BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
2904
Jak szukać?
2780
Polityka prywatności
1367
Zastrzeżenia prawne
1341
Pomoc
846

Dział: Urząd Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydziały Urzędu
58406
Urząd Miasta Ciechanów
14484
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej
5705
Urząd Stanu Cywilnego
5443
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
4919
Wydzial Podatków i Opłat
4642
Wydział Spraw Obywatelskich
4432
Oświadczenia majątkowe
4144
Regulaminy
3702
Oświadczenia majątkowe Samorządowych Jednostek Organizacyjnych
3678
Struktura Urzędu
3438
Władze Urzędu
3245
Referat ds. zatrudnienia
2945
Wydział ds. Zamówień Publicznych
2891
Wydział Kontaktów Społecznych
2782
Wydział Mieszkaniowy
2748
Wydział Finansowo-Budżetowy
2646
Wydział Organizacyjny
2612
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
2527
Straż Miejska
2382
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1949
Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych
1917
Biuro Rady Miasta
1761
Stanowisko ds. Spółek Komunalnych i Nadzoru Właścicielskiego
1691
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
1546
Elektoniczna Skrzynka Podawcza
1507
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
1408
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
1211
Regulamin organizacyjny
973
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
828
Regulamin udzielania zamówień publicznych
776
Wydział ds. Koordynowania Inwestycji Miejskich
214
Tłumacz dla osób niesłyszących
202
stanowisko_ds_bhp
191
Stan przyjmowanych spraw
190
biuro_rady_miasta
5
wydzial_ochrony_srodowiska
1
biuro_prawne
1
esp
1
wydzial_budzetu
1
wydzial_promocji
1

Dział: Rada Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały Rady Miasta
65511
Interpelacje
20055
Informacja o sesji
11249
Sesje Rady Miasta - kadencja 2018-2023
11067
Skład Rady - kadencja 2018 - 2023
10380
Statut i regulaminy
4168
Interpelacje
3850
Wnioski
3646
Oświadczenia majątkowe
3270
Terminarz posiedzień
3028
Zapytania i wolne wnioski
2657
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2098
Komisja Rewizyjna
2063
Komisje Rady Miasta - kadencja 2018-2023
1933
Komisja Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich
1931
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
1901
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
1738
komisja_oswiaty
1640
Archiwum uchwał Rady Miasta 2016
1629
Transmisja wideo
1490
Roczny harmonogram Rady Miasta
1475
Petycje do Rady Miasta
1471
Archiwum uchwał Rady Miasta 2015
1040
Roczny harmonogram posiedzeń
1020
Dyżury radnych
1006
Archiwum uchwał Rady Miasta 2014
1002
Roczny harmonogram posiedzeń
849
Roczny harmonogram posiedzeń
835
Roczny harmonogram pracy komisji
805
Roczny harmonogram posiedzeń
733
roczny_harmonogram_oswiaty
708
Wnioski i interpelacje Radnych
580
Oświadczenia Rady Miasta
354
interpelacje_test_intracom
262
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
175
Rada Miasta Ciechanów
61
Roczny Harmonogram Posiedzeń
50
wnioski_test_intracom
30
test
21
grzegorz_lemantowicz
15
Tomasz_Mielnicki
13
Pawel_Zochowski
12
krystyna
11
marek_korpanty
11
hvjhfgvj
11
Adrian_Brzozowski
11
Radek
11
mirka
10
maciek
10
stefanbonislawski
9
martaozdarska
9
SylwiaKowalska
9
joannalegowska
7
daria
6
Prawo miejscowe
4
Archiwum_-_Terminarz_2016
2
Transmisja_wideo_-_Sesja_Rady_Miasta
1
sesja_xx
1

Dział: Władze Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Prezydent
9686
Oświadczenia majątkowe
2803
I Zastępca Prezydenta
2611
Oświadczenia majątkowe
2362
Sekretarz
2357
Skarbnik
2175
II Zastępca Prezydenta
2001
Petycje do Prezydenta
1357
Oświadczenia majątkowe
1250
Rejestr petycji
1186
Oświadczenia majatkowe
1158
Oświadczenia majątkowe
811
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2015
716
Sprawozdania
705
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2016
701
Kompetencje i zadania
99
Kompetencje i zadania
99
Kompetencje i zadania
92
Kompetencje i zadania
80
Kompetencje i zadania
73
Obwieszczenia Prezydenta
14
Władze Miasta Ciechanów
5
Archiwum zarządzeń
2
Zarządzenia Prezydenta
2
obwieszczenia_inne
1

Dział: Jak załatwić sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak załatwić sprawę
18212
WSO.K3 - Dowody osobiste
3610
Wydział Podatków i Opłat - Karty informacyjne
3505
Wydział Spraw Obywatelskich - Karty informacyjne
3093
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej - Karty informacyjne
2889
Urząd Stanu Cywilnego - Karty informacyjne
2598
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami - Referat Planowania Przestrzennego - Karty informacyjne
2429
WPO.K7 - podatek od nieruchomości od osób prawnych - zgłoszenia
2271
M.K1 - dodatki mieszkaniowe
2236
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami - Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Karty informacyjne
2095
WSO.K1 - Zameldowanie i wymeldowanie osoby
1974
Wydział Mieszkaniowy - Karty informacyjne
1904
USC.K16 - wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych
1818
WPPGN-PP.K2 - wydanie decyzji o warunkach zabudowy
1690
Wydział Organizacyjny - Karty informacyjne
1569
WPPGN-PP.K1 - Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1405
WIMID.K10 - zgoda zarządcy drogi na usytuowanie obiektu budowlanego w mniejszej odległości od pasa drogowego drogi gminnej niż określona w ustawie
1399
WGOŚ.K36 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1385
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - Karty informacyjne
1331
Wydział Kontaktów Społecznych - Karty informacyjne
1301
ZKO.K5 - świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony
1241
Straż Miejska - Karty informacyjne
1230
USC.K5 - zgłoszenie urodzenia dziecka
1201
WPO. K9 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zgłoszenia
1201
WIMID.K14 - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dla ulic gminnych
1200
WGOŚ.K19 - usunięcie drzew i krzewów przez władającego nieruchomością z wyłączeniem terenów wpisanych do rej. zabytków i nieruchomości gminnych
1187
WSO.K6 - Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz dowodów osobistych
1172
WPO.K8 - podatek od nieruchomości od osób prawnych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
1172
G.K15 - bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
1157
WGOŚ.K30 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
1152
USC.K9 - wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
1148
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Karty informacyjne
1144
M.K8 - wynajem lokalu socjalnego
1119
WSO.K7 - Wydawanie zaświadczeń
1091
IMiOS K34 - wyrejestrowanie psa
1075
WPPGN-PP.K7 - wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1073
USC.K22 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej
1072
WPO.K11 - opłata skarbowa - wnioski w sprawie zwrotu
1058
USC.K1 - zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)
1042
USC.K6 - rejestracja zgonu
1030
WIMID.K20 - odwołanie od zapłaty opłaty dodatkowej za niedopełnienie obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania
1008
WSO.K2 - Zameldowanie lub wymeldowanie cudzoziemca
1006
WO.K6 - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
999
WO.K10 - zarządzanie, nadzór i obsługa targowiska i bazaru
998
WSO.K4 - Rejestr wyborców
997
WO.K9 - pobór opłat na targowisku, bazarach i giełdach samochodowych oraz wszelkich terenach, na których prowadzony jest handel
994
ZKO.K8 - obrona cywilna
979
USC.K17 - wydanie zaświadczeń o stanie cywilnym
977
WPO.K19 - podatek rolny od osób prawnych - zgłoszenia
972
WPO.K15 - opłata od posiadania psów - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
968
USC.K3 - zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)
966
USC.K20 - zmiana nazwiska i imienia (imion)
965
WO.K2 - licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
964
WO.K14 - wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie i zaprzestanie działalności gospodarczej
961
ZKO.K6 - wydanie decyzji na przeprowadzenie imprezy masowej
961
WKS.K5 - wykreślenie wpisu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych
953
ZKO.K2 - uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz za żołnierza samotne
951
G.K1 - wydzierżawianie działek gruntów stanowiących mienie komunalne na okres do trzech miesięcy, do trzech lat, powyżej trzech lat
947
WIMID.K24 - opłata za korzystanie z przystanków, ktorych właścicielem jest Gmina Miejska Ciechanów
945
M.K12 - dodatki energetyczne
939
WPO.K13 - podatki stanowiące dochód gminy a pobierane przez urzędu skarbowe
934
WPPGN-PP.K9 - wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
933
WIMID.K9 - umieszczanie reklamy /sezonowego stoiska handlowo-usługowego/ w tym ogródka kawiarnianego w pasach dróg gminnych
933
WIMID. K1 - oświetlenie uliczne
926
USC.K23 - nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)
925
USC.K8 - uzupełnienie treści akt stanu cywilnego
909
WPO.K24 - wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych
909
G.K22 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
906
WGOŚ. K35 - udział w programie usuwania wyrobów zawierających azbest
905
WPO.K26 - wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego
903
USC.K19 - sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym
897
WIMID.K13 - uzgadnianie tras przebiegu sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnych
897
WPO.K22 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych - zgłoszenie
897
USC.K7 - sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
885
G.K19 - ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
882
WPO.K20 - stwierdzenie nadpłaty podatku
878
M.K7 - wynajem lokalu mieszkalnego
870
G.K11 - aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie
865
USC.K11 - powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
865
WSO.K5 - Decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych
863
G K5 - zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
863
WPO.K12 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
856
WGOŚ.K25 - zgłoszenie w sprawie oczyszczenia, udrożnienia rowów melioracyjnych na działkach gminy miejskiej
851
WKS K6 - wpis do rejestru instytucji kultury, dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury, wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury
850
G K10 - nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
843
USC.K18 - wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego
842
SM.K1 - podejmowanie interwencji na zgłoszenie o nie stosowaniu się do porządkowych przepisów prawa
841
WPO.K18 - podatek rolny od osób prawnych ulgi, umorzenia, odroczenia raty
840
WPPGN-PP.K4 - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
835
WIMID.K11- utrzymanie czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Ciechanów – montaż koszy, sprzątanie dróg gminnych
835
WIMID.K17 - udzielanie zezwoleń na świadczenie usług związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych
835
IMiOS K32 - oznakowanie i rejestracja psa
832
WIMID.K4 - kanalizacja deszczowa - interwencje
829
G.K8 - zamiana nieruchomości gruntowych
828
WIMID.K7 - prawo dysponowania terenem na cele budowlane
825
WGOŚ. K4 - interwencja w sprawie gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych
821
WPPGN-PP.K5 - sporządzenie nowego lub zmiana obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
816
WPO.K4 - podatek leśny od osób prawnych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
815
G.K12 - zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
815
WIMID.K15- zdroje uliczne
812
WPO.K6 - łączne zobowiązanie pieniężne - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
812
M.K9 - wyrażenie zgody na podnajem lokalu komunalnego
812
WO.K7 - jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
809
WPPGN-PP.K6 - sporządzenie lub zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
807
USC.K2 - wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
803
M.K3 - potwierdzenie wstąpienia w najem lokalu po śmierci najemcy lub po zrzeczeniu się prawa najmu
803
WIMID.K2 - bezdomne zwierzęta, schronisko dla bezdomnych zwierząt
801
WPO.K5 - łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych
796
WIMID.K16 - zezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego lub indywidualnego z drogi gminnej
790
WGOŚ.K18 - uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu gminy
781
WIMID.K3 - zgłoszenia w zakresie bieżącego utrzymania dróg, ulic, mostów, organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych
781
USC.K15 - sporządzenie testamentu
778
USC.K14 - oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub poczętego
773
ZKO.K4 - zasady i tryb pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin
772
WGOŚ.K24 - zgłoszenie w zakresie bieżącego utrzymania zieleni na terenach gminnych
772
G.K6 - rozgraniczanie nieruchomości
771
USC.K10 - ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego
767
USC.K4 - zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
766
WPO. K14 - przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe
764
M.K11 - zamiana z urzędu
764
M.K4 - wynajem lokalu mieszkalnego w ramach tzw. "rozgęszczenia"
762
ZKO.K1 - zasady ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom...
761
WPO.K21 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
760
G.K20 - zajęcie gruntów komunalnych pod budowę infrastruktury technicznej
758
WIMID.K5 - nadzór nad sprawowaniem zarządu cmentarzem komunalnym i obiektami cmentarnictwa wojennego - interwencje
758
WPO.K10 - odwołania i zażalenia w trybie postępowania podatkowego
755
USC.K13 - dokonanie zmiany imienia dziecka
755
G.K16 - ustalenie wysokości odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy
755
ZKO K7 - organizacja i przeprowadzenie imprezy artystycznej i rozrywkowej niebędacej imprezą masową
754
IMiOS K33 - zarejestrowanie psa, który został oznakowany przed przystąpieniem Gminy Miejskiej Ciechanów do programu rejestracji i identyfikacji
754
USC.K21 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej
751
WPO.K2 - podatek leśny od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
751
IMiOS K27 - zgłoszenie w zakresie zwykłego korzystania ze środow. przez os. fizyczne, instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środow.
748
WO.K1 - zezwolenie na regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym
745
IMiOS K17 - uzgodnienie wykonania ogrodzenia od strony pasa drogowego dróg gminnych
739
PU. K1 - składanie ofert do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
738
WKS.K2 - wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Ciechanów
737
WPO. K1 - podatek leśny od osób fizycznych - zgłoszenie
735
WPO.K3 - Podatek leśny od osób prawnych - zgłoszenie
734
M.K10 - wzajemna zamiana lokali
734
M.K6 - wskazanie lokalu zamiennego
733
G.K3 - rezygnacja z dzierżawy gruntu
732
WGOŚ.K28 - uzyskiwanie wpisu do rejestru działalności regulowanej
731
ZKO.K3 - orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej opieki nad członkiem rodziny
731
WPO.K23 - podatek od środków transportowych od osób prawnych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
727
G K17 - sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
727
G.K14 - sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
722
WPO.K16 - podatek rolny od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
722
WGOŚ. K5 - interwencja w sprawie uciążliwości emisji nie wymagającej pozwolenia z instalacji/urządzenia prowadzonej lub użytkowanej przez osobę fiz.
721
WIMID.K18 - zgłoszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych
720
WGOŚ.K29 - przedkładanie przez os. fizyczne, niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest
720
G.K7 - umieszczanie reklam na budynkach i gruntach stanowiących mienie komunalne
718
M.K2 - wydanie zgody na adaptację pomieszczenia w budynku stanowiacym własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Ciechanów
715
WGOŚ. K3 - interwencja w sprawie ochrony przyrody
714
WKS.K4 - wydanie karty / duplikatu Karty Dużej Rodziny
712
USC.K12 - nadanie dziecku nazwiska
704
WO.K12 - zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
702
G.K21 - zabudowa wspólnej granicy , zbliżenie się do granicy obiektem mieszkalnym lub innym
701
WPO.K25 - wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych
698
WIMID.K12 - utrzymanie i eksploatacja szaletu miejskiego
694
G.K9 - wykonanie przez Gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
693
WIMID.K6 - opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego dróg gminnych
689
WPPGN-PP.K8 - wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
681
G.K13 - przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
681
WPO.K17 - podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie
680
WO.K3 - zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
676
WKS.K1 - wydanie decyzji poświadczającej prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dotyczy osób nieposiadających ubezpieczen
667
WO.K15 - krótkotrwałe zajęcie nieruchomości podczas imprez plenerowych (od 1 do 7 dni) stanowiących mienie komunalne lub zarządzanych lub administrowa
666
WIMID.K8 - rozstrzyganie sporów o przywrócenie stanu wody na gruncie
662
M.K5 - wskazanie lokalu dla osoby szczególnie potrzebnej dla miasta
662
WO.K4 - zaprzestanie wykonywania transportu drogowego taksówką
658
G.K4 - przedłużenie umowy dzierżawy gruntu
657
WO.K8 - rezygnacja z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
648
G.K18 - sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy
637
WO.K13 - zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego
616
WKS.K3 - wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
613
WGOŚ.K38 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew(a) stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
605
WO.K11 - poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego
597
WO.K5 - udzielanie informacji o przedsiębiorcach
590
PU. K2 - składanie ofert do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
575
ZKO K9 - zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
517
wykaz_prowadzonych_rejestrow_ewidencji_i_archiwow
420
SM.K2 - należności przysługujące świadkowi wezwanemu przez organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia
243
Karta informacyjna SO.K9 - Zgromadzenia
176
rejestr_zlobkow_i_klubow_dzieciecych
173
rejestr_instytucji_kultury
172
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska - karty informacyjne
101
SM.K3 - Wniosek o udostępnienie nagrań z Podsystemu Monitoringu Wizyjnego - Kamery personalne
26

Dział: Informacje Urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Obowiązujące - wykaz
24201
Nieruchomości na sprzedaż
12654
Ogłoszenia i inne informacje
9838
Informacje Urzędu
8090
Dzierżawa/użyczenie/najem nieruchomości
6359
Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych
5695
Ogłoszenia wydziałów
4743
Programy strategiczne
4717
Ogłoszenia dla przedsiębiorców i inwestorów
4065
Skargi, wnioski
2618
Studium
2542
Ogłoszenia o zgromadzeniach
2105
Ogłoszenia o przetargach
2067
Strategia Rozwoju Miasta
1530
Gospodarka odpadami
1438
Projekty MPZP do wglądu
1105
Lokalny Program Rewitalizacji
1072
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PŁOCKA”
1071
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta
1054
Audyty i Kontrole
1025
Wybór ławników
1013
Program ochrony środowiska Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020 r.
1013
Informacje o środowisku
984
Strategia Informatyzacji UM
947
Nieodpłatna pomoc prawna
929
Sporządzane - Schemat
903
Obowiązujące - Schemat
898
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
897
Wewnętrzne
869
Narodowy spis powszechny
854
Konsultacje społeczne
837
Wykaz osób i podmiotów - zwrot podatku akcyzowego
837
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części terenu położonego przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowe
833
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Trakt Rzeczkowska" w Ciechanowie.
800
Zewnętrzne
774
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gazową dla Gminy Miejskiej Ciechanów.
706
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa na lata 2016 – 2032 r.
639
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
627
Usuwanie azbestu
597
Podstawy prawne
536
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów
528
Rejestry
490
Rejestr Instytucji Kultury
451
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
448
Lokalizacja Inwestycji Mieszkaniowej
303
Raport o Stanie Miasta za 2018 r
136
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ulicy św. Franciszka, na działce o nr ewidencyjnym 4744.
126
Ewidencje
67
Archiwa
56
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ul. Opinogórskiej.
25
Miejscowe Plany i Studium
2
wso
1
Nieruchomosci_dzierzawa
1
Dzierzawa_nieruchommosci
1

Dział: Baza Rejestrów Urzędowych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarządzenia Prezydenta
83181
Uchwały Rady Miasta
66464
Obwieszczenia Prezydenta
40241
Obwieszczenia inne
6799
Baza Rejestrów Urzędowych
5809
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2016
1201
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2015
982
Archiwum Uchwał Rady Miasta
940
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2015
858
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2016
836
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2014
733
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2016
624
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2015
575
Archiwum obwieszczeń innych
532
prawo_miejscowe
2

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o naborze
52388
Nabór pracowników
37203
Wyniki naboru z poprzedniej wersji BIP
4766
Wyniki naboru
1454
Procedury naboru
766
Wyniki
1

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty w 2019 r.
13277
Finanse
5167
Budżet miasta i sprawozdania
4275
Rok 2017
1453
Interpretacje podatkowe
1049
Rok 2018
978
Rok 2016
960
Rok 2015
924
Pomoc publiczna
808
Rok 2019
204
Opinie Regionalnej Izby Rachunkowej
71

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Poniżej 30 tys. euro
81385
Powyżej 30 tys. euro
81176
Zamówienia publiczne
34662
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
13747
Plan postępowań o udzieleniu zamówień
3452
Archiwalne
3385
Konkursy
2720
Dokończenia przetargów z poprzedniej wersji BIP
1692
zapytania
2
wyniki_zapytan
2
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
1

Dział: Jednostki organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechanów
5096
Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych
1647
Spis spółek z udziałem miasta
1187
2016
1018
2015
894
2016
686
Ogłoszenia i informacje SJO i spółek
641
2015
625
Oświadczenia majątkowe spółek z udziałem miasta
621

Dział: Wybory powszechne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory powszechne
2604
Wybory Samorządowe
2434
Wybory do Sejmu i Senatu
745
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ciechanów
744
Parlament Europejski
685
Referendum Ogólnokrajowe
661
Prezydent RP
572
zalacznik
1

Dział: Organizacje pozarządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia konkursów
25693
Dotacje - tryb pozakonkursowy
2137
Wzory dokumentów
2057
Wyniki konkursów
1956
Programy współpracy
1730
Konsultacje programu współpracy
1729
Stypendia dla sportowców
1619
Archiwum ogłoszeń
963
Stypendia artystyczne
873
Sprawozdanie z programów współpracy
843
Ciechanowska Rada Pożytku Publicznego
819
Nagrody artystyczne i sportowe
760
Archiwum wyników
114
ogloszenia_2016
4
Organizacje pozarządowe
3

Dział: Informacja nieudostępniona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacja nieudostępniona
2535
Udostępnienie informacji publicznej
821
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności
632
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
528

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna BIP
1107052
Rejestr zmian
950901
Brak strony
9307
Wyniki wyszukiwania
6655
Poprzednia wersja
6002
Mapa witryny BIP
2208
redakcja_BIP
1809
Statystyka strony
857
Jak korzystać z BIP
556
Jak szukać
515

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
1046

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 857