BIP

WO.K24 - wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie i zaprzestanie działalności gospodarczej

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WO.K24

Numer

Wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie i zaprzestanie działalności gospodarczej

8

Edycja

2016-11-02

Data edycji

I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.23)

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Organizacyjny - Referat Obsługi Przedsiębiorców, pokój nr 115                                                  
Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30
tel. (23) 674 92 35, (23) 674 92 06
e-mail:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

  • Wypełniony „Wniosek o wpis  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)” – ROP.K24-F1 , zgodnie z instrukcją  w załączeniu – ROP.K24-F2
  • Do wglądu dowód osobisty osoby ubiegającej się o wpis do ewidencji; osoby zagraniczne przedkładają dokument tożsamości, paszport lub dokument potwierdzający ich status w Polsce.
  • Osoba składająca wniosek o wpis powinna znać swoje numery NIP, REGON o ile je posiada i numery rachunku bankowego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz osobistego rachunku bankowego o ile takie posiada.
  • O ile wniosek o wpis jest składany przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa. Pełnomocnicy zgłoszeniu przez przedsiębiorcę do ceidg są zwolnieni z przedkładania pełnomocnictwa.
  • O ile wniosek składany jest drogą pocztową w formie papierowej, podpis przedsiębiorcy musi być potwierdzony przez notariusza.
  • Wniosek może być złożony także w formie elektronicznej za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl. O ile wniosek składany jest drogą elektroniczną, wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym epuap.  UWAGA! Przygotowanie wniosku online w trybie anonimowym wymaga wizyty w Urzędzie w ciągu 7 dni od daty sporządzenia wniosku celem weryfikacji tożsamości i przesłania wniosku do ceidg. W każdym przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzedzie.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Wszelkie czynności związane z wpisem do ceidg sa bezpłatne

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Najpóźniej następnego dnia po złożeniu wniosku

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć wniosek w formie papierowej lub elektronicznej.

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf K24-F2 instrukcja wypełaniania wniosku do ceidg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
2017-01-03 09:28
Tomasz Mielnicki
117.75KB
pdf K24-F1 wniosek o wpis do ceidg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
2017-01-03 09:28
Tomasz Mielnicki
315.49KB

Redakcja strony: WO.K24 - wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie i zaprzestanie działalności gospodarczejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 808