BIP

ZKO.K1 - zasady ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom...

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

ZKO.K1

Numer

Zasady ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

7

Edycja

2017-09-07

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej . (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1430),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1520).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego( tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, I piętro, pokój nr 122, stanowisko do spraw zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych,
telefon (23) 674 92 93, godziny przyjęć: 8.00-16.00.

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego – wzór wniosku – ZKO. K1-F1
 • załączniki (odpowiednio do sytuacji sprawy)
  • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych – wydane przez dowódcę jednostki wojskowej,
  • zaświadczenie, w którym podaje się kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu wydane przez:
   - naczelnika urzędu skarbowego – w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą;|
   - pracodawcę – w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby;
  • oświadczenie o utrzymywaniu się wyłącznie z działalności rolnej – dotyczy osób utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Zwolnione z opłaty skarbowej.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni od otrzymania wniosku.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywających się w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawcę wzywa się do ich uzupełnienia i przesłania pocztą lub złożenia w Urzędzie Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, Biuro Obsługi Interesanta – Biuro Podawcze.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć wniosek w Urzędzie Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, Biuro Obsługi Interesanta – Biuro Podawcze.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
docx Świadczenie rekompensujące – wzór wniosku – ZKO. K1-F1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 645
2017-09-13 13:32
Natalia Milewska
17.09KB

Redakcja strony: ZKO.K1 - zasady ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom...Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 667