BIP

WPPGN-PP.K6 - sporządzenie lub zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WPPGN-PP.K6

Numer

Sporządzenie lub zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

11

Edycja

2017-05-02

Data edycji

I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Planowania Przestrzennego, ul. Wodna 1, pokój nr 303, 310,
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00,
osoby do kontaktu – pracownicy Referatu,
tel. (23) 674 93 08, -09 lub (23) 674 92 38,
e-mail:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Wypełniony wniosek o przystąpienie do sporządzenia nowego lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
– WPPGN-PP.K6-F1 - w załączeniu

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Nie dotyczy.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

  • Termin udzielenia odpowiedzi na wniosek – 30 dni.
  • W przypadku uznania wniosku za zasadny i podjęciu przez Radę Miasta Ciechanów uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium lub jego zmiany czas trwania procedury sporządzenia studium lub jego zmiany wynosi około 1,5 roku. Termin uzależniony jest od czasu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz od uzyskania wymaganych uzgodnień, opinii i od wyników konsultacji społecznych.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Nie dotyczy.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

  • złożyć wniosek w Biurze Podawczym - Biuro Obsługi Interesanta, ul. Wodna 1,
  • odebrać, wysłaną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, informację o sposobie rozpatrzenia wniosku.
  • w razie potrzeby złożyć dodatkowy wniosek do studium w terminie 21 dni po ogłoszeniu, w prasie i poprzez obwieszczenia, o podjęciu przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium,
  • w razie potrzeby złożyć uwagi do projektu studium, wyłożonego do publicznego wglądu, w minimum terminie 21 dni od zakończenia wyłożenia.
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
doc Wypełniony wniosek o przystąpienie do sporządzenia nowego lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – WPPGN-PP.K6-F1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 597
2016-07-13 12:21
Tomasz Mielnicki
26KB

Redakcja strony: WPPGN-PP.K6 - sporządzenie lub zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 872