BIP

Roczny harmonogram pracy komisji

Plan pracy Komisji Kultury i Sportu na rok 2019

Styczeń

 • Sprawozdanie z działalności Komisji 2018 r.
 • Oferty spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w czasie ferii  zimowych.

Luty

 • Informacja na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój edukacji i sportu .
 •  Plan inwestycyjno – remontowy placówek oświatowych 2019 r.

Marzec

 • Kalendarz imprez na 2019 rok – cele i budżety poszczególnych imprez.
 • Informacja na temat wdrażania reformy edukacji w miejskich szkołach.  /komisja wyjazdowa w wybranej szkole/

Kwiecień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018.
 • Zapoznanie się z działalnością i potrzebami klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych działającym na terenie miasta.

Maj

 • Informacja dotycząca przyznania stypendiów naukowych i sportowych za 2018 rok.
 •  Rozwijanie zainteresowań artystycznych w ciechanowskich placówkach i oświatowych i stowarzyszeniach działających na terenie miasta Ciechanów  - zapoznanie się z działalnościami i potrzebami instytucji.

Czerwiec

 • Funkcjonowanie i analiza pracy żłobków i przedszkoli w mieście.

Sierpień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Wrzesień

 • Analiza priorytetów polityki edukacyjnej na nowy rok szkolny 2019/2020.
 • Funkcjonowanie w szkołach opieki zdrowotnej i stomatologicznej.

Październik

 • Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie.
 • Ocena miejsc pamięci na terenie gminy.

Listopad

 • Analiza funkcjonowania oświaty miejskiej w roku szkolnym 2018-2019.
 • Przyjęcie propozycji tematów do planu pracy Komisji na rok 2020.

Grudzień

 • Przyjęcie planu pracy na rok 2020.

 

Redakcja strony: Roczny harmonogram pracy komisjiRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1011