BIP

Roczny harmonogram posiedzeń

Plan pracy na rok 2020

Styczeń

 • Sprawozdanie z działalności komisji za rok 2019.

Luty

 • Informacja o działalności COEK STUDIO za 2019 rok.

Marzec

 • Sprawozdanie z działalności ZKM za 2019 rok.

Kwiecień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. Opinia Komisji z wykonania budżetu.
 • Wniosek o absolutorium dla Prezydenta Miasta Ciechanów.

Maj

 • Ocena funkcjonowania MOSiR za 2019r.
 • Sprawozdanie z działalności TBS.za 2019 rok.

Czerwiec

 • Sprawozdanie z działalności PUK Sp. z o.o. za 2019 rok.

Sierpień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku.
 • Realizacja zadań statutowych przez CUW. Gospodarka finansowa jednostek oświatowych za 2019 rok.

Wrzesień

 • Sprawozdanie z działalności ZWiK  sp. z o.o.za 2019 rok.
 • Wpływy z funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania.

Październik

 • Sprawozdanie z działalności PEC za 2019 rok.

Listopad

 • Analiza projektu budżetu na 2021 rok.
 • Przyjęcie propozycji tematów do planu pracy Komisji na 2021 rok.

Grudzień

 • Przyjęcie planu pracy na 2021 rok.
 • Wykorzystanie Funduszy miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Praca ciągła

 • Inne zadania nie ujęte w planie pracy Komisji na rok 2020 a wynikające z bieżących potrzeb.

Redakcja strony: Roczny harmonogram posiedzeńRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1332