BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
3064
Jak szukać?
2988
Polityka prywatności
1422
Zastrzeżenia prawne
1404
Pomoc
879

Dział: Urząd Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydziały Urzędu
61521
Urząd Miasta Ciechanów
16028
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej
5926
Urząd Stanu Cywilnego
5733
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
5175
Wydzial Podatków i Opłat
4817
Wydział Spraw Obywatelskich
4618
Oświadczenia majątkowe
4614
Oświadczenia majątkowe Samorządowych Jednostek Organizacyjnych
4090
Regulaminy
4064
Struktura Urzędu
3684
Władze Urzędu
3470
Referat ds. zatrudnienia
3109
Wydział ds. Zamówień Publicznych
3019
Wydział Kontaktów Społecznych
2979
Wydział Mieszkaniowy
2898
Wydział Finansowo-Budżetowy
2761
Wydział Organizacyjny
2744
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
2709
Straż Miejska
2464
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2066
Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych
2033
Biuro Rady Miasta
1868
Stanowisko ds. Spółek Komunalnych i Nadzoru Właścicielskiego
1754
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
1618
Elektoniczna Skrzynka Podawcza
1588
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
1479
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
1260
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
1097
Regulamin organizacyjny
1042
Regulamin udzielania zamówień publicznych
827
Wydział ds. Koordynowania Inwestycji Miejskich
314
Tłumacz dla osób niesłyszących
221
Stan przyjmowanych spraw
207
stanowisko_ds_bhp
191
biuro_rady_miasta
5
wydzial_ochrony_srodowiska
1
biuro_prawne
1
esp
1
wydzial_budzetu
1
wydzial_promocji
1

Dział: Rada Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały Rady Miasta
75235
Interpelacje
24781
Informacja o sesji
13091
Sesje Rady Miasta - kadencja 2018-2023
12322
Skład Rady - kadencja 2018 - 2023
11924
Statut i regulaminy
4427
Wnioski
4344
Interpelacje
4258
Oświadczenia majątkowe
3683
Terminarz posiedzień
3266
Zapytania i wolne wnioski
2954
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2247
Komisja Rewizyjna
2194
Komisje Rady Miasta - kadencja 2018-2023
2113
Transmisja wideo
2062
Komisja Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich
2052
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
2020
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
1859
Archiwum uchwał Rady Miasta 2016
1691
komisja_oswiaty
1640
Petycje do Rady Miasta
1623
Roczny harmonogram Rady Miasta
1584
Roczny harmonogram posiedzeń
1090
Archiwum uchwał Rady Miasta 2015
1086
Archiwum uchwał Rady Miasta 2014
1056
Dyżury radnych
1055
Roczny harmonogram posiedzeń
893
Roczny harmonogram posiedzeń
890
Roczny harmonogram pracy komisji
851
Roczny harmonogram posiedzeń
771
roczny_harmonogram_oswiaty
708
Wnioski i interpelacje Radnych
609
Oświadczenia Rady Miasta
386
interpelacje_test_intracom
262
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
243
Roczny Harmonogram Posiedzeń
97
Rada Miasta Ciechanów
61
test
40
wnioski_test_intracom
30
grzegorz_lemantowicz
15
Tomasz_Mielnicki
13
Pawel_Zochowski
12
marek_korpanty
11
krystyna
11
hvjhfgvj
11
Radek
11
Adrian_Brzozowski
11
maciek
10
mirka
10
SylwiaKowalska
9
martaozdarska
9
stefanbonislawski
9
joannalegowska
7
daria
6
Prawo miejscowe
4
Archiwum_-_Terminarz_2016
2
Transmisja_wideo_-_Sesja_Rady_Miasta
1
sesja_xx
1

Dział: Władze Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Prezydent
10557
Oświadczenia majątkowe
3035
I Zastępca Prezydenta
2842
Sekretarz
2608
Oświadczenia majątkowe
2539
Skarbnik
2388
II Zastępca Prezydenta
2053
Petycje do Prezydenta
1433
Oświadczenia majątkowe
1336
Oświadczenia majatkowe
1267
Rejestr petycji
1261
Oświadczenia majątkowe
836
Sprawozdania
753
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2015
747
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2016
733
Kompetencje i zadania
116
Kompetencje i zadania
113
Kompetencje i zadania
106
Kompetencje i zadania
95
Kompetencje i zadania
88
Obwieszczenia Prezydenta
14
Władze Miasta Ciechanów
5
Archiwum zarządzeń
2
Zarządzenia Prezydenta
2
obwieszczenia_inne
1

Dział: Jak załatwić sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak załatwić sprawę
19220
WSO.K3 - Dowody osobiste
3810
Wydział Podatków i Opłat - Karty informacyjne
3657
Wydział Spraw Obywatelskich - Karty informacyjne
3256
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej - Karty informacyjne
3004
Urząd Stanu Cywilnego - Karty informacyjne
2763
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami - Referat Planowania Przestrzennego - Karty informacyjne
2586
M.K1 - dodatki mieszkaniowe
2371
WPO.K7 - podatek od nieruchomości od osób prawnych - zgłoszenia
2365
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami - Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Karty informacyjne
2226
WSO.K1 - Zameldowanie i wymeldowanie osoby
2121
Wydział Mieszkaniowy - Karty informacyjne
2023
USC.K16 - wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych
1988
WPPGN-PP.K2 - wydanie decyzji o warunkach zabudowy
1783
Wydział Organizacyjny - Karty informacyjne
1668
WIMID.K10 - zgoda zarządcy drogi na usytuowanie obiektu budowlanego w mniejszej odległości od pasa drogowego drogi gminnej niż określona w ustawie
1505
WPPGN-PP.K1 - Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1492
WGOŚ.K36 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1472
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - Karty informacyjne
1403
Wydział Kontaktów Społecznych - Karty informacyjne
1375
WIMID.K14 - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dla ulic gminnych
1330
ZKO.K5 - świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony
1328
Straż Miejska - Karty informacyjne
1298
WGOŚ.K19 - usunięcie drzew i krzewów przez władającego nieruchomością z wyłączeniem terenów wpisanych do rej. zabytków i nieruchomości gminnych
1276
WPO. K9 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zgłoszenia
1273
USC.K5 - zgłoszenie urodzenia dziecka
1260
G.K15 - bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
1240
WSO.K6 - Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz dowodów osobistych
1239
WPO.K8 - podatek od nieruchomości od osób prawnych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
1219
WGOŚ.K30 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
1218
USC.K9 - wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
1210
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Karty informacyjne
1208
M.K8 - wynajem lokalu socjalnego
1200
WSO.K7 - Wydawanie zaświadczeń
1167
WPPGN-PP.K7 - wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1144
WPO.K11 - opłata skarbowa - wnioski w sprawie zwrotu
1138
USC.K22 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej
1126
IMiOS K34 - wyrejestrowanie psa
1126
USC.K1 - zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)
1092
USC.K6 - rejestracja zgonu
1087
WSO.K4 - Rejestr wyborców
1079
WO.K9 - pobór opłat na targowisku, bazarach i giełdach samochodowych oraz wszelkich terenach, na których prowadzony jest handel
1075
WO.K6 - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
1062
WSO.K2 - Zameldowanie lub wymeldowanie cudzoziemca
1057
WIMID.K20 - odwołanie od zapłaty opłaty dodatkowej za niedopełnienie obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania
1052
ZKO.K8 - obrona cywilna
1043
WO.K10 - zarządzanie, nadzór i obsługa targowiska i bazaru
1037
USC.K3 - zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)
1031
USC.K17 - wydanie zaświadczeń o stanie cywilnym
1024
USC.K20 - zmiana nazwiska i imienia (imion)
1022
WIMID.K24 - opłata za korzystanie z przystanków, ktorych właścicielem jest Gmina Miejska Ciechanów
1019
WO.K2 - licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
1013
WPO.K19 - podatek rolny od osób prawnych - zgłoszenia
1013
WO.K14 - wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie i zaprzestanie działalności gospodarczej
1012
WKS.K5 - wykreślenie wpisu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych
1012
WPO.K15 - opłata od posiadania psów - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
1005
ZKO.K6 - wydanie decyzji na przeprowadzenie imprezy masowej
1003
ZKO.K2 - uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz za żołnierza samotne
1000
M.K12 - dodatki energetyczne
998
WIMID.K9 - umieszczanie reklamy /sezonowego stoiska handlowo-usługowego/ w tym ogródka kawiarnianego w pasach dróg gminnych
996
G.K1 - wydzierżawianie działek gruntów stanowiących mienie komunalne na okres do trzech miesięcy, do trzech lat, powyżej trzech lat
991
WPPGN-PP.K9 - wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
987
USC.K23 - nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)
983
WIMID. K1 - oświetlenie uliczne
974
WPO.K13 - podatki stanowiące dochód gminy a pobierane przez urzędu skarbowe
974
G.K22 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
970
USC.K19 - sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym
958
WIMID.K13 - uzgadnianie tras przebiegu sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnych
958
USC.K8 - uzupełnienie treści akt stanu cywilnego
957
WPO.K24 - wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych
952
WPO.K26 - wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego
951
WPO.K22 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych - zgłoszenie
937
WGOŚ. K35 - udział w programie usuwania wyrobów zawierających azbest
936
USC.K7 - sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
933
WSO.K5 - Decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych
931
WPO.K20 - stwierdzenie nadpłaty podatku
926
G.K19 - ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
923
M.K7 - wynajem lokalu mieszkalnego
921
G K5 - zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
916
G.K11 - aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie
911
WPO.K12 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
911
USC.K11 - powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
899
WKS K6 - wpis do rejestru instytucji kultury, dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury, wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury
893
WGOŚ.K25 - zgłoszenie w sprawie oczyszczenia, udrożnienia rowów melioracyjnych na działkach gminy miejskiej
891
G K10 - nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
891
USC.K18 - wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego
888
WPO.K18 - podatek rolny od osób prawnych ulgi, umorzenia, odroczenia raty
885
SM.K1 - podejmowanie interwencji na zgłoszenie o nie stosowaniu się do porządkowych przepisów prawa
880
WPPGN-PP.K4 - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
878
IMiOS K32 - oznakowanie i rejestracja psa
878
M.K9 - wyrażenie zgody na podnajem lokalu komunalnego
877
WIMID.K11- utrzymanie czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Ciechanów – montaż koszy, sprzątanie dróg gminnych
876
G.K8 - zamiana nieruchomości gruntowych
875
WIMID.K7 - prawo dysponowania terenem na cele budowlane
872
WIMID.K4 - kanalizacja deszczowa - interwencje
868
WIMID.K17 - udzielanie zezwoleń na świadczenie usług związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych
867
WPO.K6 - łączne zobowiązanie pieniężne - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
863
WO.K7 - jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
856
WIMID.K15- zdroje uliczne
851
WGOŚ. K4 - interwencja w sprawie gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych
851
WIMID.K16 - zezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego lub indywidualnego z drogi gminnej
850
G.K12 - zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
849
WPPGN-PP.K6 - sporządzenie lub zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
847
M.K3 - potwierdzenie wstąpienia w najem lokalu po śmierci najemcy lub po zrzeczeniu się prawa najmu
844
WPPGN-PP.K5 - sporządzenie nowego lub zmiana obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
843
WPO.K4 - podatek leśny od osób prawnych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
843
WPO.K5 - łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych
838
USC.K2 - wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
837
WIMID.K2 - bezdomne zwierzęta, schronisko dla bezdomnych zwierząt
831
WGOŚ.K18 - uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu gminy
812
USC.K14 - oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub poczętego
810
WIMID.K3 - zgłoszenia w zakresie bieżącego utrzymania dróg, ulic, mostów, organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych
809
USC.K10 - ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego
808
ZKO.K4 - zasady i tryb pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin
806
M.K4 - wynajem lokalu mieszkalnego w ramach tzw. "rozgęszczenia"
806
USC.K15 - sporządzenie testamentu
804
G.K6 - rozgraniczanie nieruchomości
804
WGOŚ.K24 - zgłoszenie w zakresie bieżącego utrzymania zieleni na terenach gminnych
803
WPO. K14 - przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe
800
USC.K4 - zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
800
ZKO K7 - organizacja i przeprowadzenie imprezy artystycznej i rozrywkowej niebędacej imprezą masową
799
ZKO.K1 - zasady ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom...
797
IMiOS K33 - zarejestrowanie psa, który został oznakowany przed przystąpieniem Gminy Miejskiej Ciechanów do programu rejestracji i identyfikacji
793
USC.K21 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej
792
WPO.K21 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
792
M.K11 - zamiana z urzędu
792
WPO.K10 - odwołania i zażalenia w trybie postępowania podatkowego
790
WIMID.K5 - nadzór nad sprawowaniem zarządu cmentarzem komunalnym i obiektami cmentarnictwa wojennego - interwencje
790
G.K20 - zajęcie gruntów komunalnych pod budowę infrastruktury technicznej
789
WPO.K2 - podatek leśny od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
785
WKS.K2 - wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Ciechanów
784
PU. K1 - składanie ofert do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
784
USC.K13 - dokonanie zmiany imienia dziecka
784
G.K16 - ustalenie wysokości odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy
784
IMiOS K27 - zgłoszenie w zakresie zwykłego korzystania ze środow. przez os. fizyczne, instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środow.
783
WO.K1 - zezwolenie na regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym
779
WPO. K1 - podatek leśny od osób fizycznych - zgłoszenie
775
M.K6 - wskazanie lokalu zamiennego
774
IMiOS K17 - uzgodnienie wykonania ogrodzenia od strony pasa drogowego dróg gminnych
770
WPO.K16 - podatek rolny od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
769
G K17 - sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
766
ZKO.K3 - orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej opieki nad członkiem rodziny
765
M.K10 - wzajemna zamiana lokali
765
G.K3 - rezygnacja z dzierżawy gruntu
763
WPO.K3 - Podatek leśny od osób prawnych - zgłoszenie
763
WPO.K23 - podatek od środków transportowych od osób prawnych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
762
WGOŚ.K28 - uzyskiwanie wpisu do rejestru działalności regulowanej
759
G.K14 - sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
753
WPO.K25 - wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych
753
WIMID.K18 - zgłoszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych
751
G.K7 - umieszczanie reklam na budynkach i gruntach stanowiących mienie komunalne
750
WGOŚ. K5 - interwencja w sprawie uciążliwości emisji nie wymagającej pozwolenia z instalacji/urządzenia prowadzonej lub użytkowanej przez osobę fiz.
750
WKS.K4 - wydanie karty / duplikatu Karty Dużej Rodziny
749
WGOŚ.K29 - przedkładanie przez os. fizyczne, niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest
749
M.K2 - wydanie zgody na adaptację pomieszczenia w budynku stanowiacym własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Ciechanów
749
WGOŚ. K3 - interwencja w sprawie ochrony przyrody
746
USC.K12 - nadanie dziecku nazwiska
738
WO.K12 - zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
735
WIMID.K12 - utrzymanie i eksploatacja szaletu miejskiego
732
G.K21 - zabudowa wspólnej granicy , zbliżenie się do granicy obiektem mieszkalnym lub innym
728
G.K9 - wykonanie przez Gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
727
WIMID.K6 - opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego dróg gminnych
726
WPPGN-PP.K8 - wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
713
G.K13 - przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
711
WPO.K17 - podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie
709
WO.K3 - zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
709
WO.K15 - krótkotrwałe zajęcie nieruchomości podczas imprez plenerowych (od 1 do 7 dni) stanowiących mienie komunalne lub zarządzanych lub administrowa
703
M.K5 - wskazanie lokalu dla osoby szczególnie potrzebnej dla miasta
696
WKS.K1 - wydanie decyzji poświadczającej prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dotyczy osób nieposiadających ubezpieczen
692
WIMID.K8 - rozstrzyganie sporów o przywrócenie stanu wody na gruncie
691
G.K4 - przedłużenie umowy dzierżawy gruntu
689
WO.K4 - zaprzestanie wykonywania transportu drogowego taksówką
684
WO.K8 - rezygnacja z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
677
G.K18 - sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy
668
WKS.K3 - wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
647
WO.K13 - zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego
646
WGOŚ.K38 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew(a) stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
644
WO.K11 - poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego
631
WO.K5 - udzielanie informacji o przedsiębiorcach
612
PU. K2 - składanie ofert do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
602
ZKO K9 - zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
562
wykaz_prowadzonych_rejestrow_ewidencji_i_archiwow
420
SM.K2 - należności przysługujące świadkowi wezwanemu przez organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia
281
Karta informacyjna SO.K9 - Zgromadzenia
195
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska - karty informacyjne
192
rejestr_zlobkow_i_klubow_dzieciecych
173
rejestr_instytucji_kultury
172
SM.K3 - Wniosek o udostępnienie nagrań z Podsystemu Monitoringu Wizyjnego - Kamery personalne
55
WIMID K21 - Oznakowanie i rejestracja psa
22
WIMID K22 - Zarejestrowanie psa
21

Dział: Informacje Urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Obowiązujące - wykaz
25438
Nieruchomości na sprzedaż
14660
Ogłoszenia i inne informacje
10552
Informacje Urzędu
9089
Dzierżawa/użyczenie/najem nieruchomości
7606
Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych
6164
Ogłoszenia wydziałów
5323
Programy strategiczne
5092
Ogłoszenia dla przedsiębiorców i inwestorów
4909
Raport o Stanie Miasta za 2018 r
3834
Skargi, wnioski
2765
Studium
2717
Ogłoszenia o zgromadzeniach
2579
Ogłoszenia o przetargach
2157
Strategia Rozwoju Miasta
1658
Gospodarka odpadami
1534
Wybór ławników
1233
Projekty MPZP do wglądu
1154
Lokalny Program Rewitalizacji
1145
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta
1143
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PŁOCKA”
1115
Audyty i Kontrole
1111
Program ochrony środowiska Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020 r.
1070
Informacje o środowisku
1039
Strategia Informatyzacji UM
1019
Nieodpłatna pomoc prawna
985
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
962
Sporządzane - Schemat
949
Obowiązujące - Schemat
946
Wewnętrzne
930
Narodowy spis powszechny
918
Konsultacje społeczne
914
Wykaz osób i podmiotów - zwrot podatku akcyzowego
896
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części terenu położonego przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowe
869
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Trakt Rzeczkowska" w Ciechanowie.
839
Zewnętrzne
822
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gazową dla Gminy Miejskiej Ciechanów.
754
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
676
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa na lata 2016 – 2032 r.
675
Usuwanie azbestu
618
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów
588
Podstawy prawne
569
Rejestry
543
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
503
Rejestr Instytucji Kultury
482
Lokalizacja Inwestycji Mieszkaniowej
405
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ulicy św. Franciszka, na działce o nr ewidencyjnym 4744.
197
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ul. Opinogórskiej.
82
Archiwa
76
Ewidencje
73
Miejscowe Plany i Studium
2
wso
1
Nieruchomosci_dzierzawa
1
Dzierzawa_nieruchommosci
1

Dział: Baza Rejestrów Urzędowych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarządzenia Prezydenta
95654
Uchwały Rady Miasta
75693
Obwieszczenia Prezydenta
47299
Obwieszczenia inne
7926
Baza Rejestrów Urzędowych
6269
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2016
1263
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2015
1029
Archiwum Uchwał Rady Miasta
977
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2015
906
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2016
886
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2014
766
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2016
652
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2015
607
Archiwum obwieszczeń innych
561
prawo_miejscowe
2

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o naborze
58941
Nabór pracowników
40023
Wyniki naboru z poprzedniej wersji BIP
5071
Wyniki naboru
1482
Procedury naboru
791
Wyniki
1

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty w 2019 r.
13629
Finanse
5611
Budżet miasta i sprawozdania
4589
Rok 2017
1523
Interpretacje podatkowe
1120
Rok 2018
1106
Rok 2016
1011
Rok 2015
971
Pomoc publiczna
853
Rok 2019
350
Opinie Regionalnej Izby Rachunkowej
83

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Powyżej 30 tys. euro
89183
Poniżej 30 tys. euro
89162
Zamówienia publiczne
37274
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
14738
Plan postępowań o udzieleniu zamówień
4075
Archiwalne
3610
Konkursy
3452
Dokończenia przetargów z poprzedniej wersji BIP
1762
zapytania
2
wyniki_zapytan
2
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
1

Dział: Jednostki organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechanów
5420
Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych
1710
Spis spółek z udziałem miasta
1244
2016
1050
2015
926
2016
712
Ogłoszenia i informacje SJO i spółek
683
2015
652
Oświadczenia majątkowe spółek z udziałem miasta
646

Dział: Wybory powszechne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory powszechne
2993
Wybory Samorządowe
2634
Parlament Europejski
1162
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ciechanów
788
Wybory do Sejmu i Senatu
777
Referendum Ogólnokrajowe
704
Prezydent RP
605
zalacznik
1

Dział: Organizacje pozarządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia konkursów
27715
Dotacje - tryb pozakonkursowy
2476
Wzory dokumentów
2175
Wyniki konkursów
2144
Konsultacje programu współpracy
1828
Programy współpracy
1822
Stypendia dla sportowców
1722
Archiwum ogłoszeń
1001
Stypendia artystyczne
926
Sprawozdanie z programów współpracy
900
Ciechanowska Rada Pożytku Publicznego
877
Nagrody artystyczne i sportowe
819
Archiwum wyników
131
ogloszenia_2016
4
Organizacje pozarządowe
3

Dział: Informacja nieudostępniona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacja nieudostępniona
2759
Udostępnienie informacji publicznej
884
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności
660
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
573

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna BIP
1383612
Rejestr zmian
1085237
Brak strony
9529
Wyniki wyszukiwania
7597
Poprzednia wersja
6189
Mapa witryny BIP
2330
redakcja_BIP
1906
Statystyka strony
926
Jak korzystać z BIP
578
Jak szukać
550

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
1101

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 926