BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - BIP Gminy Miejskiej Ciechanów.
Ostatnia zmiana: 2020-06-04 15:13:32
Redaktor: 1
Opis: Aktualizacja zamówienia
Data Redaktor Element Opis
2016-07-29 10:03:49 Żochowski Paweł Uchwała Nr 106/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie:zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2016-07-29 10:03:31 Żochowski Paweł Uchwała Nr 105/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2016-07-29 10:03:05 Żochowski Paweł Uchwała Nr 104/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 57/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2016-07-29 10:02:51 Żochowski Paweł Uchwała Nr 103/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie: przyjęcia Ciechanowskiego Programu Oddłużeniowego. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2016-07-29 10:02:38 Żochowski Paweł Uchwała Nr 102/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie: zmiany uchwały Nr 85/X/2001 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2001 roku, w sprawie zasad wynajmowania i pięcioletniego programu gospodarowania lokalami, wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego z 2001r. Nr 267, poz. 6651 z późn. zm.). Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2016-07-29 10:02:23 Żochowski Paweł Nieruchomości na sprzedaż Zmiana strony HTML
zobacz rejestr zmian strony
2016-07-29 10:01:32 Żochowski Paweł Uchwała Nr 101/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „TRAKT RZECZKOWSKA” w Ciechanowie. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2016-07-29 10:01:16 Żochowski Paweł Uchwała Nr 100/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2016-07-29 10:00:59 Żochowski Paweł Uchwała Nr 99/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie: wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ciechanowie. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2016-07-29 10:00:55 Żochowski Paweł Wykaz gruntów komunalnych przeznaczonych do dzierżawy Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
Drukuj Liczba odwiedzin: 2108692