BIP

IMiOS K20 - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dla ulic gminnych

Urząd Miasta
Ciechanów
KARTA INFORMACYJNA

IMiOŚ.K20

Numer

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dla ulic gminnych

13

Edycja

2017-09-08

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1440 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1264),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz. U.
  z 2017r.  poz. 1257 ze zm.),
 • Uchwała Nr 82/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011r.
  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2011r. Nr 85 poz. 2727 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827). 6) Zarządzenie Nr 55/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01.03.2017r. w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Miejskiej Ciechanów oraz zasad ustalania wysokości opłat z tytułu ich dzierżawy.

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • Referat Utrzymania Infrastruktury Drogowej w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska, ul. Plac Jana Pawła II 6. Pracownicy wydziału pracują od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1600
 • Telefony (23) 674-92-47, (23) 674-92-48
 • Adres skrzynki internetowej: boi@umciechanow.pl    

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Wniosek o zajęcie pasa drogowego wraz z załącznikami:

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 • ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
 • pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie przez pełnomocnika.

Uwaga! Pełnomocnictwo zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2a ustawy o opłacie skarbowej podlega opłacie w wysokości 17,00 zł.

 • zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
 • harmonogram robót, w przypadku etapowania zajęcia pasa drogowego.

W załączeniu formularz IMiOŚ K20-F1, IMiOŚ K20-F2 lub w przypadku awarii formularz IMiOŚ K20-F3

IV. Ile muszę za to zapłacić?

 • Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych wyliczona zgodnie z uchwałą wymienioną w pkt I.4.
 • Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych wyliczona zgodnie z zarządzeniem wymienionym w pkt I.6. 

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w pasach dróg publicznych lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w pasach dróg wewnętrznych  następuje w formie umowy, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Od decyzji służy odwołanie w terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów.
 • Odwołanie należy złożyć w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1.
 • W przypadku zajęcia pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia zarządca drogi orzeka o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera opłaty karne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Złożyć wniosek z załącznikami w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1.
 • Oczekiwać na rozpatrzenie sprawy w terminach określonych w niniejszej karcie informacyjnej.
 • Odebrać decyzję/umowę.
 • Zgłosić zakończenie robót.
 • Uczestniczyć w odbiorze wykonanych robót.
 • Wnieść opłatę za zajęcie pasa drogowego na konto lub w kasie Urzędu Miasta.
Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
doc K20-F1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
2017-09-13 11:24
Piotr Bartczak
47.5KB
doc K20-F2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
2017-09-13 11:23
Piotr Bartczak
36KB
doc K20-F3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
2017-09-13 11:23
Piotr Bartczak
41.5KB

Redakcja strony: IMiOS K20 - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dla ulic gminnychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1008