BIP

Uchwały Rady Miasta

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 462 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
084/VI/2019 2019-04-09 16:38:13 Uchwała Nr 84/VI/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Warszawskiej w Ciechanowie. Obowiązujący
083/VI/2019 2019-04-09 16:36:39 Uchwała Nr 83/VI/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia kadencji Zarządów Osiedli Gminy Miejskiej Ciechanów. Obowiązujący
082/VI/2019 2019-04-09 16:35:16 Uchwała Nr 82/VI/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Obowiązujący
081/VI/2019 2019-04-09 16:33:41 Uchwała Nr 81/VI/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów. Obowiązujący
080/VI/2019 2019-04-09 16:31:59 Uchwała Nr 80/VI/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 marca 2019r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Obowiązujący
079/VI/2019 2019-04-09 16:29:57 Uchwała Nr 79/VI/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Obowiązujący
078/VI/2019 2019-04-09 16:26:54 Uchwała Nr 78/VI/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechanów. Obowiązujący
077/VI/2019 2019-04-09 16:25:20 Uchwała Nr 77/VI/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miejską Ciechanów udziału w prawie własności nieruchomości. Obowiązujący
076/VI/2019 2019-04-09 16:24:06 Uchwała Nr 76/VI/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 marca 2019r.w sprawie zamiany nieruchomości. Obowiązujący
075/VI/2019 2019-04-09 16:19:55 Uchwała Nr 75/VI/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Obowiązujący
074/VI/2019 2019-04-09 16:17:59 Uchwała Nr 74/VI/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Obowiązujący
073/VI/2019 2019-04-09 16:15:30 Uchwała Nr 73/VI/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Obowiązujący
072/VI/2019 2019-04-09 16:10:55 Uchwała Nr 72/VI/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ciechanów na 2019 rok. Obowiązujący
071/V/2019 2019-03-11 11:58:37 Uchwała Nr 71/V/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 luty 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie. Obowiązujący
070/V/2019 2019-03-11 11:57:22 Uchwała Nr 70/V/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Miasta Ciechanów. Obowiązujący
069/V/2019 2019-03-11 11:55:38 Uchwała Nr 69/V/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. Obowiązujący
068/V/2019 2019-03-11 11:51:09 Uchwała Nr 68/V/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 luty 2019r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Opinogórskiej w Ciechanowie. Obowiązujący
067/V/2019 2019-03-11 11:49:40 Uchwała Nr 67/V/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 luty 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zagumienna – Powstańców Wielkopolskich” w Ciechanowie. Obowiązujący
066/V/2019 2019-03-11 11:39:34 Uchwała Nr 66/V/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 luty 2019r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego. Obowiązujący
065/V/2019 2019-03-11 11:37:20 Uchwała Nr 65/V/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 luty 2019r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miejską Ciechanów udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości. Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 65793