BIP

WIMID.K23 - Wyrejestrowanie psa

 

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WIMID.K23

Numer

Wyrejestrowanie psa

2

Edycja

2019-09-16

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996r.- o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1454 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. – o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 122 z poźn.zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000 z późn. zm.).
 • Uchwała Nr 39/III/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów w 2019r.

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

1) Referat Inżynierii Miejskiej, Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej Plac Jana Pawła II 6. Pracownicy wydziału pracują w dni robocze w godz.800 do 1600
2) Telefon (23) 674-92-85
3) Adres skrzynki internetowej:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Przy wyrejestrowaniu psa z bazy danych należy podać:
1. Dane właściciela psa (imię i nazwisko, adres właściciela psa).
2. Nr identyfikacyjny wszczepionego psu mikroczipa (tatuaża).
3. Przyczynę wyrejestrowania.
4. Dane nowego właściciela psa (imię, nazwisko, dokładny adres)

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Usługa jest bezpłatna.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

30 dni.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

1) Urząd Miasta Ciechanów posiada umowę z Polskim Towarzystwem Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt w Gdańsku na kontynuowanie programu rejestracji i identyfikacji psów pn. Podaj Łapę wraz z utworzeniem i prowadzeniem komputerowej (internetowej) bazy danych.
2) Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt podpisało z zainteresowanymi lecznicami weterynaryjnymi z terenu Ciechanowa umowy na obsługę dotyczącą wszczepiania mikroczipów.
3) Aktualnie do programu przystąpiły lecznice:

 • „MAXWET” Gabinet Weterynaryjny ul. 17 Stycznia 28,
 • Gabinet Weterynaryjny „DINGO” ul. Gwardii Ludowej 23/5,
 • „AB-WET” Przychodnia weterynaryjna ul. Fabryczna 8
 • „ANIMALVET” ul. Kargoszyńska 34
 • Gabinet Weterynaryjny ul. Kwiatowa 40 C
 • HELP-VET Gabinet Weterynaryjny ul. Płońska 90
 • „Cavia” Gabinet Weterynaryjny ul. Gruduska 21
 • Gabinet weterynaryjny DUBERVET ul. Kicińskiego 48
 • Gabinet weterynaryjny GALLUS ul. Płońska 56B

4) W przypadku zmiany danych o psie lub jego właścicielu należy złożyć oświadczenie na formularzu WIMID K23-F1

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Wypełnić formularz WIMID K23-F1 .

VIII. Ochrona danych osobowych

Szczegółowe informacje na temat ochrony Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących z tego tytułu praw, znajdzie Pani/Pan na stronie Urzędu Miasta Ciechanów w zakładce Ochrona Danych Osobowych (www.umciechanów.pl/samorząd/Ochrona_Danych_Osobowych).

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf formularz K23-F1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
2020-03-24 10:59
Paulina Boniakowska
264.85KB

Redakcja strony: WIMID.K23 - Wyrejestrowanie psaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 178