BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
2744
Jak szukać?
2612
Polityka prywatności
1315
Zastrzeżenia prawne
1272
Pomoc
812

Dział: Urząd Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydziały Urzędu
55081
Urząd Miasta Ciechanów
13449
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej
5456
Urząd Stanu Cywilnego
5111
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
4628
Wydzial Podatków i Opłat
4425
Wydział Spraw Obywatelskich
4255
Oświadczenia majątkowe
3754
Regulaminy
3439
Oświadczenia majątkowe Samorządowych Jednostek Organizacyjnych
3402
Struktura Urzędu
3262
Władze Urzędu
3043
Referat ds. zatrudnienia
2799
Wydział ds. Zamówień Publicznych
2787
Wydział Kontaktów Społecznych
2607
Wydział Mieszkaniowy
2605
Wydział Finansowo-Budżetowy
2504
Wydział Organizacyjny
2466
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
2395
Straż Miejska
2301
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1852
Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych
1791
Biuro Rady Miasta
1683
Stanowisko ds. Spółek Komunalnych i Nadzoru Właścicielskiego
1612
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
1481
Elektoniczna Skrzynka Podawcza
1420
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
1338
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
1170
Regulamin organizacyjny
921
Regulamin udzielania zamówień publicznych
727
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
582
stanowisko_ds_bhp
191
Tłumacz dla osób niesłyszących
185
Stan przyjmowanych spraw
173
Wydział ds. Koordynowania Inwestycji Miejskich
105
biuro_rady_miasta
5
wydzial_ochrony_srodowiska
1
biuro_prawne
1
esp
1
wydzial_budzetu
1
wydzial_promocji
1

Dział: Rada Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały Rady Miasta
58074
Interpelacje
16707
Sesje Rady Miasta - kadencja 2018-2023
10202
Informacja o sesji
10061
Skład Rady - kadencja 2018 - 2023
9551
Statut i regulaminy
4050
Interpelacje
3557
Wnioski
3119
Oświadczenia majątkowe
2925
Terminarz posiedzień
2867
Zapytania i wolne wnioski
2417
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
1975
Komisja Rewizyjna
1952
Komisja Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich
1834
Komisje Rady Miasta - kadencja 2018-2023
1811
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
1803
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
1645
komisja_oswiaty
1640
Archiwum uchwał Rady Miasta 2016
1566
Roczny harmonogram Rady Miasta
1382
Petycje do Rady Miasta
1364
Transmisja wideo
1179
Archiwum uchwał Rady Miasta 2015
995
Dyżury radnych
963
Roczny harmonogram posiedzeń
960
Archiwum uchwał Rady Miasta 2014
933
Roczny harmonogram posiedzeń
809
Roczny harmonogram posiedzeń
795
Roczny harmonogram pracy komisji
758
roczny_harmonogram_oswiaty
708
Roczny harmonogram posiedzeń
699
Wnioski i interpelacje Radnych
558
Oświadczenia Rady Miasta
330
interpelacje_test_intracom
262
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
123
Rada Miasta Ciechanów
61
wnioski_test_intracom
30
grzegorz_lemantowicz
15
Tomasz_Mielnicki
13
Pawel_Zochowski
12
test
11
marek_korpanty
11
Roczny Harmonogram Posiedzeń
11
hvjhfgvj
11
Adrian_Brzozowski
11
Radek
11
krystyna
11
maciek
10
mirka
10
stefanbonislawski
9
SylwiaKowalska
9
martaozdarska
9
joannalegowska
7
daria
6
Prawo miejscowe
4
Archiwum_-_Terminarz_2016
2
Transmisja_wideo_-_Sesja_Rady_Miasta
1
sesja_xx
1

Dział: Władze Miasta Ciechanów

Podstrona Odwiedziny Ilość
Prezydent
8997
Oświadczenia majątkowe
2599
I Zastępca Prezydenta
2406
Oświadczenia majątkowe
2202
Sekretarz
2175
Skarbnik
2026
II Zastępca Prezydenta
1945
Petycje do Prezydenta
1297
Oświadczenia majątkowe
1173
Rejestr petycji
1126
Oświadczenia majatkowe
1080
Oświadczenia majątkowe
792
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2015
687
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2016
670
Sprawozdania
666
Kompetencje i zadania
90
Kompetencje i zadania
87
Kompetencje i zadania
80
Kompetencje i zadania
67
Kompetencje i zadania
61
Obwieszczenia Prezydenta
14
Władze Miasta Ciechanów
5
Archiwum zarządzeń
2
Zarządzenia Prezydenta
2
obwieszczenia_inne
1

Dział: Jak załatwić sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak załatwić sprawę
17229
WSO.K3 - Dowody osobiste
3435
Wydział Podatków i Opłat - Karty informacyjne
3317
Wydział Spraw Obywatelskich - Karty informacyjne
2920
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej - Karty informacyjne
2771
Urząd Stanu Cywilnego - Karty informacyjne
2454
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami - Referat Planowania Przestrzennego - Karty informacyjne
2286
WPO.K7 - podatek od nieruchomości od osób prawnych - zgłoszenia
2180
M.K1 - dodatki mieszkaniowe
2095
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami - Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Karty informacyjne
1973
WSO.K1 - Zameldowanie i wymeldowanie osoby
1863
Wydział Mieszkaniowy - Karty informacyjne
1788
USC.K16 - wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych
1635
WPPGN-PP.K2 - wydanie decyzji o warunkach zabudowy
1565
Wydział Organizacyjny - Karty informacyjne
1493
WPPGN-PP.K1 - Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1326
WIMID.K10 - zgoda zarządcy drogi na usytuowanie obiektu budowlanego w mniejszej odległości od pasa drogowego drogi gminnej niż określona w ustawie
1300
WGOŚ.K36 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1280
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - Karty informacyjne
1258
Wydział Kontaktów Społecznych - Karty informacyjne
1234
ZKO.K5 - świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony
1170
Straż Miejska - Karty informacyjne
1165
USC.K5 - zgłoszenie urodzenia dziecka
1147
WPO. K9 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zgłoszenia
1136
WPO.K8 - podatek od nieruchomości od osób prawnych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
1124
WGOŚ.K19 - usunięcie drzew i krzewów przez władającego nieruchomością z wyłączeniem terenów wpisanych do rej. zabytków i nieruchomości gminnych
1108
WIMID.K14 - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dla ulic gminnych
1105
WSO.K6 - Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz dowodów osobistych
1100
USC.K9 - wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
1099
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Karty informacyjne
1086
WGOŚ.K30 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
1079
M.K8 - wynajem lokalu socjalnego
1046
WSO.K7 - Wydawanie zaświadczeń
1027
G.K15 - bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
1027
IMiOS K34 - wyrejestrowanie psa
1018
WPPGN-PP.K7 - wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1014
USC.K1 - zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)
996
USC.K22 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej
980
WPO.K11 - opłata skarbowa - wnioski w sprawie zwrotu
980
WSO.K2 - Zameldowanie lub wymeldowanie cudzoziemca
964
USC.K6 - rejestracja zgonu
962
WO.K10 - zarządzanie, nadzór i obsługa targowiska i bazaru
960
WIMID.K20 - odwołanie od zapłaty opłaty dodatkowej za niedopełnienie obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania
958
WSO.K4 - Rejestr wyborców
943
WO.K6 - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
937
WO.K9 - pobór opłat na targowisku, bazarach i giełdach samochodowych oraz wszelkich terenach, na których prowadzony jest handel
937
ZKO.K8 - obrona cywilna
930
WPO.K19 - podatek rolny od osób prawnych - zgłoszenia
928
ZKO.K6 - wydanie decyzji na przeprowadzenie imprezy masowej
922
USC.K20 - zmiana nazwiska i imienia (imion)
920
USC.K17 - wydanie zaświadczeń o stanie cywilnym
912
WKS.K5 - wykreślenie wpisu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych
908
WPO.K15 - opłata od posiadania psów - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
907
G.K1 - wydzierżawianie działek gruntów stanowiących mienie komunalne na okres do trzech miesięcy, do trzech lat, powyżej trzech lat
904
WO.K2 - licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
903
M.K12 - dodatki energetyczne
900
WO.K14 - wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie i zaprzestanie działalności gospodarczej
899
USC.K3 - zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)
895
ZKO.K2 - uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz za żołnierza samotne
893
WPO.K13 - podatki stanowiące dochód gminy a pobierane przez urzędu skarbowe
893
WIMID.K24 - opłata za korzystanie z przystanków, ktorych właścicielem jest Gmina Miejska Ciechanów
885
WPPGN-PP.K9 - wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
884
WIMID. K1 - oświetlenie uliczne
879
WIMID.K9 - umieszczanie reklamy /sezonowego stoiska handlowo-usługowego/ w tym ogródka kawiarnianego w pasach dróg gminnych
875
USC.K8 - uzupełnienie treści akt stanu cywilnego
874
USC.K23 - nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)
872
WGOŚ. K35 - udział w programie usuwania wyrobów zawierających azbest
870
WPO.K26 - wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego
860
WPO.K22 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych - zgłoszenie
859
WIMID.K13 - uzgadnianie tras przebiegu sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnych
855
WPO.K24 - wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych
855
USC.K19 - sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym
842
WPO.K20 - stwierdzenie nadpłaty podatku
840
USC.K7 - sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
839
G.K19 - ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
839
USC.K11 - powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
827
M.K7 - wynajem lokalu mieszkalnego
825
WKS K6 - wpis do rejestru instytucji kultury, dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury, wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury
819
G K5 - zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
818
G.K11 - aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie
817
WPO.K12 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
817
G.K22 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
811
WSO.K5 - Decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych
810
SM.K1 - podejmowanie interwencji na zgłoszenie o nie stosowaniu się do porządkowych przepisów prawa
806
WPO.K18 - podatek rolny od osób prawnych ulgi, umorzenia, odroczenia raty
806
WGOŚ.K25 - zgłoszenie w sprawie oczyszczenia, udrożnienia rowów melioracyjnych na działkach gminy miejskiej
805
G K10 - nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
805
WIMID.K17 - udzielanie zezwoleń na świadczenie usług związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych
797
G.K8 - zamiana nieruchomości gruntowych
797
WPPGN-PP.K4 - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
793
WIMID.K11- utrzymanie czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Ciechanów – montaż koszy, sprzątanie dróg gminnych
792
USC.K18 - wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego
789
IMiOS K32 - oznakowanie i rejestracja psa
787
WPPGN-PP.K5 - sporządzenie nowego lub zmiana obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
786
WIMID.K7 - prawo dysponowania terenem na cele budowlane
786
WPO.K4 - podatek leśny od osób prawnych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
785
WGOŚ. K4 - interwencja w sprawie gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych
782
WIMID.K4 - kanalizacja deszczowa - interwencje
782
WPO.K6 - łączne zobowiązanie pieniężne - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
776
G.K12 - zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
773
WO.K7 - jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
770
WIMID.K15- zdroje uliczne
769
WPPGN-PP.K6 - sporządzenie lub zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
767
USC.K2 - wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
767
WIMID.K2 - bezdomne zwierzęta, schronisko dla bezdomnych zwierząt
762
WPO.K5 - łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych
762
M.K9 - wyrażenie zgody na podnajem lokalu komunalnego
759
M.K3 - potwierdzenie wstąpienia w najem lokalu po śmierci najemcy lub po zrzeczeniu się prawa najmu
753
WIMID.K16 - zezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego lub indywidualnego z drogi gminnej
747
USC.K15 - sporządzenie testamentu
745
WGOŚ.K18 - uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu gminy
743
G.K6 - rozgraniczanie nieruchomości
742
USC.K14 - oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub poczętego
740
WIMID.K3 - zgłoszenia w zakresie bieżącego utrzymania dróg, ulic, mostów, organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych
740
ZKO.K4 - zasady i tryb pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin
735
USC.K4 - zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
735
WGOŚ.K24 - zgłoszenie w zakresie bieżącego utrzymania zieleni na terenach gminnych
732
WPO. K14 - przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe
730
WPO.K21 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
729
M.K11 - zamiana z urzędu
729
USC.K13 - dokonanie zmiany imienia dziecka
727
G.K20 - zajęcie gruntów komunalnych pod budowę infrastruktury technicznej
726
USC.K10 - ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego
725
M.K4 - wynajem lokalu mieszkalnego w ramach tzw. "rozgęszczenia"
722
G.K16 - ustalenie wysokości odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy
722
IMiOS K33 - zarejestrowanie psa, który został oznakowany przed przystąpieniem Gminy Miejskiej Ciechanów do programu rejestracji i identyfikacji
721
WPO.K2 - podatek leśny od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
720
ZKO.K1 - zasady ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom...
719
WIMID.K5 - nadzór nad sprawowaniem zarządu cmentarzem komunalnym i obiektami cmentarnictwa wojennego - interwencje
719
ZKO K7 - organizacja i przeprowadzenie imprezy artystycznej i rozrywkowej niebędacej imprezą masową
718
WPO.K10 - odwołania i zażalenia w trybie postępowania podatkowego
716
WO.K1 - zezwolenie na regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym
711
WPO.K3 - Podatek leśny od osób prawnych - zgłoszenie
708
IMiOS K27 - zgłoszenie w zakresie zwykłego korzystania ze środow. przez os. fizyczne, instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środow.
706
USC.K21 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej
705
PU. K1 - składanie ofert do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
704
WPO. K1 - podatek leśny od osób fizycznych - zgłoszenie
703
IMiOS K17 - uzgodnienie wykonania ogrodzenia od strony pasa drogowego dróg gminnych
703
WKS.K2 - wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Ciechanów
702
M.K6 - wskazanie lokalu zamiennego
701
G.K3 - rezygnacja z dzierżawy gruntu
699
M.K10 - wzajemna zamiana lokali
697
ZKO.K3 - orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej opieki nad członkiem rodziny
696
WPO.K23 - podatek od środków transportowych od osób prawnych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
693
G.K7 - umieszczanie reklam na budynkach i gruntach stanowiących mienie komunalne
690
WGOŚ.K28 - uzyskiwanie wpisu do rejestru działalności regulowanej
689
WPO.K16 - podatek rolny od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty
689
G.K14 - sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
688
G K17 - sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
688
WIMID.K18 - zgłoszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych
684
WGOŚ. K5 - interwencja w sprawie uciążliwości emisji nie wymagającej pozwolenia z instalacji/urządzenia prowadzonej lub użytkowanej przez osobę fiz.
683
M.K2 - wydanie zgody na adaptację pomieszczenia w budynku stanowiacym własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Ciechanów
683
WGOŚ. K3 - interwencja w sprawie ochrony przyrody
682
WGOŚ.K29 - przedkładanie przez os. fizyczne, niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest
682
G.K21 - zabudowa wspólnej granicy , zbliżenie się do granicy obiektem mieszkalnym lub innym
676
WKS.K4 - wydanie karty / duplikatu Karty Dużej Rodziny
671
WO.K12 - zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
670
WPO.K25 - wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych
667
USC.K12 - nadanie dziecku nazwiska
666
G.K9 - wykonanie przez Gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
662
WIMID.K12 - utrzymanie i eksploatacja szaletu miejskiego
657
WIMID.K6 - opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego dróg gminnych
651
WPPGN-PP.K8 - wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
650
WPO.K17 - podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie
647
WKS.K1 - wydanie decyzji poświadczającej prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dotyczy osób nieposiadających ubezpieczen
646
G.K13 - przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
646
WO.K3 - zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
640
WO.K15 - krótkotrwałe zajęcie nieruchomości podczas imprez plenerowych (od 1 do 7 dni) stanowiących mienie komunalne lub zarządzanych lub administrowa
634
M.K5 - wskazanie lokalu dla osoby szczególnie potrzebnej dla miasta
634
WO.K4 - zaprzestanie wykonywania transportu drogowego taksówką
629
G.K4 - przedłużenie umowy dzierżawy gruntu
625
WIMID.K8 - rozstrzyganie sporów o przywrócenie stanu wody na gruncie
625
WO.K8 - rezygnacja z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
622
G.K18 - sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy
606
WKS.K3 - wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
587
WO.K13 - zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego
586
WO.K11 - poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego
564
WO.K5 - udzielanie informacji o przedsiębiorcach
564
WGOŚ.K38 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew(a) stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
555
PU. K2 - składanie ofert do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
547
ZKO K9 - zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
479
wykaz_prowadzonych_rejestrow_ewidencji_i_archiwow
420
SM.K2 - należności przysługujące świadkowi wezwanemu przez organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia
214
rejestr_zlobkow_i_klubow_dzieciecych
173
rejestr_instytucji_kultury
172
Karta informacyjna SO.K9 - Zgromadzenia
165
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska - karty informacyjne
5

Dział: Informacje Urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Obowiązujące - wykaz
23058
Nieruchomości na sprzedaż
11224
Ogłoszenia i inne informacje
9269
Informacje Urzędu
7522
Dzierżawa/użyczenie nieruchomości
5445
Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych
5254
Programy strategiczne
4484
Ogłoszenia wydziałów
4387
Ogłoszenia dla przedsiębiorców i inwestorów
3553
Skargi, wnioski
2488
Studium
2357
Ogłoszenia o przetargach
1913
Ogłoszenia o zgromadzeniach
1776
Strategia Rozwoju Miasta
1431
Gospodarka odpadami
1368
Projekty MPZP do wglądu
1042
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PŁOCKA”
1021
Lokalny Program Rewitalizacji
1013
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta
997
Audyty i Kontrole
974
Program ochrony środowiska Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020 r.
964
Informacje o środowisku
937
Wybór ławników
937
Strategia Informatyzacji UM
898
Nieodpłatna pomoc prawna
890
Sporządzane - Schemat
856
Obowiązujące - Schemat
843
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
840
Wewnętrzne
822
Narodowy spis powszechny
811
Konsultacje społeczne
796
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części terenu położonego przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowe
789
Wykaz osób i podmiotów - zwrot podatku akcyzowego
788
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Trakt Rzeczkowska" w Ciechanowie.
768
Zewnętrzne
733
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gazową dla Gminy Miejskiej Ciechanów.
676
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa na lata 2016 – 2032 r.
610
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
592
Usuwanie azbestu
574
Podstawy prawne
511
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów
487
Rejestry
456
Rejestr Instytucji Kultury
426
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
410
Lokalizacja Inwestycji Mieszkaniowej
200
Ewidencje
62
Archiwa
37
Miejscowe Plany i Studium
2
Dzierzawa_nieruchommosci
1
wso
1
Nieruchomosci_dzierzawa
1

Dział: Baza Rejestrów Urzędowych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarządzenia Prezydenta
73747
Uchwały Rady Miasta
59462
Obwieszczenia Prezydenta
34932
Obwieszczenia inne
5980
Baza Rejestrów Urzędowych
5481
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2016
1159
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2015
938
Archiwum Uchwał Rady Miasta
902
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2015
810
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2016
802
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2014
702
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2016
600
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2015
551
Archiwum obwieszczeń innych
506
prawo_miejscowe
2

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o naborze
47281
Nabór pracowników
34422
Wyniki naboru z poprzedniej wersji BIP
4439
Wyniki naboru
1426
Procedury naboru
741
Wyniki
1

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty w 2019 r.
12716
Finanse
4843
Budżet miasta i sprawozdania
4030
Rok 2017
1374
Interpretacje podatkowe
999
Rok 2016
911
Rok 2018
884
Rok 2015
882
Pomoc publiczna
771
Rok 2019
114
Opinie Regionalnej Izby Rachunkowej
60

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Powyżej 30 tys. euro
75998
Poniżej 30 tys. euro
74302
Zamówienia publiczne
32622
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
12780
Archiwalne
3175
Plan postępowań o udzieleniu zamówień
2857
Konkursy
2093
Dokończenia przetargów z poprzedniej wersji BIP
1607
zapytania
2
wyniki_zapytan
2
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
1

Dział: Jednostki organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechanów
4756
Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych
1605
Spis spółek z udziałem miasta
1119
2016
994
2015
868
2016
660
2015
598
Oświadczenia majątkowe spółek z udziałem miasta
595
Ogłoszenia i informacje SJO i spółek
585

Dział: Wybory powszechne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory powszechne
2476
Wybory Samorządowe
2355
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ciechanów
721
Wybory do Sejmu i Senatu
719
Referendum Ogólnokrajowe
635
Parlament Europejski
608
Prezydent RP
547
zalacznik
1

Dział: Organizacje pozarządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia konkursów
23879
Wzory dokumentów
1958
Dotacje - tryb pozakonkursowy
1890
Wyniki konkursów
1837
Konsultacje programu współpracy
1642
Programy współpracy
1629
Stypendia dla sportowców
1536
Archiwum ogłoszeń
926
Stypendia artystyczne
824
Sprawozdanie z programów współpracy
792
Nagrody artystyczne i sportowe
725
Ciechanowska Rada Pożytku Publicznego
709
Archiwum wyników
105
ogloszenia_2016
4
Organizacje pozarządowe
3

Dział: Informacja nieudostępniona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacja nieudostępniona
2398
Udostępnienie informacji publicznej
786
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności
604
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
499

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna BIP
914133
Rejestr zmian
842034
Brak strony
9121
Wyniki wyszukiwania
6257
Poprzednia wersja
5739
Mapa witryny BIP
2074
redakcja_BIP
1726
Statystyka strony
796
Jak korzystać z BIP
531
Jak szukać
482

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
995

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 796