BIP

WPO.K2 - podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WPO.K2

Numer

Podatek rolny od osób fizycznych. Zgłoszenie powstania obowiązku podatkowego lub zgłoszenie zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania w ciągu roku.

1

Edycja

25.06.2020r.

Data edycji

I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 333 ze zm.);
  • Ustawa z dnia  29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa  (t. j. Dz. U. z  2019 r. poz. 900 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1105).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Podatków i Opłat, pokój nr 11
Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
tel. (23) 672 32 41 do 44 wew. 225, 226, 228 lub (23) 674 92 25, 674 92 26, 674 92 28
e-mail:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

  • Wypełniony formularz  IR-1 Informacja o gruntach wraz z załącznikiem ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3 w załączeniu,
  • Akt notarialny lub umowa kupna – sprzedaży lub umowa dzierżawy.

W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał przed dniem 01.07.2019 roku należy złożyć informację na formularzu zgodnym z Uchwałą nr 306/XXIV/2016 z dnia 27 października 2016 roku

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Nie pobiera się opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

W terminie 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

  1. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatnik zobowiązany jest skorygować informację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
  2. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowyzawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (ustawa – Ordynacja podatkowa),
  3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w WydzialePodatków  i Opłat,
  4. Po zakończeniu postępowania podatkowego decyzja zostanie przesłana na adres podatnika za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć odpowiedni formularz informacji w formie papierowej lub przesłać z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf WPO.K2-IR-1 - Informacja o gruntach - obwiązuje od 01.07.2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
2019-07-02 15:36
Justyna Gostkowska
1.07MB
pdf WPO.K2-ZIR-1 - Załącznik do informacji o gruntach - obwiązuje od 01.07.2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
2019-07-02 15:36
Justyna Gostkowska
34.77KB
pdf WPO.K2-ZIR-2 - Załącznik do informacji o gruntach - obwiązuje od 01.07.2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
2019-07-02 15:35
Justyna Gostkowska
33.83KB
pdf WPO.K2-ZIR-3 - Załącznik do informacji o gruntach - obwiązuje od 01.07.2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
2019-07-02 15:35
Justyna Gostkowska
32.18KB

Redakcja strony: WPO.K2 - podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenieRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 348