BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
4377
Jak szukać?
4302
Zastrzeżenia prawne
2107
Polityka prywatności
2064
Pomoc
1242

Dział: Urząd Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydziały Urzędu
85555
Urząd Miasta Ciechanów
23976
Urząd Stanu Cywilnego
8294
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej
7756
Wydzial Podatków i Opłat
6817
Wydział Planowania Przestrzennego
6787
Oświadczenia majątkowe
6751
Regulaminy
6437
Wydział Spraw Obywatelskich
6400
Oświadczenia majątkowe Samorządowych Jednostek Organizacyjnych
6163
Struktura Urzędu
5270
Władze Urzędu
4985
Wydział Kontaktów Społecznych
4419
Wydział Mieszkaniowy
4313
Referat ds. zatrudnienia
4227
Wydział Finansowo-Budżetowy
3924
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
3880
Wydział Zamówień Publicznych
3840
Wydział Organizacyjny
3737
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
3578
Straż Miejska
3287
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2954
Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych
2885
Biuro Rady Miasta
2738
Elektoniczna Skrzynka Podawcza
2679
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
2310
stanowisko_ds_kontroli_wewnetrznej
2057
stanowisko_ds_spolek_komunalnych
1845
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
1787
Regulamin organizacyjny
1684
Wydział Inwestycji
1392
Regulamin udzielania zamówień publicznych
1369
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
1316
Referat ds. Procesów IT
419
Tłumacz dla osób niesłyszących
408
Stan przyjmowanych spraw
397
stanowisko_ds_bhp
191
biuro_rady_miasta
5
wydzial_ochrony_srodowiska
1
wydzial_budzetu
1
biuro_prawne
1
wydzial_promocji
1
esp
1

Dział: Rada Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały Rady Miasta
185657
Interpelacje
79420
Informacja o sesji
31062
Sesje Rady Miasta - kadencja 2018-2023
18095
Skład Rady - kadencja 2018 - 2023
18081
Wnioski
12334
Interpelacje
7129
Statut i regulaminy
6186
Oświadczenia majątkowe
5732
Zapytania i wolne wnioski
5184
Transmisja wideo
5025
Terminarz posiedzień
4359
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
3089
Komisje Rady Miasta - kadencja 2018-2023
3065
Komisja Rewizyjna
3035
Komisja Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich
2872
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
2796
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
2665
Petycje do Rady Miasta
2483
Roczny harmonogram Rady Miasta
2300
Archiwum uchwał Rady Miasta 2016
2207
komisja_oswiaty
1640
Roczny harmonogram posiedzeń
1553
Archiwum uchwał Rady Miasta 2015
1545
Archiwum uchwał Rady Miasta 2014
1530
Dyżury radnych
1339
Roczny harmonogram posiedzeń
1290
Roczny harmonogram pracy komisji
1269
Roczny harmonogram posiedzeń
1255
Roczny harmonogram posiedzeń
1131
Wnioski i interpelacje Radnych
803
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
734
roczny_harmonogram_oswiaty
708
Oświadczenia Rady Miasta
589
Roczny Harmonogram Posiedzeń
464
interpelacje_test_intracom
262
test
204
Rada Miasta Ciechanów
61
wnioski_test_intracom
30
grzegorz_lemantowicz
15
Tomasz_Mielnicki
13
Pawel_Zochowski
12
Radek
11
krystyna
11
marek_korpanty
11
Adrian_Brzozowski
11
hvjhfgvj
11
maciek
10
mirka
10
SylwiaKowalska
9
martaozdarska
9
stefanbonislawski
9
joannalegowska
7
daria
6
Prawo miejscowe
4
Archiwum_-_Terminarz_2016
2
Transmisja_wideo_-_Sesja_Rady_Miasta
1
sesja_xx
1

Dział: Władze Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Prezydent
15887
Oświadczenia majątkowe
4016
I Zastępca Prezydenta
4006
Oświadczenia majątkowe
3805
Sekretarz
3751
Skarbnik
3495
II Zastępca Prezydenta
2380
Petycje do Prezydenta
2229
Rejestr petycji
2082
Oświadczenia majatkowe
1932
Oświadczenia majątkowe
1892
Sprawozdania
1166
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2016
1098
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2015
1073
Oświadczenia majątkowe
1068
Kompetencje i zadania
244
Kompetencje i zadania
242
Kompetencje i zadania
237
Kompetencje i zadania
229
Kompetencje i zadania
201
Obwieszczenia Prezydenta
14
Władze Miasta Ciechanów
5
Archiwum zarządzeń
2
Zarządzenia Prezydenta
2
obwieszczenia_inne
1

Dział: Jak załatwić sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak załatwić sprawę
28489
Wydział Podatków i Opłat - Karty informacyjne
5956
WSO.K3 - Dowody osobiste
5728
Wydział Spraw Obywatelskich - Karty informacyjne
5014
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej - Karty informacyjne
4201
Urząd Stanu Cywilnego - Karty informacyjne
4197
Wydział Planowania Przestrzennego - Karty informacyjne
3973
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Karty informacyjne
3940
M.K1 - dodatki mieszkaniowe
3855
WPO.K4 - podatek od nieruchomości od osób prawnych - zgłoszenie
3674
USC.K16 - wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych
3599
WSO.K1 - Zameldowanie i wymeldowanie osoby
3490
Wydział Mieszkaniowy - Karty informacyjne
3202
WPP.K2 - wydanie decyzji o warunkach zabudowy
2785
WGOŚ.K12 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2730
Wydział Organizacyjny - Karty informacyjne
2454
WPO.K1 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zgłoszenie
2290
WPP.K1 - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2195
WPO.K11 - opłata skarbowa - wnioski w sprawie zwrotu
2090
ZKO.K5 - świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony
2083
WGOŚ.K5 - usunięcie drzew i krzewów przez władającego nieruchomością z wyłączeniem terenów wpisanych do rej. zabytków i nieruchomości gminnych
2074
Wydział Kontaktów Społecznych - Karty informacyjne
2070
M.K8 - najem lokalu socjalnego
2066
WGN.K15 - bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
2022
USC.K5 - zgłoszenie urodzenia dziecka
2021
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - Karty informacyjne
2019
WSO.K6 - Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru pesel oraz dowodów osobistych
1955
WPP.K7 - wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1944
IMiO_K13
1936
WSO.K7 - Wydawanie zaświadczeń
1901
Straż Miejska - Karty informacyjne
1877
WGOŚ.K10 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
1853
WGN.K22 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
1794
WO.K14 - wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie i zaprzestanie działalności gospodarczej
1786
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Karty informacyjne
1782
IMiOS_K20
1750
USC.K6 - rejestracja zgonu
1743
WPO.K8 - ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportu, opłaty skarbowej
1736
USC.K9 - wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
1730
WO.K9 - pobór opłat na targowisku, bazarach i giełdach samochodowych oraz wszelkich terenach, na których prowadzony jest handel
1727
WO.K6 - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
1703
WSO.K4 - Rejestr wyborców
1688
USC.K22 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej
1682
WPP.K9 - wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
1674
USC.K1 - zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)
1658
WKS K6 - wpis do rejestru instytucji kultury, dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury, wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury
1618
ZKO.K8 - obrona cywilna
1609
USC.K20 - zmiana nazwiska i imienia (imion)
1605
USC.K17 - wydanie zaświadczeń o stanie cywilnym
1570
WSO.K5 - Decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych
1563
USC.K3 - zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)
1549
WPO.K15 - wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych
1549
M.K12 - dodatki energetyczne
1522
WO.K2 - licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
1506
WO.K10 - zarządzanie, nadzór i obsługa targowiska i bazaru
1506
WSO.K2 - Zameldowanie lub wymeldowanie cudzoziemca
1492
WGN.K1 - wydzierżawianie działek gruntów stanowiących mienie komunalne na okres do trzech miesięcy, do trzech lat, powyżej trzech lat
1464
USC.K23 - nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)
1462
WPO.K10 - opłata od posiadania psów - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
1459
WPO.K17 - wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego
1457
WGN.K19 - ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
1448
USC.K19 - sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym
1444
FB_K12
1436
WPO.K5 - podatek rolny od osób prawnych - zgłoszenie
1435
ZKO.K6 - wydanie decyzji na przeprowadzenie imprezy masowej
1434
M.K7 - najem lokalu mieszkalnego
1415
WGN.K5 - zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
1414
ZKO.K2 - uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz za żołnierza samotne
1400
WKS.K5 - wykreślenie wpisu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych
1389
WPO.K7 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych - zgłoszenie
1389
USC.K8 - uzupełnienie treści akt stanu cywilnego
1386
WGN.K11 - aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie
1349
M.K9 - wyrażenie zgody na podnajem lokalu komunalnego
1346
WGN.K12 - zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
1337
USC.K18 - wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego
1335
WPO.K12 - podatki stanowiące dochód gminy a pobierane przez urzędu skarbowe
1333
IMiOS_K31
1324
WGN.K10 - sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
1321
WPO.K14 - stwierdzenie nadpłaty podatku
1316
IMiOS_K37
1308
USC.K7 - sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
1302
WGOŚ.K7 - zgłoszenie w sprawie oczyszczenia, udrożnienia rowów melioracyjnych na działkach gminy miejskiej
1299
M.K4 - najem lokalu mieszkalnego w ramach tzw. "rozgęszczenia"
1299
SM.K1 - podejmowanie interwencji na zgłoszenie o nie stosowaniu się do przepisów prawa
1289
WPP.K4 - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
1289
M.K3 - potwierdzenie wstąpienia w najem lokalu po śmierci najemcy lub po zrzeczeniu się prawa najmu
1273
WGOŚ. K11 - udział w programie usuwania wyrobów zawierających azbest
1272
M.K6 - wskazanie lokalu zamiennego
1270
FB_K6
1267
WO.K7 - jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
1262
WKS.K4 - wydanie karty / duplikatu Karty Dużej Rodziny
1261
USC.K14 - oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub poczętego
1252
IMiOS_K1
1248
IMiOS_K12
1244
USC.K11 - powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
1241
USC.K2 - wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
1238
WGN.K8 - zamiana nieruchomości gruntowych
1237
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska - karty informacyjne
1237
WPP.K5 - sporządzenie nowego lub zmiana obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
1232
FB_K18
1228
WPO.K18 - odwołania i zażalenia w trybie postępowania podatkowego
1227
WGOŚ.K13 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew(a) stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
1225
FB_K5
1213
WPO.K3 - podatek leśny od osób fizycznych - zgłoszenie
1212
ZKO K7 - organizacja i przeprowadzenie imprezy artystycznej i rozrywkowej niebędacej imprezą masową
1206
WGOŚ. K2 - interwencja w sprawie gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych
1205
IMiOS_K34
1205
IMiOS_K16
1200
WGN.K20 - zajęcie gruntów komunalnych pod budowę infrastruktury technicznej
1196
WKS.K2 - wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Ciechanów
1193
WGOŚ.K6 - zgłoszenie w zakresie bieżącego utrzymania zieleni na terenach gminnych
1186
USC.K10 - ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego
1185
ZKO.K1 - zasady ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom...
1181
PU. K1 - składanie ofert do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1177
ZKO.K4 - zasady i tryb pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin
1174
WPO.K13 - przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe
1173
WPP.K6 - sporządzenie lub zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
1172
USC.K4 - zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
1171
WPO.K16 - wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych
1168
M.K11 - zamiana z urzędu
1167
USC.K21 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej
1165
WGN.K6 - rozgraniczanie nieruchomości
1164
WGOŚ.K4 - uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu gminy
1163
WGN.K16 - ustalenie wysokości odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy
1160
M.K10 - wzajemna zamiana lokali
1153
WGN.K17 - sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
1151
IMiOS_K22
1138
WGN.K14 - sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
1136
USC.K13 - dokonanie zmiany imienia dziecka
1135
USC.K15 - sporządzenie testamentu
1125
USC.K12 - nadanie dziecku nazwiska
1116
WGN.K7 - umieszczanie reklam na budynkach i gruntach stanowiących mienie komunalne
1113
IMiOS_K10
1107
WPO.K6 - Podatek leśny od osób prawnych - zgłoszenie
1105
WO.K1 - zezwolenie na regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym
1104
WGOŚ.K8 - uzyskiwanie wpisu do rejestru działalności regulowanej
1102
WGN.K13 - przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
1100
FB_K2
1097
FB_K21
1095
M.K5 - wskazanie lokalu dla osoby szczególnie potrzebnej dla miasta
1094
WGOŚ. K1 - interwencja w sprawie ochrony przyrody
1093
WGOŚ.K9 - przedkładanie przez os. fizyczne, niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest
1093
FB_K4
1091
WGN.K3 - rezygnacja z dzierżawy gruntu
1088
ZKO.K3 - orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej opieki nad członkiem rodziny
1087
WGOŚ. K3 - interwencja w sprawie uciążliwości emisji nie wymagającej pozwolenia z instalacji/urządzenia prowadzonej lub użytkowanej przez osobę fiz.
1087
IMiOS_K14
1086
FB_K16
1086
IMiOS_K21
1082
M.K2 - wydanie zgody na adaptację pomieszczenia w budynku stanowiacym własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Ciechanów
1074
IMiOS_K7
1072
WO.K12 - zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
1065
FB_K23
1063
IMiOS_K23
1062
WGN.K18 - sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy
1050
WO.K3 - zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
1048
WPP.K8 - wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
1046
WGN.K4 - przedłużenie umowy dzierżawy gruntu
1040
IMiOS_K2
1036
WO.K8 - rezygnacja z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
1034
WO.K15 - krótkotrwałe zajęcie nieruchomości podczas imprez plenerowych (od 1 do 7 dni) stanowiących mienie komunalne lub zarządzanych lub administrowa
1025
WKS.K3 - wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
1013
WO.K13 - zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego
1013
IMiOS_K6
1008
WKS.K1 - wydanie decyzji poświadczającej prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dotyczy osób nieposiadających ubezpieczen
993
IMiOS_K8
993
WO.K4 - zaprzestanie wykonywania transportu drogowego taksówką
983
IMiOS_K15
944
IMiOS_K32
942
PU. K2 - składanie ofert do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
939
IMiOS_K9
929
WO.K5 - udzielanie informacji o przedsiębiorcach
929
IMiOS_K26
922
WO.K11 - poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego
916
ZKO K9 - zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
900
IMiOS_K11
878
IMiOS_K33
841
IMiOS_K17
825
G_K9
789
IMiOS_K27
788
G_K21
769
FB_K17
714
SM.K2 - należności przysługujące świadkowi wezwanemu przez organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia
655
SM.K3 - Udostępnienie nagrań z Podsystemu Monitoringu Wizyjnego - Kamery Personalne (Podsystemu MWKP)
486
wykaz_prowadzonych_rejestrow_ewidencji_i_archiwow
420
WIMID.K19 - Zgłoszenie w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, instalacji mogących negatywnie o
361
Karta informacyjna SO.K9 - Zgromadzenia
357
WPO.K2 - podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie
333
WPP.K3 - zmiana decyzji o warunkach zabudowy
295
WIMID.K14 - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dla ulic gminnych
247
WIMID_K22_Zarejestrowanie_psa_
241
k23
232
WIMID.K16 - zezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego lub indywidualnego z drogi gminnej
202
WIMID.K20 - odwołanie od zapłaty opłaty dodatkowej za niedopełnienie obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania
196
WIMID_K21_-_Oznakowanie_i_rejestracja_psa
194
WIMID.K7 - prawo dysponowania terenem na cele budowlane
194
WIMID.K10 - zgoda zarządcy drogi na usytuowanie obiektu budowlanego w mniejszej odległości od pasa drogowego drogi gminnej niż określona w ustawie
187
WIMID.K23 - Wyrejestrowanie psa
179
WIMID K21 - Oznakowanie i rejestracja psa
179
WIMID.K11- utrzymanie czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Ciechanów – montaż koszy, sprzątanie dróg gminnych
179
WIMID.K13 - uzgadnianie tras przebiegu sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnych
177
WIMID.K6 - opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego dróg gminnych
176
rejestr_zlobkow_i_klubow_dzieciecych
173
rejestr_instytucji_kultury
172
WIMID.K3 - zgłoszenia w zakresie bieżącego utrzymania dróg, ulic, mostów, organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych
172
WIMID.K24 - opłata za korzystanie z przystanków, ktorych właścicielem jest Gmina Miejska Ciechanów
171
WIMID.K8 - rozstrzyganie sporów o przywrócenie stanu wody na gruncie
168
WIMID K22 - Zarejestrowanie psa
166
WIMID.K18 - zgłoszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych
165
WIMID.K2 - bezdomne zwierzęta, schronisko dla bezdomnych zwierząt
163
WIMID.K17 - udzielanie zezwoleń na świadczenie usług związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych
161
WIMID.K4 - kanalizacja deszczowa - interwencje
161
WIMID.K9 - umieszczanie reklamy /sezonowego stoiska handlowo-usługowego/ w tym ogródka kawiarnianego w pasach dróg gminnych
160
WIMID.K15- zdroje uliczne
158
WIMID.K5 - nadzór nad sprawowaniem zarządu cmentarzem komunalnym i obiektami cmentarnictwa wojennego - interwencje
156
WIMID. K1 - oświetlenie uliczne
155
WIMID.K12 - utrzymanie i eksploatacja szaletu miejskiego
153
WPO.K9 - Opłata od posiadania psów. Rejestracja / wyrejestrowanie
87
SM K4 - Zabezpieczenie nagrań z systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego (systemu MMW)
83

Dział: Informacje Urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nieruchomości na sprzedaż
38148
Obowiązujące - wykaz
34497
Dzierżawa/użyczenie/najem nieruchomości
23551
Ogłoszenia dla przedsiębiorców i inwestorów
14677
Ogłoszenia i inne informacje
13619
Informacje Urzędu
13403
Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych
11464
Ogłoszenia wydziałów
10823
Ogłoszenia o zgromadzeniach
7874
Programy strategiczne
7081
Raport o Stanie Miasta za 2018 r
5369
Studium
3939
Skargi, wnioski
3921
Ogłoszenia o przetargach
2717
Strategia Rozwoju Miasta
2516
Gospodarka odpadami
2367
Wybór ławników
2132
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta
1770
Lokalny Program Rewitalizacji
1755
Projekty MPZP do wglądu
1703
Audyty i Kontrole
1666
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „BLOKI I” - część A
1603
Program ochrony środowiska Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020 r.
1600
Informacje o środowisku
1560
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
1483
Strategia Informatyzacji UM
1460
Nieodpłatna pomoc prawna
1455
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części terenu położonego przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowe
1441
Obowiązujące - Schemat
1438
Sporządzane - Schemat
1425
Wykaz osób i podmiotów - zwrot podatku akcyzowego
1416
Narodowy spis powszechny
1401
Wewnętrzne
1398
Konsultacje społeczne
1375
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Trakt Rzeczkowska" w Ciechanowie.
1284
Zewnętrzne
1247
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gazową dla Gminy Miejskiej Ciechanów.
1131
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
1095
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa na lata 2016 – 2032 r.
1061
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów
1059
Lokalizacja Inwestycji Mieszkaniowej
1055
Rejestry
967
Usuwanie azbestu
934
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
908
Podstawy prawne
899
Rejestr Instytucji Kultury
804
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ul. Opinogórskiej.
541
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ulicy św. Franciszka, na działce o nr ewidencyjnym 4744.
535
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ul. Maksymiliana Marii Kolbe
373
Archiwa
211
Ewidencje
155
Miejscowe Plany i Studium
2
Dzierzawa_nieruchommosci
1
wso
1
Nieruchomosci_dzierzawa
1

Dział: Baza Rejestrów Urzędowych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarządzenia Prezydenta
247790
Uchwały Rady Miasta
179343
Obwieszczenia Prezydenta
135426
Obwieszczenia inne
23790
Baza Rejestrów Urzędowych
9297
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2016
1953
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2015
1513
Archiwum Uchwał Rady Miasta
1455
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2015
1325
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2016
1295
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2014
1148
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2016
1001
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2015
979
Archiwum obwieszczeń innych
901
prawo_miejscowe
2

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o naborze
108127
Nabór pracowników
57072
Wyniki naboru z poprzedniej wersji BIP
6704
Wyniki naboru
1858
Procedury naboru
1095
Wyniki
1

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty w 2020 r.
15572
Finanse
8028
Budżet miasta i sprawozdania
6565
Rok 2017
2054
Rok 2018
1729
Interpretacje podatkowe
1630
Rok 2016
1430
Rok 2015
1349
Pomoc publiczna
1283
Rok 2019
1216
Rok 2020
537
Obligacje komunalne
358
Opinie Regionalnej Izby Rachunkowej
213

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Powyżej 30 tys. euro
150957
Poniżej 30 tys. euro
147083
Zamówienia publiczne
53745
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
21746
Konkursy
8881
Plan postępowań o udzieleniu zamówień
8800
Archiwalne
5660
Dokończenia przetargów z poprzedniej wersji BIP
2456
Otwarcie ofert ONLINE
1023
Ogólne Postanowienia Umowy (OPU)
454
zapytania
2
wyniki_zapytan
2
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
1

Dział: Jednostki organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechanów
7889
Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych
2108
Spis spółek z udziałem miasta
1770
2016
1369
Ogłoszenia i informacje SJO i spółek
1285
2015
1284
2016
1038
2015
929
Oświadczenia majątkowe spółek z udziałem miasta
898

Dział: Wybory powszechne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory powszechne
5244
Wybory Samorządowe
3499
Prezydent RP
2705
Wybory do Sejmu i Senatu
2101
Parlament Europejski
1701
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ciechanów
1185
Referendum Ogólnokrajowe
1049
zalacznik
1

Dział: Organizacje pozarządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia konkursów
40073
Dotacje - tryb pozakonkursowy
6169
Wzory dokumentów
3525
Wyniki konkursów
3412
Konsultacje programu współpracy
2796
Programy współpracy
2791
Stypendia dla sportowców
2669
Nagrody i stypendia artystyczne i sportowe
1889
Sprawozdanie z programów współpracy
1579
Archiwum ogłoszeń
1389
Stypendia artystyczne
1338
Ciechanowska Rada Pożytku Publicznego
1292
Archiwum wyników
281
ogloszenia_2016
4
Organizacje pozarządowe
3

Dział: Informacja nieudostępniona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacja nieudostępniona
3835
Udostępnienie informacji publicznej
1222
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
874
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności
797

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna BIP
2588241
Rejestr zmian
2537370
Brak strony
13153
Wyniki wyszukiwania
10731
Poprzednia wersja
7307
Mapa witryny BIP
3408
redakcja_BIP
2854
Statystyka strony
1418
Jak szukać
1318
Jak korzystać z BIP
880

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
1685

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1418