BIP

Roczny harmonogram posiedzeń

Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na rok 2020

Styczeń

 • Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków – stan przyłączenia do kanalizacji sanitarnej w latach 2016-2019.
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w roku 2019.

Luty

 • Program gospodarowania lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy” i zasady ich wynajmowania, a zmiany ustawowe. Analiza bieżącego gospodarowania mieniem komunalnym. Kontrola wynajmu lokali komunalnych i socjalnych.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Marzec

 • Realizacja programu modernizacji i budowy dróg na terenie miasta Ciechanów na lata 2016-2024 przez okres 2016-2019, i plany na lata 2020-2024.
 • Monitoring miejski – plan modernizacji.

Kwiecień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok.

Maj

 • Stan przygotowania do realizacji inwestycji przewidzianych do wykonania w 2020 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem projektów niezrealizowanych w latach poprzednich.
 • Sytuacja ekonomiczna i ocena działalności TBS Sp. z o.o. za 2019 r.

Czerwiec

 • PUK Sp. z o.o. sprawozdanie z działalności za rok 2019.
 • Cmentarz Komunalny – inwestycje przeprowadzone w 2019 r. i konieczne do zrealizowania w najbliższej przyszłości.
 • Analiza działalności Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie – omówienie bieżących potrzeb i planów.

Sierpień

 • Informacja dotycząca Strefy Płatnego Parkowania za 2019 r. i I półrocze 2020 roku.
 • Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2020 r.

Wrzesień

 • ZWiK Sp. z o.o. sprawozdanie z działalności za 2019 rok (posiedzenie wyjazdowe w siedzibie Spółki).
 • Ocena zaawansowania i realizacji „Wieloletniego Plany Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych ZWiK Sp. z o.o. w Ciechanowie na lata 2019-2023”.

Październik

 • PEC Sp. z o.o. sprawozdanie z działalności za rok 2019 (posiedzenie wyjazdowe w siedzibie Spółki).

Listopad

 • Analiza projektu budżetu na 2021 rok.
 • Przyjęcie propozycji tematów do planu pracy Komisji na 2021 r.

Grudzień

 • Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Ciechanów i Komisji na 2021  r.

Praca bieżąca

 • Omawianie i opiniowanie materiałów sesyjnych
 • Problemy zgłaszane przez mieszkańców i członków komisji
 • Inne zadania nieujęte w planie pracy wynikające z właściwości Komisji i Rady Miasta oraz wniosków Prezydenta

Redakcja strony: Roczny harmonogram posiedzeńRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1605