BIP

M.K10 - wzajemna zamiana lokali

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

M.K10

Numer

Wzajemna zamiana lokali

10

Edycja

2019-09-10

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa  z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego  (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 611 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).

 • Uchwała Nr 85/X/2001 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie zasad wynajmowania i pięcioletniego programu gospodarowania lokalami, wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2001roku, Nr 267, poz. 6651 ze zm.).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Mieszkaniowy Urzędu Miasta Ciechanów
Pl. Jana Pawła II 6, pokój nr 24
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. (23) 674 92 32
e-mail:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wniosek o najem lokalu komunalnego celem dokonania dobrowolnej zamiany lokalu – M.K5-F1
 • Oświadczenie, składane przez wnioskodawcę pod odpowiedzialnością karną o przysługującym mu tytule prawnym lub o braku takiego tytułu do lokalu mieszkalnego,czy też nieruchomości stałej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym M.K3-F1. Dla skuteczności złożonego oświadczenia konieczne jest złożenie w obecności pracownika Urzędu.
 • Załączniki:
  • posiadany tytuł prawny do zajmowania lokalu:
   • decyzja lub
   • umowa najmu lub
   • wypis z Ksiąg Wieczystych
  • wstępna zgoda uprawnionego (właściciela) do dysponowania lokalem na najem
  • zaświadczenie zarządcy (właściciela) domu o realizacji opłat czynszowych

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Bez opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do 30 dni.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Złożenie w Wydziale Mieszkaniowym, wniosków wraz z kompletami dokumentów, o najem lokali celem dokonania dobrowolnej ich zamiany, wymaga osobistego i jednoczesnego złożenia, także dobrowolnych oświadczeń woli zainteresowanych stron (osób posiadających tytuły prawne do zajmowanych lokali) w tym zakresie.
 • W przypadku braku kompletu dokumentów, wnioskodawcy zostaną wezwani do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale, prowadzącym sprawę.
 • Rozpatrzenie wniosków możliwe jest po złożeniu przez zainteresowane strony, kompletów wymaganych dokumentów.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Wniosek o zamianę lokalu oraz wymagany komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub poprzez upoważnioną do takich działań, osobę i jednocześnie wraz z drugim wnioskodawcą, który jest zainteresowany w dokonaniu przedmiotowej zamiany lokali.
 • Przed przystąpieniem do wypełniania druku Wniosku o najem lokalu M.K5-F1, niezbędne jest zapoznanie się z jego treścią i zawartymi wyjaśnieniami.
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Druk wniosku o najem lokalu komunalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 600
2019-11-08 09:46
Morawski Maciej
269.22KB
pdf Oświadczenie, składane przez wnioskodawcę pod odpowiedzialnością karną o przysługującym mu tytule prawnym lub o braku takiego tytułu do lokalu mieszkalnego, czy też nieruchomości stałej, zabudowanej budynkiem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 441
2019-09-20 12:40
Morawski Maciej
58.94KB

Redakcja strony: M.K10 - wzajemna zamiana lokaliRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1152