BIP

Roczny harmonogram posiedzeń

Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na rok 2018

Styczeń

 • Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w roku 2017

 • Zestawienie    niewykorzystywanych    lokali/obiektów  (w  tym  pustostanów) należących  do  gminy  miejskiej  wraz  z  planami  dotyczącymi  ich zagospodarowania.

Luty

 • Omówienie i zaopiniowanie zasad dotyczących  najmu lokali komunalnych.

Marzec

 • Zadania w obszarze zieleni miejskiej planowane do realizacji w 2018.

Kwiecień

 • Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2017 rok

Maj

 • Omówienie stanu przygotowania do realizacji zamierzeń inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2018 w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Czerwiec

 • PUK sp. z o.o. sprawozdanie z działalności za rok 2017

Sierpień

 • Sprawozdanie z realizacji budżetu I półrocza 2018.

Wrzesień

 • ZWIK sp. z o.o. sprawozdanie z działalności za rok 2017.

Październik

 • PEC sp. z o.o. sprawozdanie z działalności za rok 2017.

Listopad

 • Analiza projektu budżetu na rok 2019

Grudzień

 • Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Ciechanów i Komisji na 2019 rok

Praca bieżąca

 • Opiniowanie materiałów na posiedzenia Rady Miasta
 • Problemy zgłaszane przez mieszkańców i członków komisji
 • Pozostałe zadania wynikające z właściwości komisji

Redakcja strony: Roczny harmonogram posiedzeńRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 875