BIP

IMiOS. K5 - interwencja w sprawie uciążliwości emisji nie wymagającej pozwolenia z instalacji/urządzenia prowadzonej lub użytkowanej przez osobę fiz.

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

IMiOŚ.K5

Numer

Interwencja w sprawie uciążliwości emisji nie wymagającej pozwolenia z instalacji (lub urządzenia) prowadzonej lub użytkowanej przez osobę fizyczną

12

Edycja

2017-09-08

Data edycji

I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z póź. zm.)

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska, Pl. Jana Pawła II 6
Pracownicy wydziału pracują w dni robocze w godz. 8.00 do 16.00
tel. (23) 674 92 69
e-mail:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Zgłoszenie (telefoniczne lub pisemne) powinno zawierać dane osoby zgłaszającej (imię i nazwisko, adres zamieszkania), dane dotyczące źródła emisji zanieczyszczeń (dane osoby fizycznej emitującej zanieczyszczenia, jej dokładny adres i określenie czasu, w którym uciążliwość wynikająca z emisji odczuwana jest przez zgłaszającego najbardziej.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłaty nie pobiera się.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

W zależności od stopnia trudności sprawy: niezwłocznie, 14 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące (w sprawach szczególnie skomplikowanych).

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

  • Zgłoszenia telefoniczne można kierować bezpośrednio do Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska.
  • Podania należy składać w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1, pn. – pt. w godz.8.00 do 16.00 lub w wersji elektronicznej należy wysłać na adres

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

  • Dokonać zgłoszenia – telefonicznego lub pisemnego.
  • Oczekiwać na rozpatrzenie sprawy w terminach określonych w niniejszej karcie informacyjnej.

Redakcja strony: IMiOS. K5 - interwencja w sprawie uciążliwości emisji nie wymagającej pozwolenia z instalacji/urządzenia prowadzonej lub użytkowanej przez osobę fiz.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 626