BIP

G K5 - zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

G.K5

Numer

Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

7

Edycja

2017-09-14

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa  z dnia 21 sierpnia 1997 r o  gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z  2016 r, poz. 2147 ze zm. )
 • Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  7 grudnia 2004 r.  w   sprawie  sposobu  i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz.2663 )

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Referat

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,

ul. Wodna 1, pokój nr 307, Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II nr 6

od poniedziałku do piątku w godzinach  800- 1600

Tel.0 23 674 92 42, adres e-mail:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości – G.K5-F1 

 • w 1 etapie:
  • tytuł własności nieruchomości
  • wstępny projekt podziału na mapie zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000
 • w 2 etapie dokumenty wykonane przez geodetę uprawnionego:
  • mapa z projektem podziału (wszystkie posiadane egzemplarze)
  • wykaz zmian gruntowych (wszystkie posiadane egzemplarze)
  • wykaz synchronizacyjny (jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej)
  • protokół z przyjęcia granic nieruchomości
  • karta ewidencyjna budynków (jeżeli dzielone działki gruntu były zabudowane)

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Nie pobiera się.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do 30 dni.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • przed wykonaniem podziału,  Referat Planowania Przestrzennego  wyda opinię w sprawie możliwości i sposobie  podziału nieruchomości
 • wniosek składa właściciel ( wszyscy współwłaściciele) lub wieczysty użytkownik (wszyscy współużytkownicy wieczyści) nieruchomości
 • w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
 • na podstawie art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 w związku z art. 17 pkt 1 Kodeksu  postępowania administracyjnego, od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
 • zgodnie z art.127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Ciechanów. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Ciechanów  oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron   postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Wobec tego strony postępowania nie mają możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.     Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia  odwołania. W przypadku złożenia odwołania strona może zawrzeć w odwołaniu wniosek       o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie        niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, za zgodą pozostałych stron postępowania.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • złożyć wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału
 • odebrać  decyzję  za potwierdzeniem zwrotnym
 • po czternastu dniach odebrać  pozostałe dokumenty opatrzone klauzulą o zatwierdzeniu projektu podziału
 • przekazać ostateczną decyzję o podziale do Starostwa Powiatowego celem ujawnienia podziału w ewidencji gruntów
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf G.K5-F1 wniosek o podział nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
2017-09-15 12:09
Piotr Bartczak
197.85KB

Redakcja strony: G K5 - zatwierdzenie projektu podziału nieruchomościRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 964