BIP

IMiOS. K2 - bezdomne zwierzęta, schronisko dla bezdomnych zwierząt

Urząd Miasta
Ciechanów
KARTA INFORMACYJNA

IMiOŚ.K2

Numer

Bezdomne zwierzęta, schronisko dla bezdomnych zwierząt

14

Edycja

2017-09-08

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996r.- o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1289 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. – o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998r. Nr 116, poz. 753)
 • Uchwała Nr 234/XX/2016  Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.
 • Uchwała Nr 359/XXVI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów w 2017r.

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • 1) Referat Inżynierii Miejskiej, Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska Plac Jana Pawła II 6. Pracownicy wydziału pracują w dni robocze w godz.800 do 1600
 • 2) Telefon (23) 674-92-85.
 • 3) Adres skrzynki internetowej:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Zgłoszenia można dokonać telefonicznie lub pisemnie,
 • Zgłoszenia mogą dotyczyć:
  • lokalizacji bezdomnych zwierząt (psów), które należy wyłapać,
  • uwag do sposobu wyłapywania bezpańskich zwierząt przez uprawniony podmiot,
  • opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie.
 • W zgłoszeniu należy podać dane personalne, tel. kontaktowy, rodzaj i termin stwierdzonej nieprawidłowości w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz przy wyłapywaniu bezpańskich zwierząt, w przypadku potrzeby wyłapania bezpańskich psów – lokalizację (nazwę ulicy) i cechy charakterystyczne bezdomnych zwierząt.
 • Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach można również dokonać do Straży Miejskiej (23) 674 92 51, 606 370 411 w godz. pełnienia dyżurów.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłaty nie pobiera się.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

 • W przypadku konieczności wyłapania bezdomnych zwierząt sprawę natychmiast przekazuje się do podmiotu, z którym podpisana została umowa na wykonywanie tych czynności.
 • W innych sprawach: do 14 dni, do 1 miesiąca, od 1 do 2 miesięcy.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Urząd Miasta Ciechanów posiada umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta Ciechanowa oraz opiekę nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie.
 • Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie czynne jest w dni powszednie w godz. 7.00 do 15.00.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Zgłosić sprawę telefonicznie lub pisemnie.
  • zgłoszenia telefoniczne można kierować bezpośrednio do Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska,
  • podania należy składać w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta ul. Wodna 1, pn. – pt. w godz.8.00do 16.00,
 • Odebrać informację o sposobie załatwienia sprawy.
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Karta Informacyjna IMiOŚ. K2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
2017-09-13 09:34
Natalia Milewska
361.49KB

Redakcja strony: IMiOS. K2 - bezdomne zwierzęta, schronisko dla bezdomnych zwierzątRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 713