BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
3353
Jak szukać?
3265
Polityka prywatności
1539
Zastrzeżenia prawne
1533
Pomoc
947

Dział: Urząd Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydziały Urzędu
67391
Urząd Miasta Ciechanów
17851
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej
6348
Urząd Stanu Cywilnego
6203
Wydział Planowania Przestrzennego
5606
Wydzial Podatków i Opłat
5154
Oświadczenia majątkowe
5126
Wydział Spraw Obywatelskich
5005
Regulaminy
4705
Oświadczenia majątkowe Samorządowych Jednostek Organizacyjnych
4606
Struktura Urzędu
4085
Władze Urzędu
3801
Referat ds. zatrudnienia
3411
Wydział Kontaktów Społecznych
3400
Wydział Zamówień Publicznych
3243
Wydział Mieszkaniowy
3195
Wydział Finansowo-Budżetowy
3009
Wydział Organizacyjny
2986
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
2973
Straż Miejska
2637
Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych
2267
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2262
Biuro Rady Miasta
2101
stanowisko_ds_spolek_komunalnych
1845
Elektoniczna Skrzynka Podawcza
1780
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
1773
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
1624
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
1617
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
1353
Regulamin organizacyjny
1196
Regulamin udzielania zamówień publicznych
937
Wydział Inwestycji
536
Tłumacz dla osób niesłyszących
256
Stan przyjmowanych spraw
242
stanowisko_ds_bhp
191
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
102
biuro_rady_miasta
5
wydzial_ochrony_srodowiska
1
biuro_prawne
1
wydzial_promocji
1
esp
1
wydzial_budzetu
1

Dział: Rada Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały Rady Miasta
96229
Interpelacje
35300
Informacja o sesji
16914
Sesje Rady Miasta - kadencja 2018-2023
13767
Skład Rady - kadencja 2018 - 2023
13391
Wnioski
5899
Interpelacje
4988
Statut i regulaminy
4808
Oświadczenia majątkowe
4115
Terminarz posiedzień
3605
Zapytania i wolne wnioski
3515
Transmisja wideo
2606
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2469
Komisja Rewizyjna
2392
Komisje Rady Miasta - kadencja 2018-2023
2345
Komisja Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich
2233
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
2210
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
2063
Petycje do Rady Miasta
1834
Archiwum uchwał Rady Miasta 2016
1810
Roczny harmonogram Rady Miasta
1750
komisja_oswiaty
1640
Roczny harmonogram posiedzeń
1206
Archiwum uchwał Rady Miasta 2015
1178
Archiwum uchwał Rady Miasta 2014
1154
Dyżury radnych
1142
Roczny harmonogram posiedzeń
978
Roczny harmonogram posiedzeń
974
Roczny harmonogram pracy komisji
938
Roczny harmonogram posiedzeń
847
roczny_harmonogram_oswiaty
708
Wnioski i interpelacje Radnych
662
Oświadczenia Rady Miasta
437
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
342
interpelacje_test_intracom
262
Roczny Harmonogram Posiedzeń
176
test
76
Rada Miasta Ciechanów
61
wnioski_test_intracom
30
grzegorz_lemantowicz
15
Tomasz_Mielnicki
13
Pawel_Zochowski
12
marek_korpanty
11
krystyna
11
hvjhfgvj
11
Radek
11
Adrian_Brzozowski
11
maciek
10
mirka
10
SylwiaKowalska
9
martaozdarska
9
stefanbonislawski
9
joannalegowska
7
daria
6
Prawo miejscowe
4
Archiwum_-_Terminarz_2016
2
Transmisja_wideo_-_Sesja_Rady_Miasta
1
sesja_xx
1

Dział: Władze Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Prezydent
11753
Oświadczenia majątkowe
3284
I Zastępca Prezydenta
3151
Sekretarz
2917
Oświadczenia majątkowe
2840
Skarbnik
2666
II Zastępca Prezydenta
2152
Petycje do Prezydenta
1574
Oświadczenia majątkowe
1473
Oświadczenia majatkowe
1395
Rejestr petycji
1392
Oświadczenia majątkowe
887
Sprawozdania
848
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2015
816
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2016
807
Kompetencje i zadania
145
Kompetencje i zadania
144
Kompetencje i zadania
138
Kompetencje i zadania
129
Kompetencje i zadania
115
Obwieszczenia Prezydenta
14
Władze Miasta Ciechanów
5
Archiwum zarządzeń
2
Zarządzenia Prezydenta
2
obwieszczenia_inne
1

Dział: Jak załatwić sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak załatwić sprawę
21167
WSO.K3 - Dowody osobiste
4212
Wydział Podatków i Opłat - Karty informacyjne
4059
Wydział Spraw Obywatelskich - Karty informacyjne
3604
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej - Karty informacyjne
3244
Urząd Stanu Cywilnego - Karty informacyjne
3056
Wydział Planowania Przestrzennego - Karty informacyjne
2904
M.K1 - dodatki mieszkaniowe
2670
WPO.K7 - podatek od nieruchomości od osób prawnych - zgłoszenia
2556
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Karty informacyjne
2502
WSO.K1 - Zameldowanie i wymeldowanie osoby
2406
Wydział Mieszkaniowy - Karty informacyjne
2300
USC.K16 - wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych
2280
WPP.K2 - wydanie decyzji o warunkach zabudowy
2007
Wydział Organizacyjny - Karty informacyjne
1805
WIMID.K10 - zgoda zarządcy drogi na usytuowanie obiektu budowlanego w mniejszej odległości od pasa drogowego drogi gminnej niż określona w ustawie
1701
WGOŚ.K12 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1654
WPP.K1 - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1650
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - Karty informacyjne
1546
WIMID.K14 - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dla ulic gminnych
1538
Wydział Kontaktów Społecznych - Karty informacyjne
1529
ZKO.K5 - świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony
1499
WGOŚ.K5 - usunięcie drzew i krzewów przez władającego nieruchomością z wyłączeniem terenów wpisanych do rej. zabytków i nieruchomości gminnych
1454
WPO. K9 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zgłoszenia
1446
Straż Miejska - Karty informacyjne
1428
WSO.K6 - Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru pesel oraz dowodów osobistych
1427
M.K8 - najem lokalu socjalnego
1410
USC.K5 - zgłoszenie urodzenia dziecka
1406
WGN.K15 - bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
1373
WGOŚ.K10 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
1345
WPO.K11 - opłata skarbowa - wnioski w sprawie zwrotu
1335
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Karty informacyjne
1332
USC.K9 - wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
1324
WSO.K7 - Wydawanie zaświadczeń
1320
WKS K6 - wpis do rejestru instytucji kultury, dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury, wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury
1309
WPP.K7 - wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1304
WPO.K8 - podatek od nieruchomości od osób prawnych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
1288
USC.K22 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej
1252
WO.K9 - pobór opłat na targowisku, bazarach i giełdach samochodowych oraz wszelkich terenach, na których prowadzony jest handel
1209
WSO.K4 - Rejestr wyborców
1206
USC.K1 - zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)
1205
IMiOS_K34
1205
USC.K6 - rejestracja zgonu
1202
WO.K6 - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
1196
WO.K14 - wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie i zaprzestanie działalności gospodarczej
1171
WIMID.K20 - odwołanie od zapłaty opłaty dodatkowej za niedopełnienie obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania
1159
ZKO.K8 - obrona cywilna
1148
WSO.K2 - Zameldowanie lub wymeldowanie cudzoziemca
1141
WIMID.K24 - opłata za korzystanie z przystanków, ktorych właścicielem jest Gmina Miejska Ciechanów
1139
WO.K10 - zarządzanie, nadzór i obsługa targowiska i bazaru
1134
USC.K20 - zmiana nazwiska i imienia (imion)
1131
WGN.K22 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
1130
USC.K17 - wydanie zaświadczeń o stanie cywilnym
1127
USC.K3 - zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)
1126
WO.K2 - licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
1122
WIMID.K9 - umieszczanie reklamy /sezonowego stoiska handlowo-usługowego/ w tym ogródka kawiarnianego w pasach dróg gminnych
1106
WKS.K5 - wykreślenie wpisu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych
1105
WGN.K1 - wydzierżawianie działek gruntów stanowiących mienie komunalne na okres do trzech miesięcy, do trzech lat, powyżej trzech lat
1101
WPP.K9 - wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
1101
M.K12 - dodatki energetyczne
1101
WPO.K19 - podatek rolny od osób prawnych - zgłoszenia
1100
ZKO.K6 - wydanie decyzji na przeprowadzenie imprezy masowej
1097
ZKO.K2 - uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz za żołnierza samotne
1095
WPO.K15 - opłata od posiadania psów - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
1086
WIMID. K1 - oświetlenie uliczne
1086
USC.K23 - nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)
1082
WPO.K24 - wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych
1070
WPO.K26 - wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego
1063
WSO.K5 - Decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych
1060
USC.K19 - sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym
1054
WIMID.K13 - uzgadnianie tras przebiegu sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnych
1050
WPO.K13 - podatki stanowiące dochód gminy a pobierane przez urzędu skarbowe
1039
WGN.K19 - ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
1039
USC.K8 - uzupełnienie treści akt stanu cywilnego
1036
M.K7 - najem lokalu mieszkalnego
1031
WPO.K12 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
1025
USC.K7 - sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
1023
WGN.K5 - zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
1020
WPO.K22 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych - zgłoszenie
1018
WPO.K20 - stwierdzenie nadpłaty podatku
1006
WGN.K11 - aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie
1003
WGOŚ. K11 - udział w programie usuwania wyrobów zawierających azbest
999
M.K9 - wyrażenie zgody na podnajem lokalu komunalnego
993
WGN.K10 - sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
986
USC.K18 - wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego
978
WPO.K18 - podatek rolny od osób prawnych ulgi, umorzenia, odroczenia raty
973
USC.K11 - powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
972
WGOŚ.K7 - zgłoszenie w sprawie oczyszczenia, udrożnienia rowów melioracyjnych na działkach gminy miejskiej
969
WIMID.K7 - prawo dysponowania terenem na cele budowlane
964
WPO.K6 - łączne zobowiązanie pieniężne - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
964
WPP.K4 - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
960
SM.K1 - podejmowanie interwencji na zgłoszenie o nie stosowaniu się do przepisów prawa
958
WGN.K8 - zamiana nieruchomości gruntowych
958
WIMID.K11- utrzymanie czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Ciechanów – montaż koszy, sprzątanie dróg gminnych
957
WIMID.K16 - zezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego lub indywidualnego z drogi gminnej
954
WIMID.K4 - kanalizacja deszczowa - interwencje
950
M.K3 - potwierdzenie wstąpienia w najem lokalu po śmierci najemcy lub po zrzeczeniu się prawa najmu
946
WIMID.K15- zdroje uliczne
945
WIMID.K17 - udzielanie zezwoleń na świadczenie usług związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych
942
IMiOS_K32
942
WO.K7 - jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
940
WPO.K5 - łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych
938
WGOŚ. K2 - interwencja w sprawie gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych
931
M.K4 - najem lokalu mieszkalnego w ramach tzw. "rozgęszczenia"
924
WGN.K12 - zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
923
USC.K2 - wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
922
WPP.K6 - sporządzenie lub zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
918
WPP.K5 - sporządzenie nowego lub zmiana obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
914
WPO.K4 - podatek leśny od osób prawnych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
911
WIMID.K2 - bezdomne zwierzęta, schronisko dla bezdomnych zwierząt
909
USC.K14 - oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub poczętego
894
WIMID.K3 - zgłoszenia w zakresie bieżącego utrzymania dróg, ulic, mostów, organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych
890
WGOŚ.K4 - uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu gminy
889
ZKO.K4 - zasady i tryb pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin
887
M.K6 - wskazanie lokalu zamiennego
886
ZKO K7 - organizacja i przeprowadzenie imprezy artystycznej i rozrywkowej niebędacej imprezą masową
885
WPO. K1 - podatek leśny od osób fizycznych - zgłoszenie
884
USC.K10 - ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego
880
WGN.K6 - rozgraniczanie nieruchomości
877
WGOŚ.K6 - zgłoszenie w zakresie bieżącego utrzymania zieleni na terenach gminnych
876
WPO. K14 - przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe
875
PU. K1 - składanie ofert do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
875
M.K11 - zamiana z urzędu
874
ZKO.K1 - zasady ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom...
873
USC.K21 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej
870
USC.K4 - zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
869
WIMID.K5 - nadzór nad sprawowaniem zarządu cmentarzem komunalnym i obiektami cmentarnictwa wojennego - interwencje
869
WPO.K21 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
869
WPO.K10 - odwołania i zażalenia w trybie postępowania podatkowego
868
WGN.K20 - zajęcie gruntów komunalnych pod budowę infrastruktury technicznej
864
WKS.K2 - wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Ciechanów
864
USC.K15 - sporządzenie testamentu
864
WPO.K2 - podatek leśny od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
864
WKS.K4 - wydanie karty / duplikatu Karty Dużej Rodziny
863
WGN.K16 - ustalenie wysokości odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy
863
WPO.K16 - podatek rolny od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
854
WGN.K17 - sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
854
WPO.K25 - wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych
851
USC.K13 - dokonanie zmiany imienia dziecka
847
WO.K1 - zezwolenie na regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym
846
M.K10 - wzajemna zamiana lokali
844
WPO.K23 - podatek od środków transportowych od osób prawnych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
843
IMiOS_K33
841
WPO.K3 - Podatek leśny od osób prawnych - zgłoszenie
839
WGN.K3 - rezygnacja z dzierżawy gruntu
837
ZKO.K3 - orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej opieki nad członkiem rodziny
834
M.K2 - wydanie zgody na adaptację pomieszczenia w budynku stanowiacym własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Ciechanów
829
WGN.K14 - sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
828
WGN.K7 - umieszczanie reklam na budynkach i gruntach stanowiących mienie komunalne
828
WGOŚ.K8 - uzyskiwanie wpisu do rejestru działalności regulowanej
827
WIMID.K12 - utrzymanie i eksploatacja szaletu miejskiego
825
IMiOS_K17
825
WGOŚ.K9 - przedkładanie przez os. fizyczne, niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest
822
WGOŚ. K3 - interwencja w sprawie uciążliwości emisji nie wymagającej pozwolenia z instalacji/urządzenia prowadzonej lub użytkowanej przez osobę fiz.
821
WIMID.K18 - zgłoszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych
820
WGOŚ. K1 - interwencja w sprawie ochrony przyrody
815
USC.K12 - nadanie dziecku nazwiska
810
WIMID.K6 - opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego dróg gminnych
808
WO.K12 - zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
797
WGN.K13 - przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
789
G_K9
789
IMiOS_K27
788
WPP.K8 - wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
786
M.K5 - wskazanie lokalu dla osoby szczególnie potrzebnej dla miasta
785
WO.K3 - zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
776
WO.K15 - krótkotrwałe zajęcie nieruchomości podczas imprez plenerowych (od 1 do 7 dni) stanowiących mienie komunalne lub zarządzanych lub administrowa
774
G_K21
769
WIMID.K8 - rozstrzyganie sporów o przywrócenie stanu wody na gruncie
764
WGN.K4 - przedłużenie umowy dzierżawy gruntu
762
WKS.K1 - wydanie decyzji poświadczającej prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dotyczy osób nieposiadających ubezpieczen
753
WGN.K18 - sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy
750
WGOŚ.K13 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew(a) stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
748
WO.K8 - rezygnacja z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
746
WO.K4 - zaprzestanie wykonywania transportu drogowego taksówką
745
WO.K13 - zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego
727
WKS.K3 - wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
718
FB_K17
714
WO.K11 - poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego
706
WO.K5 - udzielanie informacji o przedsiębiorcach
673
PU. K2 - składanie ofert do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
671
ZKO K9 - zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
632
wykaz_prowadzonych_rejestrow_ewidencji_i_archiwow
420
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska - karty informacyjne
382
SM.K2 - należności przysługujące świadkowi wezwanemu przez organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia
364
Karta informacyjna SO.K9 - Zgromadzenia
240
rejestr_zlobkow_i_klubow_dzieciecych
173
rejestr_instytucji_kultury
172
SM.K3 - Wniosek o udostępnienie nagrań z Podsystemu Monitoringu Wizyjnego - Kamery personalne
130
WIMID K22 - Zarejestrowanie psa
101
WIMID K21 - Oznakowanie i rejestracja psa
87
WIMID.K19 - Zgłoszenie w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, instalacji mogących negatywnie o
72
WIMID.K23 - Wyrejestrowanie psa
72
WPO.K17 - podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie
68
WPP.K3 - zmiana decyzji o warunkach zabudowy
13

Dział: Informacje Urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Obowiązujące - wykaz
27932
Nieruchomości na sprzedaż
19050
Ogłoszenia i inne informacje
11433
Dzierżawa/użyczenie/najem nieruchomości
10446
Informacje Urzędu
10007
Ogłoszenia dla przedsiębiorców i inwestorów
7460
Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych
7176
Ogłoszenia wydziałów
6445
Programy strategiczne
5527
Raport o Stanie Miasta za 2018 r
4356
Ogłoszenia o zgromadzeniach
3635
Studium
3028
Skargi, wnioski
3026
Ogłoszenia o przetargach
2314
Strategia Rozwoju Miasta
1828
Gospodarka odpadami
1695
Wybór ławników
1499
Projekty MPZP do wglądu
1292
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta
1270
Lokalny Program Rewitalizacji
1261
Audyty i Kontrole
1223
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PŁOCKA”
1220
Program ochrony środowiska Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020 r.
1175
Informacje o środowisku
1145
Strategia Informatyzacji UM
1122
Nieodpłatna pomoc prawna
1088
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
1063
Sporządzane - Schemat
1062
Obowiązujące - Schemat
1060
Wykaz osób i podmiotów - zwrot podatku akcyzowego
1027
Wewnętrzne
1023
Konsultacje społeczne
1010
Narodowy spis powszechny
1009
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części terenu położonego przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowe
978
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Trakt Rzeczkowska" w Ciechanowie.
950
Zewnętrzne
925
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gazową dla Gminy Miejskiej Ciechanów.
833
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
772
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa na lata 2016 – 2032 r.
753
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów
683
Usuwanie azbestu
677
Podstawy prawne
633
Rejestry
623
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
601
Lokalizacja Inwestycji Mieszkaniowej
572
Rejestr Instytucji Kultury
552
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ulicy św. Franciszka, na działce o nr ewidencyjnym 4744.
278
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ul. Opinogórskiej.
201
Archiwa
107
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ul. Maksymiliana Marii Kolbe
80
Ewidencje
80
Miejscowe Plany i Studium
2
wso
1
Nieruchomosci_dzierzawa
1
Dzierzawa_nieruchommosci
1

Dział: Baza Rejestrów Urzędowych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarządzenia Prezydenta
124399
Uchwały Rady Miasta
96168
Obwieszczenia Prezydenta
63876
Obwieszczenia inne
11388
Baza Rejestrów Urzędowych
6905
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2016
1391
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2015
1133
Archiwum Uchwał Rady Miasta
1069
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2015
993
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2016
964
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2014
838
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2016
724
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2015
675
Archiwum obwieszczeń innych
626
prawo_miejscowe
2

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o naborze
72046
Nabór pracowników
45271
Wyniki naboru z poprzedniej wersji BIP
5755
Wyniki naboru
1560
Procedury naboru
853
Wyniki
1

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty w 2019 r.
14290
Finanse
6167
Budżet miasta i sprawozdania
5038
Rok 2017
1646
Rok 2018
1280
Interpretacje podatkowe
1227
Rok 2016
1099
Rok 2015
1042
Pomoc publiczna
946
Rok 2019
631
Opinie Regionalnej Izby Rachunkowej
112
Obligacje komunalne
42

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Powyżej 30 tys. euro
104572
Poniżej 30 tys. euro
104168
Zamówienia publiczne
41382
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
16673
Plan postępowań o udzieleniu zamówień
5464
Konkursy
5160
Archiwalne
4038
Dokończenia przetargów z poprzedniej wersji BIP
1905
Ogólne Postanowienia Umowy (OPU)
71
wyniki_zapytan
2
zapytania
2
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
1

Dział: Jednostki organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechanów
6030
Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych
1815
Spis spółek z udziałem miasta
1357
2016
1116
2015
993
Ogłoszenia i informacje SJO i spółek
792
2016
773
2015
706
Oświadczenia majątkowe spółek z udziałem miasta
695

Dział: Wybory powszechne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory powszechne
3657
Wybory Samorządowe
2861
Wybory do Sejmu i Senatu
1610
Parlament Europejski
1313
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ciechanów
868
Referendum Ogólnokrajowe
781
Prezydent RP
669
zalacznik
1

Dział: Organizacje pozarządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia konkursów
31544
Dotacje - tryb pozakonkursowy
3153
Wyniki konkursów
2534
Wzory dokumentów
2366
Konsultacje programu współpracy
2052
Programy współpracy
2031
Stypendia dla sportowców
1938
Archiwum ogłoszeń
1081
Stypendia artystyczne
1027
Sprawozdanie z programów współpracy
1022
Ciechanowska Rada Pożytku Publicznego
959
Nagrody artystyczne i sportowe
916
Archiwum wyników
164
ogloszenia_2016
4
Organizacje pozarządowe
3

Dział: Informacja nieudostępniona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacja nieudostępniona
2986
Udostępnienie informacji publicznej
959
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności
698
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
632

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna BIP
1813982
Rejestr zmian
1388597
Brak strony
10133
Wyniki wyszukiwania
8313
Poprzednia wersja
6497
Mapa witryny BIP
2568
redakcja_BIP
2079
Jak szukać
1052
Statystyka strony
1050
Jak korzystać z BIP
633

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
1213

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1050