BIP

WPPGN-PP.K4 - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WPPGN-PP.K4

Numer

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

11

Edycja

2017-05-02

Data edycji

I. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Planowania Przestrzennego, ul. Wodna 1, pokój nr 301, 308, 309, 310,
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00,
osoby do kontaktu – pracownicy Referatu,
tel. (23) 674 92 38, -39, -40, -56,
e-mail:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wypełniony wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy – WPPGN-PP.K4-F1 - w załączeniu
 • Załączniki:
  • Oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy, o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji
   WPPGN-PP.K4-F2 - w załączeniu
  • Oświadczenie podmiotu występującego w miejsce dotychczasowego inwestora, że przejmuje wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o warunkach zabudowy – WPPGN-PP.K4-F3 - w załączeniu
  • Ewentualne upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłata skarbowa – 56 zł

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie tut. Urzędu lub bezgotówkowo na konto Nr: 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001 – BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w Ciechanowie. Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Opłaty nie pobiera się w przypadku, gdy decyzja o warunkach zabudowy była zwolniona z opłaty skarbowej.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do 30 dni.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w biurze podawczym Urzędu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • złożyć wniosek w Biurze Podawczym – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Wodna 1,
 • uiścić wymaganą opłatę,
 • odebrać decyzję w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami - Referacie Planowania Przestrzennego, ewentualnie na prośbę wnioskodawcy istnieje możliwość wysłania na wskazany adres za zwrotnym potwierdzeniem odbioru .
Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Oświadczenie podmiotu występującego w miejsce dotychczasowego inwestora, że przejmuje wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o warunkach zabudowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 633
2016-02-01 09:57
Tomasz Mielnicki
172.25KB
pdf Oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy, o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 630
2016-02-01 09:56
Tomasz Mielnicki
173.5KB
doc Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 636
2016-07-13 12:22
Tomasz Mielnicki
37.5KB

Redakcja strony: WPPGN-PP.K4 - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 914