Nr 115/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 64/V/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 roku Obowiązujący
114/IX/2019 2019-07-01 12:42:23 Uchwała Nr 114/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów. Obowiązujący
113/IX/2019 2019-07-01 12:18:35 Uchwała Nr 113/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Obowiązujący
112/IX/2019 2019-07-01 12:16:44 Uchwała Nr 112/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku Nauki Torus oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Ciechanów uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Parku Nauki Torus Obowiązujący
111/IX/2019 2019-07-01 12:12:40 Uchwała Nr 111/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie nadania Statutu Ciechanowskiemu Ośrodkowi Edukacji Kulturalnej „STUDIO” w Ciechanowie Obowiązujący
110/IX/2019 2019-07-01 12:09:08 Uchwała Nr 110/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Obowiązujący
109/IX/2019 2019-07-01 12:03:41 Uchwała Nr 109/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Obowiązujący
108/IX/2019 2019-07-01 11:29:22 Uchwała Nr 108/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów Obowiązujący
107/IX/2019 2019-07-01 11:01:54 Uchwała Nr 107/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ciechanowskiemu Obowiązujący
106/IX/2019 2019-07-01 11:00:47 Uchwała Nr 106/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Ciechanów Obowiązujący
105/IX/2019 2019-07-01 10:59:33 Uchwała Nr 105/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Obowiązujący
104/IX/2019 2019-07-01 10:58:14 Uchwała Nr 104/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Obowiązujący
103/IX/2019 2019-07-01 13:36:48 Uchwała Nr 103/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 83386