BIP

IMiOS K12 - umieszczanie reklamy /sezonowego stoiska handlowo-usługowego/ w tym ogródka kawiarnianego w pasach dróg gminnych

Urząd Miasta
Ciechanów
KARTA INFORMACYJNA

IMiOŚ.K12

Numer

Umieszczanie reklamy /sezonowego stoiska handlowo-usługowego/
w tym ogródka kawiarnianego  w pasach dróg gminnych

12

Edycja

2017-09-08

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • 1) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1440  z późn. zm.)
 • 2) Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1827 późn. zm.)
 • 3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257)
 • 4) Uchwała Nr 82/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2011r. Nr 85 poz. 2727 ze zmianami)

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska Plac Jana Pawła II 6. Pracownicy wydziału pracują w dni robocze w godz.800 do 1600
 • Telefon (23) 674-92-48
 • Adres skrzynki internetowej:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na umieszczenie reklamy /sezonowego stoiska handlowo-usługowego/ w tym ogródka kawiarnianego w pasach dróg gminnych – w załączeniu formularz IMiOŚ K12-F1

 • Załączniki do wniosku o umieszczenie reklamy
  - mapkę z zaznaczoną lokalizacją reklamy

  - zdjęcie reklamy

   

 • Załączniki do wniosku w przypadku sezonowego stoiska handlowego w tym ogródka kawiarnianego zlokalizowanego w centrum miasta. Teren objęty wnioskiem o umieszczenie sezonowego stoiska handlowo-usługowego w tym ogródka kawiarnianego znajdujący się w  układzie historycznego założenia urbanistycznego śródmieścia miasta Ciechanów, wpisanym do rejestru zabytków województwa mazowieckiego pod nr A-259, wymaga pozwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.     
  a)projekt sezonowego stoiska handlowo-usługowego w tym ogródka kawiarnianego powinien być wykonany przez uprawnionego architekta w skali 1:50 lub 1:100 opisany, zwymiarowany, zawierający:

  - część opisową,

  - rzut perspektywiczny na tle elewacji budynku,

  - mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 z wrysowaną lokalizacją, ze wskazaniem numeru posesji, przed którą planowana jest lokalizacja sezonowego stoiska handlowo-usługowego w tym ogródka kawiarnianego,

  - fotografię lub prospekt wyposażenia sezonowego stoiska handlowo-usługowego w tym ogródka kawiarnianego.

  b) projekt sezonowego stoiska handlowo-usługowego w tym ogródka kawiarnianego powinien być zaopiniowany przez kierownika Delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego za umieszczenie reklamy /sezonowego stoiska handlowo-usługowego/ w tym ogródka kawiarnianego wyliczoną zgodnie z uchwałą wymienioną w pkt 4 można dokonać w kasie Urzędu Miasta w dni robocze w godz.800 do 1430 lub na konto Urzędu Miasta.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

W zależności od stopnia trudności sprawy: niezwłocznie, 14 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące (w sprawach szczególnie skomplikowanych).

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od daty jej doręczenia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Złożyć wniosek z załącznikiem /mapka z zaznaczoną lokalizacją pasa drogowego przewidzianego do zajęcia pod reklamę i zdjęcie reklamy/, oraz załączniki do wniosku uwzględnione w pkt III na /sezonowe stoisko handlowo-usługowe/ w tym ogródek kawiarniany w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1, pn.-pt. w godz.800 do 1600 .
 • Oczekiwać na rozpatrzenie sprawy w terminie określonym w niniejszej karcie informacyjnej.
 • Wnieść opłatę za umieszczenie reklamy /sezonowego stoiska handlowo-usługowego/ w tym ogródka kawiarnianego wyliczoną zgodnie z uchwałą wymienioną w pkt 4 w kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta.
 • Odebrać decyzję.
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
doc formularz IMiOŚ K12-F1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
2017-09-13 11:18
Piotr Bartczak
33KB

Redakcja strony: IMiOS K12 - umieszczanie reklamy /sezonowego stoiska handlowo-usługowego/ w tym ogródka kawiarnianego w pasach dróg gminnychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 803