BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
3515
Jak szukać?
3409
Polityka prywatności
1620
Zastrzeżenia prawne
1615
Pomoc
997

Dział: Urząd Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydziały Urzędu
69971
Urząd Miasta Ciechanów
18748
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej
6510
Urząd Stanu Cywilnego
6370
Wydział Planowania Przestrzennego
5773
Wydzial Podatków i Opłat
5348
Oświadczenia majątkowe
5335
Wydział Spraw Obywatelskich
5168
Regulaminy
4959
Oświadczenia majątkowe Samorządowych Jednostek Organizacyjnych
4824
Struktura Urzędu
4288
Władze Urzędu
3974
Wydział Kontaktów Społecznych
3608
Referat ds. zatrudnienia
3537
Wydział Mieszkaniowy
3335
Wydział Zamówień Publicznych
3334
Wydział Finansowo-Budżetowy
3132
Wydział Organizacyjny
3102
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
3092
Straż Miejska
2747
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2369
Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych
2357
Biuro Rady Miasta
2212
Elektoniczna Skrzynka Podawcza
1862
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
1855
stanowisko_ds_spolek_komunalnych
1845
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
1823
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
1703
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
1417
Regulamin organizacyjny
1265
Regulamin udzielania zamówień publicznych
1005
Wydział Inwestycji
635
Tłumacz dla osób niesłyszących
273
Stan przyjmowanych spraw
260
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
237
stanowisko_ds_bhp
191
biuro_rady_miasta
5
wydzial_ochrony_srodowiska
1
biuro_prawne
1
wydzial_promocji
1
esp
1
wydzial_budzetu
1

Dział: Rada Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały Rady Miasta
107542
Interpelacje
41073
Informacja o sesji
19012
Sesje Rady Miasta - kadencja 2018-2023
14756
Skład Rady - kadencja 2018 - 2023
14310
Wnioski
6848
Interpelacje
5358
Statut i regulaminy
5036
Oświadczenia majątkowe
4323
Zapytania i wolne wnioski
3797
Terminarz posiedzień
3766
Transmisja wideo
3070
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2572
Komisje Rady Miasta - kadencja 2018-2023
2517
Komisja Rewizyjna
2496
Komisja Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich
2350
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
2327
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
2156
Petycje do Rady Miasta
1955
Archiwum uchwał Rady Miasta 2016
1880
Roczny harmonogram Rady Miasta
1838
komisja_oswiaty
1640
Roczny harmonogram posiedzeń
1276
Archiwum uchwał Rady Miasta 2015
1237
Archiwum uchwał Rady Miasta 2014
1205
Dyżury radnych
1180
Roczny harmonogram posiedzeń
1030
Roczny harmonogram posiedzeń
1017
Roczny harmonogram pracy komisji
996
Roczny harmonogram posiedzeń
888
roczny_harmonogram_oswiaty
708
Wnioski i interpelacje Radnych
684
Oświadczenia Rady Miasta
461
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
422
interpelacje_test_intracom
262
Roczny Harmonogram Posiedzeń
225
test
92
Rada Miasta Ciechanów
61
wnioski_test_intracom
30
grzegorz_lemantowicz
15
Tomasz_Mielnicki
13
Pawel_Zochowski
12
marek_korpanty
11
krystyna
11
hvjhfgvj
11
Radek
11
Adrian_Brzozowski
11
maciek
10
mirka
10
SylwiaKowalska
9
martaozdarska
9
stefanbonislawski
9
joannalegowska
7
daria
6
Prawo miejscowe
4
Archiwum_-_Terminarz_2016
2
Transmisja_wideo_-_Sesja_Rady_Miasta
1
sesja_xx
1

Dział: Władze Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Prezydent
12378
Oświadczenia majątkowe
3396
I Zastępca Prezydenta
3303
Sekretarz
3069
Oświadczenia majątkowe
2992
Skarbnik
2809
II Zastępca Prezydenta
2206
Petycje do Prezydenta
1712
Rejestr petycji
1601
Oświadczenia majątkowe
1531
Oświadczenia majatkowe
1468
Oświadczenia majątkowe
922
Sprawozdania
908
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2015
854
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2016
852
Kompetencje i zadania
161
Kompetencje i zadania
159
Kompetencje i zadania
151
Kompetencje i zadania
144
Kompetencje i zadania
126
Obwieszczenia Prezydenta
14
Władze Miasta Ciechanów
5
Archiwum zarządzeń
2
Zarządzenia Prezydenta
2
obwieszczenia_inne
1

Dział: Jak załatwić sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak załatwić sprawę
21998
WSO.K3 - Dowody osobiste
4354
Wydział Podatków i Opłat - Karty informacyjne
4225
Wydział Spraw Obywatelskich - Karty informacyjne
3766
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej - Karty informacyjne
3362
Urząd Stanu Cywilnego - Karty informacyjne
3185
Wydział Planowania Przestrzennego - Karty informacyjne
3050
M.K1 - dodatki mieszkaniowe
2795
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Karty informacyjne
2641
WPO.K7 - podatek od nieruchomości od osób prawnych - zgłoszenia
2635
WSO.K1 - Zameldowanie i wymeldowanie osoby
2551
USC.K16 - wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych
2415
Wydział Mieszkaniowy - Karty informacyjne
2412
WPP.K2 - wydanie decyzji o warunkach zabudowy
2109
Wydział Organizacyjny - Karty informacyjne
1877
WIMID.K10 - zgoda zarządcy drogi na usytuowanie obiektu budowlanego w mniejszej odległości od pasa drogowego drogi gminnej niż określona w ustawie
1781
WPP.K1 - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1747
WGOŚ.K12 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1739
WIMID.K14 - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dla ulic gminnych
1630
Wydział Kontaktów Społecznych - Karty informacyjne
1619
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - Karty informacyjne
1613
ZKO.K5 - świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony
1596
WPO. K9 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zgłoszenia
1547
WGOŚ.K5 - usunięcie drzew i krzewów przez władającego nieruchomością z wyłączeniem terenów wpisanych do rej. zabytków i nieruchomości gminnych
1541
WSO.K6 - Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru pesel oraz dowodów osobistych
1513
M.K8 - najem lokalu socjalnego
1503
WGN.K15 - bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
1494
Straż Miejska - Karty informacyjne
1489
USC.K5 - zgłoszenie urodzenia dziecka
1474
WPO.K11 - opłata skarbowa - wnioski w sprawie zwrotu
1463
WGOŚ.K10 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
1437
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Karty informacyjne
1399
USC.K9 - wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
1396
WSO.K7 - Wydawanie zaświadczeń
1391
WPP.K7 - wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1390
WKS K6 - wpis do rejestru instytucji kultury, dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury, wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury
1346
WPO.K8 - podatek od nieruchomości od osób prawnych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
1342
USC.K22 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej
1320
WO.K9 - pobór opłat na targowisku, bazarach i giełdach samochodowych oraz wszelkich terenach, na których prowadzony jest handel
1283
USC.K1 - zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)
1275
USC.K6 - rejestracja zgonu
1270
WO.K6 - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
1264
WO.K14 - wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie i zaprzestanie działalności gospodarczej
1260
WSO.K4 - Rejestr wyborców
1259
WGN.K22 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
1253
WIMID.K20 - odwołanie od zapłaty opłaty dodatkowej za niedopełnienie obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania
1229
ZKO.K8 - obrona cywilna
1221
WO.K10 - zarządzanie, nadzór i obsługa targowiska i bazaru
1216
WIMID.K24 - opłata za korzystanie z przystanków, ktorych właścicielem jest Gmina Miejska Ciechanów
1213
USC.K20 - zmiana nazwiska i imienia (imion)
1209
IMiOS_K34
1205
WSO.K2 - Zameldowanie lub wymeldowanie cudzoziemca
1195
WO.K2 - licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
1190
USC.K17 - wydanie zaświadczeń o stanie cywilnym
1189
USC.K3 - zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)
1183
M.K12 - dodatki energetyczne
1168
WPP.K9 - wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
1166
WIMID.K9 - umieszczanie reklamy /sezonowego stoiska handlowo-usługowego/ w tym ogródka kawiarnianego w pasach dróg gminnych
1163
WGN.K1 - wydzierżawianie działek gruntów stanowiących mienie komunalne na okres do trzech miesięcy, do trzech lat, powyżej trzech lat
1160
USC.K23 - nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)
1155
WPO.K19 - podatek rolny od osób prawnych - zgłoszenia
1154
WIMID. K1 - oświetlenie uliczne
1153
WKS.K5 - wykreślenie wpisu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych
1152
ZKO.K2 - uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz za żołnierza samotne
1148
ZKO.K6 - wydanie decyzji na przeprowadzenie imprezy masowej
1144
WPO.K15 - opłata od posiadania psów - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
1136
WPO.K24 - wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych
1135
WSO.K5 - Decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych
1127
WPO.K26 - wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego
1124
USC.K19 - sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym
1110
WIMID.K13 - uzgadnianie tras przebiegu sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnych
1108
USC.K8 - uzupełnienie treści akt stanu cywilnego
1106
WGN.K19 - ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
1102
M.K7 - najem lokalu mieszkalnego
1101
WPO.K12 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
1086
WGN.K5 - zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
1085
WPO.K13 - podatki stanowiące dochód gminy a pobierane przez urzędu skarbowe
1082
WPO.K22 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych - zgłoszenie
1078
USC.K7 - sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
1071
WGN.K11 - aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie
1063
WPO.K20 - stwierdzenie nadpłaty podatku
1054
M.K9 - wyrażenie zgody na podnajem lokalu komunalnego
1053
WGOŚ. K11 - udział w programie usuwania wyrobów zawierających azbest
1038
USC.K18 - wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego
1036
WPO.K18 - podatek rolny od osób prawnych ulgi, umorzenia, odroczenia raty
1034
WGN.K10 - sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
1034
WPP.K4 - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
1022
WGOŚ.K7 - zgłoszenie w sprawie oczyszczenia, udrożnienia rowów melioracyjnych na działkach gminy miejskiej
1020
WIMID.K7 - prawo dysponowania terenem na cele budowlane
1016
USC.K11 - powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
1015
WPO.K6 - łączne zobowiązanie pieniężne - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
1015
SM.K1 - podejmowanie interwencji na zgłoszenie o nie stosowaniu się do przepisów prawa
1012
WIMID.K16 - zezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego lub indywidualnego z drogi gminnej
1009
WGN.K8 - zamiana nieruchomości gruntowych
1006
WIMID.K11- utrzymanie czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Ciechanów – montaż koszy, sprzątanie dróg gminnych
1004
M.K3 - potwierdzenie wstąpienia w najem lokalu po śmierci najemcy lub po zrzeczeniu się prawa najmu
999
WIMID.K15- zdroje uliczne
998
WIMID.K4 - kanalizacja deszczowa - interwencje
995
WO.K7 - jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
993
WIMID.K17 - udzielanie zezwoleń na świadczenie usług związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych
992
WPO.K5 - łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych
989
M.K4 - najem lokalu mieszkalnego w ramach tzw. "rozgęszczenia"
985
USC.K2 - wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
980
WGOŚ. K2 - interwencja w sprawie gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych
973
WPP.K5 - sporządzenie nowego lub zmiana obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
970
WGN.K12 - zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
970
WIMID.K2 - bezdomne zwierzęta, schronisko dla bezdomnych zwierząt
954
WPP.K6 - sporządzenie lub zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
953
M.K6 - wskazanie lokalu zamiennego
952
USC.K14 - oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub poczętego
949
WPO.K4 - podatek leśny od osób prawnych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
945
IMiOS_K32
942
ZKO K7 - organizacja i przeprowadzenie imprezy artystycznej i rozrywkowej niebędacej imprezą masową
938
WGN.K6 - rozgraniczanie nieruchomości
935
WIMID.K3 - zgłoszenia w zakresie bieżącego utrzymania dróg, ulic, mostów, organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych
934
ZKO.K4 - zasady i tryb pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin
932
WPO. K1 - podatek leśny od osób fizycznych - zgłoszenie
932
WKS.K4 - wydanie karty / duplikatu Karty Dużej Rodziny
928
WGOŚ.K4 - uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu gminy
928
WPO. K14 - przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe
927
ZKO.K1 - zasady ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom...
927
USC.K10 - ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego
926
WGN.K16 - ustalenie wysokości odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy
923
USC.K21 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej
922
WKS.K2 - wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Ciechanów
922
USC.K4 - zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
921
WIMID.K5 - nadzór nad sprawowaniem zarządu cmentarzem komunalnym i obiektami cmentarnictwa wojennego - interwencje
921
WGOŚ.K6 - zgłoszenie w zakresie bieżącego utrzymania zieleni na terenach gminnych
921
WGN.K20 - zajęcie gruntów komunalnych pod budowę infrastruktury technicznej
920
PU. K1 - składanie ofert do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
920
M.K11 - zamiana z urzędu
917
WPO.K10 - odwołania i zażalenia w trybie postępowania podatkowego
915
WPO.K21 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
910
USC.K15 - sporządzenie testamentu
909
WPO.K2 - podatek leśny od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
908
USC.K13 - dokonanie zmiany imienia dziecka
901
WGN.K17 - sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
900
WPO.K25 - wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych
897
M.K10 - wzajemna zamiana lokali
891
WPO.K16 - podatek rolny od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
890
WPO.K23 - podatek od środków transportowych od osób prawnych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
888
WO.K1 - zezwolenie na regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym
880
ZKO.K3 - orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej opieki nad członkiem rodziny
879
WGN.K7 - umieszczanie reklam na budynkach i gruntach stanowiących mienie komunalne
877
WPO.K3 - Podatek leśny od osób prawnych - zgłoszenie
876
WGN.K3 - rezygnacja z dzierżawy gruntu
875
WGN.K14 - sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
873
M.K2 - wydanie zgody na adaptację pomieszczenia w budynku stanowiacym własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Ciechanów
873
WGOŚ.K8 - uzyskiwanie wpisu do rejestru działalności regulowanej
870
WIMID.K12 - utrzymanie i eksploatacja szaletu miejskiego
870
WGOŚ. K3 - interwencja w sprawie uciążliwości emisji nie wymagającej pozwolenia z instalacji/urządzenia prowadzonej lub użytkowanej przez osobę fiz.
866
WGOŚ.K9 - przedkładanie przez os. fizyczne, niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest
866
USC.K12 - nadanie dziecku nazwiska
861
WIMID.K18 - zgłoszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych
861
WGOŚ. K1 - interwencja w sprawie ochrony przyrody
857
WIMID.K6 - opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego dróg gminnych
853
WO.K12 - zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
842
IMiOS_K33
841
WGN.K13 - przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
835
M.K5 - wskazanie lokalu dla osoby szczególnie potrzebnej dla miasta
832
WPP.K8 - wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
828
WO.K3 - zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
828
IMiOS_K17
825
WO.K15 - krótkotrwałe zajęcie nieruchomości podczas imprez plenerowych (od 1 do 7 dni) stanowiących mienie komunalne lub zarządzanych lub administrowa
819
WGN.K4 - przedłużenie umowy dzierżawy gruntu
808
WIMID.K8 - rozstrzyganie sporów o przywrócenie stanu wody na gruncie
805
WGOŚ.K13 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew(a) stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
805
WGN.K18 - sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy
799
WO.K8 - rezygnacja z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
792
WKS.K1 - wydanie decyzji poświadczającej prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dotyczy osób nieposiadających ubezpieczen
790
G_K9
789
IMiOS_K27
788
WO.K4 - zaprzestanie wykonywania transportu drogowego taksówką
781
WKS.K3 - wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
769
WO.K13 - zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego
769
G_K21
769
WO.K11 - poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego
740
PU. K2 - składanie ofert do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
729
WO.K5 - udzielanie informacji o przedsiębiorcach
716
FB_K17
714
ZKO K9 - zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
678
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska - karty informacyjne
469
wykaz_prowadzonych_rejestrow_ewidencji_i_archiwow
420
SM.K2 - należności przysługujące świadkowi wezwanemu przez organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia
408
Karta informacyjna SO.K9 - Zgromadzenia
260
SM.K3 - Wniosek o udostępnienie / zabezpieczenie nagrań z Podsystemu Monitoringu Wizyjnego - Kamery personalne
183
rejestr_zlobkow_i_klubow_dzieciecych
173
rejestr_instytucji_kultury
172
WIMID K22 - Zarejestrowanie psa
151
WIMID.K23 - Wyrejestrowanie psa
138
WIMID K21 - Oznakowanie i rejestracja psa
131
WIMID.K19 - Zgłoszenie w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, instalacji mogących negatywnie o
118
WPO.K17 - podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie
107
WPP.K3 - zmiana decyzji o warunkach zabudowy
57

Dział: Informacje Urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Obowiązujące - wykaz
28887
Nieruchomości na sprzedaż
21368
Dzierżawa/użyczenie/najem nieruchomości
12133
Ogłoszenia i inne informacje
11661
Informacje Urzędu
10433
Ogłoszenia dla przedsiębiorców i inwestorów
8448
Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych
7891
Ogłoszenia wydziałów
6997
Programy strategiczne
5733
Raport o Stanie Miasta za 2018 r
4496
Ogłoszenia o zgromadzeniach
4245
Studium
3171
Skargi, wnioski
3160
Ogłoszenia o przetargach
2380
Strategia Rozwoju Miasta
1926
Gospodarka odpadami
1794
Wybór ławników
1653
Projekty MPZP do wglądu
1358
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta
1347
Lokalny Program Rewitalizacji
1328
Audyty i Kontrole
1297
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PŁOCKA”
1276
Program ochrony środowiska Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020 r.
1237
Informacje o środowisku
1195
Strategia Informatyzacji UM
1184
Nieodpłatna pomoc prawna
1146
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
1125
Sporządzane - Schemat
1124
Obowiązujące - Schemat
1118
Wykaz osób i podmiotów - zwrot podatku akcyzowego
1089
Wewnętrzne
1084
Narodowy spis powszechny
1073
Konsultacje społeczne
1062
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części terenu położonego przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowe
1044
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Trakt Rzeczkowska" w Ciechanowie.
1008
Zewnętrzne
980
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gazową dla Gminy Miejskiej Ciechanów.
867
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
818
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa na lata 2016 – 2032 r.
797
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów
743
Usuwanie azbestu
719
Rejestry
703
Podstawy prawne
673
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
658
Lokalizacja Inwestycji Mieszkaniowej
645
Rejestr Instytucji Kultury
589
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ulicy św. Franciszka, na działce o nr ewidencyjnym 4744.
313
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ul. Opinogórskiej.
258
Archiwa
126
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ul. Maksymiliana Marii Kolbe
119
Ewidencje
91
Miejscowe Plany i Studium
2
wso
1
Nieruchomosci_dzierzawa
1
Dzierzawa_nieruchommosci
1

Dział: Baza Rejestrów Urzędowych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarządzenia Prezydenta
140380
Uchwały Rady Miasta
107504
Obwieszczenia Prezydenta
73270
Obwieszczenia inne
13174
Baza Rejestrów Urzędowych
7256
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2016
1466
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2015
1193
Archiwum Uchwał Rady Miasta
1123
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2015
1049
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2016
1019
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2014
887
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2016
763
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2015
715
Archiwum obwieszczeń innych
666
prawo_miejscowe
2

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o naborze
78476
Nabór pracowników
47620
Wyniki naboru z poprzedniej wersji BIP
5963
Wyniki naboru
1606
Procedury naboru
887
Wyniki
1

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty w 2019 r.
14709
Finanse
6484
Budżet miasta i sprawozdania
5308
Rok 2017
1717
Rok 2018
1373
Interpretacje podatkowe
1304
Rok 2016
1158
Rok 2015
1099
Pomoc publiczna
1002
Rok 2019
795
Opinie Regionalnej Izby Rachunkowej
129
Obligacje komunalne
99

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Powyżej 30 tys. euro
111461
Poniżej 30 tys. euro
110738
Zamówienia publiczne
43067
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
17504
Plan postępowań o udzieleniu zamówień
5923
Konkursy
5700
Archiwalne
4289
Dokończenia przetargów z poprzedniej wersji BIP
1989
Ogólne Postanowienia Umowy (OPU)
127
wyniki_zapytan
2
zapytania
2
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
1

Dział: Jednostki organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechanów
6344
Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych
1867
Spis spółek z udziałem miasta
1424
2016
1160
2015
1037
Ogłoszenia i informacje SJO i spółek
875
2016
823
2015
743
Oświadczenia majątkowe spółek z udziałem miasta
728

Dział: Wybory powszechne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory powszechne
3766
Wybory Samorządowe
2954
Wybory do Sejmu i Senatu
1701
Parlament Europejski
1366
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ciechanów
914
Referendum Ogólnokrajowe
818
Prezydent RP
704
zalacznik
1

Dział: Organizacje pozarządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia konkursów
33272
Dotacje - tryb pozakonkursowy
3581
Wyniki konkursów
2650
Wzory dokumentów
2542
Konsultacje programu współpracy
2190
Programy współpracy
2132
Stypendia dla sportowców
2052
Archiwum ogłoszeń
1139
Sprawozdanie z programów współpracy
1110
Stypendia artystyczne
1094
Ciechanowska Rada Pożytku Publicznego
1010
Nagrody artystyczne i sportowe
997
Archiwum wyników
187
ogloszenia_2016
4
Organizacje pozarządowe
3

Dział: Informacja nieudostępniona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacja nieudostępniona
3130
Udostępnienie informacji publicznej
1011
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności
709
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
676

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna BIP
1965319
Rejestr zmian
1556844
Brak strony
10549
Wyniki wyszukiwania
8579
Poprzednia wersja
6625
Mapa witryny BIP
2688
redakcja_BIP
2183
Statystyka strony
1099
Jak szukać
1086
Jak korzystać z BIP
672

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
1287

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1099