BIP

WPO.K2 - podatek leśny od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WPO.K2

Numer

Podatek leśny od osób fizycznych. Wnioski w sprawie ulg /umorzeń, odroczeń, rat/

12

Edycja

2019-01-02

Data edycji

I. Podstawa prawna:

Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z  2018 r. poz. 800 ze zm. ).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Podatków i Opłat, pokój nr 11
Urząd Miasta Ciechanów,
Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów

Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
tel. (23) 672 32 41 do 44 wew. 225,226, 228 lub (23) 674 92 25, 674 92 26, 674 92 28
e-mail:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku; zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami WPO.K2-F1
 • Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej /odsetek WPO.K2-F2 
 • Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku; zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami WPO.K2-F3 

Wniosek zależy od ulgi z jakiej podatnik chce skorzystać.

Załączniki:

 • Protokół o stanie majątkowym zobowiązanego - w załączeniu
 • Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w przypadku, gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą i jest przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.). 
 • Zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym lub odcinki emerytur lub rent – kserokopie.
 • Zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego (lub kserokopia dowodu pobieranego zasiłku).
 • Inne: uzasadniające wniosek lub na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Nie pobiera się opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

W terminie 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (Ustawa – Ordynacja podatkowa).
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Podatków i Opłat.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Złożyć wniosek wraz z załącznikami.
 • Po rozpatrzeniu wniosku – decyzja zostanie przesłana na adres podatnika za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf WPO.K2-F3 - wniosek o rozłozenie na raty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 381
2017-09-21 10:52
Natalia Milewska
448.31KB
pdf WPO.K2-F2 - wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 408
2017-09-21 10:52
Natalia Milewska
435.73KB
pdf WPO.K2-F1 - wniosek o odroczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 392
2019-02-20 13:18
Klaudia Kozłowska
136.12KB
pdf K16.F1 protokół leśny - ulgi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 824
2017-09-21 11:42
Natalia Milewska
531.56KB

Redakcja strony: WPO.K2 - podatek leśny od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, ratyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 785