BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
3208
Jak szukać?
3127
Polityka prywatności
1469
Zastrzeżenia prawne
1463
Pomoc
910

Dział: Urząd Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydziały Urzędu
64600
Urząd Miasta Ciechanów
16957
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej
6144
Urząd Stanu Cywilnego
6005
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
5434
Wydzial Podatków i Opłat
4981
Oświadczenia majątkowe
4910
Wydział Spraw Obywatelskich
4790
Regulaminy
4444
Oświadczenia majątkowe Samorządowych Jednostek Organizacyjnych
4374
Struktura Urzędu
3861
Władze Urzędu
3619
Referat ds. zatrudnienia
3259
Wydział Kontaktów Społecznych
3150
Wydział Zamówień Publicznych
3143
Wydział Mieszkaniowy
3046
Wydział Finansowo-Budżetowy
2892
Wydział Organizacyjny
2865
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
2821
Straż Miejska
2534
Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych
2164
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2149
Biuro Rady Miasta
1971
Stanowisko ds. Spółek Komunalnych i Nadzoru Właścicielskiego
1821
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
1696
Elektoniczna Skrzynka Podawcza
1678
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
1548
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
1386
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
1304
Regulamin organizacyjny
1122
Regulamin udzielania zamówień publicznych
867
Wydział Inwestycji
418
Tłumacz dla osób niesłyszących
236
Stan przyjmowanych spraw
221
stanowisko_ds_bhp
191
biuro_rady_miasta
5
wydzial_budzetu
1
biuro_prawne
1
esp
1
wydzial_promocji
1
wydzial_ochrony_srodowiska
1

Dział: Rada Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały Rady Miasta
84636
Interpelacje
29640
Informacja o sesji
14760
Sesje Rady Miasta - kadencja 2018-2023
12969
Skład Rady - kadencja 2018 - 2023
12636
Wnioski
5049
Statut i regulaminy
4616
Interpelacje
4611
Oświadczenia majątkowe
3914
Terminarz posiedzień
3413
Zapytania i wolne wnioski
3212
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2368
Transmisja wideo
2318
Komisja Rewizyjna
2300
Komisje Rady Miasta - kadencja 2018-2023
2213
Komisja Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich
2157
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
2123
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
1973
Archiwum uchwał Rady Miasta 2016
1755
Petycje do Rady Miasta
1732
Roczny harmonogram Rady Miasta
1662
komisja_oswiaty
1640
Roczny harmonogram posiedzeń
1143
Archiwum uchwał Rady Miasta 2015
1132
Archiwum uchwał Rady Miasta 2014
1108
Dyżury radnych
1100
Roczny harmonogram posiedzeń
934
Roczny harmonogram posiedzeń
929
Roczny harmonogram pracy komisji
886
Roczny harmonogram posiedzeń
810
roczny_harmonogram_oswiaty
708
Wnioski i interpelacje Radnych
635
Oświadczenia Rady Miasta
413
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
288
interpelacje_test_intracom
262
Roczny Harmonogram Posiedzeń
136
Rada Miasta Ciechanów
61
test
58
wnioski_test_intracom
30
grzegorz_lemantowicz
15
Tomasz_Mielnicki
13
Pawel_Zochowski
12
marek_korpanty
11
krystyna
11
hvjhfgvj
11
Radek
11
Adrian_Brzozowski
11
maciek
10
mirka
10
SylwiaKowalska
9
martaozdarska
9
stefanbonislawski
9
joannalegowska
7
daria
6
Prawo miejscowe
4
Archiwum_-_Terminarz_2016
2
Transmisja_wideo_-_Sesja_Rady_Miasta
1
sesja_xx
1

Dział: Władze Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Prezydent
11194
Oświadczenia majątkowe
3174
I Zastępca Prezydenta
3021
Sekretarz
2779
Oświadczenia majątkowe
2710
Skarbnik
2541
II Zastępca Prezydenta
2105
Petycje do Prezydenta
1512
Oświadczenia majątkowe
1408
Oświadczenia majatkowe
1334
Rejestr petycji
1324
Oświadczenia majątkowe
864
Sprawozdania
800
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2015
778
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2016
768
Kompetencje i zadania
128
Kompetencje i zadania
127
Kompetencje i zadania
122
Kompetencje i zadania
112
Kompetencje i zadania
101
Obwieszczenia Prezydenta
14
Władze Miasta Ciechanów
5
Archiwum zarządzeń
2
Zarządzenia Prezydenta
2
obwieszczenia_inne
1

Dział: Jak załatwić sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak załatwić sprawę
20204
WSO.K3 - Dowody osobiste
4041
Wydział Podatków i Opłat - Karty informacyjne
3895
Wydział Spraw Obywatelskich - Karty informacyjne
3429
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej - Karty informacyjne
3113
Urząd Stanu Cywilnego - Karty informacyjne
2916
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami - Referat Planowania Przestrzennego - Karty informacyjne
2737
M.K1 - dodatki mieszkaniowe
2516
WPO.K7 - podatek od nieruchomości od osób prawnych - zgłoszenia
2483
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami - Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Karty informacyjne
2354
WSO.K1 - Zameldowanie i wymeldowanie osoby
2282
Wydział Mieszkaniowy - Karty informacyjne
2145
USC.K16 - wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych
2141
WPPGN-PP.K2 - wydanie decyzji o warunkach zabudowy
1885
Wydział Organizacyjny - Karty informacyjne
1739
WIMID.K10 - zgoda zarządcy drogi na usytuowanie obiektu budowlanego w mniejszej odległości od pasa drogowego drogi gminnej niż określona w ustawie
1607
WPPGN-PP.K1 - Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1564
WGOŚ.K36 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1563
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - Karty informacyjne
1472
WIMID.K14 - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dla ulic gminnych
1454
Wydział Kontaktów Społecznych - Karty informacyjne
1448
ZKO.K5 - świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony
1431
WGOŚ.K19 - usunięcie drzew i krzewów przez władającego nieruchomością z wyłączeniem terenów wpisanych do rej. zabytków i nieruchomości gminnych
1373
WPO. K9 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zgłoszenia
1358
Straż Miejska - Karty informacyjne
1350
USC.K5 - zgłoszenie urodzenia dziecka
1334
WSO.K6 - Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru pesel oraz dowodów osobistych
1330
M.K8 - wynajem lokalu socjalnego
1302
G.K15 - bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
1299
WGOŚ.K30 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
1279
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Karty informacyjne
1270
USC.K9 - wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
1262
WPO.K8 - podatek od nieruchomości od osób prawnych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
1256
WPO.K11 - opłata skarbowa - wnioski w sprawie zwrotu
1229
WSO.K7 - Wydawanie zaświadczeń
1225
WPPGN-PP.K7 - wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1224
USC.K22 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej
1195
IMiOS K34 - wyrejestrowanie psa
1186
USC.K1 - zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)
1153
USC.K6 - rejestracja zgonu
1148
WO.K6 - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
1141
WO.K9 - pobór opłat na targowisku, bazarach i giełdach samochodowych oraz wszelkich terenach, na których prowadzony jest handel
1140
WSO.K4 - Rejestr wyborców
1119
WIMID.K20 - odwołanie od zapłaty opłaty dodatkowej za niedopełnienie obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania
1109
WSO.K2 - Zameldowanie lub wymeldowanie cudzoziemca
1094
WO.K10 - zarządzanie, nadzór i obsługa targowiska i bazaru
1092
ZKO.K8 - obrona cywilna
1087
WIMID.K24 - opłata za korzystanie z przystanków, ktorych właścicielem jest Gmina Miejska Ciechanów
1085
USC.K3 - zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)
1082
WO.K14 - wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie i zaprzestanie działalności gospodarczej
1081
USC.K17 - wydanie zaświadczeń o stanie cywilnym
1075
USC.K20 - zmiana nazwiska i imienia (imion)
1072
WO.K2 - licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
1068
WIMID.K9 - umieszczanie reklamy /sezonowego stoiska handlowo-usługowego/ w tym ogródka kawiarnianego w pasach dróg gminnych
1059
WPO.K19 - podatek rolny od osób prawnych - zgłoszenia
1055
WKS.K5 - wykreślenie wpisu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych
1054
ZKO.K6 - wydanie decyzji na przeprowadzenie imprezy masowej
1052
M.K12 - dodatki energetyczne
1049
WPO.K15 - opłata od posiadania psów - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
1047
G.K22 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
1046
ZKO.K2 - uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz za żołnierza samotne
1043
WPPGN-PP.K9 - wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
1041
USC.K23 - nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)
1039
G.K1 - wydzierżawianie działek gruntów stanowiących mienie komunalne na okres do trzech miesięcy, do trzech lat, powyżej trzech lat
1033
WIMID. K1 - oświetlenie uliczne
1020
WPO.K26 - wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego
1012
WIMID.K13 - uzgadnianie tras przebiegu sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnych
1009
USC.K19 - sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym
1003
WPO.K24 - wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych
1002
WPO.K13 - podatki stanowiące dochód gminy a pobierane przez urzędu skarbowe
1000
WSO.K5 - Decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych
997
USC.K8 - uzupełnienie treści akt stanu cywilnego
993
USC.K7 - sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
978
WPO.K22 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych - zgłoszenie
974
M.K7 - wynajem lokalu mieszkalnego
972
G.K19 - ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
969
WPO.K20 - stwierdzenie nadpłaty podatku
966
G K5 - zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
966
WPO.K12 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
963
WGOŚ. K35 - udział w programie usuwania wyrobów zawierających azbest
962
G.K11 - aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie
950
WKS K6 - wpis do rejestru instytucji kultury, dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury, wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury
943
USC.K11 - powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
933
G K10 - nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
932
M.K9 - wyrażenie zgody na podnajem lokalu komunalnego
928
USC.K18 - wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego
927
WPO.K18 - podatek rolny od osób prawnych ulgi, umorzenia, odroczenia raty
926
WGOŚ.K25 - zgłoszenie w sprawie oczyszczenia, udrożnienia rowów melioracyjnych na działkach gminy miejskiej
925
IMiOS K32 - oznakowanie i rejestracja psa
923
WIMID.K7 - prawo dysponowania terenem na cele budowlane
920
WPPGN-PP.K4 - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
915
WIMID.K11- utrzymanie czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Ciechanów – montaż koszy, sprzątanie dróg gminnych
915
G.K8 - zamiana nieruchomości gruntowych
915
WPO.K6 - łączne zobowiązanie pieniężne - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
910
WIMID.K4 - kanalizacja deszczowa - interwencje
907
SM.K1 - podejmowanie interwencji na zgłoszenie o nie stosowaniu się do porządkowych przepisów prawa
906
WIMID.K17 - udzielanie zezwoleń na świadczenie usług związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych
901
WO.K7 - jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
900
WIMID.K16 - zezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego lub indywidualnego z drogi gminnej
896
WIMID.K15- zdroje uliczne
894
WPO.K5 - łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych
894
WGOŚ. K4 - interwencja w sprawie gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych
883
M.K3 - potwierdzenie wstąpienia w najem lokalu po śmierci najemcy lub po zrzeczeniu się prawa najmu
883
G.K12 - zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
883
WPPGN-PP.K6 - sporządzenie lub zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
876
USC.K2 - wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
876
WPO.K4 - podatek leśny od osób prawnych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
876
WPPGN-PP.K5 - sporządzenie nowego lub zmiana obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
871
WIMID.K2 - bezdomne zwierzęta, schronisko dla bezdomnych zwierząt
867
USC.K14 - oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub poczętego
856
M.K4 - wynajem lokalu mieszkalnego w ramach tzw. "rozgęszczenia"
852
WIMID.K3 - zgłoszenia w zakresie bieżącego utrzymania dróg, ulic, mostów, organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych
848
WGOŚ.K18 - uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu gminy
846
ZKO.K4 - zasady i tryb pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin
845
WPO. K1 - podatek leśny od osób fizycznych - zgłoszenie
845
USC.K10 - ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego
841
ZKO K7 - organizacja i przeprowadzenie imprezy artystycznej i rozrywkowej niebędacej imprezą masową
837
WGOŚ.K24 - zgłoszenie w zakresie bieżącego utrzymania zieleni na terenach gminnych
836
G.K6 - rozgraniczanie nieruchomości
835
ZKO.K1 - zasady ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom...
834
USC.K21 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej
831
USC.K4 - zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
831
WPO.K21 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
831
WPO. K14 - przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe
829
USC.K15 - sporządzenie testamentu
829
WPO.K2 - podatek leśny od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
829
WKS.K2 - wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Ciechanów
827
M.K11 - zamiana z urzędu
826
WPO.K10 - odwołania i zażalenia w trybie postępowania podatkowego
825
IMiOS K33 - zarejestrowanie psa, który został oznakowany przed przystąpieniem Gminy Miejskiej Ciechanów do programu rejestracji i identyfikacji
824
WIMID.K5 - nadzór nad sprawowaniem zarządu cmentarzem komunalnym i obiektami cmentarnictwa wojennego - interwencje
823
M.K6 - wskazanie lokalu zamiennego
823
G.K20 - zajęcie gruntów komunalnych pod budowę infrastruktury technicznej
821
PU. K1 - składanie ofert do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
819
G.K16 - ustalenie wysokości odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy
819
USC.K13 - dokonanie zmiany imienia dziecka
815
WPO.K16 - podatek rolny od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
815
G K17 - sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
808
WO.K1 - zezwolenie na regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym
806
WPO.K23 - podatek od środków transportowych od osób prawnych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
804
IMiOS K17 - uzgodnienie wykonania ogrodzenia od strony pasa drogowego dróg gminnych
803
WPO.K25 - wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych
803
WPO.K3 - Podatek leśny od osób prawnych - zgłoszenie
802
WKS.K4 - wydanie karty / duplikatu Karty Dużej Rodziny
799
M.K10 - wzajemna zamiana lokali
799
ZKO.K3 - orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej opieki nad członkiem rodziny
797
G.K3 - rezygnacja z dzierżawy gruntu
796
WGOŚ.K28 - uzyskiwanie wpisu do rejestru działalności regulowanej
791
IMiOS_K27
788
G.K14 - sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
784
G.K7 - umieszczanie reklam na budynkach i gruntach stanowiących mienie komunalne
783
WIMID.K18 - zgłoszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych
783
WGOŚ. K5 - interwencja w sprawie uciążliwości emisji nie wymagającej pozwolenia z instalacji/urządzenia prowadzonej lub użytkowanej przez osobę fiz.
781
WGOŚ.K29 - przedkładanie przez os. fizyczne, niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest
781
M.K2 - wydanie zgody na adaptację pomieszczenia w budynku stanowiacym własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Ciechanów
781
USC.K12 - nadanie dziecku nazwiska
777
WGOŚ. K3 - interwencja w sprawie ochrony przyrody
773
WIMID.K12 - utrzymanie i eksploatacja szaletu miejskiego
773
G.K9 - wykonanie przez Gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
771
WIMID.K6 - opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego dróg gminnych
761
WO.K12 - zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
761
G.K13 - przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
755
G.K21 - zabudowa wspólnej granicy , zbliżenie się do granicy obiektem mieszkalnym lub innym
752
WPPGN-PP.K8 - wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
749
WO.K3 - zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
741
WO.K15 - krótkotrwałe zajęcie nieruchomości podczas imprez plenerowych (od 1 do 7 dni) stanowiących mienie komunalne lub zarządzanych lub administrowa
739
M.K5 - wskazanie lokalu dla osoby szczególnie potrzebnej dla miasta
734
WIMID.K8 - rozstrzyganie sporów o przywrócenie stanu wody na gruncie
724
G.K4 - przedłużenie umowy dzierżawy gruntu
721
WKS.K1 - wydanie decyzji poświadczającej prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dotyczy osób nieposiadających ubezpieczen
717
FB_K17
714
WO.K8 - rezygnacja z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
714
WO.K4 - zaprzestanie wykonywania transportu drogowego taksówką
710
G.K18 - sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy
705
WGOŚ.K38 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew(a) stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
691
WO.K13 - zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego
690
WKS.K3 - wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
681
WO.K11 - poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego
665
WO.K5 - udzielanie informacji o przedsiębiorcach
640
PU. K2 - składanie ofert do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
633
ZKO K9 - zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
598
wykaz_prowadzonych_rejestrow_ewidencji_i_archiwow
420
SM.K2 - należności przysługujące świadkowi wezwanemu przez organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia
312
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska - karty informacyjne
280
Karta informacyjna SO.K9 - Zgromadzenia
215
rejestr_zlobkow_i_klubow_dzieciecych
173
rejestr_instytucji_kultury
172
SM.K3 - Wniosek o udostępnienie nagrań z Podsystemu Monitoringu Wizyjnego - Kamery personalne
92
WIMID K22 - Zarejestrowanie psa
62
WIMID K21 - Oznakowanie i rejestracja psa
54
WIMID.K23 - Wyrejestrowanie psa
34
WPO.K17 - podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie
33
WIMID.K19 - Zgłoszenie w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, instalacji mogących negatywnie o
32

Dział: Informacje Urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Obowiązujące - wykaz
26955
Nieruchomości na sprzedaż
16771
Ogłoszenia i inne informacje
11054
Informacje Urzędu
9569
Dzierżawa/użyczenie/najem nieruchomości
8865
Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych
6702
Ogłoszenia wydziałów
5865
Ogłoszenia dla przedsiębiorców i inwestorów
5785
Programy strategiczne
5312
Raport o Stanie Miasta za 2018 r
4229
Ogłoszenia o zgromadzeniach
3064
Skargi, wnioski
2896
Studium
2884
Ogłoszenia o przetargach
2238
Strategia Rozwoju Miasta
1740
Gospodarka odpadami
1606
Wybór ławników
1368
Projekty MPZP do wglądu
1227
Lokalny Program Rewitalizacji
1203
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta
1199
Audyty i Kontrole
1166
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PŁOCKA”
1164
Program ochrony środowiska Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020 r.
1122
Informacje o środowisku
1089
Strategia Informatyzacji UM
1068
Nieodpłatna pomoc prawna
1036
Sporządzane - Schemat
1007
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
1007
Obowiązujące - Schemat
999
Wewnętrzne
974
Wykaz osób i podmiotów - zwrot podatku akcyzowego
968
Konsultacje społeczne
967
Narodowy spis powszechny
959
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części terenu położonego przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowe
913
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Trakt Rzeczkowska" w Ciechanowie.
886
Zewnętrzne
872
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gazową dla Gminy Miejskiej Ciechanów.
791
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
719
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa na lata 2016 – 2032 r.
710
Usuwanie azbestu
645
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów
633
Podstawy prawne
602
Rejestry
575
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
547
Rejestr Instytucji Kultury
517
Lokalizacja Inwestycji Mieszkaniowej
492
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ulicy św. Franciszka, na działce o nr ewidencyjnym 4744.
236
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ul. Opinogórskiej.
138
Archiwa
91
Ewidencje
75
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ul. Maksymiliana Marii Kolbe
38
Miejscowe Plany i Studium
2
Nieruchomosci_dzierzawa
1
wso
1
Dzierzawa_nieruchommosci
1

Dział: Baza Rejestrów Urzędowych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarządzenia Prezydenta
109184
Uchwały Rady Miasta
84875
Obwieszczenia Prezydenta
54919
Obwieszczenia inne
9212
Baza Rejestrów Urzędowych
6620
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2016
1325
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2015
1074
Archiwum Uchwał Rady Miasta
1017
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2015
946
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2016
928
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2014
799
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2016
689
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2015
642
Archiwum obwieszczeń innych
591
prawo_miejscowe
2

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o naborze
65642
Nabór pracowników
42983
Wyniki naboru z poprzedniej wersji BIP
5558
Wyniki naboru
1523
Procedury naboru
817
Wyniki
1

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty w 2019 r.
13964
Finanse
5874
Budżet miasta i sprawozdania
4785
Rok 2017
1583
Rok 2018
1187
Interpretacje podatkowe
1178
Rok 2016
1046
Rok 2015
1003
Pomoc publiczna
904
Rok 2019
467
Opinie Regionalnej Izby Rachunkowej
97

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Poniżej 30 tys. euro
97026
Powyżej 30 tys. euro
96348
Zamówienia publiczne
39453
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
15770
Plan postępowań o udzieleniu zamówień
4784
Konkursy
4298
Archiwalne
3805
Dokończenia przetargów z poprzedniej wersji BIP
1823
zapytania
2
wyniki_zapytan
2
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
1

Dział: Jednostki organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechanów
5735
Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych
1761
Spis spółek z udziałem miasta
1308
2016
1084
2015
959
2016
746
Ogłoszenia i informacje SJO i spółek
739
2015
676
Oświadczenia majątkowe spółek z udziałem miasta
668

Dział: Wybory powszechne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory powszechne
3116
Wybory Samorządowe
2708
Parlament Europejski
1222
Wybory do Sejmu i Senatu
857
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ciechanów
824
Referendum Ogólnokrajowe
739
Prezydent RP
632
zalacznik
1

Dział: Organizacje pozarządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia konkursów
29813
Dotacje - tryb pozakonkursowy
2809
Wyniki konkursów
2413
Wzory dokumentów
2278
Konsultacje programu współpracy
1956
Programy współpracy
1924
Stypendia dla sportowców
1849
Archiwum ogłoszeń
1042
Stypendia artystyczne
980
Sprawozdanie z programów współpracy
964
Ciechanowska Rada Pożytku Publicznego
916
Nagrody artystyczne i sportowe
870
Archiwum wyników
146
ogloszenia_2016
4
Organizacje pozarządowe
3

Dział: Informacja nieudostępniona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacja nieudostępniona
2872
Udostępnienie informacji publicznej
917
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności
681
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
601

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna BIP
1647450
Rejestr zmian
1221558
Brak strony
9742
Wyniki wyszukiwania
7967
Poprzednia wersja
6385
Mapa witryny BIP
2449
redakcja_BIP
1987
Statystyka strony
991
Jak korzystać z BIP
602
Jak szukać
584

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
1151

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 991