BIP

IMiOS K19 - usunięcie drzew i krzewów przez władającego nieruchomością z wyłączeniem terenów wpisanych do rej. zabytków i nieruchomości gminnych

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

IMiOŚ.K19

Numer

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów przez władającego nieruchomością z wyłączeniem terenów wpisanych do rejestru zabytków i nieruchomości będącymi własnością Gminy Miejskiej Ciechanów

16

Edycja

2017-09-08

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm. )   
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
 • Ustawa z dnia z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(t.j. Dz. U. z 2017 poz. 459)

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • Referat Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska, Pl. Jana Pawła II 6
 • Pracownicy wydziału pracują w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00
 • Telefon (23) 674-92-68
 • Adres skrzynki internetowej:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - w załączeniu formularz IMiOŚ K19-F1 .
 • Rysunek, mapa lub projekt zagospodarowania działki lub terenu określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości
 • Projekt planu nasadzeń zastępczych przesadzenia drzewa lub krzewu jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.
 • W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem działki, na której rosną drzewa lub krzewy do wniosku dołącza się zgodę właściciela terenu – w załączeniu formularz IMiOŚ K19-F2
 • Usunięcie drzew i krzewów może nastąpić na wniosek właściciela urządzeń, o którym mowa w art. 49 §1 ustawy wskazanej w pkt I. 4), jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
 • Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości – w załączeniu formularz IMiOŚ K19-F3
 • Oświadczenie o podaniu w sposób zwyczajowo – przyjęty informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewu – w załączeniu formularz IMiOŚ K19-F4 (dla spółdzielni mieszkaniowych) oraz formularz IMiOŚ K19-F5 (dla wspólnot mieszkaniowych) 

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłat nie pobiera się, m.in. za usunięcie drzew i krzewów:

 • na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,
 • które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 ustawy wskazanej w pkt I. 4
 • które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości,
 • innych wymienionych w art. 86 1 ustawy wskazanej w pkt I.1).

W pozostałych przypadkach opłata za usunięcie drzew i krzewów zostanie wyliczona na podstawie obowiązujących przepisów.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

W zależności od stopnia trudności sprawy: 1 miesiąc, 2 miesiące (w sprawach szczególnie skomplikowanych).

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Zezwolenie na usunięcie nie jest wymagane w przypadkach wymienionych w art. 83f ust. 1 ustawy wskazanej w pkt. I 1), między innymi dla:
  1. krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2,
  2. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza
 • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu   jesionolistnego, klonu srebrzystego,
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków
 1. c) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – wymagane jest zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew o parametrach wyższych od wymienionych w            1 lit.b
 2. d) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego
 • Podanie we wniosku numeru telefonu może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy,

Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów.

 

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Złożyć wniosek w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta – ul. Wodna 1, pn. – pt. w godz. od 8.00 do 16.00.
 • Wziąć udział w wizji lokalnej.
 • Oczekiwać na decyzję.
 • W przypadku uzyskania zezwolenia, wnieść opłatę za usunięcie drzew i krzewów, wyliczoną na podstawie obowiązujących przepisów (poza przypadkami zwolnienia z opłaty) na konto lub w kasie Urzędu Miasta.
 • Odebrać decyzję.
Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf IMiOŚ K19-F5 Oświadczenie o podaniu w sposób zwyczajowo – przyjęty informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewu – w załączeniu formularz (dla wspólnot mieszkaniowych)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
2017-09-13 12:09
Natalia Milewska
322.06KB
pdf IMiOŚ K19-F4 Oświadczenie o podaniu w sposób zwyczajowo – przyjęty informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewu (dla spółdzielni mieszkaniowych)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
2017-09-13 12:08
Natalia Milewska
322.72KB
pdf IMiOŚ K19-F3 Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
2017-09-13 12:08
Natalia Milewska
325.7KB
pdf IMiOŚ K19-F2 OŚWIADCZENIE o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
2017-09-13 12:05
Natalia Milewska
193.31KB
pdf IMiOŚ K19-F1 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
2017-09-13 12:04
Natalia Milewska
420.51KB
pdf IMiOŚ. K19 Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów przez władającego nieruchomością, z wyłączeniem terenów wpisanych do rejestru zabytków i nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Ciechanów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
2017-09-13 12:07
Natalia Milewska
458.23KB

Redakcja strony: IMiOS K19 - usunięcie drzew i krzewów przez władającego nieruchomością z wyłączeniem terenów wpisanych do rej. zabytków i nieruchomości gminnychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1015