BIP

IMiOS K26 - zgłoszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

IMiOŚ. K26

Numer

Zgłoszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych

11

Edycja

2018-04-19

Data edycji

I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 13 września 1996r. – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska, Pl. Jana Pawła II 6
Pracownicy wydziału pracują w dni robocze w godz. 8.00 do 16.00
Telefony (23) 674-92-84
Adres skrzynki internetowej:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Zgłoszenia złego stanu nawierzchni drogi (śliska, nieprzejezdna z powodu zasp śnieżnych itp.) należy dokonywać telefoniczne. Powinno ono zawierać:

  • nazwę ulicy, lub dokładne określenie jej odcinka.
  • od jak dawna trwa taki stan rzeczy,
  • imię nazwisko osoby zgłaszającej, kontakt telefoniczny.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłaty nie pobiera się.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Zgłoszenie natychmiast przekazuje się do realizacji firmie prowadzącej zimowe utrzymanie dróg gminnych. Dalsze postępowanie powinno być zgodne z zapisami polecenia wykonania pomiędzy Urzędem Miasta a w/w firmą.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska na podstawie polecenia wykonania powierza Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie zajmowanie się zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz sprawuje nadzór nad właściwą realizacją polecenia wykonania.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

  • Po zgłoszeniu należy oczekiwać na jego wykonanie.
  • Odebrać informację o sposobie załatwienia sprawy.
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Karta Informacyjna IMiOŚ.K26
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
2018-05-08 15:19
Tomasz Mielnicki
288.33KB

Redakcja strony: IMiOS K26 - zgłoszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 632