BIP

WO.K1 - zezwolenie na regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WO.K1

Numer

Zezwolenie na regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym

11

Edycja

2016-11-02

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.  U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U z 2013 r., poz. 916).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Organizacyjny - Referat Obsługi Przedsiębiorców, pokój nr 115                                                  
Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30
tel. (23) 674 92 53, 674 92 06
e-mail:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • „Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym” – ROP.K1-F1
 • Załączniki:

  • Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia posiadanej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
  • Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
  • Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
  • Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
  • Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach
  • Cennik
  • Wykaz pojazdów z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy

IV. Ile muszę za to zapłacić?

 • Opłata w wysokości zależnej od okresu ważności zezwolenia – wnoszona przed odbiorem dokumentu:
  • do 1 roku – 100 zł
  • do 2 lat – 150 zł
  • do 3 lat – 200 zł
  • do 4 lat – 250 zł
  • do 5 lat – 300 zł
 • Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia w wysokości 1% opłaty uiszczonej za wydanie zezwolenia

Opłaty za wydanie zezwolenia dokonuje się w kasie Urzędu Miasta lub na konto nr 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001 - Bank BGŻ BNP PARIBAS Oddział w Ciechanowie.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do 2 miesięcy.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Przed wydaniem nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na linie komunikacyjne o długości do 100 km, w szczególności w zakresie zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania, zmiany godzin odjazdów z poszczególnych przystanków organ wydający zezwolenie przeprowadza analizę sytuacji rynkowej. Organ przeprowadzający analizę zasięga opinii w sprawie proponowanych zmian w zakresie udzielanych lub zmienianych zezwoleń od rzecznika praw konsumentów. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów (odwołanie składa się na Biuro Podawcze ul. Wodna 1) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć wniosek wraz z załącznikami wymienionymi w pkt III Po rozpatrzeniu wniosku i wpłaceniu opłaty administracyjnej zostanie wydane zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf K01-F1_Wniosek o zezwolenie na regularne przewozy osób
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
2017-01-03 09:09
Tomasz Mielnicki
191.35KB

Redakcja strony: WO.K1 - zezwolenie na regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowymRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 650