BIP

IMiOS K38 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew(a) stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

IMiOŚ. K 38

Numer

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew(a) stanowiących
 własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

1

Edycja

2017-07-19

Data edycji

I. Podstawa prawna:

   1)    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm. )    
   2)    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

1)   Referat Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony  Środowiska Plac Jana Pawła II 6. Pracownicy wydziału pracują w dni robocze w godz. od 800 do 1600
2)   Telefon (23) 674-92-68
3)   Adres skrzynki internetowej:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 1) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – w załączeniu formularz K38-F1.

 2) Rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Nie pobiera się żadnych opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Oględziny wnioskowanych do usunięcia drzew dokonywane będą w ciągu 21 dni od daty doręczenia zgłoszenia do organu, a wniesienie ewentualnego sprzeciwu, w drodze decyzji administracyjnej, dotyczącego usunięcia drzew odbędzie się w ciągu 14 od dnia oględzin.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

1) Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu.

2) Zgłoszenie nie jest wymagane w przypadkach wymienionych w art. 83f ust. 1 pkt 3 ustawy wskazanej w pkt. I.1) dla drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza

            - 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 

             -60 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego, 

             -50 cm – w przypadku pozostałych gatunków.

3) Podanie we wniosku numeru telefonu może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

4) W przypadku nieusunięcia drzew(a) przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzew(a) może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.


5) Odwołanie od decyzji organu dotyczącej sprzeciwu do usunięcia drzew wnosi się, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów.

6) Wystąpienie o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, w terminie 5 lat od dokonania zgłoszenia o usunięcie drzew(a), na części nieruchomości, z której usunięto drzewo(a) będzie stanowiło podstawę wydania decyzja

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

1) Złożyć wniosek w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta – ul. Wodna 1, pn. – pt. w godz. od 800 do 1600.

2) Wziąć udział w oględzinach.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf IMiOŚ.K38-F1 załącznik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
2017-07-24 10:39
Piotr Bartczak
193.75KB

Redakcja strony: IMiOS K38 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew(a) stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 495