BIP

IMiOS. K9 - opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego dróg gminnych

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

IMiOŚ.K9

Numer

Opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego dróg gminnych

11

Edycja

2017-09-11

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 •  Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska, Plac Jana Pawła II 6 pokój nr 17. Pracownicy Wydziału pracują od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1600
 •  Telefony (23) 674-92-47, 674-92-48
 •  Adres skrzynki internetowej: boi@umciechanow.pl 

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wniosek o zaopiniowanie projektu organizacji ruchu drogowego wraz z załącznikiem: projekt organizacji ruchu drogowego.
 • Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie przez pełnomocnika.

Uwaga! Pełnomocnictwo zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2a ustawy o opłacie skarbowej podlega opłacie w wysokości 17 zł.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Brak opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do 30 dni.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

W przypadku braku wymaganych elementów w projekcie organizacji ruchu drogowego wnioskodawca zostanie pouczony i wezwany do ich uzupełnienia.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Złożyć wniosek z załącznikami w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1.
 • Złożyć ewentualne wyjaśnienie lub uzupełnienie dokumentacji.
 • Odebrać zaopiniowany projekt.

Redakcja strony: IMiOS. K9 - opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego dróg gminnychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 599