BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
4154
Jak szukać?
4045
Zastrzeżenia prawne
1946
Polityka prywatności
1928
Pomoc
1158

Dział: Urząd Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydziały Urzędu
81804
Urząd Miasta Ciechanów
22699
Urząd Stanu Cywilnego
7727
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej
7377
Wydzial Podatków i Opłat
6519
Wydział Planowania Przestrzennego
6501
Oświadczenia majątkowe
6360
Wydział Spraw Obywatelskich
6068
Regulaminy
5976
Oświadczenia majątkowe Samorządowych Jednostek Organizacyjnych
5811
Struktura Urzędu
4991
Władze Urzędu
4705
Wydział Kontaktów Społecznych
4216
Referat ds. zatrudnienia
4043
Wydział Mieszkaniowy
4032
Wydział Finansowo-Budżetowy
3741
Wydział Zamówień Publicznych
3701
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
3668
Wydział Organizacyjny
3552
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
3184
Straż Miejska
3131
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2802
Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych
2731
Biuro Rady Miasta
2602
Elektoniczna Skrzynka Podawcza
2445
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
2163
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
2017
stanowisko_ds_spolek_komunalnych
1845
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
1675
Regulamin organizacyjny
1550
Regulamin udzielania zamówień publicznych
1235
Wydział Inwestycji
1206
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
973
Tłumacz dla osób niesłyszących
360
Stan przyjmowanych spraw
353
Referat ds. Procesów IT
295
stanowisko_ds_bhp
191
biuro_rady_miasta
5
biuro_prawne
1
wydzial_budzetu
1
wydzial_ochrony_srodowiska
1
wydzial_promocji
1
esp
1

Dział: Rada Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały Rady Miasta
162762
Interpelacje
67798
Informacja o sesji
27551
Sesje Rady Miasta - kadencja 2018-2023
17422
Skład Rady - kadencja 2018 - 2023
17282
Wnioski
10907
Interpelacje
6661
Statut i regulaminy
5856
Oświadczenia majątkowe
5362
Zapytania i wolne wnioski
4784
Transmisja wideo
4653
Terminarz posiedzień
4229
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2949
Komisje Rady Miasta - kadencja 2018-2023
2937
Komisja Rewizyjna
2878
Komisja Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich
2739
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
2666
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
2508
Petycje do Rady Miasta
2356
Roczny harmonogram Rady Miasta
2181
Archiwum uchwał Rady Miasta 2016
2113
komisja_oswiaty
1640
Roczny harmonogram posiedzeń
1491
Archiwum uchwał Rady Miasta 2015
1447
Archiwum uchwał Rady Miasta 2014
1426
Dyżury radnych
1298
Roczny harmonogram posiedzeń
1233
Roczny harmonogram pracy komisji
1196
Roczny harmonogram posiedzeń
1189
Roczny harmonogram posiedzeń
1070
Wnioski i interpelacje Radnych
772
roczny_harmonogram_oswiaty
708
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
653
Oświadczenia Rady Miasta
556
Roczny Harmonogram Posiedzeń
404
interpelacje_test_intracom
262
test
168
Rada Miasta Ciechanów
61
wnioski_test_intracom
30
grzegorz_lemantowicz
15
Tomasz_Mielnicki
13
Pawel_Zochowski
12
Radek
11
krystyna
11
marek_korpanty
11
Adrian_Brzozowski
11
hvjhfgvj
11
maciek
10
mirka
10
SylwiaKowalska
9
martaozdarska
9
stefanbonislawski
9
joannalegowska
7
daria
6
Prawo miejscowe
4
Archiwum_-_Terminarz_2016
2
Transmisja_wideo_-_Sesja_Rady_Miasta
1
sesja_xx
1

Dział: Władze Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Prezydent
14865
Oświadczenia majątkowe
3840
I Zastępca Prezydenta
3774
Oświadczenia majątkowe
3575
Sekretarz
3541
Skarbnik
3281
II Zastępca Prezydenta
2340
Petycje do Prezydenta
2091
Rejestr petycji
1966
Oświadczenia majatkowe
1792
Oświadczenia majątkowe
1779
Sprawozdania
1094
Oświadczenia majątkowe
1040
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2016
1025
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2015
1007
Kompetencje i zadania
219
Kompetencje i zadania
219
Kompetencje i zadania
210
Kompetencje i zadania
206
Kompetencje i zadania
183
Obwieszczenia Prezydenta
14
Władze Miasta Ciechanów
5
Archiwum zarządzeń
2
Zarządzenia Prezydenta
2
obwieszczenia_inne
1

Dział: Jak załatwić sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak załatwić sprawę
26884
Wydział Podatków i Opłat - Karty informacyjne
5642
WSO.K3 - Dowody osobiste
5330
Wydział Spraw Obywatelskich - Karty informacyjne
4680
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej - Karty informacyjne
4025
Urząd Stanu Cywilnego - Karty informacyjne
3922
Wydział Planowania Przestrzennego - Karty informacyjne
3751
M.K1 - dodatki mieszkaniowe
3555
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Karty informacyjne
3534
WPO.K4 - podatek od nieruchomości od osób prawnych - zgłoszenie
3509
USC.K16 - wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych
3273
WSO.K1 - Zameldowanie i wymeldowanie osoby
3237
Wydział Mieszkaniowy - Karty informacyjne
2986
WPP.K2 - wydanie decyzji o warunkach zabudowy
2559
WGOŚ.K12 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2474
Wydział Organizacyjny - Karty informacyjne
2312
WPO.K1 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zgłoszenie
2098
WPP.K1 - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2060
Wydział Kontaktów Społecznych - Karty informacyjne
1941
ZKO.K5 - świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony
1940
IMiO_K13
1936
M.K8 - najem lokalu socjalnego
1929
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - Karty informacyjne
1917
WPO.K11 - opłata skarbowa - wnioski w sprawie zwrotu
1916
WGN.K15 - bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
1912
WGOŚ.K5 - usunięcie drzew i krzewów przez władającego nieruchomością z wyłączeniem terenów wpisanych do rej. zabytków i nieruchomości gminnych
1900
USC.K5 - zgłoszenie urodzenia dziecka
1871
WSO.K6 - Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru pesel oraz dowodów osobistych
1835
Straż Miejska - Karty informacyjne
1780
WPP.K7 - wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1769
IMiOS_K20
1750
WSO.K7 - Wydawanie zaświadczeń
1748
WGOŚ.K10 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
1726
WGN.K22 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
1681
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Karty informacyjne
1678
WO.K14 - wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie i zaprzestanie działalności gospodarczej
1649
WPO.K8 - ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportu, opłaty skarbowej
1642
USC.K9 - wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
1621
USC.K6 - rejestracja zgonu
1621
WO.K9 - pobór opłat na targowisku, bazarach i giełdach samochodowych oraz wszelkich terenach, na których prowadzony jest handel
1591
WO.K6 - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
1577
USC.K22 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej
1574
WSO.K4 - Rejestr wyborców
1570
USC.K1 - zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)
1552
WKS K6 - wpis do rejestru instytucji kultury, dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury, wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury
1544
WPP.K9 - wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
1522
ZKO.K8 - obrona cywilna
1493
USC.K20 - zmiana nazwiska i imienia (imion)
1479
USC.K17 - wydanie zaświadczeń o stanie cywilnym
1460
USC.K3 - zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)
1452
FB_K12
1436
WO.K10 - zarządzanie, nadzór i obsługa targowiska i bazaru
1431
M.K12 - dodatki energetyczne
1424
WSO.K5 - Decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych
1419
WO.K2 - licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
1412
WPO.K15 - wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych
1399
WSO.K2 - Zameldowanie lub wymeldowanie cudzoziemca
1395
WPO.K10 - opłata od posiadania psów - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
1392
WGN.K1 - wydzierżawianie działek gruntów stanowiących mienie komunalne na okres do trzech miesięcy, do trzech lat, powyżej trzech lat
1383
USC.K23 - nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)
1375
WPO.K5 - podatek rolny od osób prawnych - zgłoszenie
1363
WPO.K17 - wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego
1360
ZKO.K6 - wydanie decyzji na przeprowadzenie imprezy masowej
1355
WGN.K19 - ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
1353
USC.K19 - sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym
1346
ZKO.K2 - uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz za żołnierza samotne
1334
M.K7 - najem lokalu mieszkalnego
1331
WKS.K5 - wykreślenie wpisu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych
1325
IMiOS_K31
1324
WGN.K5 - zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
1320
IMiOS_K37
1308
USC.K8 - uzupełnienie treści akt stanu cywilnego
1307
WPO.K7 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych - zgłoszenie
1303
WGN.K11 - aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie
1279
M.K9 - wyrażenie zgody na podnajem lokalu komunalnego
1273
FB_K6
1267
USC.K18 - wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego
1255
WPO.K12 - podatki stanowiące dochód gminy a pobierane przez urzędu skarbowe
1253
IMiOS_K1
1248
WGN.K10 - sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
1247
IMiOS_K12
1244
WPO.K14 - stwierdzenie nadpłaty podatku
1240
USC.K7 - sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
1236
FB_K18
1228
WGN.K12 - zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
1224
WPP.K4 - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
1217
FB_K5
1213
WGOŚ. K11 - udział w programie usuwania wyrobów zawierających azbest
1210
SM.K1 - podejmowanie interwencji na zgłoszenie o nie stosowaniu się do przepisów prawa
1207
M.K4 - najem lokalu mieszkalnego w ramach tzw. "rozgęszczenia"
1206
IMiOS_K34
1205
WGOŚ.K7 - zgłoszenie w sprawie oczyszczenia, udrożnienia rowów melioracyjnych na działkach gminy miejskiej
1204
IMiOS_K16
1200
M.K3 - potwierdzenie wstąpienia w najem lokalu po śmierci najemcy lub po zrzeczeniu się prawa najmu
1197
WO.K7 - jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
1188
USC.K11 - powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
1177
WGN.K8 - zamiana nieruchomości gruntowych
1175
USC.K2 - wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
1170
M.K6 - wskazanie lokalu zamiennego
1166
WKS.K4 - wydanie karty / duplikatu Karty Dużej Rodziny
1158
WPP.K5 - sporządzenie nowego lub zmiana obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
1154
USC.K14 - oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub poczętego
1153
WPO.K3 - podatek leśny od osób fizycznych - zgłoszenie
1145
WGOŚ. K2 - interwencja w sprawie gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych
1145
IMiOS_K22
1138
ZKO K7 - organizacja i przeprowadzenie imprezy artystycznej i rozrywkowej niebędacej imprezą masową
1133
WPO.K18 - odwołania i zażalenia w trybie postępowania podatkowego
1126
WGN.K20 - zajęcie gruntów komunalnych pod budowę infrastruktury technicznej
1115
WKS.K2 - wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Ciechanów
1115
ZKO.K4 - zasady i tryb pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin
1114
USC.K10 - ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego
1111
WGOŚ.K6 - zgłoszenie w zakresie bieżącego utrzymania zieleni na terenach gminnych
1111
WPP.K6 - sporządzenie lub zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
1109
IMiOS_K10
1107
ZKO.K1 - zasady ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom...
1102
PU. K1 - składanie ofert do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1102
M.K11 - zamiana z urzędu
1102
WGN.K6 - rozgraniczanie nieruchomości
1102
USC.K4 - zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
1101
USC.K21 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej
1099
FB_K2
1097
WGN.K16 - ustalenie wysokości odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy
1097
WPO.K13 - przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe
1095
FB_K21
1095
WGOŚ.K4 - uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu gminy
1092
FB_K4
1091
WPO.K16 - wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych
1091
M.K10 - wzajemna zamiana lokali
1087
WGN.K17 - sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
1087
IMiOS_K14
1086
FB_K16
1086
IMiOS_K21
1082
USC.K13 - dokonanie zmiany imienia dziecka
1076
WGN.K14 - sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
1073
IMiOS_K7
1072
WGOŚ.K13 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew(a) stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
1071
USC.K15 - sporządzenie testamentu
1064
FB_K23
1063
IMiOS_K23
1062
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska - karty informacyjne
1062
WO.K1 - zezwolenie na regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym
1051
WGN.K7 - umieszczanie reklam na budynkach i gruntach stanowiących mienie komunalne
1051
USC.K12 - nadanie dziecku nazwiska
1043
WPO.K6 - Podatek leśny od osób prawnych - zgłoszenie
1040
WGOŚ.K8 - uzyskiwanie wpisu do rejestru działalności regulowanej
1039
WGOŚ.K9 - przedkładanie przez os. fizyczne, niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest
1037
IMiOS_K2
1036
WGN.K13 - przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
1031
WGOŚ. K1 - interwencja w sprawie ochrony przyrody
1030
WGOŚ. K3 - interwencja w sprawie uciążliwości emisji nie wymagającej pozwolenia z instalacji/urządzenia prowadzonej lub użytkowanej przez osobę fiz.
1029
ZKO.K3 - orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej opieki nad członkiem rodziny
1027
M.K5 - wskazanie lokalu dla osoby szczególnie potrzebnej dla miasta
1027
WGN.K3 - rezygnacja z dzierżawy gruntu
1026
M.K2 - wydanie zgody na adaptację pomieszczenia w budynku stanowiacym własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Ciechanów
1017
WO.K12 - zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
1009
IMiOS_K6
1008
WO.K3 - zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
997
IMiOS_K8
993
WPP.K8 - wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
990
WGN.K4 - przedłużenie umowy dzierżawy gruntu
979
WO.K8 - rezygnacja z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
975
WGN.K18 - sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy
975
WO.K15 - krótkotrwałe zajęcie nieruchomości podczas imprez plenerowych (od 1 do 7 dni) stanowiących mienie komunalne lub zarządzanych lub administrowa
967
WO.K13 - zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego
950
WKS.K3 - wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
948
IMiOS_K15
944
IMiOS_K32
942
WKS.K1 - wydanie decyzji poświadczającej prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dotyczy osób nieposiadających ubezpieczen
933
IMiOS_K9
929
WO.K4 - zaprzestanie wykonywania transportu drogowego taksówką
925
IMiOS_K26
922
IMiOS_K11
878
PU. K2 - składanie ofert do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
877
WO.K5 - udzielanie informacji o przedsiębiorcach
867
WO.K11 - poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego
865
ZKO K9 - zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
844
IMiOS_K33
841
IMiOS_K17
825
G_K9
789
IMiOS_K27
788
G_K21
769
FB_K17
714
SM.K2 - należności przysługujące świadkowi wezwanemu przez organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia
571
wykaz_prowadzonych_rejestrow_ewidencji_i_archiwow
420
SM.K3 - Udostępnienie nagrań z Podsystemu Monitoringu Wizyjnego - Kamery Personalne (Podsystemu MWKP)
377
Karta informacyjna SO.K9 - Zgromadzenia
335
WIMID.K19 - Zgłoszenie w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, instalacji mogących negatywnie o
288
WPO.K2 - podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie
264
WIMID_K22_Zarejestrowanie_psa_
241
k23
232
WPP.K3 - zmiana decyzji o warunkach zabudowy
227
WIMID_K21_-_Oznakowanie_i_rejestracja_psa
194
rejestr_zlobkow_i_klubow_dzieciecych
173
rejestr_instytucji_kultury
172
WIMID.K14 - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dla ulic gminnych
158
WIMID.K16 - zezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego lub indywidualnego z drogi gminnej
121
WIMID.K7 - prawo dysponowania terenem na cele budowlane
118
WIMID.K20 - odwołanie od zapłaty opłaty dodatkowej za niedopełnienie obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania
110
WIMID.K23 - Wyrejestrowanie psa
109
WIMID.K2 - bezdomne zwierzęta, schronisko dla bezdomnych zwierząt
107
WIMID.K11- utrzymanie czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Ciechanów – montaż koszy, sprzątanie dróg gminnych
106
WIMID K22 - Zarejestrowanie psa
105
WIMID.K13 - uzgadnianie tras przebiegu sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnych
103
WIMID.K4 - kanalizacja deszczowa - interwencje
103
WIMID.K3 - zgłoszenia w zakresie bieżącego utrzymania dróg, ulic, mostów, organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych
101
WIMID.K10 - zgoda zarządcy drogi na usytuowanie obiektu budowlanego w mniejszej odległości od pasa drogowego drogi gminnej niż określona w ustawie
101
WIMID K21 - Oznakowanie i rejestracja psa
100
WIMID.K6 - opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego dróg gminnych
99
WIMID.K18 - zgłoszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych
98
WIMID.K5 - nadzór nad sprawowaniem zarządu cmentarzem komunalnym i obiektami cmentarnictwa wojennego - interwencje
97
WIMID.K24 - opłata za korzystanie z przystanków, ktorych właścicielem jest Gmina Miejska Ciechanów
96
WIMID.K8 - rozstrzyganie sporów o przywrócenie stanu wody na gruncie
96
WIMID. K1 - oświetlenie uliczne
95
WIMID.K9 - umieszczanie reklamy /sezonowego stoiska handlowo-usługowego/ w tym ogródka kawiarnianego w pasach dróg gminnych
94
WIMID.K15- zdroje uliczne
93
WIMID.K17 - udzielanie zezwoleń na świadczenie usług związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych
92
WIMID.K12 - utrzymanie i eksploatacja szaletu miejskiego
89
WPO.K9 - Opłata od posiadania psów. Rejestracja / wyrejestrowanie
8
SM K4 - Zabezpieczenie nagrań z systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego (systemu MMW)
6

Dział: Informacje Urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Obowiązujące - wykaz
32855
Nieruchomości na sprzedaż
32388
Dzierżawa/użyczenie/najem nieruchomości
19824
Ogłoszenia i inne informacje
13055
Ogłoszenia dla przedsiębiorców i inwestorów
12731
Informacje Urzędu
12644
Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych
10580
Ogłoszenia wydziałów
9727
Ogłoszenia o zgromadzeniach
6839
Programy strategiczne
6690
Raport o Stanie Miasta za 2018 r
5208
Studium
3735
Skargi, wnioski
3701
Ogłoszenia o przetargach
2640
Strategia Rozwoju Miasta
2361
Gospodarka odpadami
2230
Wybór ławników
1998
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta
1643
Lokalny Program Rewitalizacji
1637
Projekty MPZP do wglądu
1590
Audyty i Kontrole
1569
Program ochrony środowiska Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020 r.
1505
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PŁOCKA”
1492
Informacje o środowisku
1449
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
1402
Strategia Informatyzacji UM
1385
Nieodpłatna pomoc prawna
1369
Obowiązujące - Schemat
1358
Sporządzane - Schemat
1346
Wykaz osób i podmiotów - zwrot podatku akcyzowego
1335
Wewnętrzne
1315
Narodowy spis powszechny
1313
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części terenu położonego przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowe
1301
Konsultacje społeczne
1283
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Trakt Rzeczkowska" w Ciechanowie.
1212
Zewnętrzne
1186
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gazową dla Gminy Miejskiej Ciechanów.
1067
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
1025
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa na lata 2016 – 2032 r.
995
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów
975
Lokalizacja Inwestycji Mieszkaniowej
939
Rejestry
906
Usuwanie azbestu
874
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
844
Podstawy prawne
839
Rejestr Instytucji Kultury
749
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ulicy św. Franciszka, na działce o nr ewidencyjnym 4744.
458
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ul. Opinogórskiej.
448
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ul. Maksymiliana Marii Kolbe
291
Archiwa
192
Ewidencje
139
Miejscowe Plany i Studium
2
Dzierzawa_nieruchommosci
1
Nieruchomosci_dzierzawa
1
wso
1

Dział: Baza Rejestrów Urzędowych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarządzenia Prezydenta
214350
Uchwały Rady Miasta
156800
Obwieszczenia Prezydenta
115241
Obwieszczenia inne
20459
Baza Rejestrów Urzędowych
8784
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2016
1805
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2015
1425
Archiwum Uchwał Rady Miasta
1369
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2015
1254
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2016
1216
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2014
1083
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2016
929
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2015
904
Archiwum obwieszczeń innych
836
prawo_miejscowe
2

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o naborze
99704
Nabór pracowników
54450
Wyniki naboru z poprzedniej wersji BIP
6518
Wyniki naboru
1776
Procedury naboru
1035
Wyniki
1

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty w 2020 r.
15421
Finanse
7648
Budżet miasta i sprawozdania
6219
Rok 2017
1963
Rok 2018
1633
Interpretacje podatkowe
1549
Rok 2016
1352
Rok 2015
1277
Pomoc publiczna
1206
Rok 2019
1120
Rok 2020
394
Obligacje komunalne
275
Opinie Regionalnej Izby Rachunkowej
192

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Powyżej 30 tys. euro
140001
Poniżej 30 tys. euro
137034
Zamówienia publiczne
50932
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
20610
Plan postępowań o udzieleniu zamówień
8068
Konkursy
7984
Archiwalne
5289
Dokończenia przetargów z poprzedniej wersji BIP
2330
Otwarcie ofert ONLINE
631
Ogólne Postanowienia Umowy (OPU)
369
zapytania
2
wyniki_zapytan
2
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
1

Dział: Jednostki organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechanów
7524
Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych
2039
Spis spółek z udziałem miasta
1686
2016
1305
2015
1207
Ogłoszenia i informacje SJO i spółek
1182
2016
983
2015
875
Oświadczenia majątkowe spółek z udziałem miasta
847

Dział: Wybory powszechne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory powszechne
4905
Wybory Samorządowe
3344
Wybory do Sejmu i Senatu
1988
Prezydent RP
1894
Parlament Europejski
1590
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ciechanów
1092
Referendum Ogólnokrajowe
975
zalacznik
1

Dział: Organizacje pozarządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia konkursów
37901
Dotacje - tryb pozakonkursowy
5406
Wzory dokumentów
3213
Wyniki konkursów
3188
Programy współpracy
2580
Konsultacje programu współpracy
2566
Stypendia dla sportowców
2493
Nagrody i stypendia artystyczne i sportowe
1675
Sprawozdanie z programów współpracy
1462
Archiwum ogłoszeń
1322
Stypendia artystyczne
1272
Ciechanowska Rada Pożytku Publicznego
1210
Archiwum wyników
252
ogloszenia_2016
4
Organizacje pozarządowe
3

Dział: Informacja nieudostępniona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacja nieudostępniona
3645
Udostępnienie informacji publicznej
1162
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
819
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności
773

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna BIP
2523665
Rejestr zmian
2210150
Brak strony
12512
Wyniki wyszukiwania
10255
Poprzednia wersja
7115
Mapa witryny BIP
3202
redakcja_BIP
2652
Statystyka strony
1339
Jak szukać
1251
Jak korzystać z BIP
818

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
1567

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1339