BIP

IMiOS K27 - zgłoszenie w zakresie zwykłego korzystania ze środow. przez os. fizyczne, instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środow.

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

IMiOŚ.K27

Numer

Zgłoszenie w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

15

Edycja

2017-09-08

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2017r. poz. 519 z późn. zm.)
 •  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr. 130 poz. 880),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska, Pl. Jana Pawła II 6
Pracownicy wydziału pracują w dni robocze w godz. 8.00 do 16.00
Telefony: (23) 674-92-85
Adres skrzynki internetowej:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • oznaczanie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedzibę,
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
 • wielkość i rodzaj emisji,
 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
 • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,

IV. Ile muszę za to zapłacić?

120 zł.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do 30 dni.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • 1) Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, gdy organ w terminie 30 dni nie wniesie sprzeciwu.
 • 2) Organ może w drodze decyzji ustalić wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga zezwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Złożyć wypełniony formularz IMiOŚ K27-F1 z załącznikami w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej1, pn. –- pt. w godz.8.00 do 16.00.
 • Oczekiwać na rozpatrzenie sprawy w terminach określonych w niniejszej karcie informacyjnej.
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
doc IMiOŚ K27-F1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
2017-09-13 10:52
Natalia Milewska
34.5KB

Redakcja strony: IMiOS K27 - zgłoszenie w zakresie zwykłego korzystania ze środow. przez os. fizyczne, instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środow.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 782