BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
2513
Jak szukać?
2394
Polityka prywatności
1228
Zastrzeżenia prawne
1178
Pomoc
749

Dział: Urząd Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydziały Urzędu
50301
Urząd Miasta Ciechanów
12084
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej
5153
Urząd Stanu Cywilnego
4711
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
4199
Wydzial Podatków i Opłat
4005
Wydział Spraw Obywatelskich
3960
Oświadczenia majątkowe
3276
Regulaminy
3120
Oświadczenia majątkowe Samorządowych Jednostek Organizacyjnych
3014
Struktura Urzędu
2951
Władze Urzędu
2764
Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji
2601
Referat ds. zatrudnienia
2575
Wydział Mieszkaniowy
2404
Wydział Kontaktów Społecznych
2388
Wydział Finansowo-Budżetowy
2294
Wydział Organizacyjny
2275
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
2227
Straż Miejska
2131
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1708
Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych
1625
Biuro Rady Miasta
1557
Stanowisko ds. Spółek Komunalnych i Nadzoru Właścicielskiego
1479
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
1366
Elektoniczna Skrzynka Podawcza
1271
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
1220
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
1103
Regulamin organizacyjny
814
Regulamin udzielania zamówień publicznych
647
stanowisko_ds_bhp
191
Tłumacz dla osób niesłyszących
164
Stan przyjmowanych spraw
156
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
120
biuro_rady_miasta
5
esp
1
wydzial_promocji
1
wydzial_ochrony_srodowiska
1
wydzial_budzetu
1
biuro_prawne
1

Dział: Rada Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały Rady Miasta
50063
Interpelacje
13537
Sesje Rady Miasta - kadencja 2018-2023
9030
Informacja o sesji
8679
Skład Rady - kadencja 2018 - 2023
8493
Statut i regulaminy
3944
Interpelacje
3232
Terminarz posiedzień
2612
Wnioski
2575
Oświadczenia majątkowe
2446
Zapytania i wolne wnioski
2172
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
1796
Komisja Rewizyjna
1771
Komisja Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich
1676
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
1641
komisja_oswiaty
1640
Komisje Rady Miasta - kadencja 2018-2023
1630
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
1488
Archiwum uchwał Rady Miasta 2016
1478
Roczny harmonogram Rady Miasta
1252
Petycje do Rady Miasta
1233
Archiwum uchwał Rady Miasta 2015
933
Dyżury radnych
905
Roczny harmonogram posiedzeń
876
Archiwum uchwał Rady Miasta 2014
856
Roczny harmonogram posiedzeń
760
Roczny harmonogram posiedzeń
735
roczny_harmonogram_oswiaty
708
Roczny harmonogram pracy komisji
687
Transmisja wideo
660
Roczny harmonogram posiedzeń
636
Wnioski i interpelacje Radnych
527
Oświadczenia Rady Miasta
301
interpelacje_test_intracom
262
Rada Miasta Ciechanów
61
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
49
wnioski_test_intracom
30
grzegorz_lemantowicz
15
Tomasz_Mielnicki
13
Pawel_Zochowski
12
hvjhfgvj
11
Radek
11
Adrian_Brzozowski
11
krystyna
11
marek_korpanty
11
maciek
10
mirka
10
stefanbonislawski
9
martaozdarska
9
SylwiaKowalska
9
joannalegowska
7
daria
6
Prawo miejscowe
4
Archiwum_-_Terminarz_2016
2
test
2
sesja_xx
1
Transmisja_wideo_-_Sesja_Rady_Miasta
1

Dział: Władze Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Prezydent
8273
Oświadczenia majątkowe
2328
I Zastępca Prezydenta
2134
Oświadczenia majątkowe
1966
Sekretarz
1937
II Zastępca Prezydenta
1875
Skarbnik
1813
Petycje do Prezydenta
1195
Oświadczenia majątkowe
1044
Rejestr petycji
1043
Oświadczenia majatkowe
973
Oświadczenia majątkowe
756
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2015
647
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2016
626
Sprawozdania
610
Kompetencje i zadania
81
Kompetencje i zadania
79
Kompetencje i zadania
69
Kompetencje i zadania
58
Kompetencje i zadania
53
Obwieszczenia Prezydenta
14
Władze Miasta Ciechanów
5
Archiwum zarządzeń
2
Zarządzenia Prezydenta
2
obwieszczenia_inne
1

Dział: Jak załatwić sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak załatwić sprawę
15613
WSO.K3 - Dowody osobiste
3173
Wydział Podatków i Opłat - Karty informacyjne
2770
Wydział Spraw Obywatelskich - Karty informacyjne
2687
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej, Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska - Karty informacyjne
2538
Urząd Stanu Cywilnego - Karty informacyjne
2243
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami - Referat Planowania Przestrzennego - Karty informacyjne
2122
M.K1 - dodatki mieszkaniowe
1886
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami - Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Karty informacyjne
1787
WPO.K7 - podatek od nieruchomości od osób prawnych - zgłoszenia
1786
WSO.K1 - Zameldowanie i wymeldowanie osoby
1683
Wydział Mieszkaniowy - Karty informacyjne
1598
USC.K16 - wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych
1446
WPPGN-PP.K2 - wydanie decyzji o warunkach zabudowy
1439
Wydział Organizacyjny - Karty informacyjne
1355
WPPGN-PP.K1 - Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1243
IMiOS. K13 - zgoda zarządcy drogi na usytuowanie obiektu budowlanego w mniejszej odległości od pasa drogowego drogi gminnej niż określona w ustawie
1188
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - Karty informacyjne
1158
Wydział Kontaktów Społecznych - Karty informacyjne
1149
IMiOS K36 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1125
ZKO.K5 - świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony
1083
Straż Miejska - Karty informacyjne
1053
USC.K5 - zgłoszenie urodzenia dziecka
1046
WPO. K9 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zgłoszenia
1030
USC.K9 - wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
1025
WPO.K8 - podatek od nieruchomości od osób prawnych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
1023
IMiOS K19 - usunięcie drzew i krzewów przez władającego nieruchomością z wyłączeniem terenów wpisanych do rej. zabytków i nieruchomości gminnych
1022
IMiOS K20 - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dla ulic gminnych
1014
WSO.K6 - Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru cudzoziemców oraz dokumentacji związanej z wydawaniem dowod
1010
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Karty informacyjne
990
IMiOS. K30 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
990
M.K8 - wynajem lokalu socjalnego
961
WSO.K7 - Wydawanie zaświadczeń
947
IMiOS K34 - wyrejestrowanie psa
935
USC.K1 - zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)
931
WPPGN-PP.K7 - wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
926
WO.K16 - zarządzanie, nadzór i obsługa targowiska i bazaru
913
USC.K22 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej
904
WPO.K11 - opłata skarbowa - wnioski w sprawie zwrotu
899
IMiOS K31 - odwołanie od zapłaty opłaty dodatkowej za niedopełnienie obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania
891
WSO.K2 - Zameldowanie lub wymeldowanie cudzoziemca
887
USC.K6 - rejestracja zgonu
884
WO.K15 - pobór opłat na targowisku, bazarach i giełdach samochodowych oraz wszelkich terenach, na których prowadzony jest handel
869
ZKO.K6 - wydanie decyzji na przeprowadzenie imprezy masowej
867
WPO.K19 - podatek rolny od osób prawnych - zgłoszenia
863
ZKO.K8 - obrona cywilna
859
WSO.K4 - Rejestr wyborców
859
G.K15 - bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
859
WKS.K5 - wykreślenie wpisu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych
855
USC.K20 - zmiana nazwiska i imienia (imion)
852
USC.K17 - wydanie zaświadczeń o stanie cywilnym
847
G.K1 - wydzierżawianie działek gruntów stanowiących mienie komunalne na okres do trzech miesięcy, do trzech lat, powyżej trzech lat
839
WPO.K13 - podatki stanowiące dochód gminy a pobierane przez urzędu skarbowe
839
WO.K2 - licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
838
WO.K11 - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
838
M.K12 - dodatki energetyczne
836
WPO.K15 - opłata od posiadania psów - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
829
USC.K8 - uzupełnienie treści akt stanu cywilnego
823
USC.K3 - zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)
818
ZKO.K2 - uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz za żołnierza samotne
816
IMiOS. K1 - oświetlenie uliczne
815
WO.K24 - wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie i zaprzestanie działalności gospodarczej
809
WPPGN-PP.K9 - wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
808
IMiOŚ K37 - opłata za korzystanie z przystanków, ktorych właścicielem jest Gmina Miejska Ciechanów
808
IMiOS K12 - umieszczanie reklamy /sezonowego stoiska handlowo-usługowego/ w tym ogródka kawiarnianego w pasach dróg gminnych
805
WPO.K24 - wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych
804
IMiOS. K16 - uzgadnianie tras przebiegu sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnych
799
USC.K23 - nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)
789
IMiOS. K35 - udział w programie usuwania wyrobów zawierających azbest
789
WPO.K20 - stwierdzenie nadpłaty podatku
789
USC.K19 - sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym
785
WPO.K26 - wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego
783
WKS K6 - wpis do rejestru instytucji kultury, dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury, wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury
780
USC.K11 - powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
778
USC.K7 - sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
775
G.K19 - ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
773
WPO.K22 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych - zgłoszenie
767
M.K7 - wynajem lokalu mieszkalnego
764
IMiOS K23 - udzielanie zezwoleń na świadczenie usług związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych
754
IMiOS K25 - zgłoszenie w sprawie oczyszczenia, udrożnienia rowów melioracyjnych na działkach gminy miejskiej
754
WPO.K18 - podatek rolny od osób prawnych ulgi, umorzenia, odroczenia raty
752
G K10 - nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
752
G K5 - zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
749
IMiOS. K14 - utrzymanie czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Ciechanów – montaż koszy, sprzątanie dróg gminnych
744
G.K8 - zamiana nieruchomości gruntowych
744
WPPGN-PP.K5 - sporządzenie nowego lub zmiana obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
740
IMiOS. K4 - interwencja w sprawie gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych
735
WSO.K5 - Decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych
733
WPO.K4 - podatek leśny od osób prawnych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
731
WPO.K12 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
731
USC.K18 - wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego
730
IMiOS. K7 - kanalizacja deszczowa - interwencje
729
SM.K1 - podejmowanie interwencji na zgłoszenie o nie stosowaniu się do porządkowych przepisów prawa
728
WPO.K6 - łączne zobowiązanie pieniężne - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
727
WPPGN-PP.K4 - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
726
IMiOS K21 - zdroje uliczne
725
IMiOS. K10 - prawo dysponowania terenem na cele budowlane
724
IMiOS K32 - oznakowanie i rejestracja psa
722
WO.K12 - jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
716
USC.K2 - wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
715
IMiOS. K2 - bezdomne zwierzęta, schronisko dla bezdomnych zwierząt
714
G.K12 - zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
711
WPPGN-PP.K6 - sporządzenie lub zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
708
WPO.K5 - łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych
703
M.K9 - wyrażenie zgody na podnajem lokalu komunalnego
702
G.K6 - rozgraniczanie nieruchomości
695
IMiOS K18 - uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu gminy
692
USC.K15 - sporządzenie testamentu
691
M.K3 - potwierdzenie wstąpienia w najem lokalu po śmierci najemcy lub po zrzeczeniu się prawa najmu
689
USC.K4 - zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
685
IMiOS K22 - zezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego lub indywidualnego z drogi gminnej
685
G.K11 - aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie
684
USC.K14 - oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub poczętego
684
IMiOS K24 - zgłoszenie w zakresie bieżącego utrzymania zieleni na terenach gminnych
684
IMiOS. K6 - zgłoszenia w zakresie bieżącego utrzymania dróg, ulic, mostów, organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych
682
ZKO.K4 - zasady i tryb pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin
681
WPO. K14 - przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe
680
G.K20 - zajęcie gruntów komunalnych pod budowę infrastruktury technicznej
678
USC.K10 - ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego
676
USC.K13 - dokonanie zmiany imienia dziecka
675
IMiOS. K8 - nadzór nad sprawowaniem zarządu cmentarzem komunalnym i obiektami cmentarnictwa wojennego - interwencje
673
IMiOS K33 - zarejestrowanie psa, który został oznakowany przed przystąpieniem Gminy Miejskiej Ciechanów do programu rejestracji i identyfikacji
671
ZKO.K1 - zasady ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom...
668
WPO.K21 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
666
G.K16 - ustalenie wysokości odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy
666
M.K11 - zamiana z urzędu
665
WPO.K10 - odwołania i zażalenia w trybie postępowania podatkowego
662
WPO.K2 - podatek leśny od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
662
M.K4 - wynajem lokalu mieszkalnego w ramach tzw. "rozgęszczenia"
661
G.K22 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
659
WPO.K3 - Podatek leśny od osób prawnych - zgłoszenie
658
IMiOS K27 - zgłoszenie w zakresie zwykłego korzystania ze środow. przez os. fizyczne, instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środow.
656
ZKO K7 - organizacja i przeprowadzenie imprezy artystycznej i rozrywkowej niebędacej imprezą masową
654
PU. K1 - składanie ofert do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
654
WKS.K2 - wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Ciechanów
653
WO.K1 - zezwolenie na regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym
652
G.K3 - rezygnacja z dzierżawy gruntu
652
G.K7 - umieszczanie reklam na budynkach i gruntach stanowiących mienie komunalne
651
IMiOS K17 - uzgodnienie wykonania ogrodzenia od strony pasa drogowego dróg gminnych
651
USC.K21 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej
649
ZKO.K3 - orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej opieki nad członkiem rodziny
649
M.K6 - wskazanie lokalu zamiennego
648
IMIOS K28 - uzyskiwanie wpisu do rejestru działalności regulowanej
647
G.K14 - sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
643
WPO. K1 - podatek leśny od osób fizycznych - zgłoszenie
642
G K17 - sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
639
IMiOS K29 - przedkładanie przez os. fizyczne, niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest
635
WPO.K16 - podatek rolny od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
634
M.K2 - wydanie zgody na adaptację pomieszczenia w budynku stanowiacym własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Ciechanów
634
M.K10 - wzajemna zamiana lokali
634
IMiOS K26 - zgłoszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych
633
WPO.K23 - podatek od środków transportowych od osób prawnych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
633
G.K21 - zabudowa wspólnej granicy , zbliżenie się do granicy obiektem mieszkalnym lub innym
633
IMiOS. K5 - interwencja w sprawie uciążliwości emisji nie wymagającej pozwolenia z instalacji/urządzenia prowadzonej lub użytkowanej przez osobę fiz.
630
IMiOS. K3 - interwencja w sprawie ochrony przyrody
629
WO.K18 - zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
624
WPO.K25 - wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych
622
G.K9 - wykonanie przez Gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
618
USC.K12 - nadanie dziecku nazwiska
611
IMiOS. K15 - utrzymanie i eksploatacja szaletu miejskiego
609
WKS.K4 - wydanie karty / duplikatu Karty Dużej Rodziny
604
IMiOS. K9 - opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego dróg gminnych
603
WKS.K1 - wydanie decyzji poświadczającej prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dotyczy osób nieposiadających ubezpieczen
602
WPPGN-PP.K8 - wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
599
WPO.K17 - podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie
595
WO.K3 - zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
594
WO.K25 - krótkotrwałe zajęcie nieruchomości podczas imprez plenerowych (od 1 do 7 dni) stanowiących mienie komunalne lub zarządzanych lub administrowa
591
G.K13 - przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
590
M.K5 - wskazanie lokalu dla osoby szczególnie potrzebnej dla miasta
583
WO.K4 - zaprzestanie wykonywania transportu drogowego taksówką
581
G.K4 - przedłużenie umowy dzierżawy gruntu
580
WO.K14 - rezygnacja z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
580
IMiOS. K11 - rozstrzyganie sporów o przywrócenie stanu wody na gruncie
576
G.K18 - sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy
559
WO.K19 - zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego
543
WKS.K3 - wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
532
WO.K17 - poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego
524
WO.K10 - udzielanie informacji o przedsiębiorcach
516
PU. K2 - składanie ofert do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
500
IMiOS K38 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew(a) stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
498
ZKO K9 - zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
426
wykaz_prowadzonych_rejestrow_ewidencji_i_archiwow
420
rejestr_zlobkow_i_klubow_dzieciecych
173
rejestr_instytucji_kultury
172
SM.K2 - należności przysługujące świadkowi wezwanemu przez organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia
172
Karta informacyjna SO.K9 - Zgromadzenia
155

Dział: Informacje Urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Obowiązujące - wykaz
14710
Nieruchomości na sprzedaż
9949
Ogłoszenia i inne informacje
8508
Informacje Urzędu
6910
Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych
4695
Dzierżawa/użyczenie nieruchomości
4532
Programy strategiczne
4117
Ogłoszenia wydziałów
4000
Ogłoszenia dla przedsiębiorców i inwestorów
3092
Skargi, wnioski
2328
Studium
2178
Ogłoszenia o przetargach
1756
Ogłoszenia o zgromadzeniach
1496
Strategia Rozwoju Miasta
1308
Gospodarka odpadami
1260
Projekty MPZP do wglądu
970
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PŁOCKA”
937
Lokalny Program Rewitalizacji
932
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta
910
Audyty i Kontrole
906
Program ochrony środowiska Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020 r.
888
Informacje o środowisku
868
Wybór ławników
856
Strategia Informatyzacji UM
828
Nieodpłatna pomoc prawna
826
Sporządzane - Schemat
794
Obowiązujące - Schemat
775
Wewnętrzne
770
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
766
Konsultacje społeczne
750
Narodowy spis powszechny
749
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części terenu położonego przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowe
729
Wykaz osób i podmiotów - zwrot podatku akcyzowego
728
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Trakt Rzeczkowska" w Ciechanowie.
717
Zewnętrzne
680
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gazową dla Gminy Miejskiej Ciechanów.
625
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa na lata 2016 – 2032 r.
560
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
538
Usuwanie azbestu
528
Podstawy prawne
471
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów
436
Rejestry
416
Rejestr Instytucji Kultury
397
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
366
Lokalizacja Inwestycji Mieszkaniowej
116
Ewidencje
57
Archiwa
18
Miejscowe Plany i Studium
2
Dzierzawa_nieruchommosci
1
wso
1
Nieruchomosci_dzierzawa
1

Dział: Baza Rejestrów Urzędowych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarządzenia Prezydenta
63892
Uchwały Rady Miasta
51763
Obwieszczenia Prezydenta
29872
Obwieszczenia inne
5211
Baza Rejestrów Urzędowych
5077
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2016
1086
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2015
885
Archiwum Uchwał Rady Miasta
842
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2016
748
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2015
744
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2014
656
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2016
563
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2015
516
Archiwum obwieszczeń innych
462
prawo_miejscowe
2

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o naborze
41044
Nabór pracowników
30545
Wyniki naboru z poprzedniej wersji BIP
3935
Wyniki naboru
1387
Procedury naboru
706
Wyniki
1

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty w 2017 r.
11404
Finanse
4390
Budżet miasta i sprawozdania
3726
Rok 2017
1303
Interpretacje podatkowe
931
Rok 2016
857
Rok 2015
826
Rok 2018
758
Pomoc publiczna
712
Opinie Regionalnej Izby Rachunkowej
51
Rok 2019
8

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Powyżej 30 tys. euro
70092
Poniżej 30 tys. euro
66100
Zamówienia publiczne
30001
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
11635
Archiwalne
2876
Plan postępowań o udzieleniu zamówień
2015
Dokończenia przetargów z poprzedniej wersji BIP
1487
Konkursy
1272
zapytania
2
wyniki_zapytan
2
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
1

Dział: Jednostki organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechanów
4395
Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych
1520
Spis spółek z udziałem miasta
1063
2016
944
2015
823
2016
618
Oświadczenia majątkowe spółek z udziałem miasta
563
2015
561
Ogłoszenia i informacje SJO i spółek
531

Dział: Wybory powszechne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory powszechne
2319
Wybory Samorządowe
2239
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ciechanów
680
Wybory do Sejmu i Senatu
674
Referendum Ogólnokrajowe
588
Parlament Europejski
566
Prezydent RP
500
zalacznik
1

Dział: Organizacje pozarządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia konkursów
21655
Wzory dokumentów
1766
Wyniki konkursów
1632
Dotacje - tryb pozakonkursowy
1630
Konsultacje programu współpracy
1513
Programy współpracy
1493
Stypendia dla sportowców
1352
Archiwum ogłoszeń
865
Stypendia artystyczne
712
Sprawozdanie z programów współpracy
705
Nagrody artystyczne i sportowe
659
Ciechanowska Rada Pożytku Publicznego
650
Archiwum wyników
94
ogloszenia_2016
4
Organizacje pozarządowe
3

Dział: Informacja nieudostępniona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacja nieudostępniona
2213
Udostępnienie informacji publicznej
738
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności
562
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
471

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
736814
Strona główna BIP
718322
Brak strony
6503
Wyniki wyszukiwania
5683
Poprzednia wersja
5549
Mapa witryny BIP
1900
redakcja_BIP
1608
Statystyka strony
707
Jak korzystać z BIP
493
Jak szukać
440

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
916

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 707