BIP

Uchwały Rady Miasta

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 403 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
025/II/2018 2018-12-14 09:28:12 Uchwała Nr 25/II/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności Obowiązujący
024/II/2018 2018-12-14 09:26:16 Uchwała Nr 24/II/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 450) na 2019 rok. Obowiązujący
023/II/2018 2018-12-14 09:24:35 Uchwała Nr 23/II/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego. Obowiązujący
022/II/2018 2018-12-14 09:22:24 Uchwała Nr 22/II/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Ciechanów. Obowiązujący
021/II/2018 2018-12-14 09:20:11 Uchwała Nr 21/II/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania” Obowiązujący
020/II/2018 2018-12-14 09:16:12 Uchwała Nr 20/II/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Obowiązujący
019/II/2018 2018-12-14 09:15:19 Uchwała Nr 19/II/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Obowiązujący
018/II/2018 2018-12-14 09:01:39 Uchwała Nr 18/II/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku położonym w Ciechanowie przy ulicy 3 Maja 1 Obowiązujący
017/II/2018 2018-12-14 08:51:10 Uchwała Nr 17/II/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 614/XLV/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2018r. o wyrażeniu zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku położonym w Ciechanowie przy ulicy H. Sienkiewicza 31. Obowiązujący
016/II/2018 2018-12-14 08:45:59 Uchwała Nr 16/II/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej. Obowiązujący
015/II/2018 2018-12-14 08:42:01 Uchwała Nr 15/II/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Obowiązujący
014/II/2018 2018-12-14 08:38:38 Uchwała Nr 14/II/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Obowiązujący
013/II/2018 2018-12-13 14:33:27 Uchwała Nr 13/II/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Obowiązujący
012/II/2018 2018-12-13 14:29:12 Uchwała Nr 12/II/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów. Obowiązujący
011/II/2018 2018-12-11 13:47:14 Uchwała Budżetowa Nr 11/II/2018 za rok 2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r Obowiązujący
010/II/2018 2018-12-11 13:28:12 Uchwała Nr 10/II/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów. Obowiązujący
009/I/2018 2018-11-28 16:35:14 Uchwała Nr 9/I/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Ciechanów. Obowiązujący
008/I/2018 2018-11-28 16:36:16 Uchwała Nr 8/I/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ciechanów Obowiązujący
007/I/2018 2018-11-28 16:37:36 Uchwała Nr 7/I/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Ciechanów Obowiązujący
006/I/2018 2018-11-28 16:39:13 Uchwała Nr 6/I/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Miasta Ciechanów. Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 50063