BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
3875
Jak szukać?
3746
Polityka prywatności
1790
Zastrzeżenia prawne
1785
Pomoc
1079

Dział: Urząd Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydziały Urzędu
76401
Urząd Miasta Ciechanów
20806
Urząd Stanu Cywilnego
6974
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej
6931
Wydział Planowania Przestrzennego
6137
Wydzial Podatków i Opłat
6032
Oświadczenia majątkowe
5821
Wydział Spraw Obywatelskich
5556
Regulaminy
5543
Oświadczenia majątkowe Samorządowych Jednostek Organizacyjnych
5274
Struktura Urzędu
4671
Władze Urzędu
4360
Wydział Kontaktów Społecznych
3954
Referat ds. zatrudnienia
3828
Wydział Mieszkaniowy
3696
Wydział Zamówień Publicznych
3529
Wydział Finansowo-Budżetowy
3484
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
3429
Wydział Organizacyjny
3345
Straż Miejska
2960
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
2626
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2607
Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych
2565
Biuro Rady Miasta
2428
Elektoniczna Skrzynka Podawcza
2136
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
2023
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
1884
stanowisko_ds_spolek_komunalnych
1845
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
1553
Regulamin organizacyjny
1426
Regulamin udzielania zamówień publicznych
1132
Wydział Inwestycji
921
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
623
Tłumacz dla osób niesłyszących
318
Stan przyjmowanych spraw
313
stanowisko_ds_bhp
191
Referat ds. Procesów IT
153
biuro_rady_miasta
5
biuro_prawne
1
wydzial_budzetu
1
wydzial_ochrony_srodowiska
1
wydzial_promocji
1
esp
1

Dział: Rada Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały Rady Miasta
136027
Interpelacje
54356
Informacja o sesji
23282
Sesje Rady Miasta - kadencja 2018-2023
16243
Skład Rady - kadencja 2018 - 2023
15883
Wnioski
8968
Interpelacje
6027
Statut i regulaminy
5432
Oświadczenia majątkowe
4776
Zapytania i wolne wnioski
4275
Terminarz posiedzień
4046
Transmisja wideo
3569
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2777
Komisje Rady Miasta - kadencja 2018-2023
2751
Komisja Rewizyjna
2698
Komisja Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich
2551
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
2523
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
2350
Petycje do Rady Miasta
2170
Roczny harmonogram Rady Miasta
2039
Archiwum uchwał Rady Miasta 2016
2005
komisja_oswiaty
1640
Roczny harmonogram posiedzeń
1405
Archiwum uchwał Rady Miasta 2015
1357
Archiwum uchwał Rady Miasta 2014
1301
Dyżury radnych
1243
Roczny harmonogram posiedzeń
1156
Roczny harmonogram pracy komisji
1120
Roczny harmonogram posiedzeń
1117
Roczny harmonogram posiedzeń
993
Wnioski i interpelacje Radnych
731
roczny_harmonogram_oswiaty
708
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
554
Oświadczenia Rady Miasta
509
Roczny Harmonogram Posiedzeń
337
interpelacje_test_intracom
262
test
132
Rada Miasta Ciechanów
61
wnioski_test_intracom
30
grzegorz_lemantowicz
15
Tomasz_Mielnicki
13
Pawel_Zochowski
12
Radek
11
krystyna
11
marek_korpanty
11
Adrian_Brzozowski
11
hvjhfgvj
11
maciek
10
mirka
10
SylwiaKowalska
9
martaozdarska
9
stefanbonislawski
9
joannalegowska
7
daria
6
Prawo miejscowe
4
Archiwum_-_Terminarz_2016
2
Transmisja_wideo_-_Sesja_Rady_Miasta
1
sesja_xx
1

Dział: Władze Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Prezydent
13660
Oświadczenia majątkowe
3610
I Zastępca Prezydenta
3555
Sekretarz
3316
Oświadczenia majątkowe
3277
Skarbnik
3043
II Zastępca Prezydenta
2265
Petycje do Prezydenta
1928
Rejestr petycji
1816
Oświadczenia majątkowe
1663
Oświadczenia majatkowe
1636
Sprawozdania
1013
Oświadczenia majątkowe
975
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2015
945
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2016
944
Kompetencje i zadania
188
Kompetencje i zadania
188
Kompetencje i zadania
180
Kompetencje i zadania
174
Kompetencje i zadania
153
Obwieszczenia Prezydenta
14
Władze Miasta Ciechanów
5
Archiwum zarządzeń
2
Zarządzenia Prezydenta
2
obwieszczenia_inne
1

Dział: Jak załatwić sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak załatwić sprawę
24430
Wydział Podatków i Opłat - Karty informacyjne
5174
WSO.K3 - Dowody osobiste
4793
Wydział Spraw Obywatelskich - Karty informacyjne
4176
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej - Karty informacyjne
3714
Urząd Stanu Cywilnego - Karty informacyjne
3524
Wydział Planowania Przestrzennego - Karty informacyjne
3424
WPO.K7 - podatek od nieruchomości od osób prawnych - zgłoszenia
3285
M.K1 - dodatki mieszkaniowe
3157
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Karty informacyjne
3057
WSO.K1 - Zameldowanie i wymeldowanie osoby
2876
USC.K16 - wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych
2870
Wydział Mieszkaniowy - Karty informacyjne
2715
WPP.K2 - wydanie decyzji o warunkach zabudowy
2336
Wydział Organizacyjny - Karty informacyjne
2128
WGOŚ.K12 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2116
IMiO_K13
1936
WPP.K1 - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1895
WPO. K9 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zgłoszenia
1832
Wydział Kontaktów Społecznych - Karty informacyjne
1801
ZKO.K5 - świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony
1778
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - Karty informacyjne
1774
WGN.K15 - bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
1771
IMiOS_K20
1750
M.K8 - najem lokalu socjalnego
1740
WPO.K11 - opłata skarbowa - wnioski w sprawie zwrotu
1729
WGOŚ.K5 - usunięcie drzew i krzewów przez władającego nieruchomością z wyłączeniem terenów wpisanych do rej. zabytków i nieruchomości gminnych
1716
WSO.K6 - Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru pesel oraz dowodów osobistych
1698
USC.K5 - zgłoszenie urodzenia dziecka
1692
Straż Miejska - Karty informacyjne
1641
WGOŚ.K10 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
1599
WSO.K7 - Wydawanie zaświadczeń
1564
WPP.K7 - wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1562
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Karty informacyjne
1548
WGN.K22 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
1548
WPO.K8 - podatek od nieruchomości od osób prawnych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
1517
USC.K9 - wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
1508
WO.K14 - wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie i zaprzestanie działalności gospodarczej
1479
USC.K22 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej
1460
USC.K6 - rejestracja zgonu
1460
WO.K6 - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
1447
WO.K9 - pobór opłat na targowisku, bazarach i giełdach samochodowych oraz wszelkich terenach, na których prowadzony jest handel
1437
WKS K6 - wpis do rejestru instytucji kultury, dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury, wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury
1436
USC.K1 - zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)
1430
WSO.K4 - Rejestr wyborców
1373
ZKO.K8 - obrona cywilna
1365
USC.K20 - zmiana nazwiska i imienia (imion)
1346
WO.K10 - zarządzanie, nadzór i obsługa targowiska i bazaru
1335
WPP.K9 - wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
1333
USC.K17 - wydanie zaświadczeń o stanie cywilnym
1329
IMiOS_K31
1324
WO.K2 - licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
1315
IMiOS_K37
1308
WSO.K2 - Zameldowanie lub wymeldowanie cudzoziemca
1306
M.K12 - dodatki energetyczne
1305
USC.K3 - zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)
1302
WGN.K1 - wydzierżawianie działek gruntów stanowiących mienie komunalne na okres do trzech miesięcy, do trzech lat, powyżej trzech lat
1295
WSO.K5 - Decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych
1295
WPO.K24 - wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych
1288
WPO.K15 - opłata od posiadania psów - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
1284
USC.K23 - nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)
1283
WPO.K19 - podatek rolny od osób prawnych - zgłoszenia
1281
ZKO.K6 - wydanie decyzji na przeprowadzenie imprezy masowej
1263
WPO.K26 - wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego
1260
WPO.K12 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
1254
IMiOS_K1
1248
ZKO.K2 - uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz za żołnierza samotne
1247
WKS.K5 - wykreślenie wpisu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych
1247
IMiOS_K12
1244
WGN.K19 - ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
1235
M.K7 - najem lokalu mieszkalnego
1227
USC.K19 - sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym
1226
USC.K8 - uzupełnienie treści akt stanu cywilnego
1218
WPO.K22 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych - zgłoszenie
1214
WGN.K5 - zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
1207
IMiOS_K34
1205
IMiOS_K16
1200
WGN.K11 - aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie
1199
WPO.K13 - podatki stanowiące dochód gminy a pobierane przez urzędu skarbowe
1180
M.K9 - wyrażenie zgody na podnajem lokalu komunalnego
1178
USC.K7 - sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
1176
WGN.K10 - sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
1158
WPO.K6 - łączne zobowiązanie pieniężne - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
1156
WPO.K20 - stwierdzenie nadpłaty podatku
1156
USC.K18 - wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego
1146
WPO.K18 - podatek rolny od osób prawnych ulgi, umorzenia, odroczenia raty
1141
WGOŚ. K11 - udział w programie usuwania wyrobów zawierających azbest
1139
IMiOS_K22
1138
SM.K1 - podejmowanie interwencji na zgłoszenie o nie stosowaniu się do przepisów prawa
1127
WPP.K4 - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
1127
WGOŚ.K7 - zgłoszenie w sprawie oczyszczenia, udrożnienia rowów melioracyjnych na działkach gminy miejskiej
1119
WPO.K5 - łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych
1108
M.K4 - najem lokalu mieszkalnego w ramach tzw. "rozgęszczenia"
1108
M.K3 - potwierdzenie wstąpienia w najem lokalu po śmierci najemcy lub po zrzeczeniu się prawa najmu
1108
IMiOS_K10
1107
WGN.K12 - zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
1105
USC.K11 - powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
1101
WO.K7 - jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
1099
WGN.K8 - zamiana nieruchomości gruntowych
1094
USC.K2 - wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
1086
IMiOS_K14
1086
IMiOS_K21
1082
WPP.K5 - sporządzenie nowego lub zmiana obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
1076
WGOŚ. K2 - interwencja w sprawie gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych
1074
IMiOS_K7
1072
M.K6 - wskazanie lokalu zamiennego
1065
IMiOS_K23
1062
WKS.K4 - wydanie karty / duplikatu Karty Dużej Rodziny
1055
WPO. K1 - podatek leśny od osób fizycznych - zgłoszenie
1046
USC.K14 - oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub poczętego
1044
ZKO.K4 - zasady i tryb pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin
1038
ZKO K7 - organizacja i przeprowadzenie imprezy artystycznej i rozrywkowej niebędacej imprezą masową
1038
WPP.K6 - sporządzenie lub zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
1038
IMiOS_K2
1036
WGN.K6 - rozgraniczanie nieruchomości
1034
WGN.K20 - zajęcie gruntów komunalnych pod budowę infrastruktury technicznej
1033
WKS.K2 - wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Ciechanów
1033
WPO.K4 - podatek leśny od osób prawnych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
1032
ZKO.K1 - zasady ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom...
1031
USC.K10 - ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego
1027
WGOŚ.K4 - uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu gminy
1025
WPO. K14 - przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe
1024
WGOŚ.K6 - zgłoszenie w zakresie bieżącego utrzymania zieleni na terenach gminnych
1021
WGN.K16 - ustalenie wysokości odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy
1021
WPO.K10 - odwołania i zażalenia w trybie postępowania podatkowego
1020
USC.K4 - zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
1020
WPO.K21 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
1020
USC.K21 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej
1019
PU. K1 - składanie ofert do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1018
WPO.K2 - podatek leśny od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
1016
M.K11 - zamiana z urzędu
1013
IMiOS_K6
1008
USC.K13 - dokonanie zmiany imienia dziecka
1006
WPO.K25 - wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych
1006
WGN.K17 - sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
1005
USC.K15 - sporządzenie testamentu
1000
M.K10 - wzajemna zamiana lokali
1000
WPO.K23 - podatek od środków transportowych od osób prawnych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
996
WPO.K16 - podatek rolny od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
994
IMiOS_K8
993
WGN.K14 - sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
982
WO.K1 - zezwolenie na regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym
979
WGN.K7 - umieszczanie reklam na budynkach i gruntach stanowiących mienie komunalne
977
WGOŚ.K8 - uzyskiwanie wpisu do rejestru działalności regulowanej
969
USC.K12 - nadanie dziecku nazwiska
969
WGOŚ.K9 - przedkładanie przez os. fizyczne, niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest
969
ZKO.K3 - orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej opieki nad członkiem rodziny
966
WPO.K3 - Podatek leśny od osób prawnych - zgłoszenie
966
WGOŚ. K1 - interwencja w sprawie ochrony przyrody
961
WGOŚ. K3 - interwencja w sprawie uciążliwości emisji nie wymagającej pozwolenia z instalacji/urządzenia prowadzonej lub użytkowanej przez osobę fiz.
959
WGN.K3 - rezygnacja z dzierżawy gruntu
958
WGN.K13 - przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
950
M.K2 - wydanie zgody na adaptację pomieszczenia w budynku stanowiacym własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Ciechanów
948
IMiOS_K15
944
IMiOS_K32
942
M.K5 - wskazanie lokalu dla osoby szczególnie potrzebnej dla miasta
941
WO.K12 - zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
937
WGOŚ.K13 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew(a) stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
937
IMiOS_K9
929
IMiOS_K26
922
WO.K3 - zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
920
WPP.K8 - wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
919
WO.K15 - krótkotrwałe zajęcie nieruchomości podczas imprez plenerowych (od 1 do 7 dni) stanowiących mienie komunalne lub zarządzanych lub administrowa
906
WGN.K4 - przedłużenie umowy dzierżawy gruntu
900
WGN.K18 - sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy
898
WO.K8 - rezygnacja z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
893
IMiOS_K11
878
WKS.K1 - wydanie decyzji poświadczającej prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dotyczy osób nieposiadających ubezpieczen
876
WO.K13 - zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego
875
WKS.K3 - wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
872
WO.K4 - zaprzestanie wykonywania transportu drogowego taksówką
863
IMiOS_K33
841
IMiOS_K17
825
WO.K11 - poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego
812
PU. K2 - składanie ofert do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
810
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska - karty informacyjne
798
WO.K5 - udzielanie informacji o przedsiębiorcach
796
G_K9
789
IMiOS_K27
788
ZKO K9 - zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
776
G_K21
769
FB_K17
714
SM.K2 - należności przysługujące świadkowi wezwanemu przez organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia
501
wykaz_prowadzonych_rejestrow_ewidencji_i_archiwow
420
Karta informacyjna SO.K9 - Zgromadzenia
299
SM.K3 - Wniosek o udostępnienie / zabezpieczenie nagrań z Podsystemu Monitoringu Wizyjnego - Kamery personalne
269
WIMID_K22_Zarejestrowanie_psa_
241
k23
232
WIMID.K19 - Zgłoszenie w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, instalacji mogących negatywnie o
207
WPO.K17 - podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie
195
WIMID_K21_-_Oznakowanie_i_rejestracja_psa
194
rejestr_zlobkow_i_klubow_dzieciecych
173
rejestr_instytucji_kultury
172
WPP.K3 - zmiana decyzji o warunkach zabudowy
146
WIMID.K7 - prawo dysponowania terenem na cele budowlane
39
WIMID.K14 - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dla ulic gminnych
35
WIMID.K9 - umieszczanie reklamy /sezonowego stoiska handlowo-usługowego/ w tym ogródka kawiarnianego w pasach dróg gminnych
34
WIMID.K20 - odwołanie od zapłaty opłaty dodatkowej za niedopełnienie obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania
32
WIMID.K11- utrzymanie czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Ciechanów – montaż koszy, sprzątanie dróg gminnych
32
WIMID.K23 - Wyrejestrowanie psa
31
WIMID.K16 - zezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego lub indywidualnego z drogi gminnej
30
WIMID.K2 - bezdomne zwierzęta, schronisko dla bezdomnych zwierząt
30
WIMID K22 - Zarejestrowanie psa
30
WIMID.K5 - nadzór nad sprawowaniem zarządu cmentarzem komunalnym i obiektami cmentarnictwa wojennego - interwencje
29
WIMID. K1 - oświetlenie uliczne
29
WIMID.K3 - zgłoszenia w zakresie bieżącego utrzymania dróg, ulic, mostów, organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych
29
WIMID.K10 - zgoda zarządcy drogi na usytuowanie obiektu budowlanego w mniejszej odległości od pasa drogowego drogi gminnej niż określona w ustawie
29
WIMID.K4 - kanalizacja deszczowa - interwencje
29
WIMID K21 - Oznakowanie i rejestracja psa
28
WIMID.K13 - uzgadnianie tras przebiegu sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnych
28
WIMID.K8 - rozstrzyganie sporów o przywrócenie stanu wody na gruncie
28
WIMID.K24 - opłata za korzystanie z przystanków, ktorych właścicielem jest Gmina Miejska Ciechanów
27
WIMID.K18 - zgłoszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych
27
WIMID.K15- zdroje uliczne
25
WIMID.K12 - utrzymanie i eksploatacja szaletu miejskiego
25
WIMID.K17 - udzielanie zezwoleń na świadczenie usług związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych
24
WIMID.K6 - opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego dróg gminnych
24

Dział: Informacje Urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Obowiązujące - wykaz
30987
Nieruchomości na sprzedaż
26750
Dzierżawa/użyczenie/najem nieruchomości
15864
Ogłoszenia i inne informacje
12390
Informacje Urzędu
11606
Ogłoszenia dla przedsiębiorców i inwestorów
10502
Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych
9377
Ogłoszenia wydziałów
8448
Programy strategiczne
6226
Ogłoszenia o zgromadzeniach
5553
Raport o Stanie Miasta za 2018 r
4850
Studium
3491
Skargi, wnioski
3441
Ogłoszenia o przetargach
2513
Strategia Rozwoju Miasta
2167
Gospodarka odpadami
2036
Wybór ławników
1856
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta
1506
Lokalny Program Rewitalizacji
1500
Projekty MPZP do wglądu
1486
Audyty i Kontrole
1453
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PŁOCKA”
1392
Program ochrony środowiska Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020 r.
1382
Informacje o środowisku
1335
Strategia Informatyzacji UM
1299
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
1276
Nieodpłatna pomoc prawna
1267
Sporządzane - Schemat
1253
Obowiązujące - Schemat
1250
Wykaz osób i podmiotów - zwrot podatku akcyzowego
1232
Narodowy spis powszechny
1210
Wewnętrzne
1210
Konsultacje społeczne
1197
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części terenu położonego przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowe
1187
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Trakt Rzeczkowska" w Ciechanowie.
1120
Zewnętrzne
1100
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gazową dla Gminy Miejskiej Ciechanów.
982
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
936
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa na lata 2016 – 2032 r.
916
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów
870
Rejestry
824
Lokalizacja Inwestycji Mieszkaniowej
817
Usuwanie azbestu
806
Podstawy prawne
772
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
769
Rejestr Instytucji Kultury
679
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ulicy św. Franciszka, na działce o nr ewidencyjnym 4744.
386
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ul. Opinogórskiej.
365
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ul. Maksymiliana Marii Kolbe
215
Archiwa
159
Ewidencje
111
Miejscowe Plany i Studium
2
Dzierzawa_nieruchommosci
1
Nieruchomosci_dzierzawa
1
wso
1

Dział: Baza Rejestrów Urzędowych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarządzenia Prezydenta
176598
Uchwały Rady Miasta
131262
Obwieszczenia Prezydenta
93721
Obwieszczenia inne
16901
Baza Rejestrów Urzędowych
8100
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2016
1654
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2015
1329
Archiwum Uchwał Rady Miasta
1254
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2015
1163
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2016
1140
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2014
1009
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2016
848
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2015
822
Archiwum obwieszczeń innych
769
prawo_miejscowe
2

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o naborze
90709
Nabór pracowników
52084
Wyniki naboru z poprzedniej wersji BIP
6339
Wyniki naboru
1712
Procedury naboru
978
Wyniki
1

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty w 2020 r.
15224
Finanse
7117
Budżet miasta i sprawozdania
5777
Rok 2017
1840
Rok 2018
1497
Interpretacje podatkowe
1439
Rok 2016
1266
Rok 2015
1198
Pomoc publiczna
1120
Rok 2019
973
Rok 2020
214
Obligacje komunalne
197
Opinie Regionalnej Izby Rachunkowej
157

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Powyżej 30 tys. euro
125319
Poniżej 30 tys. euro
124828
Zamówienia publiczne
47074
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
19226
Plan postępowań o udzieleniu zamówień
7140
Konkursy
6992
Archiwalne
4824
Dokończenia przetargów z poprzedniej wersji BIP
2170
Ogólne Postanowienia Umowy (OPU)
258
Otwarcie ofert ONLINE
92
zapytania
2
wyniki_zapytan
2
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
1

Dział: Jednostki organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechanów
6962
Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych
1971
Spis spółek z udziałem miasta
1564
2016
1247
2015
1142
Ogłoszenia i informacje SJO i spółek
1034
2016
920
2015
823
Oświadczenia majątkowe spółek z udziałem miasta
803

Dział: Wybory powszechne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory powszechne
4066
Wybory Samorządowe
3086
Wybory do Sejmu i Senatu
1831
Parlament Europejski
1476
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ciechanów
1010
Prezydent RP
936
Referendum Ogólnokrajowe
914
zalacznik
1

Dział: Organizacje pozarządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia konkursów
36293
Dotacje - tryb pozakonkursowy
4542
Wyniki konkursów
2973
Wzory dokumentów
2915
Konsultacje programu współpracy
2390
Programy współpracy
2376
Stypendia dla sportowców
2301
Nagrody i stypendia artystyczne i sportowe
1289
Sprawozdanie z programów współpracy
1282
Archiwum ogłoszeń
1247
Stypendia artystyczne
1187
Ciechanowska Rada Pożytku Publicznego
1136
Archiwum wyników
220
ogloszenia_2016
4
Organizacje pozarządowe
3

Dział: Informacja nieudostępniona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacja nieudostępniona
3402
Udostępnienie informacji publicznej
1101
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
762
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności
738

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna BIP
2262100
Rejestr zmian
1904299
Brak strony
11323
Wyniki wyszukiwania
9521
Poprzednia wersja
6927
Mapa witryny BIP
2955
redakcja_BIP
2433
Statystyka strony
1249
Jak szukać
1188
Jak korzystać z BIP
755

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
1441

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1249