BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
5359
Jak szukać?
4534
Zastrzeżenia prawne
2331
Polityka prywatności
2275
Pomoc
1286

Dział: Urząd Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydziały Urzędu
88973
Urząd Miasta Ciechanów
25837
Urząd Stanu Cywilnego
8732
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej
8111
Oświadczenia majątkowe
7047
Wydzial Podatków i Opłat
7045
Wydział Planowania Przestrzennego
7030
Regulaminy
6722
Wydział Spraw Obywatelskich
6638
Oświadczenia majątkowe Samorządowych Jednostek Organizacyjnych
6429
Struktura Urzędu
5529
Władze Urzędu
5205
Wydział Kontaktów Społecznych
4592
Wydział Mieszkaniowy
4558
Referat ds. zatrudnienia
4376
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
4073
Wydział Finansowo-Budżetowy
4068
Wydział Zamówień Publicznych
3951
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
3926
Wydział Organizacyjny
3844
Straż Miejska
3382
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3089
Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych
2978
Elektoniczna Skrzynka Podawcza
2894
Biuro Rady Miasta
2853
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
2418
stanowisko_ds_kontroli_wewnetrznej
2057
stanowisko_ds_spolek_komunalnych
1845
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
1842
Regulamin organizacyjny
1784
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
1544
Wydział Inwestycji
1517
Regulamin udzielania zamówień publicznych
1457
Referat ds. Procesów IT
510
Tłumacz dla osób niesłyszących
427
Stan przyjmowanych spraw
410
stanowisko_ds_bhp
191
biuro_rady_miasta
5
wydzial_ochrony_srodowiska
1
wydzial_budzetu
1
biuro_prawne
1
wydzial_promocji
1
esp
1

Dział: Rada Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały Rady Miasta
194190
Interpelacje
83613
Informacja o sesji
32447
Skład Rady - kadencja 2018 - 2023
19691
Sesje Rady Miasta - kadencja 2018-2023
18949
Wnioski
13106
Interpelacje
7302
Statut i regulaminy
6498
Oświadczenia majątkowe
6050
Transmisja wideo
5587
Zapytania i wolne wnioski
5291
Terminarz posiedzień
4534
Komisje Rady Miasta - kadencja 2018-2023
3245
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
3175
Komisja Rewizyjna
3118
Komisja Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich
2940
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
2880
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
2755
Petycje do Rady Miasta
2597
Roczny harmonogram Rady Miasta
2410
Archiwum uchwał Rady Miasta 2016
2304
komisja_oswiaty
1640
Archiwum uchwał Rady Miasta 2015
1632
Archiwum uchwał Rady Miasta 2014
1612
Roczny harmonogram posiedzeń
1607
Dyżury radnych
1356
Roczny harmonogram posiedzeń
1333
Roczny harmonogram pracy komisji
1327
Roczny harmonogram posiedzeń
1302
Roczny harmonogram posiedzeń
1173
Wnioski i interpelacje Radnych
817
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
780
roczny_harmonogram_oswiaty
708
Oświadczenia Rady Miasta
609
Roczny Harmonogram Posiedzeń
496
interpelacje_test_intracom
262
test
214
Rada Miasta Ciechanów
61
wnioski_test_intracom
30
grzegorz_lemantowicz
15
Tomasz_Mielnicki
13
Pawel_Zochowski
12
Radek
11
krystyna
11
marek_korpanty
11
Adrian_Brzozowski
11
hvjhfgvj
11
maciek
10
mirka
10
SylwiaKowalska
9
martaozdarska
9
stefanbonislawski
9
joannalegowska
7
daria
6
Prawo miejscowe
4
Archiwum_-_Terminarz_2016
2
Transmisja_wideo_-_Sesja_Rady_Miasta
1
sesja_xx
1

Dział: Władze Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Prezydent
17332
I Zastępca Prezydenta
4152
Oświadczenia majątkowe
4147
Oświadczenia majątkowe
3975
Sekretarz
3896
Skarbnik
3650
II Zastępca Prezydenta
2400
Petycje do Prezydenta
2299
Rejestr petycji
2171
Oświadczenia majatkowe
2036
Oświadczenia majątkowe
1948
Sprawozdania
1209
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2016
1138
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2015
1116
Oświadczenia majątkowe
1079
Kompetencje i zadania
250
Kompetencje i zadania
247
Kompetencje i zadania
246
Kompetencje i zadania
233
Kompetencje i zadania
208
Obwieszczenia Prezydenta
14
Władze Miasta Ciechanów
5
Archiwum zarządzeń
2
Zarządzenia Prezydenta
2
obwieszczenia_inne
1

Dział: Jak załatwić sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak załatwić sprawę
30722
Wydział Podatków i Opłat - Karty informacyjne
6426
WSO.K3 - Dowody osobiste
6023
Wydział Spraw Obywatelskich - Karty informacyjne
5435
Urząd Stanu Cywilnego - Karty informacyjne
4433
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej - Karty informacyjne
4370
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Karty informacyjne
4268
Wydział Planowania Przestrzennego - Karty informacyjne
4185
M.K1 - dodatki mieszkaniowe
4118
USC.K16 - wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych
3900
WPO.K4 - podatek od nieruchomości od osób prawnych - zgłoszenie
3855
WSO.K1 - Zameldowanie i wymeldowanie osoby
3733
Wydział Mieszkaniowy - Karty informacyjne
3389
WPP.K2 - wydanie decyzji o warunkach zabudowy
2957
WGOŚ.K12 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2938
Wydział Organizacyjny - Karty informacyjne
2538
WPO.K1 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zgłoszenie
2474
WPP.K1 - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2327
WPO.K11 - opłata skarbowa - wnioski w sprawie zwrotu
2254
WGOŚ.K5 - usunięcie drzew i krzewów przez władającego nieruchomością z wyłączeniem terenów wpisanych do rej. zabytków i nieruchomości gminnych
2212
M.K8 - najem lokalu socjalnego
2167
ZKO.K5 - świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony
2161
USC.K5 - zgłoszenie urodzenia dziecka
2158
Wydział Kontaktów Społecznych - Karty informacyjne
2154
WGN.K15 - bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
2129
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - Karty informacyjne
2115
WPP.K7 - wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2114
WSO.K6 - Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru pesel oraz dowodów osobistych
2043
WSO.K7 - Wydawanie zaświadczeń
2002
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Karty informacyjne
1994
Straż Miejska - Karty informacyjne
1942
WGOŚ.K10 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
1941
IMiO_K13
1936
USC.K6 - rejestracja zgonu
1903
WO.K14 - wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie i zaprzestanie działalności gospodarczej
1874
WGN.K22 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
1866
WO.K9 - pobór opłat na targowisku, bazarach i giełdach samochodowych oraz wszelkich terenach, na których prowadzony jest handel
1830
WO.K6 - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
1812
USC.K9 - wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
1806
WPP.K9 - wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
1802
WPO.K8 - ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportu, opłaty skarbowej
1787
WSO.K4 - Rejestr wyborców
1778
USC.K22 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej
1764
IMiOS_K20
1750
USC.K1 - zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)
1740
ZKO.K8 - obrona cywilna
1706
USC.K20 - zmiana nazwiska i imienia (imion)
1705
WSO.K5 - Decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych
1688
WPO.K15 - wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych
1685
WKS K6 - wpis do rejestru instytucji kultury, dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury, wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury
1661
USC.K17 - wydanie zaświadczeń o stanie cywilnym
1646
USC.K3 - zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)
1595
M.K12 - dodatki energetyczne
1576
WO.K2 - licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
1573
WO.K10 - zarządzanie, nadzór i obsługa targowiska i bazaru
1566
WSO.K2 - Zameldowanie lub wymeldowanie cudzoziemca
1556
WPO.K17 - wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego
1545
WGN.K1 - wydzierżawianie działek gruntów stanowiących mienie komunalne na okres do trzech miesięcy, do trzech lat, powyżej trzech lat
1530
WGN.K19 - ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
1523
USC.K23 - nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)
1510
USC.K19 - sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym
1505
WPO.K10 - opłata od posiadania psów - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
1497
M.K7 - najem lokalu mieszkalnego
1495
ZKO.K6 - wydanie decyzji na przeprowadzenie imprezy masowej
1480
WPO.K5 - podatek rolny od osób prawnych - zgłoszenie
1479
WGN.K5 - zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
1471
ZKO.K2 - uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz za żołnierza samotne
1457
WPO.K7 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych - zgłoszenie
1447
FB_K12
1436
USC.K8 - uzupełnienie treści akt stanu cywilnego
1431
WGN.K12 - zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
1420
WKS.K5 - wykreślenie wpisu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych
1417
USC.K18 - wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego
1400
M.K9 - wyrażenie zgody na podnajem lokalu komunalnego
1393
WGN.K11 - aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie
1388
WPO.K12 - podatki stanowiące dochód gminy a pobierane przez urzędu skarbowe
1384
M.K4 - najem lokalu mieszkalnego w ramach tzw. "rozgęszczenia"
1368
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska - karty informacyjne
1367
WGOŚ.K7 - zgłoszenie w sprawie oczyszczenia, udrożnienia rowów melioracyjnych na działkach gminy miejskiej
1362
WGN.K10 - sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
1362
WPO.K14 - stwierdzenie nadpłaty podatku
1357
USC.K7 - sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
1342
USC.K14 - oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub poczętego
1340
M.K6 - wskazanie lokalu zamiennego
1338
SM.K1 - podejmowanie interwencji na zgłoszenie o nie stosowaniu się do przepisów prawa
1334
M.K3 - potwierdzenie wstąpienia w najem lokalu po śmierci najemcy lub po zrzeczeniu się prawa najmu
1334
WPP.K4 - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
1330
IMiOS_K31
1324
WKS.K4 - wydanie karty / duplikatu Karty Dużej Rodziny
1323
WGOŚ.K13 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew(a) stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
1316
IMiOS_K37
1308
WGOŚ. K11 - udział w programie usuwania wyrobów zawierających azbest
1302
WO.K7 - jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
1298
WPO.K18 - odwołania i zażalenia w trybie postępowania podatkowego
1294
USC.K11 - powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
1283
WPP.K5 - sporządzenie nowego lub zmiana obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
1274
USC.K2 - wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
1274
WGN.K8 - zamiana nieruchomości gruntowych
1269
FB_K6
1267
ZKO K7 - organizacja i przeprowadzenie imprezy artystycznej i rozrywkowej niebędacej imprezą masową
1252
WPO.K3 - podatek leśny od osób fizycznych - zgłoszenie
1250
IMiOS_K1
1248
IMiOS_K12
1244
WGOŚ.K6 - zgłoszenie w zakresie bieżącego utrzymania zieleni na terenach gminnych
1244
WGN.K20 - zajęcie gruntów komunalnych pod budowę infrastruktury technicznej
1243
WKS.K2 - wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Ciechanów
1240
WGOŚ. K2 - interwencja w sprawie gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych
1240
USC.K10 - ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego
1231
PU. K1 - składanie ofert do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1228
FB_K18
1228
WPO.K13 - przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe
1221
ZKO.K1 - zasady ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom...
1220
ZKO.K4 - zasady i tryb pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin
1215
FB_K5
1213
WPP.K6 - sporządzenie lub zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
1209
WPO.K16 - wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych
1209
USC.K21 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej
1207
IMiOS_K34
1205
USC.K4 - zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
1204
WGN.K16 - ustalenie wysokości odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy
1204
M.K11 - zamiana z urzędu
1202
IMiOS_K16
1200
WGN.K6 - rozgraniczanie nieruchomości
1198
WGOŚ.K4 - uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu gminy
1197
WGN.K17 - sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
1188
M.K10 - wzajemna zamiana lokali
1181
WGN.K14 - sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
1172
USC.K13 - dokonanie zmiany imienia dziecka
1170
USC.K15 - sporządzenie testamentu
1160
WGN.K7 - umieszczanie reklam na budynkach i gruntach stanowiących mienie komunalne
1154
USC.K12 - nadanie dziecku nazwiska
1150
WPO.K6 - Podatek leśny od osób prawnych - zgłoszenie
1142
WGN.K13 - przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
1142
WGOŚ.K8 - uzyskiwanie wpisu do rejestru działalności regulowanej
1140
WO.K1 - zezwolenie na regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym
1138
IMiOS_K22
1138
M.K5 - wskazanie lokalu dla osoby szczególnie potrzebnej dla miasta
1133
WGOŚ. K1 - interwencja w sprawie ochrony przyrody
1129
WGOŚ.K9 - przedkładanie przez os. fizyczne, niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest
1129
WGOŚ. K3 - interwencja w sprawie uciążliwości emisji nie wymagającej pozwolenia z instalacji/urządzenia prowadzonej lub użytkowanej przez osobę fiz.
1121
WGN.K3 - rezygnacja z dzierżawy gruntu
1119
ZKO.K3 - orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej opieki nad członkiem rodziny
1117
IMiOS_K10
1107
M.K2 - wydanie zgody na adaptację pomieszczenia w budynku stanowiacym własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Ciechanów
1106
WO.K12 - zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
1102
FB_K2
1097
FB_K21
1095
WPP.K8 - wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
1092
FB_K4
1091
WGN.K18 - sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy
1087
IMiOS_K14
1086
FB_K16
1086
IMiOS_K21
1082
WO.K3 - zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
1082
WGN.K4 - przedłużenie umowy dzierżawy gruntu
1073
IMiOS_K7
1072
WO.K8 - rezygnacja z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
1067
FB_K23
1063
IMiOS_K23
1062
WO.K15 - krótkotrwałe zajęcie nieruchomości podczas imprez plenerowych (od 1 do 7 dni) stanowiących mienie komunalne lub zarządzanych lub administrowa
1061
WO.K13 - zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego
1052
WKS.K3 - wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
1051
IMiOS_K2
1036
WKS.K1 - wydanie decyzji poświadczającej prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dotyczy osób nieposiadających ubezpieczen
1023
WO.K4 - zaprzestanie wykonywania transportu drogowego taksówką
1016
IMiOS_K6
1008
IMiOS_K8
993
PU. K2 - składanie ofert do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
970
WO.K5 - udzielanie informacji o przedsiębiorcach
962
WO.K11 - poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego
949
IMiOS_K15
944
IMiOS_K32
942
ZKO K9 - zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
938
IMiOS_K9
929
IMiOS_K26
922
IMiOS_K11
878
IMiOS_K33
841
IMiOS_K17
825
G_K9
789
IMiOS_K27
788
G_K21
769
FB_K17
714
SM.K2 - należności przysługujące świadkowi wezwanemu przez organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia
703
SM.K3 - Udostępnienie nagrań z Podsystemu Monitoringu Wizyjnego - Kamery Personalne (Podsystemu MWKP)
575
wykaz_prowadzonych_rejestrow_ewidencji_i_archiwow
420
WIMID.K19 - Zgłoszenie w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, instalacji mogących negatywnie o
406
WPO.K2 - podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie
370
Karta informacyjna SO.K9 - Zgromadzenia
363
WPP.K3 - zmiana decyzji o warunkach zabudowy
322
WIMID.K14 - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dla ulic gminnych
303
WIMID.K10 - zgoda zarządcy drogi na usytuowanie obiektu budowlanego w mniejszej odległości od pasa drogowego drogi gminnej niż określona w ustawie
254
WIMID.K16 - zezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego lub indywidualnego z drogi gminnej
253
WIMID_K22_Zarejestrowanie_psa_
241
WIMID.K7 - prawo dysponowania terenem na cele budowlane
233
k23
232
WIMID.K20 - odwołanie od zapłaty opłaty dodatkowej za niedopełnienie obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania
231
WIMID.K13 - uzgadnianie tras przebiegu sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnych
216
WIMID K21 - Oznakowanie i rejestracja psa
213
WIMID.K23 - Wyrejestrowanie psa
211
WIMID.K11- utrzymanie czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Ciechanów – montaż koszy, sprzątanie dróg gminnych
211
WIMID.K6 - opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego dróg gminnych
211
WIMID.K3 - zgłoszenia w zakresie bieżącego utrzymania dróg, ulic, mostów, organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych
208
WIMID.K8 - rozstrzyganie sporów o przywrócenie stanu wody na gruncie
203
WIMID.K24 - opłata za korzystanie z przystanków, ktorych właścicielem jest Gmina Miejska Ciechanów
202
WIMID.K9 - umieszczanie reklamy /sezonowego stoiska handlowo-usługowego/ w tym ogródka kawiarnianego w pasach dróg gminnych
200
WIMID.K17 - udzielanie zezwoleń na świadczenie usług związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych
199
WIMID K22 - Zarejestrowanie psa
195
WIMID_K21_-_Oznakowanie_i_rejestracja_psa
194
WIMID.K2 - bezdomne zwierzęta, schronisko dla bezdomnych zwierząt
194
WIMID.K18 - zgłoszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych
194
WIMID.K4 - kanalizacja deszczowa - interwencje
191
WIMID.K15- zdroje uliczne
187
WIMID.K5 - nadzór nad sprawowaniem zarządu cmentarzem komunalnym i obiektami cmentarnictwa wojennego - interwencje
186
WIMID. K1 - oświetlenie uliczne
186
WIMID.K12 - utrzymanie i eksploatacja szaletu miejskiego
185
rejestr_zlobkow_i_klubow_dzieciecych
173
rejestr_instytucji_kultury
172
WPO.K9 - Opłata od posiadania psów. Rejestracja / wyrejestrowanie
133
SM K4 - Zabezpieczenie nagrań z systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego (systemu MMW)
117

Dział: Informacje Urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nieruchomości na sprzedaż
40534
Obowiązujące - wykaz
35912
Dzierżawa/użyczenie/najem nieruchomości
24971
Ogłoszenia dla przedsiębiorców i inwestorów
15420
Informacje Urzędu
14561
Ogłoszenia i inne informacje
14086
Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych
11916
Ogłoszenia wydziałów
11446
Ogłoszenia o zgromadzeniach
8276
Programy strategiczne
7494
Raport o Stanie Miasta za 2018 r
5492
Studium
4175
Skargi, wnioski
4050
Ogłoszenia o przetargach
2746
Strategia Rozwoju Miasta
2681
Gospodarka odpadami
2489
Wybór ławników
2260
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta
1885
Lokalny Program Rewitalizacji
1866
Projekty MPZP do wglądu
1775
Audyty i Kontrole
1744
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „BLOKI I” - część A
1668
Program ochrony środowiska Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020 r.
1666
Informacje o środowisku
1639
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części terenu położonego przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowe
1551
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
1540
Nieodpłatna pomoc prawna
1520
Strategia Informatyzacji UM
1509
Obowiązujące - Schemat
1506
Wykaz osób i podmiotów - zwrot podatku akcyzowego
1487
Sporządzane - Schemat
1480
Narodowy spis powszechny
1471
Konsultacje społeczne
1454
Wewnętrzne
1434
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Trakt Rzeczkowska" w Ciechanowie.
1326
Zewnętrzne
1279
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gazową dla Gminy Miejskiej Ciechanów.
1166
Lokalizacja Inwestycji Mieszkaniowej
1141
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
1133
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów
1125
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa na lata 2016 – 2032 r.
1102
Rejestry
1000
Usuwanie azbestu
966
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
945
Podstawy prawne
932
Rejestr Instytucji Kultury
835
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ul. Opinogórskiej.
594
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ulicy św. Franciszka, na działce o nr ewidencyjnym 4744.
567
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ul. Maksymiliana Marii Kolbe
414
Archiwa
217
Ewidencje
159
Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Ciechanów
18
Miejscowe Plany i Studium
2
Dzierzawa_nieruchommosci
1
Nieruchomosci_dzierzawa
1
wso
1

Dział: Baza Rejestrów Urzędowych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarządzenia Prezydenta
258988
Uchwały Rady Miasta
187251
Obwieszczenia Prezydenta
142038
Obwieszczenia inne
25193
Baza Rejestrów Urzędowych
10209
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2016
2059
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2015
1600
Archiwum Uchwał Rady Miasta
1533
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2015
1368
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2016
1339
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2014
1197
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2016
1064
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2015
1036
Archiwum obwieszczeń innych
939
prawo_miejscowe
2

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o naborze
113053
Nabór pracowników
59489
Wyniki naboru z poprzedniej wersji BIP
6880
Wyniki naboru
1892
Procedury naboru
1120
Wyniki
1

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty w 2020 r.
15709
Finanse
8531
Budżet miasta i sprawozdania
6913
Rok 2017
2113
Rok 2018
1822
Interpretacje podatkowe
1687
Rok 2016
1465
Rok 2015
1389
Pomoc publiczna
1335
Rok 2019
1329
Rok 2020
794
Obligacje komunalne
462
Opinie Regionalnej Izby Rachunkowej
217
Rok 2021
5

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Powyżej 30 tys. euro
157636
Poniżej 30 tys. euro
153266
Zamówienia publiczne
56102
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
22658
Konkursy
9701
Plan postępowań o udzieleniu zamówień
9394
Archiwalne
5818
Dokończenia przetargów z poprzedniej wersji BIP
2529
Otwarcie ofert ONLINE
1317
Ogólne Postanowienia Umowy (OPU)
611
Dialog Techniczny
473
Dialog techniczny dotyczący zaprojektowania, wykonania i montażu wystawy edukacyjnej pt. „Niezwykłe właściwości cieczy” do Parku Nauki Torus
58
zapytania
2
wyniki_zapytan
2
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
1

Dział: Jednostki organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechanów
8328
Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych
2140
Spis spółek z udziałem miasta
1823
2016
1401
Ogłoszenia i informacje SJO i spółek
1345
2015
1330
2016
1068
2015
956
Oświadczenia majątkowe spółek z udziałem miasta
924

Dział: Wybory powszechne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory powszechne
5626
Wybory Samorządowe
3577
Prezydent RP
2990
Wybory do Sejmu i Senatu
2207
Parlament Europejski
1750
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ciechanów
1232
Referendum Ogólnokrajowe
1087
zalacznik
1

Dział: Organizacje pozarządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia konkursów
42182
Dotacje - tryb pozakonkursowy
6434
Wzory dokumentów
3724
Wyniki konkursów
3518
Programy współpracy
2921
Konsultacje programu współpracy
2884
Stypendia dla sportowców
2748
Nagrody i stypendia artystyczne i sportowe
1990
Sprawozdanie z programów współpracy
1628
Archiwum ogłoszeń
1430
Stypendia artystyczne
1371
Ciechanowska Rada Pożytku Publicznego
1333
Archiwum wyników
287
ogloszenia_2016
4
Organizacje pozarządowe
3

Dział: Informacja nieudostępniona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacja nieudostępniona
4114
Udostępnienie informacji publicznej
1265
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
909
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności
801

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna BIP
2650012
Rejestr zmian
2645205
Brak strony
13455
Wyniki wyszukiwania
11168
Poprzednia wersja
7438
Mapa witryny BIP
4377
redakcja_BIP
2963
Statystyka strony
1461
Jak szukać
1349
Jak korzystać z BIP
908
deklaracja_dostepnosci
1

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
1967

Dział: Deklaracja dostępności

Podstrona Odwiedziny Ilość
Deklaracja dostępności
102

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1461