BIP

Uchwały Rady Miasta

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 658 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
280/XXII/2020 2020-10-29 11:04:39 Uchwała Nr 280/XXVII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Obowiązujący
279/XXVII/2020 2020-10-29 11:03:01 Uchwała Nr 279/XXVII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości. Obowiązujący
278/XXVII/2020 2020-10-29 11:01:11 Uchwała Nr 278/XXVII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego. Obowiązujący
277/XXVII/2020 2020-10-29 10:58:50 Uchwała Nr 277/XXVII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Obowiązujący
276/XXVII/2020 2020-10-29 10:56:57 Uchwała Nr 276/XXVII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Obowiązujący
275/XXVII/2020 2020-10-29 10:55:18 Uchwała Nr 275/XXVII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Obowiązujący
274/XXVII/2020 2020-10-29 10:53:16 Uchwała Nr 274 /XXVII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Obowiązujący
273/XXVII/2020 2020-10-29 10:51:30 Uchwała Nr 273/XXVII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Obowiązujący
272/XXVII/2020 2020-10-29 10:49:33 Uchwała Nr 272/XXVII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Obowiązujący
271/XXVII/2020 2020-10-29 10:47:37 Uchwała Nr 271/XXVII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji. Obowiązujący
270/XXVII/2020 2020-10-29 10:44:23 Uchwała Nr 270/XXVII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 233/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych oraz nadania statutu. Obowiązujący
269/XXVII/2020 2020-10-29 10:35:51 Uchwała Nr 269/XXVII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego. Obowiązujący
268/XXVII/2020 2020-10-29 10:31:16 Uchwała Nr 268/XXVII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2020 roku w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego planowanego wprowadzenie przez polski rząd tzw. podatku od deszczu. Obowiązujący
267/XXV/2020 2020-09-24 12:00:32 Uchwała Nr 267/XXV/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2020 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Ciechanów. Obowiązujący
266/XXV/2020 2020-09-24 11:59:15 Uchwała Nr 266/XXV/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 249/XXIV/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2020 roku o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości. Obowiązujący
265/XXV/2020 2020-09-24 11:57:45 Uchwała Nr 265/XXV/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2020 r. w sprawie: likwidacji Placówki Wparcia Dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej pod nazwą „ Świetlica środowiskowa”. Obowiązujący
264/XXV/2020 2020-09-24 11:56:23 Uchwała Nr 264/XXV/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2020 r. w sprawie: zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ciechanów na 2020 rok. Obowiązujący
263/XXV/2020 2020-09-24 11:54:58 Uchwała Nr 263/XXV/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Ciechanów na powierzenie realizacji zadania publicznego dotyczącego możliwości korzystania przez mieszkańców Gminy Ciechanów z usług Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ciechanowie. Obowiązujący
262/XXV/2020 2020-09-24 11:53:19 Uchwała Nr 262 /XXV/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2020 r. w sprawie: nadania nazwy rondu na terenie miasta Ciechanów. Obowiązujący
261/XXV/2020 2020-09-24 11:51:48 Uchwała Nr 261/XXV/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2020 r. w sprawie: określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 189833