BIP

Wyniki konkursów

UWAGA!
Ogłoszenia sprzed 2016 roku dostępne są w archiwalnej wersji BIP pod adrsem: http://www.starybip.umciechanow.pl/portal-id=2011262.htm

Kategoria: Wyniki konkursów 2019 [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wynik otwartego konkursu ofert w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie oświaty, edukacji i wychowania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
2019-04-16 16:38
Paweł Żochowski
228.93KB
pdf Wynik otwartego konkursu ofert w zakresie oświaty, edukacji i wychowania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
2019-01-04 15:38
Tomasz Mielnicki
328.12KB
pdf Wynik otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
2019-01-04 15:37
Tomasz Mielnicki
340.67KB
pdf Wynik otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
2019-01-04 15:36
Tomasz Mielnicki
324.88KB
pdf Wynik otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
2019-01-04 15:35
Tomasz Mielnicki
344.3KB
pdf Wynik otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju sektora pozarządowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
2019-01-04 15:34
Tomasz Mielnicki
416.89KB
pdf Wynik otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
2019-01-04 15:32
Tomasz Mielnicki
436.12KB
Kategoria: Wyniki konkursów 2018 [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wynik otwartego konkursu ofert w zakresie oświaty, edukacji i wychowania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
2018-06-05 13:09
Paweł Żochowski
329.74KB
pdf Powołanie Komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty, edukacji i wychowania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
2018-06-05 13:07
Paweł Żochowski
602.82KB
pdf Wynik otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
2018-01-05 14:14
Tomasz Mielnicki
221.63KB
pdf Wynik otwartego konkursu ofert w zakresie oświaty, edukacji i wychowania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
2018-01-05 14:13
Tomasz Mielnicki
215.6KB
pdf Wynik otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
2018-01-05 14:11
Tomasz Mielnicki
321.78KB
pdf Wynik otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2018-01-05 14:10
Tomasz Mielnicki
225.58KB
pdf Wynik otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
2018-01-05 14:03
Tomasz Mielnicki
232.9KB
Kategoria: Wyniki konkursów 2017 [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf WYNIK otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie edukacji i wychowania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
2017-06-08 11:04
Paweł Żochowski
186.51KB
pdf WYNIK otwartego konkursu ofert na Aktywizacja społeczna środowisk osób w wieku dojrzałym, Podejmowanie działań na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością., Organizacja zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
2017-01-13 12:04
Tomasz Mielnicki
311.26KB
pdf WYNIK otwartego konkursu ofert na organizowanie pomocy środowiskom ludzi najuboższych, oraz promocja wolontariatu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
2017-01-13 12:03
Tomasz Mielnicki
324.1KB
pdf WYNIK otwartego konkursu ofert na kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych oraz promocja lokalnego dorobku artystycznego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
2017-01-13 12:01
Tomasz Mielnicki
303.8KB
pdf WYNIK otwartego konkursu ofert na realizację programów edukacyjnych dla uczniów szkół miejskich o charakterze sportowo –rekreacyjnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
2017-01-13 11:59
Tomasz Mielnicki
303.14KB
Kategoria: Wyniki konkursów 2016 [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf WYNIK otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie edukacji i wychowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
2016-08-16 09:49
Tomasz Mielnicki
527.82KB
Kategoria: Wyniki konkursów 2015 [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Zarządzenie Nr 213/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23.12.2015 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
2016-09-05 15:55
Tomasz Mielnicki
127.33KB
pdf Zarządzenie Nr 212/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23.12.2015 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
2016-09-05 15:55
Tomasz Mielnicki
153.22KB
pdf Zarządzenie Nr 211/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23.12.2015 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
2016-09-05 15:55
Tomasz Mielnicki
177.17KB
pdf Zarządzenie Nr 210/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23.12.2015 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie edukacji i wychowania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
2016-09-05 15:54
Tomasz Mielnicki
131.03KB
pdf Zarządzenie Nr 209/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23.12.2015 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
2016-09-05 15:54
Tomasz Mielnicki
201.17KB
pdf Zarządzenie Nr 32/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 27.02.2015 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
2016-09-05 15:34
Tomasz Mielnicki
301.63KB
pdf Zarządzenie Nr 30/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16.02.2015 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
2016-09-05 15:34
Tomasz Mielnicki
336.86KB
pdf Zarządzenie Nr 29/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16.02.2015 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie oświaty, edukacji i wychowania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
2016-09-05 15:31
Tomasz Mielnicki
221.17KB
pdf Zarządzenie Nr 59/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 15.05.2015 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie edukacji i wychowania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
2016-09-05 12:45
Tomasz Mielnicki
485.38KB
pdf Zarządzenie Nr 34/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02.03.2015 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresiepomocy społecznej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
2016-09-05 12:27
Tomasz Mielnicki
226.99KB
pdf Zarządzenie Nr 33/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia .03.2015 w sprawie: podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
2016-09-05 12:27
Tomasz Mielnicki
297.74KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 2783