BIP

IMiOS K29 - przedkładanie przez os. fizyczne, niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

IMiOŚ.K29

Numer

Przedkładanie przez os. fizyczne, niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest

13

Edycja

2017-09-08

Data edycji

I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519)
  • Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 3 poz. 20 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r Nr 8 poz. 31)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 ze zm.)

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska, Pl. Jana Pawła II 6
Pracownicy wydziału pracują w dni robocze w godz. 8.00 do 16.00
Telefon (23) 674-92-69
Adres skrzynki internetowej:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

  • Informację o wyrobach zawierających azbest – IMiOŚ K29-F1

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłaty nie pobiera się.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Niezwłocznie.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

1) Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury.
2) Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji, którą sporządza się w dwóch egzemplarzach.

  • jeden egzemplarz osoba fizyczna przedkłada Prezydentowi Miasta Ciechanów,
  • drugi przechowuje przez okres 1 roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

3) Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
4) Zgodnie z art. 346 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska, kto nie przekazuje informacji o rodzaju i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (np. azbest.) podlega karze grzywny.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

  • Złożyć informację w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów – ul. Wodna 1, pn. – pt. w godz. 8.00 do 16.00.
  • W przypadku niepełnych wymaganych informacji właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska.
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf IMiOŚ K29-F1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
2017-09-13 12:22
Natalia Milewska
212.58KB

Redakcja strony: IMiOS K29 - przedkładanie przez os. fizyczne, niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbestRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 634