BIP

Roczny harmonogram posiedzeń

Plan pracy na rok 2018

Styczeń

 • Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2017.

Luty

 • Zapotrzebowanie na mieszkania komunalne i socjalne. Stan aktualny i perspektywy.

Marzec

 • Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych Gminie w zakresie wspierania rodzin w roku 2017 (ustawa o wspieraniu rodzin i systemu pieczy zastępczej)

Kwiecień

 • Funkcjonowanie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w oparciu o coroczne sprawozdanie z działalności  instytucji  i  analizę oceny zasobów pomocy społecznej.

Maj

 • Lato w mieście. Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży.
 • Bezpieczeństwo w czasie imprez masowych.     
 • Bezpieczeństwo nad kąpieliskami miejskimi.                          

Czerwiec

 • Działalność Straży Miejskiej. Ocena stanu  bezpieczeństwa   w mieście.

Sierpień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018r.
 • Aktualny stan bezrobocia w Gminie Ciechanów
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji na rynku pracy

Wrzesień

 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w drodze do szkoły  i  w szkole
 • Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży ciechanowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych

Październik

 • Ośrodki  wsparcia dziennego pobytu.
  Środowiskowy Dom Samopomocy  /typ A ,B / 
 • Zabezpieczenie miejsc noclegowych i pomocy społecznej

Listopad

 • Pomoc  osobom bezdomnym
 • Zaopiniowanie  projektu budżetu miasta na rok 2019

Grudzień

 • Przyjęcie planu pracy Rady Miasta i Komisji na 2019 rok.
 • Podsumowanie pracy Komisji w roku 2018

Praca ciągła:

 • Omawianie i opiniowanie materiałów sesyjnych.
 • Inne zadania nie ujęte w planie pracy a wynikające z charakteru prac Komisji i Rady Miasta.
 • Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Redakcja strony: Roczny harmonogram posiedzeńRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 636