BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
3657
Jak szukać?
3548
Polityka prywatności
1688
Zastrzeżenia prawne
1680
Pomoc
1026

Dział: Urząd Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydziały Urzędu
72329
Urząd Miasta Ciechanów
19459
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej
6666
Urząd Stanu Cywilnego
6557
Wydział Planowania Przestrzennego
5909
Wydzial Podatków i Opłat
5587
Oświadczenia majątkowe
5520
Wydział Spraw Obywatelskich
5321
Regulaminy
5198
Oświadczenia majątkowe Samorządowych Jednostek Organizacyjnych
4990
Struktura Urzędu
4450
Władze Urzędu
4119
Wydział Kontaktów Społecznych
3760
Referat ds. zatrudnienia
3639
Wydział Mieszkaniowy
3465
Wydział Zamówień Publicznych
3415
Wydział Finansowo-Budżetowy
3276
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
3230
Wydział Organizacyjny
3204
Straż Miejska
2848
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2457
Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych
2441
Biuro Rady Miasta
2303
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
2197
Elektoniczna Skrzynka Podawcza
1973
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
1922
stanowisko_ds_spolek_komunalnych
1845
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
1774
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
1476
Regulamin organizacyjny
1343
Regulamin udzielania zamówień publicznych
1062
Wydział Inwestycji
736
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
362
Tłumacz dla osób niesłyszących
289
Stan przyjmowanych spraw
280
stanowisko_ds_bhp
191
Referat ds. Procesów IT
35
biuro_rady_miasta
5
wydzial_ochrony_srodowiska
1
esp
1
biuro_prawne
1
wydzial_budzetu
1
wydzial_promocji
1

Dział: Rada Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały Rady Miasta
118145
Interpelacje
45793
Informacja o sesji
20715
Sesje Rady Miasta - kadencja 2018-2023
15334
Skład Rady - kadencja 2018 - 2023
14906
Wnioski
7716
Interpelacje
5616
Statut i regulaminy
5189
Oświadczenia majątkowe
4476
Zapytania i wolne wnioski
3974
Terminarz posiedzień
3883
Transmisja wideo
3254
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2659
Komisje Rady Miasta - kadencja 2018-2023
2615
Komisja Rewizyjna
2590
Komisja Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich
2433
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
2404
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
2246
Petycje do Rady Miasta
2047
Archiwum uchwał Rady Miasta 2016
1932
Roczny harmonogram Rady Miasta
1929
komisja_oswiaty
1640
Roczny harmonogram posiedzeń
1335
Archiwum uchwał Rady Miasta 2015
1297
Archiwum uchwał Rady Miasta 2014
1242
Dyżury radnych
1207
Roczny harmonogram posiedzeń
1091
Roczny harmonogram posiedzeń
1071
Roczny harmonogram pracy komisji
1053
Roczny harmonogram posiedzeń
932
roczny_harmonogram_oswiaty
708
Wnioski i interpelacje Radnych
704
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
482
Oświadczenia Rady Miasta
478
Roczny Harmonogram Posiedzeń
274
interpelacje_test_intracom
262
test
106
Rada Miasta Ciechanów
61
wnioski_test_intracom
30
grzegorz_lemantowicz
15
Tomasz_Mielnicki
13
Pawel_Zochowski
12
Radek
11
marek_korpanty
11
krystyna
11
hvjhfgvj
11
Adrian_Brzozowski
11
maciek
10
mirka
10
martaozdarska
9
SylwiaKowalska
9
stefanbonislawski
9
joannalegowska
7
daria
6
Prawo miejscowe
4
Archiwum_-_Terminarz_2016
2
Transmisja_wideo_-_Sesja_Rady_Miasta
1
sesja_xx
1

Dział: Władze Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Prezydent
12877
Oświadczenia majątkowe
3501
I Zastępca Prezydenta
3405
Sekretarz
3169
Oświadczenia majątkowe
3096
Skarbnik
2905
II Zastępca Prezydenta
2234
Petycje do Prezydenta
1796
Rejestr petycji
1685
Oświadczenia majątkowe
1585
Oświadczenia majatkowe
1544
Sprawozdania
944
Oświadczenia majątkowe
940
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2015
894
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2016
893
Kompetencje i zadania
171
Kompetencje i zadania
168
Kompetencje i zadania
161
Kompetencje i zadania
156
Kompetencje i zadania
136
Obwieszczenia Prezydenta
14
Władze Miasta Ciechanów
5
Archiwum zarządzeń
2
Zarządzenia Prezydenta
2
obwieszczenia_inne
1

Dział: Jak załatwić sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak załatwić sprawę
22857
Wydział Podatków i Opłat - Karty informacyjne
4633
WSO.K3 - Dowody osobiste
4500
Wydział Spraw Obywatelskich - Karty informacyjne
3935
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej - Karty informacyjne
3466
Urząd Stanu Cywilnego - Karty informacyjne
3306
Wydział Planowania Przestrzennego - Karty informacyjne
3184
WPO.K7 - podatek od nieruchomości od osób prawnych - zgłoszenia
2938
M.K1 - dodatki mieszkaniowe
2921
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Karty informacyjne
2798
WSO.K1 - Zameldowanie i wymeldowanie osoby
2664
USC.K16 - wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych
2582
Wydział Mieszkaniowy - Karty informacyjne
2511
WPP.K2 - wydanie decyzji o warunkach zabudowy
2197
Wydział Organizacyjny - Karty informacyjne
1966
WGOŚ.K12 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1894
WIMID.K10 - zgoda zarządcy drogi na usytuowanie obiektu budowlanego w mniejszej odległości od pasa drogowego drogi gminnej niż określona w ustawie
1867
WPP.K1 - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1820
Wydział Kontaktów Społecznych - Karty informacyjne
1707
WIMID.K14 - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dla ulic gminnych
1701
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - Karty informacyjne
1683
WPO. K9 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zgłoszenia
1672
ZKO.K5 - świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony
1671
M.K8 - najem lokalu socjalnego
1630
WGN.K15 - bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
1625
WGOŚ.K5 - usunięcie drzew i krzewów przez władającego nieruchomością z wyłączeniem terenów wpisanych do rej. zabytków i nieruchomości gminnych
1619
WSO.K6 - Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru pesel oraz dowodów osobistych
1595
WPO.K11 - opłata skarbowa - wnioski w sprawie zwrotu
1576
USC.K5 - zgłoszenie urodzenia dziecka
1570
Straż Miejska - Karty informacyjne
1549
WGOŚ.K10 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
1520
WPP.K7 - wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1462
WSO.K7 - Wydawanie zaświadczeń
1461
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Karty informacyjne
1451
USC.K9 - wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
1450
WPO.K8 - podatek od nieruchomości od osób prawnych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
1415
WGN.K22 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
1395
WKS K6 - wpis do rejestru instytucji kultury, dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury, wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury
1383
USC.K22 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej
1376
WO.K6 - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
1364
WO.K9 - pobór opłat na targowisku, bazarach i giełdach samochodowych oraz wszelkich terenach, na których prowadzony jest handel
1353
WO.K14 - wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie i zaprzestanie działalności gospodarczej
1347
USC.K6 - rejestracja zgonu
1336
USC.K1 - zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)
1333
WSO.K4 - Rejestr wyborców
1316
WIMID.K20 - odwołanie od zapłaty opłaty dodatkowej za niedopełnienie obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania
1289
USC.K20 - zmiana nazwiska i imienia (imion)
1282
ZKO.K8 - obrona cywilna
1280
WO.K10 - zarządzanie, nadzór i obsługa targowiska i bazaru
1269
WIMID.K24 - opłata za korzystanie z przystanków, ktorych właścicielem jest Gmina Miejska Ciechanów
1268
USC.K17 - wydanie zaświadczeń o stanie cywilnym
1250
WO.K2 - licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
1245
WPP.K9 - wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
1235
WSO.K2 - Zameldowanie lub wymeldowanie cudzoziemca
1235
USC.K3 - zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)
1229
M.K12 - dodatki energetyczne
1224
WGN.K1 - wydzierżawianie działek gruntów stanowiących mienie komunalne na okres do trzech miesięcy, do trzech lat, powyżej trzech lat
1218
WIMID.K9 - umieszczanie reklamy /sezonowego stoiska handlowo-usługowego/ w tym ogródka kawiarnianego w pasach dróg gminnych
1218
WPO.K19 - podatek rolny od osób prawnych - zgłoszenia
1216
WIMID. K1 - oświetlenie uliczne
1212
USC.K23 - nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)
1209
IMiOS_K34
1205
ZKO.K2 - uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz za żołnierza samotne
1201
WKS.K5 - wykreślenie wpisu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych
1194
WSO.K5 - Decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych
1194
WPO.K24 - wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych
1194
ZKO.K6 - wydanie decyzji na przeprowadzenie imprezy masowej
1192
WPO.K15 - opłata od posiadania psów - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
1190
WPO.K26 - wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego
1189
WPO.K12 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
1163
USC.K19 - sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym
1159
WGN.K19 - ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
1159
WIMID.K13 - uzgadnianie tras przebiegu sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnych
1157
USC.K8 - uzupełnienie treści akt stanu cywilnego
1155
M.K7 - najem lokalu mieszkalnego
1153
WGN.K5 - zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
1141
WPO.K22 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych - zgłoszenie
1138
WPO.K13 - podatki stanowiące dochód gminy a pobierane przez urzędu skarbowe
1129
WGN.K11 - aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie
1126
USC.K7 - sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
1125
M.K9 - wyrażenie zgody na podnajem lokalu komunalnego
1110
WPO.K20 - stwierdzenie nadpłaty podatku
1097
WIMID.K16 - zezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego lub indywidualnego z drogi gminnej
1092
WGN.K10 - sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
1090
USC.K18 - wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego
1088
WPO.K18 - podatek rolny od osób prawnych ulgi, umorzenia, odroczenia raty
1083
WGOŚ. K11 - udział w programie usuwania wyrobów zawierających azbest
1082
WPO.K6 - łączne zobowiązanie pieniężne - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
1076
WPP.K4 - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
1074
WGOŚ.K7 - zgłoszenie w sprawie oczyszczenia, udrożnienia rowów melioracyjnych na działkach gminy miejskiej
1070
WIMID.K7 - prawo dysponowania terenem na cele budowlane
1066
SM.K1 - podejmowanie interwencji na zgłoszenie o nie stosowaniu się do przepisów prawa
1064
USC.K11 - powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
1055
WIMID.K11- utrzymanie czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Ciechanów – montaż koszy, sprzątanie dróg gminnych
1053
M.K3 - potwierdzenie wstąpienia w najem lokalu po śmierci najemcy lub po zrzeczeniu się prawa najmu
1049
WIMID.K15- zdroje uliczne
1048
WO.K7 - jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
1043
WIMID.K4 - kanalizacja deszczowa - interwencje
1042
WGN.K8 - zamiana nieruchomości gruntowych
1040
M.K4 - najem lokalu mieszkalnego w ramach tzw. "rozgęszczenia"
1037
WIMID.K17 - udzielanie zezwoleń na świadczenie usług związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych
1035
WPO.K5 - łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych
1035
WGN.K12 - zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
1027
USC.K2 - wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
1024
WGOŚ. K2 - interwencja w sprawie gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych
1021
WPP.K5 - sporządzenie nowego lub zmiana obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
1018
WIMID.K2 - bezdomne zwierzęta, schronisko dla bezdomnych zwierząt
1006
M.K6 - wskazanie lokalu zamiennego
997
USC.K14 - oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub poczętego
991
WKS.K4 - wydanie karty / duplikatu Karty Dużej Rodziny
990
ZKO.K4 - zasady i tryb pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin
983
WPP.K6 - sporządzenie lub zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
983
ZKO K7 - organizacja i przeprowadzenie imprezy artystycznej i rozrywkowej niebędacej imprezą masową
981
WPO. K1 - podatek leśny od osób fizycznych - zgłoszenie
981
WPO.K4 - podatek leśny od osób prawnych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
981
WKS.K2 - wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Ciechanów
980
WGN.K6 - rozgraniczanie nieruchomości
980
WIMID.K3 - zgłoszenia w zakresie bieżącego utrzymania dróg, ulic, mostów, organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych
979
ZKO.K1 - zasady ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom...
976
USC.K10 - ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego
974
WGOŚ.K4 - uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu gminy
974
WPO. K14 - przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe
973
WGN.K20 - zajęcie gruntów komunalnych pod budowę infrastruktury technicznej
972
USC.K21 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej
971
USC.K4 - zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
969
WGOŚ.K6 - zgłoszenie w zakresie bieżącego utrzymania zieleni na terenach gminnych
969
PU. K1 - składanie ofert do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
968
WIMID.K5 - nadzór nad sprawowaniem zarządu cmentarzem komunalnym i obiektami cmentarnictwa wojennego - interwencje
964
WGN.K16 - ustalenie wysokości odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy
962
WPO.K10 - odwołania i zażalenia w trybie postępowania podatkowego
959
WPO.K2 - podatek leśny od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
956
WPO.K21 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
956
M.K11 - zamiana z urzędu
954
WPO.K25 - wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych
952
USC.K13 - dokonanie zmiany imienia dziecka
951
USC.K15 - sporządzenie testamentu
950
WGN.K17 - sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
948
IMiOS_K32
942
WPO.K16 - podatek rolny od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
938
M.K10 - wzajemna zamiana lokali
935
WPO.K23 - podatek od środków transportowych od osób prawnych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
934
WO.K1 - zezwolenie na regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym
923
WGN.K14 - sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
923
WGN.K7 - umieszczanie reklam na budynkach i gruntach stanowiących mienie komunalne
922
ZKO.K3 - orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej opieki nad członkiem rodziny
921
WPO.K3 - Podatek leśny od osób prawnych - zgłoszenie
921
WGOŚ.K8 - uzyskiwanie wpisu do rejestru działalności regulowanej
917
WGN.K3 - rezygnacja z dzierżawy gruntu
916
WGOŚ.K9 - przedkładanie przez os. fizyczne, niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest
914
WIMID.K12 - utrzymanie i eksploatacja szaletu miejskiego
910
USC.K12 - nadanie dziecku nazwiska
909
WGOŚ. K3 - interwencja w sprawie uciążliwości emisji nie wymagającej pozwolenia z instalacji/urządzenia prowadzonej lub użytkowanej przez osobę fiz.
907
WGOŚ. K1 - interwencja w sprawie ochrony przyrody
903
M.K2 - wydanie zgody na adaptację pomieszczenia w budynku stanowiacym własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Ciechanów
902
WIMID.K6 - opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego dróg gminnych
900
WIMID.K18 - zgłoszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych
897
WGN.K13 - przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
883
WO.K12 - zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
883
M.K5 - wskazanie lokalu dla osoby szczególnie potrzebnej dla miasta
880
WPP.K8 - wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
872
WO.K3 - zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
871
WGOŚ.K13 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew(a) stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
863
WO.K15 - krótkotrwałe zajęcie nieruchomości podczas imprez plenerowych (od 1 do 7 dni) stanowiących mienie komunalne lub zarządzanych lub administrowa
860
WGN.K4 - przedłużenie umowy dzierżawy gruntu
846
WIMID.K8 - rozstrzyganie sporów o przywrócenie stanu wody na gruncie
846
WGN.K18 - sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy
846
IMiOS_K33
841
WO.K8 - rezygnacja z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
838
WKS.K1 - wydanie decyzji poświadczającej prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dotyczy osób nieposiadających ubezpieczen
831
IMiOS_K17
825
WO.K4 - zaprzestanie wykonywania transportu drogowego taksówką
819
WKS.K3 - wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
816
WO.K13 - zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego
811
G_K9
789
IMiOS_K27
788
WO.K11 - poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego
780
G_K21
769
PU. K2 - składanie ofert do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
765
WO.K5 - udzielanie informacji o przedsiębiorcach
753
ZKO K9 - zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
720
FB_K17
714
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska - karty informacyjne
604
SM.K2 - należności przysługujące świadkowi wezwanemu przez organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia
451
wykaz_prowadzonych_rejestrow_ewidencji_i_archiwow
420
Karta informacyjna SO.K9 - Zgromadzenia
275
SM.K3 - Wniosek o udostępnienie / zabezpieczenie nagrań z Podsystemu Monitoringu Wizyjnego - Kamery personalne
216
WIMID K22 - Zarejestrowanie psa
198
WIMID.K23 - Wyrejestrowanie psa
192
rejestr_zlobkow_i_klubow_dzieciecych
173
rejestr_instytucji_kultury
172
WIMID K21 - Oznakowanie i rejestracja psa
166
WIMID.K19 - Zgłoszenie w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, instalacji mogących negatywnie o
155
WPO.K17 - podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie
142
WPP.K3 - zmiana decyzji o warunkach zabudowy
91

Dział: Informacje Urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Obowiązujące - wykaz
29650
Nieruchomości na sprzedaż
23278
Dzierżawa/użyczenie/najem nieruchomości
13470
Ogłoszenia i inne informacje
11922
Informacje Urzędu
10842
Ogłoszenia dla przedsiębiorców i inwestorów
9201
Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych
8577
Ogłoszenia wydziałów
7522
Programy strategiczne
5898
Ogłoszenia o zgromadzeniach
4706
Raport o Stanie Miasta za 2018 r
4620
Studium
3305
Skargi, wnioski
3276
Ogłoszenia o przetargach
2448
Strategia Rozwoju Miasta
2027
Gospodarka odpadami
1897
Wybór ławników
1763
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta
1426
Projekty MPZP do wglądu
1406
Lokalny Program Rewitalizacji
1402
Audyty i Kontrole
1365
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PŁOCKA”
1323
Program ochrony środowiska Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020 r.
1293
Informacje o środowisku
1256
Strategia Informatyzacji UM
1240
Nieodpłatna pomoc prawna
1194
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
1188
Sporządzane - Schemat
1178
Obowiązujące - Schemat
1165
Wykaz osób i podmiotów - zwrot podatku akcyzowego
1150
Wewnętrzne
1145
Narodowy spis powszechny
1142
Konsultacje społeczne
1132
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części terenu położonego przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowe
1104
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Trakt Rzeczkowska" w Ciechanowie.
1058
Zewnętrzne
1027
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gazową dla Gminy Miejskiej Ciechanów.
915
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
866
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa na lata 2016 – 2032 r.
844
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów
799
Rejestry
756
Usuwanie azbestu
756
Lokalizacja Inwestycji Mieszkaniowej
729
Podstawy prawne
714
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
707
Rejestr Instytucji Kultury
629
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ulicy św. Franciszka, na działce o nr ewidencyjnym 4744.
346
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ul. Opinogórskiej.
305
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ul. Maksymiliana Marii Kolbe
160
Archiwa
137
Ewidencje
97
Miejscowe Plany i Studium
2
Nieruchomosci_dzierzawa
1
Dzierzawa_nieruchommosci
1
wso
1

Dział: Baza Rejestrów Urzędowych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarządzenia Prezydenta
153249
Uchwały Rady Miasta
116482
Obwieszczenia Prezydenta
81517
Obwieszczenia inne
14756
Baza Rejestrów Urzędowych
7560
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2016
1553
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2015
1259
Archiwum Uchwał Rady Miasta
1179
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2015
1100
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2016
1072
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2014
941
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2016
801
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2015
762
Archiwum obwieszczeń innych
718
prawo_miejscowe
2

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o naborze
83172
Nabór pracowników
49148
Wyniki naboru z poprzedniej wersji BIP
6121
Wyniki naboru
1654
Procedury naboru
928
Wyniki
1

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty w 2020 r.
15036
Finanse
6725
Budżet miasta i sprawozdania
5490
Rok 2017
1769
Rok 2018
1419
Interpretacje podatkowe
1363
Rok 2016
1201
Rok 2015
1147
Pomoc publiczna
1055
Rok 2019
865
Obligacje komunalne
139
Opinie Regionalnej Izby Rachunkowej
137
Rok 2020
67

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Powyżej 30 tys. euro
116471
Poniżej 30 tys. euro
116043
Zamówienia publiczne
44266
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
18163
Plan postępowań o udzieleniu zamówień
6434
Konkursy
6217
Archiwalne
4508
Dokończenia przetargów z poprzedniej wersji BIP
2067
Ogólne Postanowienia Umowy (OPU)
180
wyniki_zapytan
2
zapytania
2
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
1

Dział: Jednostki organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechanów
6577
Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych
1913
Spis spółek z udziałem miasta
1474
2016
1194
2015
1080
Ogłoszenia i informacje SJO i spółek
943
2016
864
2015
777
Oświadczenia majątkowe spółek z udziałem miasta
763

Dział: Wybory powszechne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory powszechne
3850
Wybory Samorządowe
3014
Wybory do Sejmu i Senatu
1752
Parlament Europejski
1415
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ciechanów
949
Referendum Ogólnokrajowe
855
Prezydent RP
737
zalacznik
1

Dział: Organizacje pozarządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia konkursów
34843
Dotacje - tryb pozakonkursowy
3955
Wyniki konkursów
2786
Wzory dokumentów
2740
Konsultacje programu współpracy
2270
Programy współpracy
2245
Stypendia dla sportowców
2160
Nagrody i stypendia artystyczne i sportowe
1194
Archiwum ogłoszeń
1180
Sprawozdanie z programów współpracy
1174
Stypendia artystyczne
1127
Ciechanowska Rada Pożytku Publicznego
1062
Archiwum wyników
198
ogloszenia_2016
4
Organizacje pozarządowe
3

Dział: Informacja nieudostępniona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacja nieudostępniona
3232
Udostępnienie informacji publicznej
1048
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności
723
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
712

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna BIP
2066451
Rejestr zmian
1685835
Brak strony
10759
Wyniki wyszukiwania
8927
Poprzednia wersja
6832
Mapa witryny BIP
2798
redakcja_BIP
2292
Statystyka strony
1159
Jak szukać
1133
Jak korzystać z BIP
710

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
1356

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1159