BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - BIP Gminy Miejskiej Ciechanów.
Ostatnia zmiana: 2020-07-07 14:27:04
Redaktor: 1
Opis: Zmiana strony HTML
Data Redaktor Element Opis
2016-07-29 08:38:45 Żochowski Paweł Uchwała Nr 113/XII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2016-07-29 08:38:31 Żochowski Paweł Uchwała Nr 112/XII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2015 w sprawie: nabycia nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Ciechanów. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2016-07-29 08:38:13 Żochowski Paweł Uchwała Nr 111/XII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2015 w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. na lata 2016 – 2018. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2016-07-29 08:37:55 Żochowski Paweł Uchwała Nr 110/XII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2016-07-29 08:16:46 Żochowski Paweł Uchwała Nr 128/XIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2015 w sprawie: ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ust.4 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2016-07-29 08:16:33 Żochowski Paweł Uchwała Nr 127/XIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów położonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2016-07-29 08:16:20 Żochowski Paweł Uchwała Nr 126/XIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2015 w sprawie: zmiany uchwały nr 32/V/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „BLOKI I” w Ciechanowie. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2016-07-29 08:16:01 Żochowski Paweł Uchwała Nr 125/XIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2015 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2016-07-29 08:15:46 Żochowski Paweł Uchwała Nr 124/XIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2015 w sprawie: wyboru ławników. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2016-07-29 08:15:33 Żochowski Paweł Uchwała Nr 123/XIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2015 w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Ciechanów. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
Drukuj Liczba odwiedzin: 2221161