BIP

M.K5 - wskazanie lokalu dla osoby szczególnie potrzebnej dla miasta

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

M.K5

Numer

Wskazanie lokalu dla osoby szczególnie potrzebnej dla miasta

9

Edycja

2019-09-10

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa  z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego  (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 611 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 145).

 • Uchwała Nr 85/X/2001 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie zasad wynajmowania i pięcioletniego programu gospodarowania lokalami, wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2001roku, Nr 267, poz. 6651 ze zm.).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Mieszkaniowy Urzędu Miasta Ciechanów
Pl. Jana Pawła II 6, pokój nr 24
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. (23) 674 92 32
e-mail:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Pismo od pracodawcy osoby, która ubiega się o zawarcie umowy w wyżej wymienionym trybie, z wyeksponowaniem konieczności zatrudnienia w Ciechanowie i kwalifikacji danej osoby.
 • Wniosek o najem lokalu – M.K5-F1
 • Oświadczenie, składane przez wnioskodawcę pod odpowiedzialnością karną o przysługującym mu tytule prawnym lub o braku takiego tytułu do lokalu mieszkalnego, czy też nieruchomości stałej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym – M.K3-F1 Dla skuteczności złożonego oświadczenia konieczne jest złożenie w obecności pracownika Urzędu.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Nie pobiera się.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do 30 dni. Realizacja następuje w miarę możliwości Gminy Miejskiej Ciechanów oraz zaistniałych potrzeb.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • O najęciu lokalu decyzję podejmuje Prezydent Miasta, po wcześniejszym zaopiniowaniu sprawy przez właściwą Komisję Rady Miasta.
 • Umowę najmu zawiera się na czas zatrudnienia w Ciechanowie.
 • W przypadku braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale prowadzącym sprawę.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Złożyć wymagane pismo od pracodawcy wraz z wymaganym kompletem dokumentów.
 • Przed przystąpieniem do wypełniania druku Wniosku o najem lokalu – M.K5-F1, niezbędne jest zapoznanie się z jego treścią i zawartymi wyjaśnieniami.
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Druk wniosku o najem lokalu komunalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 600
2019-11-08 09:46
Morawski Maciej
269.22KB
pdf Oświadczenie, składane przez wnioskodawcę pod odpowiedzialnością karną o przysługującym mu tytule prawnym lub o braku takiego tytułu do lokalu mieszkalnego, czy też nieruchomości stałej, zabudowanej budynkiem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 441
2019-09-20 12:40
Morawski Maciej
58.94KB

Redakcja strony: M.K5 - wskazanie lokalu dla osoby szczególnie potrzebnej dla miastaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1094