BIP

IMiOS. K13 - zgoda zarządcy drogi na usytuowanie obiektu budowlanego w mniejszej odległości od pasa drogowego drogi gminnej niż określona w ustawie

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

IMiOŚ.K13

Numer

Zgoda zarządcy drogi na usytuowanie obiektu budowlanego w mniejszej odległości od pasa drogowego drogi gminnej niż określona w ustawie

11

Edycja

2017-09-11

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska, Plac Jana Pawła II 6 pok. Nr 17. Pracownicy wydziału pracują od poniedziałku do piątku w godz.800 do 1600
 • Telefony (23) 674-92-47, 674-92-48
 • Adres skrzynki internetowej: boi@umciechanow.pl   

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wniosek o wyrażenie zgody wraz załącznikiem: 2 egz. załącznika graficznego (mapa sytuacyjno – wysokościowa z naniesioną na jednym egz. proponowaną lokalizacją obiektu budowlanego),
 • Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie przez pełnomocnika.

Uwaga! Pełnomocnictwo zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej podlega opłacie w wysokości 17 zł.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Brak opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do 30 dni.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Zgodnie z art. 43. 1. ustawy o drogach publicznych obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej: droga gminna - terenie zabudowy: 6 m; Poza terenem zabudowy-  15m. W szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, o której mowa w ust. 1 lp. 3 tabeli, w odległości mniejszej niż określona w ust. 1, może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi, wydaną przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Złożyć wniosek z załącznikami w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1.
 • Wziąć udział w ewentualnej wizji lokalnej.
 • Odebrać decyzję.

Redakcja strony: IMiOS. K13 - zgoda zarządcy drogi na usytuowanie obiektu budowlanego w mniejszej odległości od pasa drogowego drogi gminnej niż określona w ustawieRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1187