BIP

Roczny harmonogram posiedzeń

Plan pracy na rok 2018

Styczeń

 • Sprawozdanie z działalności COEK STUDIO za rok 2017.
 • Analiza organizacji i finansowania imprez masowych organizowanych przez Urząd Miasta Ciechanów.
 • Sprawozdanie z audytów przeprowadzonych w  MOSiR w 2016 i 2017r.
 • Analiza pracy Prezydenta Miasta Ciechanów za 2017 rok, skargi i wnioski mieszkańców.

Luty

 • Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych audytów oraz kontroli zewnętrznych i wewnętrznych przeprowadzonych w latach 2015 - 2017.

Marzec

 • Ocena funkcjonowania TBS za 2017 rok.
 • Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy, koszty remontów mieszkań komunalnych i socjalnych.

Kwiecień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok. Opinia Komisji z wykonania budżetu.

Maj

 • Realizacja zadań statutowych przez CUW. Gospodarka finansowa jednostek oświatowych za 2017 rok.
 • Analiza pracy Prezydenta Miasta Ciechanów.

Czerwiec

 • Sprawozdanie z działalności PUK Sp. z o.o. za 2017 rok.

Sierpień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku.
 • Utrzymanie zieleni miejskiej, placów zabaw, siłowni oraz fontann miejskich za 2017

Wrzesień

 • Sprawozdanie finansowe z działalności ZWiK za 2017 rok.
 • Analiza pracy Prezydenta Miasta Ciechanów.

Październik

 • Ulgi i umorzenia należności podatkowych za 2017 rok i trzy kwartały 2018 roku z uwzględnieniem wpłat z tytułu zaległych podatków.
 • Sprawozdanie z funkcjonowania SPP.
 • Analiza pracy Prezydenta Miasta Ciechanów.

Listopad

 • Analiza projektu budżetu na rok 2019.
 • Przyjęcie propozycji tematów do planu pracy Komisji na 2019 rok.
 • Analiza pracy Prezydenta Miasta Ciechanów

Grudzień

 • Kontrola wykorzystania Funduszy Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2019.

Praca ciągła

 • Inne zadania nie ujęte w planie pracy Komisji na rok 2018 a wynikające z bieżących potrzeb.

Redakcja strony: Roczny harmonogram posiedzeńRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 734