BIP

WPO.K2 - podatek leśny od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WPO.K2

Numer

Podatek leśny od osób fizycznych. Wnioski w sprawie ulg /umorzeń, odroczeń, rat/.

13

Edycja

01.07.2019

Data edycji

I. Podstawa prawna:

Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z  2019 r. poz. 900 ze zm. ).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Podatków i Opłat, pokój nr 11
Urząd Miasta Ciechanów,
Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów

Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
tel. (23) 672 32 41 do 44 wew. 225, 226, 228 lub (23) 674 92 25, 674 92 26, 674 92 28
e-mail:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

  • Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku; zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami WPO.K2-F1
  • Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej /odsetek WPO.K2-F2 
  • Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku; zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami WPO.K2-F3 

Wniosek zależy od ulgi z jakiej podatnik chce skorzystać.

Załączniki:

  • Protokół o stanie majątkowym zobowiązanego - w załączeniu
  • Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w przypadku, gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą i jest przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.). 
  • Inny materiał dowodowy umożliwiający organowi podatkowemu ustalenie sytuacji finansowej wnioskodawcy i potwierdzenie istnienia przesłanek do zastosowania ulgi.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Nie pobiera się opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

W terminie 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

  1. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatnik zobowiązany jest skorygować informację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
  2. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (ustawa – Ordynacja   podatkowa).
  3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Podatków i Opłat.
  4. Po zakończeniu postępowania podatkowego decyzja zostanie przesłana na adres podatnika za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf WPO.K2-F3 - wniosek o rozłozenie na raty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 467
2019-07-03 12:00
Paulina Bilińska
148.29KB
pdf WPO.K2-F2 - wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 501
2019-07-03 12:00
Paulina Bilińska
141.49KB
pdf WPO.K2-F1 - wniosek o odroczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 463
2019-07-03 12:00
Paulina Bilińska
147.58KB
pdf K2 - protokół o stanie majątkowym - ulgi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 943
2019-07-03 12:03
Paulina Bilińska
308.28KB

Redakcja strony: WPO.K2 - podatek leśny od osób fizycznych - ulgi, umorzenia, odroczenia, ratyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1018