BIP

IMiOS K21 - zdroje uliczne

Urząd Miasta
Ciechanów
KARTA INFORMACYJNA

IMiOŚ.K21

Numer

Zdroje uliczne.

12

Edycja

2017-09-08

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • 1) Ustawa z dnia 8 marca 1990r.- o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.),
 • 2) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.)
 • 3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 •  Referat Inżynierii Miejskiej, Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska Plac Jana Pawła II 6. Pracownicy wydziału pracują w dni robocze w godz.800 do 1600
 •  Telefon (23) 674-92-85
 •  Adres skrzynki internetowej:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Zgłoszenia wadliwego funkcjonowania zdrojów ulicznych można dokonać telefonicznie lub pisemnie,
 • W zgłoszeniu należy podać:
  • rodzaj uszkodzenia zdroju ulicznego,
  • lokalizację uszkodzonego zdroju (nazwa ulicy)
  • termin stwierdzenia nieprawidłowości,
  • dane personalne osoby zgłaszającej, tel. kontaktowy.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłaty nie pobiera się.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku, natomiast w sprawach skomplikowanych 2 miesiące.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska sprawuje nadzór nad prawidłową eksploatacją czterech zdrojów ulicznych (przy ul. Rzeczkowskiej, ul. Cichej, ul. Warszawskiej, Placu Jana Pawła II).

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Zgłosić sprawę telefonicznie lub pisemnie.
  • zgłoszenia telefoniczne można kierować bezpośrednio do Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska,
  • podania należy składać w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta ul. Wodna 1, pn. – pt. w godz.8.00 do 16.00
 • Odebrać informację o sposobie załatwienia sprawy.

Redakcja strony: IMiOS K21 - zdroje uliczneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 724