BIP

WPO.K21 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WKO.K21

Numer

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych.
Wnioski w sprawie ulg /umorzeń, odroczeń, rat/

12

Edycja

01.07.2019 r.

Data edycji

I. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.),

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Podatków i Opłat, pokój nr 12
Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów

Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. (23) 672 32 41 do 44 wew. 225, 226, 228 lub (23) 674 92 25, 674 92 26, 674 92 28
e-mail: lub

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

  • Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku / zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami - w załączeniu.
  • Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej / odsetek – w załączeniu.
  • Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku / zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami - w załączeniu.

Wniosek zależy od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać

Załączniki:

  • Protokół o stanie majątkowym zobowiązanego - w załączeniu,
  • Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, gdy wnioskującyjest przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 roku , poz. 2168 ze zm.)
  • Zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym lub odcinki emerytur lub rent – kserokopie,
  • Inny materiał dowodowy umożliwiający organowi podatkowemu ustalenie sytuacji finansowej wnioskodawcy i potwierdzenie istnienia przesłanek do zastosowania ulgi.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Nie pobiera się opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

W terminie 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

VI. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć wniosek wraz z załącznikami.

VII. Co jeszcze muszę wiedzieć?

  1. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (Ustawa – Ordynacja podatkowa).
  2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Podatków i Opłat.
  3. Po rozpatrzeniu wniosku - decyzja zostanie przesłana na adres podatnika za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf WPO.K21 - protokół o stanie majątkowym.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
2019-07-03 08:04
Justyna Gostkowska
262.96KB
pdf WPO.K21-F3 wniosek o rozłożenie na raty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 309
2019-07-03 08:04
Justyna Gostkowska
124.36KB
pdf WPO.K21-F2 - wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 381
2019-07-03 08:04
Justyna Gostkowska
124KB
pdf WPO.K21-F1 - wniosek o odroczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 394
2019-07-03 08:03
Justyna Gostkowska
123.19KB

Redakcja strony: WPO.K21 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, ratyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1017