BIP

WPO.K23 - podatek od środków transportowych od osób prawnych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WPO.K23

Numer

Podatek od środków transportowych od osób prawnych. Wnioski w sprawie ulg /umorzeń, odroczeń, rat/

11

Edycja

2019-01-02

Data edycji

I. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.),

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Podatków i Opłat, pokój nr 12
Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. (23) 672 32 41 do 44 wew. 225, 226, 228 lub (23) 674 92 25, 674 92 26, 674 92 28
e-mail: lub

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku; zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami - w załączeniu
 • Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej / odsetek - w załączeniu
 • Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku; zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami - w załączeniu

Wniosek zależy od ulgi, z jakiej chce podatnik skorzystać.

Załączniki:

 • Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą, jest przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2168 ze zmianami).
 • Sprawozdanie finansowe (np. F – 01, RB – 30).
 • Bilans.
 • Rachunek strat i zysków.
 • Inne: uzasadniające wniosek lub na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Nie pobiera się opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

W terminie 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (Ustawa – Ordynacja podatkowa).
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Podatków i Opłat.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Złożyć wniosek wraz z załącznikami.
 • Po rozpatrzeniu wniosku – decyzja zostanie przesłana na adres podatnika za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf WPO.K23 - protokół o stanie majątkowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
2017-09-15 10:54
Natalia Milewska
598.41KB
pdf WPO.K23-F3 - wniosek o rozłozenie na raty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 394
2017-09-15 10:53
Natalia Milewska
588.05KB
pdf WPO.K23-F2 - wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 373
2019-02-21 10:03
Klaudia Kozłowska
124.68KB
pdf WPO.K23-F1 - wniosek o odroczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
2019-02-21 10:03
Klaudia Kozłowska
136.67KB

Redakcja strony: WPO.K23 - podatek od środków transportowych od osób prawnych - ulgi, umorzenia, odroczenia, ratyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 762