BIP

IMiOS. K11 - rozstrzyganie sporów o przywrócenie stanu wody na gruncie

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

IMiOŚ.K11

Numer

Rozstrzyganie sporów o przywrócenie stanu wody na gruncie

12

Edycja

2017-09-08

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • 1) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn.zm./
 • 2)Ustawa dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)
 • 3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm./

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska, Pl. Jana Pawła II 6
Pracownicy wydziału pracują w dni robocze w godz. 8 00 do 16.00
tel. (23) 674 92 85
Adres skrzynki internetowej:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Podanie powinno zawierać:

 • dane, dotyczące wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres i nr telefonu kontaktowego),
 • wskazanie miejsca zmiany stanu wody na gruncie, podmiot powodujący zmiany.

Załączniki:

 • mapa sytuacyjno – wysokościowa,
 • inne dokumenty związane ze sprawą, a będące w posiadaniu wnioskodawcy.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

W przypadku wydania decyzji administracyjnej 10 zł.Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6 lub ul. Wodna 1, bądź na konto Urzędu Miasta Ciechanów:  Bank BGŻ PARIBAS Oddział w Ciechanowie 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

W zależności od stopnia trudności sprawy: 1 miesiąc, 2 miesiące (w sprawach szczególnie skomplikowanych).

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska
 • Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od daty jej doręczenia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Składa się je w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta ul. Wodna 1.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Podanie należy złożyć w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta ul. Wodna 1, pn.-wt. w godz.8.00 do 16.00.
 • Wziąć udział w wizji lokalnej.
 • Oczekiwać na rozpatrzenie sprawy w terminach określonych w niniejszej karcie informacyjnej.
 • Odebrać decyzję.

Redakcja strony: IMiOS. K11 - rozstrzyganie sporów o przywrócenie stanu wody na gruncieRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 575