BIP

M.K8 - wynajem lokalu socjalnego

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

M.K8

Numer

Wynajem lokalu socjalnego

8

Edycja

2019-01-24

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa  z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

 • Uchwała Nr 85/X/2001 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie zasad wynajmowania i pięcioletniego programu gospodarowania lokalami, wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2001roku, Nr 267, poz. 6651 ze zm.).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Mieszkaniowy Urzędu Miasta Ciechanów
Pl. Jana Pawła II 6, pokój nr 24
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. (23) 674 92 32
e-mail:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wniosek o wynajem lokalu socjalnego – M. K5-F1
 • Oświadczenie składane przez wnioskodawcę pod odpowiedzialnością karną o przysługującym mu tytule prawnym lub o braku takiego tytułu do lokalu mieszkalnego, czy też nieruchomości stałej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym – M.K3-F1. Dla skuteczności złożonego oświadczenia konieczne jest złożenie w obecności pracownika urzędu.
 • Załączniki:
  • wyrok sądowy o eksmisji lub
  • ostateczna decyzja administracyjna nakazująca opróżnienie lokalu

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Bez opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Wnioski realizowane są według kolejności ich składania.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Uprawnienie do lokalu socjalnego przysługuje osobie:
  • posiadającej prawomocny wyrok sądu o eksmisji:
   - z prawem do lokalu socjalnego lub
   - bez prawa do lokalu socjalnego, a wyrok został orzeczony przed dniem wejścia w życie ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego i nie został wykonany; jednakże wnioskodawca musi udokumentować, że zalicza się do jednej z grup osób, o których mowa w art. 14 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  • posiadającej ostateczną decyzję administracyjną, nakazującą opróżnienie lokalu, wydaną przed dniem wejścia w życie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, a która nie została wykonana; jednakże wnioskodawca musi udokumentować, że zalicza się do jednej z grup osób, o których mowa w art. 14 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  • której umowa najmu lokalu socjalnego wygasła, a osoba ta spełnia kryteria dochodowe i nie została jej przedłożona propozycja najmu innego lokalu, tj. w przypadku:
 • osoby samotnej dochód miesięczny gospodarstwa domowego - max. 150% najniższej emerytury,
 • rodziny wieloosobowej dochód miesięczny gospodarstwa domowego max. 100% najniższej emerytury,
  • będącej lokatorem lub właścicielem lokalu, zmuszonej do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z powodu konieczności opróżnienia zajmowanego lokalu na skutek zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, wobec udokumentowanego braku możliwości zapewnienia sobie we własnym zakresie, mieszkania.
 • Umowa najmu lokalu socjalnego może być zawarta na okres nie przekraczający 12 miesięcy.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale prowadzącym sprawę.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Złożyć wniosek wraz z wymaganym kompletem dokumentów.
 • Przed przystąpieniem do wypełniania druku Wniosku o wynajem lokalu – M.K5-F1 , niezbędne jest zapoznanie się z jego treścią i zawartymi wyjaśnieniami.
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Druk wniosku o wynajem lokalu komunalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
2019-02-20 11:20
Klaudia Kozłowska
373.7KB
pdf Oświadczenie, składane przez wnioskodawcę pod odpowiedzialnością karną o przysługującym mu tytule prawnym lub o braku takiego tytułu do lokalu mieszkalnego, czy też nieruchomości stałej, zabudowanej budynkiem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
2018-08-30 11:55
Tomasz Mielnicki
60.4KB

Redakcja strony: M.K8 - wynajem lokalu socjalnegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1297