BIP

IMiOS. K4 - interwencja w sprawie gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

IMiOŚ.K4

Numer

Interwencja w sprawie gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych

16

Edycja

2018-08-22

Data edycji

I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.),

  • Ustawy z dnia 13 września 1996 r. - o utrzymaniu czystości i porządku gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1454),

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.),

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

1) Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska – Referat Gospodarki Odpadami, 

Pl. Jana Pawła II 6.

Pracownicy wydziału pracują w dni robocze w godz.800 do 1600

2) Telefon (23) 674-92 -89

3) Adres skrzynki internetowej:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Zgłoszenie (telefoniczne lub pisemne) powinno zawierać, dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, adres, nr telefonu), wskazanie miejsca gromadzenie odpadów (ulica, numer posesji lub określenie charakterystycznego obiektu w pobliżu nieruchomości), okres gromadzenia odpadów, dane podmiotu nieprzestrzegającego wymogów w zakresie właściwego gromadzenia odpadów, określenie rodzaju odpadów np. poremontowe.
 

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Brak opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

W zależności od stopnia trudności sprawy: niezwłocznie, 14 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące (w sprawach szczególnie skomplikowanych).

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od daty jej doręczenia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

  • Dokonać zgłoszenia – telefonicznego lub pisemnego.
    • zgłoszenia telefoniczne można kierować bezpośrednio do Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska - Referatu Gospodarki Odpadami,
    • podania należy składać w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1, pn.- pt. w godz. 800 do 1600,
  • Oczekiwać na rozpatrzenie sprawy w terminach określonych w niniejszej karcie informacyjnej.

Redakcja strony: IMiOS. K4 - interwencja w sprawie gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 735