BIP

WIMID.K6 - opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego dróg gminnych

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WIMID.K6

Numer

Opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego dróg gminnych

2

Edycja

2019-09-16

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej ul. Plac Jana Pawła II 6 pok. 17. Pracownicy Wydziału pracują od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1600
 • Telefony (23) 674-92-47, (23) 674-92-48
 • Adres skrzynki internetowej: boi@umciechanow.pl 

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wniosek o zaopiniowanie projektu organizacji ruchu drogowego wraz z załącznikiem: projekt organizacji ruchu drogowego
 • Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie przez pełnomocnika.

      Uwaga! Pełnomocnictwo zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2a ustawy o opłacie skarbowej podlega opłacie w wysokości 17,00 zł.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Brak opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do 60 dni.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

W przypadku braku wymaganych elementów w projekcie organizacji ruchu drogowego wnioskodawca zostanie pouczony i wezwany do ich uzupełnienia.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Złożyć wniosek z załącznikami w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1.
 • Złożyć ewentualne wyjaśnienie lub uzupełnienie dokumentacji.
 • Odebrać zaopiniowany projekt.

VIII. Ochrona danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat ochrony Pana/Pani danych osobowych, a także przysługujących z tego tytułu praw, znajdzie Pan/Pani na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów w zakładce Ochrona Danych Osobowych (www.umciechanów.pl/samorząd/Ochrona_Danych_Osobowych)

Redakcja strony: WIMID.K6 - opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego dróg gminnychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 195