BIP

WPO.K23 - podatek od środków transportowych od osób prawnych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WPO.K23

Numer

Podatek od środków transportowych od osób prawnych. Wnioski w sprawie ulg /umorzeń, odroczeń, rat/

12

Edycja

01.07.2019r.

Data edycji

I. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Podatków i Opłat, pokój nr 12
Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. (23) 672 32 41 do 44 wew. 225, 226, 228 lub (23) 674 92 25, 674 92 26, 674 92 28
e-mail: lub

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku / zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami - w załączeniu.
 • Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej / odsetek - w załączeniu.
 • Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku / zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami - w załączeniu.

Wniosek zależy od ulgi, z jakiej chce podatnik skorzystać.

Załączniki:

 • Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, gdy wnioskujący jest przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2168 ze zm.),
 • Sprawozdanie finansowe (np. F – 01, RB – 30),
 • Bilans,
 • Rachunek strat i zysków,
 • Inne: uzasadniające wniosek lub na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Nie pobiera się opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

W terminie 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

VI. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć wniosek wraz z załącznikami.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 1. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (Ustawa – Ordynacja podatkowa).
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Podatków i Opłat.
 3. Po rozpatrzeniu wniosku - decyzja zostanie przesłana na adres podatnika za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf WPO.K23 - protokół o stanie majątkowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
2019-07-03 08:06
Justyna Gostkowska
262.96KB
pdf WPO.K23-F3 - wniosek o rozłozenie na raty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 483
2019-07-03 08:05
Justyna Gostkowska
137.4KB
pdf WPO.K23-F2 - wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 456
2019-07-03 08:05
Justyna Gostkowska
124.56KB
pdf WPO.K23-F1 - wniosek o odroczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 462
2019-07-03 08:05
Justyna Gostkowska
136.6KB

Redakcja strony: WPO.K23 - podatek od środków transportowych od osób prawnych - ulgi, umorzenia, odroczenia, ratyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 991