BIP

WIMID.K15- zdroje uliczne

Urząd Miasta
Ciechanów
KARTA INFORMACYJNA

WIMID.K15

Numer

Zdroje uliczne.

2

Edycja

2019-09-16

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990r.- o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000 z późn. zm.).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • Referat Inżynierii Miejskiej, Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej Jana Pawła II 6. Pracownicy wydziału pracują w dni robocze w godz.800 do 1600
 • Telefon (23) 674-92-85
 • Adres skrzynki internetowej:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Zgłoszenia wadliwego funkcjonowania zdrojów ulicznych można dokonać telefonicznie lub pisemnie,
 • W zgłoszeniu należy podać:
  · rodzaj uszkodzenia zdroju ulicznego,
  · lokalizację uszkodzonego zdroju (nazwa ulicy)
  · termin stwierdzenia nieprawidłowości,
  · dane personalne osoby zgłaszającej, tel. kontaktowy

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłaty nie pobiera się.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku, natomiast w sprawach skomplikowanych 2 miesiące.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej sprawuje nadzór nad prawidłową eksploatacją czterech zdrojów ulicznych (przy ul. Rzeczkowskiej, ul. Cichej, ul. Warszawskiej, Placu Jana Pawła II).

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Zgłosić sprawę telefonicznie lub pisemnie.
  · zgłoszenia telefoniczne można kierować bezpośrednio do Wydziału Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej,
  · podania należy składać w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta ul. Wodna 1, pn. – pt. w godz.800 do 1600
 • Odebrać informację o sposobie załatwienia sprawy.

VIII. Ochrona danych osobowych

Szczegółowe informacje na temat ochrony Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących z tego tytułu praw, znajdzie Pani/Pan na stronie Urzędu Miasta Ciechanów w zakładce Ochrona Danych Osobowych (www.umciechanów.pl/samorząd/Ochrona_Danych_Osobowych).

Redakcja strony: WIMID.K15- zdroje uliczneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 158