BIP

Roczny harmonogram posiedzeń

Plan pracy na rok 2020

Styczeń

 • Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2019.

Luty

 • 1.Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście na podstawie informacji  Straży  Miejskiej.

Marzec

 • Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych Gminie w zakresie wspierania rodzin w roku 2019 (ustawa o wspieraniu rodzin i systemu pieczy zastępczej).

Kwiecień

 • Monitoring Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ciechanów.

Maj

 • Lato w mieście. Bezpieczny wypoczynek dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Czerwiec

 • Zagrożenia dzieci i młodzieży substancjami psychoaktywnymi /alkohol, dopalacze, narkotyki/ oraz zagrożenia w sieci. Problem otyłości wśród dzieci i młodzieży.

Sierpień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.
 • Aktualny stan bezrobocia w Gminie Ciechanów.

Wrzesień

 • Stan aktualny i perspektywy zapotrzebowania na mieszkania komunalne i socjalne.
 • Zabezpieczenie miejsc noclegowych i pomoc osobom bezdomnym.

Październik

 • Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy Typu A i B.

Listopad

 • Zaopiniowanie  projektu budżetu miasta na rok 2021.
 • Przyjęcie propozycji tematów do planu pracy Komisji na rok  2021.

Grudzień

 • Przyjęcie planu pracy Rady Miasta i Komisji na 2021 rok.

Praca ciągła:

 • Omawianie i opiniowanie materiałów sesyjnych.
 • Inne zadania nie ujęte w planie pracy a wynikające z charakteru prac Komisji i Rady Miasta.
 • Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Redakcja strony: Roczny harmonogram posiedzeńRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1172