BIP

G.K22 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

G.K22

Numer

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

9

Edycja

2017-09-15

Data edycji

I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2012 r ., poz. 83  ze zm.), .
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j.  Dz.U.z 2016r. ,  poz.2147 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. , poz. 935.)

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, ul. Wodna 1, pokój nr 305
Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00
tel. (23) 674 92 44
e-mail:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

  • Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w załączeniu – G.K22-F1
  • Aktualny wypis z księgi wieczystej
  • Aktualny wypis z ewidencji gruntów
  • Kserokopia aktu notarialnego, decyzji, postanowienia lub innego dokumentu, którym wnioskodawca nabył nieruchomość
  • Dokumenty potwierdzające następstwo prawne – zgodnie z art.1 ust.3 ustawy (w przypadku takiej sytuacji)

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Przeciętny czas realizacji ok. 6 miesięcy (konieczność sporządzenia operatu szacunkowego).

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

O przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności muszą ubiegać się wszyscy współużytkownicy wieczyści ujawnieni w księdze wieczystej danej nieruchomości. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

  • złożyć wniosek wraz z załącznikami
  • odebrać decyzję o przekształceniu – po czternastu dniach odebrać drugi egzemplarz prawomocnej decyzji celem złożenia w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w załączeniu – G.K22-F1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 781
2017-09-15 13:01
Natalia Milewska
367.8KB

Redakcja strony: G.K22 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomościRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1046