BIP

IMiOS. K16 - uzgadnianie tras przebiegu sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnych

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

IMiOŚ.K16

Numer

Uzgadnianie tras przebiegu sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnych

10

Edycja

2011-11-14

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska, Plac Jana Pawła II 6 pok. Nr 17 . Pracownicy wydziału pracują od poniedziałku do piątku w godz.800 do 1600
 • Telefony (23) 674-92-47, 23-674-92-48
 • Adres skrzynki internetowej:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wniosek o uzgodnienie trasy przebiegu sieci w pasach drogowych z załącznikiem: 1 egz. projektu technicznego (do pozostawienia w Wydziale).
 • Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie przez pełnomocnika.

Uwaga! Pełnomocnictwo zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej podlega opłacie w wysokości 17 zł.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Brak opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do 30 dni.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentacji technicznej wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Złożyć wniosek z załącznikiem w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1.
 • Wziąć udział w ewentualnej wizji lokalnej.
 • Uzupełnić ewentualne nieprawidłowości w dokumentacji technicznej.
 • Odebrać uzgodnienie.

Redakcja strony: IMiOS. K16 - uzgadnianie tras przebiegu sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 797