BIP

WGOŚ.K7 - zgłoszenie w sprawie oczyszczenia, udrożnienia rowów melioracyjnych na działkach gminy miejskiej

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WGOŚ. K7

Numer

Zgłoszenie w sprawie oczyszczenia, udrożnienia rowów melioracyjnych
na działkach gminy miejskiej

1

Edycja

2019-09-19

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • Referat Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska, Wydział Gospodarki Odpadami  i Ochrony Środowiska Plac Jana Pawła II 6, pok. 22. Pracownicy wydziału pracują w dni robocze w godz. od 800 do 1600
 • tel. (23) 674-92-68
 • Adres skrzynki internetowej:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Zgłoszenie (telefoniczne lub pisemne) powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej, wskazanie rowu melioracyjnego (ulica, numer posesji lub określenie charakterystycznego obiektu w jego pobliżu), określenie uciążliwości, np. niedrożność, zatory itp.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłaty brak.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

W zależności od stopnia trudności sprawy: niezwłocznie, 14 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące (w sprawach szczególnie skomplikowanych).

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Utrzymanie rowów melioracyjnych  należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej – do tej spółki.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Dokonać zgłoszenia – telefonicznego lub pisemnego.
  • zgłoszenia telefoniczne można kierować bezpośrednio do Referatu Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska,
  • podania należy składać w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1, pn. – pt. w godz. od 8.00 do 16.00 lub w wersji elektronicznej na adres
 • Oczekiwać na rozpatrzenie sprawy w terminach określonych w niniejszej karcie informacyjnej.

Redakcja strony: WGOŚ.K7 - zgłoszenie w sprawie oczyszczenia, udrożnienia rowów melioracyjnych na działkach gminy miejskiejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1210