BIP

WO.K16 - zarządzanie, nadzór i obsługa targowiska i bazaru

Urząd Miasta
Ciechanów
KARTA INFORMACYJNA

WO.K16

Numer

Zarządzanie, nadzór i obsługa targowiska i bazaru

15

Edycja

2016-11-02

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016, poz.380 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U z 2016, poz.716 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2016,poz. 573 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23
 • Zarządzenie Nr 90/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 10 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do handlu na terenie miasta Ciechanowa
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. ( M.P. z 2016, poz. 779
 • Uchwała Nr 159/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 9962)
 • Uchwała Nr 170/XIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opłaty za korzystanie z mienia komunalnego na Targowisku Miejskim w Ciechanowie przy ul. Płońskiej 28 i na bazarze osiedlowym "BLOKI" w Ciechanowie przy ul. Henryka Sienkiewicza 77
 • Uchwała Nr 35/V/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 170/XIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opłaty za korzystanie z mienia komunalnego na Targowisku Miejskim w Ciechanowie przy ul. Płońskiej 28 i na Bazarze Osiedlowym „BLOKI” w Ciechanowie ul. Henryka Sienkiewicza 77
 • Zarządzenie Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów
 • Zarządzenie Nr 200/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 7 grudnia 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów
 • Zarządzenie Nr 77/2016 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 4 kwietnia 2016 r. o zmianie zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność  Gminy Miejskiej Ciechanów
 • Uchwała Nr 151/XI/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawieranie umów dzierżawy gruntu, na którym zlokalizowany jest Bazar Osiedlowy „BLOKI” w Ciechanowie przy ul. Henryka Sienkiewicza 77
 • Uchwała Nr 46/VI/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
 • Uchwała Nr 98/X/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na czas nieokreślony po umowie zawartej na okres 3 lat – dotyczy gruntu pod segmentem pawilonu handlowego na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Płońskiej 28
 • Uchwała Nr 110/XII/2015 Rady Miejskiej Ciechanów z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat – dotyczy segmentu pawilonu handlowego wraz z gruntem na terenie targowiska Miejskiego przy ul. Płońskiej 28
 • Uchwała Nr 147/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej zgody z dotychczasowym dzierżawcą na czas nieokreślony – dotyczy 8 segmentów pawilonu handlowego wraz z gruntem po 15 m2 każdy na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Płońskiej 28
 • Uchwała Nr 170/XV/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. Rady Miasta Ciechanów w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat – dotyczy segmentu pawilonu handlowego wraz z gruntem na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Płońskiej 28
 • Uchwała Nr 220/XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (grunt pod kioskiem)
 • Zarządzenie Nr 125/2016 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów
 • Zarządzenie Nr 77/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości przekraczającej 30000 euro w Urzędzie Miasta Ciechanów oraz Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30000 euro w Urzędzie Miasta Ciechanów

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Organizacyjny - Referat Obsługi Przedsiębiorców, pokój nr 115                                                  
Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30
tel. (23) 674 92 27, 674 92 06
e-mail:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Dotyczy terenu Bazaru Osiedlowego „BLOKI” przy ul. Sienkiewicza 77

 • Wniosek dotychczasowego dzierżawcy o zawarcie umowy dzierżawy na grunt zajmowany pod pawilonem handlowym – ROP.K16-F1
 • Do wglądu dowód osobisty osoby ubiegającej się o zawarcie umowy.
 • Dokument potwierdzający własność pawilonu handlowego wraz z określeniem ogólnej powierzchni zajmowanego terenu.
 • Dzierżawa gruntów przez dotychczasowych dzierżawców za zgodą Rady Miasta Ciechanów po wywieszeniu wykazu na okres 21 dni.
 • Dzierżawa obiektów należących do Gminy Miejskiej Ciechanów wraz z gruntem -wyłącznie po przeprowadzeniu przetargu i podanego do publicznej wiadomości  na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Po ogłoszeniu przetargu i umieszczeniu wykazu na wolne lokale wraz z gruntem należy złożyć ofertę z uwzględnieniem wymagań określonych w ogłoszeniu.

Dotyczy targowiska przy ul. Płońskiej 28

 • Po ogłoszeniu przetargu i wywieszeniu wykazu o możliwości dzierżawy lokalu wraz z gruntem na okres 21 dni należy złożyć ofertę wg wymogów ogłoszenia.

 • Po rozstrzygnięciu przetargu na podstawie złożonych ofert i wyłonieniu dzierżawcy lokalu następuje zawarcie umowy na dzierżawę lokalu wraz z gruntem.

 • Dzierżawa obiektów wraz z gruntem przez dotychczasowych dzierżawców następuje po wywieszeniu na okres 21 dni wykazu o możliwości dzierżawy za zgodą Rady Miasta Ciechanów – w załączeniu – ROP.K16-F2

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłaty nie pobiera się.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia przetargu (Targowisko Miejskie przy ul. Płońskiej; Bazar Osiedlowy "BLOKI" przy ul. Henryka Sienkiewicza 77) lub 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy dzierżawy terenu (bazar przy ul. Henryka Sienkiewicza 77).

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Tryb odwoławczy według przepisów Kodeksu Cywilnego – dotyczy bazaru i targowiska. Odbiór umowy dzierżawy na grunt lub obiekt handlowy następuje osobiście przez wnioskodawcę w ustalonym terminie po jej podpisaniu.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć ofertę na wolny lokal.
Złożyć wniosek o zawarcie umowy dzierżawy terenu.

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf K16-F2 wniosek oprzedłużenie umowy dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
2017-01-03 09:24
Tomasz Mielnicki
176.75KB
pdf K16-F1 wniosek o zawarcie umowy dzierżawy na grunt bazar BLOKI
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
2017-01-03 09:24
Tomasz Mielnicki
179.77KB

Redakcja strony: WO.K16 - zarządzanie, nadzór i obsługa targowiska i bazaruRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 912