BIP

IMiOS K17 - uzgodnienie wykonania ogrodzenia od strony pasa drogowego dróg gminnych

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

IMiOŚ.K17

Numer

Uzgodnienie wykonania ogrodzenia od strony pasa drogowego dróg gminnych

11

Edycja

2017-09-11

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.),
 •  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.),
 •  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm)- warunki określone w Dziale II Rozdział 9 – Ogrodzenia § 41 - § 43
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 •  Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska, Plac Jana Pawła II 6 pok. Nr 17.
  Pracownicy wydziału pracują w dni robocze w godz. 8.00 do 16.00
 • Telefony (23) 674-92-47, 674-92-48
 • Adres skrzynki internetowej: boi@umciechanow.pl

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie ogrodzenia Załączniki do wniosku:
  • 2 egz. załącznika graficznego (mapa sytuacyjno wysokościowa z naniesioną na jednym egz. proponowaną lokalizacją ogrodzenia, bram, furtek),
  • określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania ogrodzenia.
 • Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie przez pełnomocnika.

Uwaga! Pełnomocnictwo zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej podlega opłacie w wysokości 17 zł.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Brak opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

30 dni.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Od postanowienia służy zażalenie w terminie 7 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów. Zażalenie należy złożyć w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Złożyć wniosek z załącznikami w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1.
 • Wziąć udział w ewentualnej wizji lokalnej.
 • Odebrać postanowienie.

Redakcja strony: IMiOS K17 - uzgodnienie wykonania ogrodzenia od strony pasa drogowego dróg gminnychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 802