BIP

IMiOS K32 - oznakowanie i rejestracja psa

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

IMiOŚ.K32

Numer

Oznakowanie i rejestracja psa

18

Edycja

2017-09-08

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • 1) Ustawa z dnia 13 września 1996r.- o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm),
 • 2) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. – o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856 z późn. zm),
 • 3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn.  zm.).
 • 4) Uchwała Nr 359/XXVI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów w 2017r.
 • 5) Uchwała Nr 443/XXX/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27.04.2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr 359/XXVI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów w 2017r.

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Oznakowania psa, poprzez wszczepienie mikroczipa i jednoczesne zarejestrowanie go w bazie zwierząt oznakowanych miasta Ciechanów można dokonać w jednej z niżej wymienionych lecznic na terenie Ciechanowa:

 • „MAXWET” Gabinet Weterynaryjny ul. 17 Stycznia 28
 • Gabinet Weterynaryjny „DINGO” ul. Gwardii Ludowej 23/5
 • „AB-WET” Przychodnia weterynaryjna ul. Fabryczna 8
 • „ANIMALVET” ul. Kargoszyńska 34
 • Gabinet Weterynaryjny ul. Kwiatowa 40 C
 • HELP-VET Gabinet Weterynaryjny ul. Płońska 90
 • "Cavia” Gabinet Weterynaryjny ul. Gruduska 21
 • Gabinet weterynaryjny DUBERVET ul. Kcińskiego 48
 • Gabinet weterynaryjny GALLUS ul. Płońska 56B

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Do zarejestrowania należy podać:

 • Dane właściciela psa (imię i nazwisko, pesel, nr dowodu osobistego, adres, nr tel.).
 • Dane psa (imię, data urodzenia, płeć, rasa, maść, znaki szczególne, ostatnie szczepienie przeciwko wściekliźnie)

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Usługa jest bezpłatna do wartości kwoty środków budżetu miasta przeznaczonych na ten cel.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Tyle ile standardowa wizyta u lekarza weterynarii.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Urząd Miasta Ciechanów posiada umowę z Polskim Towarzystwem Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt w Gdańsku na kontynuowanie programu rejestracji i identyfikacji psów pn. Podaj Łapę wraz z utworzeniem i prowadzeniem komputerowej (internetowej) bazy danych.
 • Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt podpisało z zainteresowanymi lecznicami weterynaryjnymi z terenu Ciechanowa umowy na obsługę dotyczącą wszczepiania mikroczipów.
 • Aktualnie do programu przystąpiły lecznice wymienionych w pkt II

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Zgłosić się z psem do jednej z lecznic weterynaryjnych wymienionych w pkt II, gdzie lekarz weterynarii dokona oznakowania psa, poprzez wszczepienie mikroczipa i spisze dane konieczne do rejestracji psa w komputerowej bazie danych zwierząt oznakowanych miasta Ciechanów.

Redakcja strony: IMiOS K32 - oznakowanie i rejestracja psaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 921