BIP

IMiOS. K10 - prawo dysponowania terenem na cele budowlane

Urząd Miasta
Ciechanów
KARTA INFORMACYJNA

IMiOŚ.K10

Numer

Prawo dysponowania terenem na cele budowlane

11

Edycja

2017-09-11

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1257.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska ul. Plac Jana Pawła II 6. Pracownicy wydziału pracują od poniedziałku do piątku w godz.800 do 1600,
 • Telefony (23) 674-92-47 , (23) 674-92-48
 • Adres skrzynki internetowej: boi@umciechanow.pl 

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wniosek oraz załącznik do wniosku: 2 egz. załącznika graficznego (mapa sytuacyjno – wysokościowa z zaznaczoną proponowaną lokalizacją infrastruktury technicznej) – w załączeniu formularz IMiOŚ K10-F1
 • Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie przez pełnomocnika.

Uwaga! Pełnomocnictwo zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2a ustawy o opłacie skarbowej podlega opłacie w wysokości 17 zł.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Brak opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do 30 dni

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Od decyzji służy odwołanie w terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów. Odwołanie należy złożyć w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Złożyć wniosek z załącznikiem w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1.
 • Wziąć udział w ewentualnej wizji lokalnej.
 • Odebrać decyzję.

Redakcja strony: IMiOS. K10 - prawo dysponowania terenem na cele budowlaneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 721