BIP

WPO.K8 - podatek od nieruchomości od osób prawnych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WPO.K8

Numer

Podatek od nieruchomości od osób prawnych Wnioski w sprawie ulg /umorzeń, odroczeń, rat/

13

Edycja

01.07.2019r.

Data edycji

I. Podstawa prawna:

Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Podatków i Opłat, pokój nr 14
Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
tel. (23) 672 32 41 do 44 wew. 220, 225, 226, 228 lub (23) 674 92 20, 674 92 25, 674 92 26, 674 92 28
e-mail: lub

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku / zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami – w załączeniu
 • Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej / odsetek – w załączeniu
 • Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku / zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami – w załączeniu

Wniosek zależy od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać

Załączniki:

 • Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, gdy wnioskujący jest przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 2168 ze zm.),
 • Sprawozdanie finansowe (np. F – 01, RB – 30),
 • Bilans,
 • Rachunek strat i zysków,
 • Inne: uzasadniające wniosek lub na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Nie pobiera się opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

W terminie 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

VI. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć wniosek wraz z załącznikami.

VII. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 1. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (ustawa – Ordynacja podatkowa).
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Podatków i Opłat.
 3. Po rozpatrzeniu wniosku - decyzja zostanie przesłana na adres podatnika za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf WPO.K8-F1 wniosek o odroczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
2019-07-02 15:51
Justyna Gostkowska
121.47KB
pdf WPO.K8-F2 wniosek o umorzenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
2019-07-02 15:51
Justyna Gostkowska
122.1KB
pdf WPO.K8-F3 wniosek o rozłożenie na raty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
2019-07-02 15:50
Justyna Gostkowska
121.52KB

Redakcja strony: WPO.K8 - podatek od nieruchomości od osób prawnych - ulgi, umorzenia, odroczenia, ratyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1518