BIP

Roczny harmonogram pracy komisji

Plan pracy Komisji Kultury i Sportu na rok 2018

Styczeń

 • Sprawozdanie i ocena działalności COEK STUDIO za rok 2017.
 • Informacja dot. oferty dla dzieci i młodzieży w okresie zimowym.
 • Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2017.

Luty

 • Stypendia dla sportowców.
 • Analiza przyznanych dotacji klubom sportowym i stowarzyszeniom na 2018 rok i mechanizmy ich dotowania.

Marzec

 • Kalendarz imprez na 2018 rok – cele i budżety poszczególnych imprez.
 • Ocena działań podjętych przez Prezydenta Miasta w ramach rozwoju sportu w mieście.

Kwiecień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017.

Maj

 • Ocena działalności MOSIR za 2017 rok. Ocena organizacyjna i finansowa.

Czerwiec

 • Wypoczynek dzieci i młodzieży w mieście- formy wypoczynku oraz źródła finansowania.
 • Informacja o przygotowaniu obiektów sportowych i rekreacyjnych do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście.

Sierpień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
 • Informacja o współpracy z miastami partnerskimi.

Wrzesień

 • Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 • Ocena stanu miejsc pamięci na terenie gminy.

Październik

 • Podsumowanie sezonu sportowego 2017/2018 – sporty drużynowe. Wyniki i ich wpływ na promocję miasta oraz rozwój sportu w mieście.

Listopad

 • Informacja na temat inwestycji i remontów infrastruktury sportowej i kulturalnej realizowanych w 2017 roku, I połowie 2018 roku oraz plany na 2019 rok.
 • Przyjęcie propozycji tematów do planu pracy Komisji na rok 2019.

Grudzień

 • Dyskusjanad budżetem miasta na rok 2019.
 • Przyjęcie planu pracy Rady Miasta  i Komisji na rok 2019.

Praca ciągła

 • Omawiania i opiniowanie materiałów sesyjnych.
 • Inne zadania nie ujęte w planie pracy a wynikające z charakteru prac Komisji oraz Rady Miasta.
 • Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Redakcja strony: Roczny harmonogram pracy komisjiRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 687