BIP

WO.K1 - zezwolenie na regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WO.K1

Numer

Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

12

Edycja

2019-01-22

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.  U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U z 2013 r., poz. 916).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Organizacyjny - Referat Obsługi Przedsiębiorców, pokój nr 115                                                  
Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30
tel. (23) 674 92 53, 674 92 06
e-mail:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • „Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym” – ROP.K1-F1
 • Załączniki:

  • kserokopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
  • informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu 

  • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,

  • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną  i przystankami,

  • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków zlokalizowanych przy drogach publicznych z ich właścicielami lub zarządzającymi

IV. Ile muszę za to zapłacić?

 • Opłata w wysokości zależnej od okresu ważności zezwolenia – wnoszona przed odbiorem dokumentu:
  • do 1 roku – 50,00 zł
  • do 2 lat –    75,00 zł
  • do 3 lat –  100,00 zł
  • do 4 lat –  125,00 zł
  • do 5 lat –  150,00 zł
 • Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia w wysokości 1% opłaty uiszczonej za wydanie zezwolenia

Opłaty za wydanie zezwolenia dokonuje się w kasie Urzędu Miasta lub na konto nr 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001 - Bank BGŻ BNP PARIBAS Oddział w Ciechanowie.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do 1 miesięcy.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów (odwołanie składa się na Biuro Podawcze ul. Wodna 1) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć wniosek wraz z załącznikami wymienionymi w pkt III Po rozpatrzeniu wniosku i wpłaceniu opłaty administracyjnej zostanie wydane zezwolenie na wykonywanie regularnychspecjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf K01-F1_Wniosek o zezwolenie na regularne specjalne przewozy osób
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
2019-02-13 12:37
Małgorzata Bogusz
199.59KB

Redakcja strony: WO.K1 - zezwolenie na regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowymRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1122