BIP

Uchwały Rady Miasta

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 559 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
181/XIV/2019 2019-12-05 10:55:17 Uchwała Nr 181/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku o powołanie zespołu, który opracowałby treść nowej tablicy, zgodnej z prawdą historyczną umieszczonej na elewacji budynku Urzędu Miasta Ciechanów Obowiązujący
180/XIV/2019 2019-12-05 10:52:46 Uchwała Nr 180/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku o natychmiastowe zdjęcie umieszczonej na ścianie ratusza, tablicy pamiątkowej Obowiązujący
179/XIV/2019 2019-12-05 10:49:41 Uchwała Nr 179/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę nazwy ronda imienia Generała Emila Fieldorfa „Nila” Obowiązujący
178/XIV/2019 2019-12-05 10:46:41 Uchwała Nr 178/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 września 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku o zaproszenie do ciechanowskich szkół wykładowców z Biura Edukacji Narodowej z Instytutu Pamięci Narodowej i przeprowadzenia przez nich dla nauczycieli, młodzieży i społeczeństwa cyklu prelekcji z historii najnowszej w kontekście Ciechanowa Obowiązujący
177/XIV/2019 2019-12-05 10:43:51 Uchwała Nr 177/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Ciechanów w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi ulicy Różanej w Ciechanowie Obowiązujący
176/XIV/2019 2019-12-05 10:40:08 Uchwała Nr 176/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Ciechanów w zakresie naruszenia przepisu art. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęciach państwowych. Obowiązujący
175/XIV/2019 2019-12-05 10:27:20 Uchwała Nr 175/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji o umieszczenie na budynku lub działce przy ul. Zagumiennej tablicy upamiętniającej zamordowanych przez niemieckich nazistów obywateli narodowości żydowskiej Obowiązujący
174/XIV/2019 2019-12-05 10:19:51 Uchwała Nr 174/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miejskiej Ciechanów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Obowiązujący
173/XIV/2019 2019-12-05 10:17:03 Uchwała Nr 173/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 527/XXXVIII/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych Obowiązujący
172/XIV/2019 2019-12-05 10:13:25 Uchwała Nr 172/XIV/19 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Obowiązujący
171/XIV/2019 2019-12-05 10:07:24 Uchwała Nr 171/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Obowiązujący
170/XIV/2019 2019-12-05 10:04:19 Uchwała Nr 170/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Obowiązujący
169/XIV/2019 2019-12-05 10:00:11 Uchwała nr 169/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów Obowiązujący
168/XIV/2019 2019-12-05 09:56:56 Uchwała nr 168/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów Obowiązujący
167/XIV/2019 2019-12-05 09:53:47 Uchwała nr 167/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Andersa” w Ciechanowie Obowiązujący
166/XIV/2019 2019-12-05 09:44:17 Uchwała nr 166/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Obowiązujący
165/XIV/2019 2019-12-05 09:41:32 Uchwała nr 165/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Obowiązujący
164/XIV/2019 2019-12-05 09:38:35 Uchwała nr 164/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Obowiązujący
163/XIV/2019 2019-12-05 09:31:25 Uchwała Nr 163/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego Obowiązujący
162/XIV/2019 2019-12-05 09:25:15 Uchwała Nr 162/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 108684